Photoshop Magazin
 


Flash CS3 Maskeleme Teknikleri / Dizi 03

01 June 2008 | Sayı: Jun 2008
 
1 2 3 4 5
 

Merhaba değerli okurlar. Bu yazımızda da geçtiğimiz sayımızda olduğu gibi maskeleme tekniğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sayımızda maskeleme tekniği ile var olan bir MovieClip'e resim geçişlerindeki etkide bize nasıl yardımcı olacağını göreceğiz. Dilerleniz hep birlikte örneklerimize bir göz atalım.


1 Geçiş Efekleri 01
Yeni bir sayfa açmakla dersimize başlıyoruz. Öncesinde belirlediğim resmimi sahneme çağırıyorum. Yeni bir layer açarak açmış olduğumuz sayfada araç kutusundan Pen aracını seçip eğrilerimizin yardımı ile bir şekil belirliyorum. Şeklimi belirledikten sonra Timeline çizelgesinin alt ortasında
buluanan 12 FPS değerine tıklayarak dosyamın ölçülerini bir sitenin üst banner olçülerine dönüştürüyorum. W: 470 H:235 pixel olarak işaretledikten sonra FPS değerimi de 15
Fps'ye yükseltiyorum. Şimdi animasyonuma geri dönebilirim. Oluşturmuş olduğum
Layer2 katmanında bulunan şekli sahnede seçili hale getirdikten sonra objeyi modify panelinde Convert to Symbol seçeneği ile veya kısayol F8 tuşu ile Movie Clip’e dönüştürüyorum.

hspace=0

İşlem gerçekleştikten sonra MovieClip’in üzerine iki kez tıklayarak Geçiş olarak isimlendirdiğim
movie clip’in içine geçiş yapıyorum. Artık sahnenin içinde bulunan Geçiş movie clip’in içinde bulunmaktayım. Animasyonuma geçiş yapmamın zamanı geldi.

Bu konuya kadar, bir nesneye hareket verirken bizler hep bir Timeline zaman çizelgesinde bulunan anahtar karemizin üzerine sağ tuş ile tıklayarak create Motion Tween hareketi ile hareketi takip et komutu ile neslelere hareket özgürlüğü tanımıştık. Bu animasyonda ise farklı bir etki gerçekleştireceğiz. Bu yöntemin ismide Step By Step; yani adım adım animasyon hareketlerinin tasarımcı tarafından gerçekleştirilmesine
dayanmaktadır. Bu işleme geçmeden önce önemli bir hatırlatmada Step by Step yöntemini uygularken movie clip içerisinde bulunma gerçeğine dikkat etmemiz gerektiğidir.

2 Step By Step
Zaman çizelgemizde bulunan anahtar karemizden bir adet kopyalamamız gerekecek. F6 tuşuna basarak 1.frame’de bulunan şeklimi 2.frame taşımış oldum. Tabi zaman çizelgemde bulunan anahtar karelerin hareket olarak adlandırılmadığı için benim için şu anda tanımsız; yani Gri renkte görünmektedir.

2. Frame kopyalanan objenin şeklini Pen aracını alarak yeniden belirliyorum. Burada yapmayı düşündüğüm şey çizmiş olduğum nesnelerin yavaş yavaş bütünü tamamlamasıdır. 2.Frame’de gerçekleştirdiğim şeklim biraz daha büyümüş ve şekilsel olarak da dağınık bir durumda Varolan sayfa genişliğimi kaplayan bir hal etkisi vermeye başladı.

hspace=0

Bu arada çizmiş olduğunuz nesnenin noktalarına müdahale edip yeniden şekil üzerinde değişiklik
yapmak isterseniz çizili durumda olan şekli modify/Break Apart komutunu kullarak noktalara ayırabilir ve araç kutusunda bulunan beyaz ok aracını kullanarak yeniden noktalara müdahale edebilirsiniz.

