Photoshop Magazin
 


Flash CS3 Kurgu Animasyonlar

01 September 2008 | Sayı: Sep 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


1 Kurgu:
Projemize başlamadan önce kurgu bütünlüğünü sağlayabileceğimiz bir senaryo üzerinde durmanız gerekmektedir. Biraz sonra birlikte inceleyeceğimiz bu animasyon kurgusu her zamanki gibi dünya dışında başka bir gezegende geçen ve gerçekle hiç bir ilgisi olmayan bendenize ait ve İZLEMEKTE ve YAPMAKTA OLDUĞUNUZ ANİMASYON TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR diye eklediğiniz bir animasyon kurgusudur.
hspace=0
Bu kurguda ‘X’ gezegeninde kontürlerin çok çabuk bittiği ve kontür savaşlarının yaşandığı bir animasyon kurgusu işlenmiştir.


hspace=0

Bu kurgumuz için uygun olan daktilo resmimi Photoshop CS3 programınında yardımıyla dekupe edip etrafında bulunan alanları şeffaflaştırmakla işe başlıyoruz.


hspace=0


hspace=0

2 Malzeme Hazırlığı:
Dekupe ettiğimiz daktiloda animasyonda hareket etmesini istediğimiz her bir alanı farklı bir layer olarak Pen aracı ile seçili hale getiriyor ve farklı layerlarda kayıt altına almak için bu dosyayı 72 DPI, RGB, 720 pixel X 576 pixel ve PSD olarak kayıt ediyoruz.

3 Dosya Hazırlığı:
Flash programımızda ‘ActionScript 2.0’ formatında yeni bir döküman açıyor, açmış olduğumuz dosyanın sayfa ölçülerini ‘720 pixel X 576 pixel’ ayarladıktan sonra Frame Rate değerinide ‘18 FPS’ olarak belirliyoruz. Kurgumuza geçmeden önce diğer derslerimizde de çok sıkça kullandığımız ‘MovieClip’ elemanlarını burada da yine fazlasıyla kullanmamız gerekeceğini hatırlatmak istiyorum. Animasyonumuzu bölümlere ayırırsak yapmamız gereken öncelikli konular, daktilonun yazı yazmasını sağlamak, tuşlarını basılıyormuş etkisine getirmek, daktilo makinesinin genel hareketi ve kağıdın daktilo makinesindeki seyrini takip eden hareketleri oluşturmak olacaktır. Bu bölümlere başlamadan önce sahne üzerlerindeki konularını gösteren ‘MovieClip’lerin görüntülerini veriyorum. Böylece Sahnenin neresinden ‘MovieClip’ açmanız gerektiğini bu panelden izleyebilirsiniz. Dilerseniz hep birlikte MovieClip’lerin animasyonlarına sırasıyla bir göz atalım.

hspace=0

hspace=0

4 Tuşların Vuruşları: (‘ 01 - SCENE/ DK/BAS’ MovieClibi)
Bu MovieClip’imizde sahnemize almış olduğumuz resim bir bütün olduğu için ufak bir animasyon hilesine başvuracağız. Mevcut resim alanındaki harf bölgelerini ‘TOOLS Paneli’ araç kutusundan ‘Pen’ aracını alarak, zaman çizelgesinde yeni bir ‘Layer’ katmanı üzerine yeniden çiziyoruz. Bu arada buna geçmeden önce Daktilo bölümünün tamamını ‘MovieClip’ yapmayı unutmuyoruz. Çünkü tuş takımı sürekli aynı işlemi benim için tekrarlayacak. Tuşların yazım hareketlerini verirken ‘Timeline’ zaman çizelgesinde çizdiğimiz geometrik şekillere ‘create Motions Tween’ efektini yani hareketi takip et komutunu uyguluyoruz

hspace=0

hspace=0

Uygulamış olduğumuz her bir tuş takımı için hemen layer katmanının üzerinde yeni bir layer alanı oluşturup tuşların hareket bitene kadar çizmiş olduğumuz bir alanda sahip kalmasını ‘Maske’leme tekniği ile tamamlamış olmaktayız. Zira tuşlar hareket ederken görünmesini istemediğim birimler bulunmakta

hspace=0

5 Levha Tuşları: (‘ 02 - SCENE/ DK/LEVHA’ MovieClibi)
Bu MovieClip’imizde sahnemize almış olduğumuz resim yine bir bütün olduğundan tuş takımı üzerinde animasyon hilesi gerçekleştireceğiz. Bütün olarak çağırmış olduğumuz resim takımımızdan birtane daha zaman çizelgesinden ‘Timeline’ panelinde yeni bir katmana kopyalayacağız.

