Photoshop Magazin
 


Cremagency

01 June 2008 | Sayı: Jun 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Cremagency; bir reklam ajansının nedenli yaratıcı olursa olsun çözüme tek başına ulaşamayacağını bilir ve tanıtım etkinliklerinin takım oyunu anlayışıyla yürütülmesi gerektiğine inanır. Tanıtım sorununu çözüm ortağıyla birlikte ele alır. Aldığı bilgiler doğrultusunda, markayı oluşturan tüm
öğeleri özümser. Önerilerini ve yaratıcı çalışmalarını ortaya koyar. Tanıtım sürecinin tüm aşamalarında da çözüm ortağını, sonuçlar hakkında bilgilendirir. Cremagency’nin sınırları, markaların öz nitelikleri ve yaratıcılığın kesiştiği noktalarla belirlenir. Creamgency’de reklam yolculuğuna çıkan kuruluşlar, özgün çözümlere ulaşarak, özgürleşirler. Birlikte koşulan bu maratonda, çözüm ortaklığının anlamı, her yeni çalışmada daha da pekişir. Bir reklam verenin onayladığı en başarılı kampanya, belki de mesajını yıllar boyunca koruyan kampanyadır. Doğru bir
slogan ise yıllar boyu logonun altında yer alandır. Markanın zamanı “her zaman”, etkisi “kalıcı” olmalıdır.


hspace=0Cremagency, kısa vadeli hedeflere yönelik bir kampanya da dahi, kalıcı bir etki yaratmanın peşindedir. Marka imajının önemini bilir ve yarattığı çözümlerle sürekliliği sağlar. Cremagency, tanınırlık ile bilinirlik arasındaki ince çizginin farkındadır. Marka stratejinizin öngördüğü tüm hedefler
dikkatle gözden geçirilir, eksikler daha ön planda yer alması gereken öğeler belirlenir ve yaratıcı çözümlere bu yolla ulaşır. Markanızı tanınmaktan öte, bilinen ve yaşanan bir marka
düzeyine ulaştırır


hspace=0


Cremagency olarak vereceğimiz kurumsal imaj çalışmaları ve hizmetler genel olarak şöyledir;
Kurumsal Ve Kişisel İmaj Danışmanlığı, Kurumsal Kimlik, Reklam Danışmanlığı, Medya Planlama Ve Satın Alma, Yurtiçi Yurtdışı Fuar Organizasyonları, Lobicilik Çalışmaları, Basın Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Veri Toplama Ve Aktarma Faaliyetleri, P&R Danışmanlığı, Basın Toplantısı, Organizasyonlar, Promosyonlar.
Pazar Araştırması. Sonuçta talebe göre değişen ve gelişen şartlarda da hizmet verdiğimiz konularda gelişmektedir.

hspace=0Basın Danışmanlığı: Çalıştığımız kurum ve kuruluşların yazılı ve sözlü basın aracılığı ile oluşturulması planlanan çalışmalarını içerir. Basın toplantısı ile ilk çıkış yapılacağı gibi (ilk tanışma, yeni hedefler, yeni ürünler, genel ekonomik yorumlar yapmak vb.) stratejik olarak konuların özelliğine göre adam adama uygulaması ile özel haber çalışmalarını da kapsar. Yazılı basının yanı sıra TV kanalları ve Radyonun da
kamuoyu oluşturmadaki rolü göz önüne alınarak özel programlar yapılması, izlenmesi sağlanır.

hspace=0Medya Planlama Satın Alma: Yazılı ve görsel basında Pazarlama planı bütçesi doğrultusunda firmaların satışlarını arttırıcı imaj reklam çalışmaları yıllık olarak planlanarak planlanır ve satın alınır.

Araştırma: İmaj araştırması, ürün analizleri, rakip hareketleri üretici ve tüketici eğilimleri vb. Gerek makro gerekse de mikro alan uygulaması ile araştırmalar yapmak ve sonuç raporlarını düzenlemek, çıkan sonuca göre öneri program ve projeler hazırlamak. Marketing kapsamlı araştırmalardan yola çıkarak ürün tutundurma politikaları geliştirerek satış destek çalışmaları programlamak. Gerekli sektör analizlerini yapmak ve adres bankası oluşturmak.

hspace=0

Lobicilik Çalışmaları: Kurum ve Kuruluşlarla, organizasyon modelinin ilgili noktalarda imaj yerleştirme politikalarının uygulanması ve yerleştirmesini sağlamak.