hspace=0

3 Şekilsel Bütünlüğe Doğru
1. ve 2. frame’de gerçekleştirdiğimiz geçiş etkisini şimdi adım adım diğer karelerde de vermemizin zamanı geldi. F6 kısa yolu ile 2. frame de bulunan anahtar kareden bir tane daha kopya alıyorum ve şeklini biraz dana genişletip sayfa ekranında kapladığı yerin büyüklüğünü ayarlamış oluyorum. Bu etkileri 29. frame’e kadar devam ettirip bütününde bir dikdörtgen şekline ulaşmaya çalışacağım. Bu işlemi yaparken acele etmeden küçük alanlar ve detayları iyi kullanmanız, yapacağınız animasyonda kullanmayı düşündüğünüz resim geçiş etkisinin daha kaliteli ve doğru olmasına yardımcı olacaktır.
hspace=0

4 Movie Clip Maskesi
Geçiş movie clip’imizin içinde gerçekleştirdiğimiz 29 framelik hareketi tamamladıktan sonra sahne sekmentine geri dönüş gerçekleştiriyorum. Artık yavaş yavaş olaşan bir dikdörtgen animasyonum gerçekleşmiş durumda. Bu anda ekranda bir geçiş movie clibi ve bir de resim katmanı bulunmakta. Movie
clip'in içinde gerçekleştirdiğim animasyon 29 frame’e sürdüğü için zaman çizelgemde bulunan resim katmanımın süresini de 29. frame'e kadar F6 tuşu ile kopyalıyorum. (Hareket movie clipin içinde olduğu için isteğe bağlı; dilerseniz uzatmayadabilirsiniz.) Artık sahnede her iki katmanda 29. frame’e kadar uzatılmış
durumda. Şimdi üstte bulanan geçiş katmanın üzerinde iken sağ klikle tıklayarak bu katmanın maske olmasını sağlayacağız. Resmimizin geçiş ve oluşum etkisini rahatlıkla görebilirsiniz.

hspace=0


hspace=0
hspace=0

1 SetMask uygulaması
Bu uygulamamızda ise varolan sahnemizin üzerinde oluşturacağımız özel movie clip’in içerisine yazacağımız
ActionScript’i kullanarak farklı resim geçişlerini resim objelerimizin üzerine uygulama şansına sahip olacağız. Dilerseniz uygulamaya bir bakalım; Yeni bir sayfa açıyorum. Açmış olduğumuz sayfanın içerisine daha önceden belirlemiş olduğum resim objesini File>Import>Import to Stage komutunu kullanarak yerleştiriyoruz. Import ettiğimiz layer katmanın ismini foto diye adlandırıyorum.


2 Katmanları Oluşturalım
2 farklı layer açalım ve alta maskeleyeceğimiz fotoğraf ekleyelim. Daha sonra burada yukarıya da örneğini koyduğumuz movie clip çalışmasını ekleyeceğiz.
hspace=0
Tools panelinden geometrik bir nesne belirliyorum. Belirlemiş olduğum nesneyi sahnede seçili hale getirdikten sonra modify/Convert to Symbol yani F8 tuşuna basarak nesne olarak tanınmasını sağlıyorum. Ekrana çıkan diyalog penceresinde Movie Clip'in ismini foto diye adlandırıyorum ve Properties panelinden instance name kısmına foto yazıyorum. Sahne üzerinden fareye çift tıklayarak içerisine geçiş
gerçekleştiriyorum.

3 Movie Clip Maskesi oluşturmak :
ikinci katmanda oluşturduğumuz maske katmanını(geometrik şekli f8 ile movieclip yaptıktan sonra, ’ana_maske’ movieclibi) içine girmiş olduğumuz resim maskesinin birinci Frame’inde seçili olan geometrik şeklimizi yeniden sahne üzerinde araç kutusunda buluanan siyah ok seçim aracıyla seçili hale getirdikten sonra tekrar üst menüden veya ‘F8’ tuşuna basarak ‘Convert to Symbol diyalog penceresinden yeniden movie clip olarak ikinci kez tanımlıyorum ve ismiden ‘Gecishareketi’ olarak tanımlıyorum.
hspace=0