hspace=0


Kopyalamış olduğumuz resmi layer katmanları arasında alta aldıktan sonra var olan nesneyi sahnede araç kutusundan ‘TOOLS Panel’ aldığımız ‘Ok’ seçim aracı yardımıyla sahne koordinatlarında biraz aşağıda konumlandıracak ve bu sayedede ‘Maske’ tekniğini kullandığımızda tuş takımının üzerindeki tuşlara basılıyormuş etkisini aldırmış olacak. Tabi bu etkide yine bize açmış olduğumuz layerin üzerindeki maske layerının yardımı ile gerçekleştireceğiz.

hspace=0

Bu maske alanları sayesinde gözükmesini istemediğimiz tuş takımlarını gizlemiş ve daktilo animasyonunun çalışma prensibini gerçekleştirmiş olacağız. Kısacası birbirinin üzerine kopyaladığımız iki resimden birinin koordinatları farklı olduğundan tuş takımı kare siyah alanlarla kapatıldığında animasyon gerçekleşmiş olacak ve tuş ortadan kaybolacaktır.

hspace=0

6 Karakter Animasyon: (‘03- SCENE/ADAM’ MovieClib’i)
Bu MovieClip’imizde oluşan tüm nesneleri Adam MovieClib’i içerisinde kendimiz şekillendireceğiz. Bu şekillendirme işlemi sırasında çizeceğimiz nesneler ve kişiler için ‘TOOLS Paneli’ Araç kutusunda bulunan geometrik şekillerden veya ‘PEN TOOL’ aracından esinlenmemiz mümkün olacaktır.

hspace=0Tabi burada çizmiş olduğumuz her bir nesnenin ‘Adam’ MovieClib’inin içerisinde farklı katmanlarda olması gerekmektedir. Ayrıca bu tür animasyonlar içinde her zaman olduğu gibi yine ‘create Motions Tween’ hareketi takip et komutunu kullanmamız kaçınılmazdır.

hspace=0Animasyonun etkisiniarttırmak için ‘Adım Adım’ yani’ Step By Step yöntemine de gerekli durumlarda kullanabilir ve etkiyi kuvvetlendirebilirsiniz.

hspace=0Zaman çizelgesinde oluşturduğumuz Beyaz renkli katmanlarda kurgudaki bekleme sürelerini bizim için vermektedir

hspace=0

7Kağıt Animasyonu: (‘04- SCENE/ DK/YAZI’ MovieClibi)
Bu MovieClip’imizde Adam movie klibindeki gibi kendi görselimizi yine Flash CS3’te gerçekleştirmiş olacağız.
hspace=0
Burada Adam MovieClib’ine göre değişen tek farklılığımız kurgunu bu sürecine kadar kullandığımız ‘create Motions Tween’ hareketinin yerine ‘Shape Tween’ komutunu bırakıyor olmasıdır.
hspace=0

Zira kağıdın animasyon süresinde sahne içerisinde kıvrılarak daktilo makinasının içerisinden sarıp geriye düşmesi kağıt nesnesinin bütünsel vücut hareketindeki değişimide beraberinde getirmektedir. Eğer Shape uygulamasında noktalar arasındaki dönüşümdeki bozuklukları gidermek için üst menüden ‘modify / Shape / Add Shape Hint’ biriminden istifade ederek dönüşüm tutmaçları ekleyebilirsiniz.,

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Belirlemiş olduğumuz MovieClip’ler tamamlandıktan sonra animasyonunuza uygun ‘Sound seçimi gerçekleştirebilir’, veya kurgunuza girmeden önce kullanacağınız ‘Sound’u tesbit edebilir, MovieClip süreleriyle oynayarak müzikle hareket senkronunu sağlayabilirsiniz. Bu yazımızda varolan tek bir parça resim dosyamızı hareket noktalarından parçalayarak Flash CS3 programımızla oluşturduğumuz hayali bir kurgunun içerisinde hareket bulmasını gerçekleştirdik. Kendi hayal ürünü kurgularınız için herkese kolay gelsin

 

September 2008

 


Flash