Photoshop Magazin
 


Photoshop’ta Resimlerin Görüntülenmesi

01 July 2008 | Sayı: Jul 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0Bitmap görüntüler hakkında
Bitmap resimler -teknik tabirle raster görüntüler-, imajı oluşturmak için resim elementlerinin (pikseller) dikdörtgen şeklindeki bir ızgarasını (grid) kullanırhspace=0Her piksele belli bir konum ve renk değeri atanmıştır. Bitmap resimleri edit ederken aslında objeleri ya da şekilleri değil pikselleri edit edersiniz. Bitmap görüntüler, fotoğraf ya da dijital resim gibi sürekli ton içeren imajlar için en yaygın kullanılan elektronik ortamdır. Çünkü gölge ve renk geçişlerini daha verimli şekilde temsil ederler.Bitmap resimler çözünürlüğe bağlı resimlerdir. Bunun anlamı belli bir sayıda piksel içermeleridir. Sonuç olarak ekranda yüksek oranda büyütme yapıldığında ya da oluşturulduklarından daha düşük bir çözünürlükle yazdırıldıklarında detaylarda kayıplar yaşanabilir ve pürüzlü görünebilirler.
Bitmap resimler, bazen büyük miktarda depolama alanına ihtiyaç duyar ve bazı Creative Suite bileşenlerinde kullanıldıklarında dosya boyutlarını küçük tutmak için çoğu zaman sıkıştırılmaları gerekir.
Not: Adobe Illustrator’da filtreleri, efektleri ve grafik stillerini kullanarak çalışmanızda Bitmap efektleri oluşturabilirsiniz.
Vektör grafikleri hakkında

Vektör grafikleri (bazen vektör şekil ya da vektör obje olarak da adlandırılırlar) vektör adı verilen çizgi ve eğri gibi matematiksel objelerden oluşurlar, yani görüntü geometrik karakteristiğine bağlı olarak tanımlanır.


  

Vektör grafikler, çözünürlükleri bağımsız olduğundan detaylarda ya da netlikte kayıp yaşamadan serbestçe taşınabilir, modifiye  edilebilir. Vektör grafikler boyutları değiştirildiğinde, PostScript bir yazıcıda yazdırıldıklarında, PDF dosyasına kaydedildiklerinde, vektör tabanlı bir grafik uygulamasına import edildiklerinde kenar netliklerini korurlar. Sonuç olarak, vektör grafikleri logotype çalışmaları gibi tasarım / sanatsal bazlı çalışmalarda tercih edilebilecek en iyi çözümdür. Farklı boyutlarda ve çıktı ortamlarında en iyi seçenektir.

Adobe Creative Suite uygulamasındaki çizim ve şekil araçlarını kullanarak oluşturduğunuz vektör nesneleri birer vektör grafiklerdir. Vektör grafikleri Creative Suite bileşenleri arasında copy – paste yaparak çoğaltabilirsiniz.


Vektörel grafikleri ve Bitmap resimleri birleştirme
Bir dokümanda vektörel grafikleri ve Bitmap resimleri birleştirirken aklınızda tutmanız gereken en önemli şey, ekranda görüntülenen çalışmanızla çıkış aldığınız son halinin (ticari baskı, masaüstü yazıcı baskısı ya da web’de görüntülenme) her zaman aynı görünmeyeceğidir. Aşağıdaki faktörler, çalışmanın final görüntüsünün kalitesini etkileyen nedenlerdir; Saydamlık (Transparency): Birçok efekt, çalışmanıza kısmen saydam pikseller ekler. Çalışmanız saydamlık içerdiğinde, Photoshop yazdırmadan ya da dışa aktarmadan önce flattening (düzleştirme) adlı bir işlem gerçekleştirir.

Saydamlık (Transparency):  Birçok efekt, çalışmanıza kısmen saydam pikseller ekler. Çalışmanız saydamlık içerdiğinde, Photoshop yazdırmadan ya da dışa aktarmadan önce flattening (düzleştirme) adlı bir işlem gerçekleştirir.

 

hspace=0

Çoğu durumda, default düzleştirme işlemi çok başarılı sonuçlar üretir. Bununla birlikte, resminiz karmaşık, birbirine girmiş alanlar içeriyorsa ve yüksek çözünürlükte çıktıya ihtiyaç duyuyorsanız, düzleştirme işleminin sonuçlarını önce preview (önizleme) yapmak isteyebilirsiniz

Resim çözünürlüğü (Image Resolution): Bir bitmap resimdeki inç başına düşen piksel (ppi) sayısı. Basılmış bir resim için çok düşük çözünürlük kullanmak pikselleştirme’ye (pixelation), yani geniş, kaba görünümlü piksel görünümüne neden olur. Çok yüksek çözünürlük kullanma (pikseller çıktı aygıtının üretebileceğinden daha küçük olduğunda), basılan çıktının kalitesini artırmadan dosya boyutunu artırır ve çalışmanın bastırılma süresini de yavaşlatır.

hspace=0

Yazıcı çözünürlüğü ve ekran frekansı (Printer resolution and screen frequency): İnç başına üretilen mürekkep noktalarının sayısı (dpi) ve yarı ton ekranda inç başına satır sayısı (lpi). Resim çözünürlüğü, yazıcı çözünürlüğü ve ekran frekansı arasındaki ilişki basılı resimdeki detay kalitesini belirler.

Renk kanalları
Her bir Photoshop resmi, resmin içindeki renk elementleriyle ilgili bilgilerin depolandığı bir ya da daha fazla renk kanalına sahiptir. Resimdeki default renk kanalı sayısı, resmin renk moduna bağlıdır. Default olarak, Bitmap, Grayscale, DuoTone ve Indexed Color renk modları bir kanala sahiptir. RGB ve Lab resimler üç kanala ve CMYK resimler dört kanala sahiptir. Bitmap haricindeki tüm görüntü modlarına kanal ekleyebilirsiniz.

 

hspace=0

Renkli resimlerdeki kanallar (channels), aslında resimdeki renk komponentlerini temsil eden birer grayscale resimlerdir. Örneğin, bir RGB resmin kırmızı, yeşil ve mavi renk değerleri için ayrı kanalları vardır.


Renk kanallarına ek olarak alfa kanalları (alpha channels), maskeler (masks) şeklinde seçimleri depolamak ve edit etmek üzere resme eklenebilir. Spot renk kanalları (spot color channels), baskıda ekstra renk kalıbı eklemek ve ekstra renk basımı dahil edilebilir.

 

 

July 2008

 


Photoshop a Başlarken