4
Hareket Maskesi
Sahne üzerinde iç içe girmiş iki tane movie clip'in en içinde bulunan hareket movie clip’inin üzerine iki kez tıklayarak varolan movie clipin içine giriyorum. Gecishareket movie clip’inin içerisinde belli zaman aralıklı bir animasyon gerçekleştiriyorum.
hspace=0

Bu animasyon 1. Frame’den 15. frame’e kadar uzayacak ve çizmiş olduğum geometrik nesne 1.Frame’de küçük iken 15. frame’de sahne üzerinde büyümesini sağlayacağım. Bu animasyonu gerçekleştirirken create Motion Tween hareketi takip et komutunu değil de onun yerine 1. Frame’de ve 15. frame’de modify/Break Apart yapılmış iki obje arasında tüm zamanlarını seçili hale getirerek zaman çizelgesinden sağ tuş ile create Shape Tween hareketini gerçekleştiriyorum.
hspace=0
Yapmış olduğum animasyon timeline panelinde yeşil renkte gözükecek ve iki nokta arasında bir ok işareti ile hareketin doğru gerçekleştiğini gösterecektir.
hspace=0

Tabi 15 saniyede büyüyen objenin sahnede tam olarak kalması da gerekmekte. Zira 15 saniyedeki obje resmin tamamını oluşturan bir özellikte kendi üzerine yazacağımız ActionScript komutu ile gerçekleştirilecek. Ben yapmış olduğum animasyonun hemen üzerine yeni bir layer katmanı açıyor ve bu katmanın 15. frame’ini de önce seçili hale getirip (Zaman Çizelgesinde) sonra da F6 tuşuna basarak önce boş bekleme süresini keyliyor, ardın dan da zaman çizelgesinde faremin sağ tuşuana basarak Actions paneline ulaşıp Stop actionsımı 15 kareme yerleştirmiş oluyorum. Böylece büyüme hareketimden sonra animasyon kaldığı büyüklüğü ile sahnede gözüken bir hale gelecektir.

hspace=0

hspace=0

5 Instance Name Oluşturma
İç içe oluşturmuş olduğumuz movie cliplerden artık sahneme dönme vakti geldi. Sahneye geri dönüş yapıp tüm movie clipleri terk ediyorum. Sahnede şu anda bir resim katmanı ve bir de resim katmanımın hemen üstünde bulunan benim maske olarak düşündüğüm movie clip bulunmakta
Şimdi action scripte geçiş yapabiliriz ama öncesinde yapmamız gereken bir şey daha var. Biraz önce tanımladığımız
movie clipi sahnede seçili hale getiriyorum. Sahnede seçili hale gelen movie clipin alt birimde bulunan Properties bar özellikler katmanında Instance Name kısmına bir isim tanımlamamız gerekiyor. Bu
ismin içinde de Türkçe karakter bulunmaması gerekmekte. Ben yapmış olduğum animasyonu
daireler diye adlandırıyorum
hspace=0
hspace=0

6 Actionslar
Artık sahnede bulunan movie clibimizde tanımlandıktan sonra varolan movie clip’imizin içerisine geçiş yapıp oluşturduğumuz movie’den sahnede çoğaltmamız gerekecek. Çoğaltma işlemi bittikten sonra sahneye geri dönerek hemen movie clip’in üzerine actions’ımızı yazabilirim. Timeline’da sağ tuşa tıklayarak Actions paneline ulaşıyorum.
hspace=0
Karşıma gelen Action script diyalog penceresinde Script Assist kısmını kapalı duruma getiriyorum. Bu konumdan sonra Actionsları kendim yazmam gerekiyor. Actions satırına; foto.setMask(“daireler”);
hspace=0

actionsını ekliyorum. Bu actions satırında Foto (benim resim movielerimi) setMask actions resmime etki etmesini, daireler ise movie clibime vermiş olduğun Instance Name’mi temsil etmekte. Artık oluşam animasyonda geometrik şekli değiştirerek istediğiniz animasyon ve resim gelişlerini dilediğiniz
gibi yapabilir veya farklı etkilerde kullanabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin

 

June 2008

 


Flash