İmaj Prodüktörlüğü: Adını hedef kitlelerde ve kamuoyunda tutundurma çalışmaları yapılan kurum ve kuruluşların bu kez konuşan, konuşturulan yöneticileri adına yapılan çalışmalarımızdır.

Yönetim Danışmanlığı: Reklam ve Halkla İlişkiler programının bütünü ile işletmeye uygulanırken ortaya çıkan
organizasyon ve reorganizasyon çalışmalarını da göz önüne alırız. Bir nevi işletme doktorluğu mantığı ile hizmet verdiğimizden ötürü gerektiğinde hazır hizmet paketlerinin alınmasını, planlanmasını sağlamak, gelişmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak, dışarıdan alınan teknik yardım birimlerinden maksimum faydayı sağlayacak ilişkileri kurmak, işletme içi ihtiyaç etüdlerini yapmak faaliyetlerimizinbütünüdür.

hspace=0Reklam Danışmanlığı: Firmalarımızın planlanmış yıllık Pazarlama bütçelerini en verimli halde imaja ve satışa döndürecek şekilde organize etmek, planlamak, bütçelendirmek ve satın alarak takibini yapmak en önemli görevlerimizden biridir. Kurumsal Kimlik tasarım oluşum çalışmalarını oluştururuz.

Katalog, Broşür, insert ve her türlü baskılı malzeme ihtiyaçlarını firmalarımızın ihtiyaçlarına göre belirleriz. Bu
genelde yılda iki kez gerçekleşir ve bir konsept çerçevesinde gelişir. Kataloğundan fiyat listesine, promosyon malzemesinden araç giydirmesine, ilanından fuarına kadar yansıtılarak sinerji oluşturulmasını sağlarız.


Yayıncılık: Kurum ve kuruluşlarımızın hedef kitleleri üzerinde baskın kamuoyunu oluşturmak, yanı sıra iletişim
kurmak amacı ile konunun ihtiyacı ve özelliğine göre aylık 3-6 aylık süreli sirküler veya gazete-dergi çıkartırız. Bu çalışmaların bilgi toplamaktan dağıtılır hale getirilmesine kadar gerekli çalışmaların tümünü organize ederiz.

Yurtiçi Yurtdışı Fuar Organizasyonları: Firmalarımızın imaj bütünlüğünü korumak adına yapım firmaları önermemiz dışında katalog fiyat listesi promosyon malzemeleri katılımcı ların kıyafetleri yaka kartları fuar görselleri gibi tüm sinerjiyi oluşturacak tasarım bütünlüğünü çalışmalarımıza yansıtırız.

Promosyonlar: Firmalarımıza kendilerini ifade edecek tüketicide ilgi uyandıracak gerekirse rafta malın alımını sağlayacak farklı promosyon ürünleri konusunda araştırmalar yaparak yıl içinde ihtiyaçlara göre belirlenmiş tarihlerde gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bu malzemeleri temin eder, satın almalarını yaparız.

hspace=0Özel Toplantılar: Defileler, Moral geceleri, yıl dönümleri, açılışlar, ürün tanıtım toplantıları, piknikler. Firma, bünye içi birimler arası ve bünye dışı ilişki içinde olduğu en yakın birimden en uzak birimlere kadar ilişkilerini işletmenin stratejileri çerçevesinde programlamak, ortak amaçlar etrafında tek hedefe koşmalarını sağlamak temel amacımızdır.

Eğitim Organizasyonları: Gerek bünye içi çalışmalarını kapsayan bilgilendirme, eğitme ve geliştirme toplantılarının yanı sıra yönetici eğitme-geliştirme özel programları ve seminer, panel, konferans ve kongre organizasyonlarımızdır .

Firmalarımızın kendi alanlarında faaliyet gösteren farklı kuruluşlarla ortak düzenlemeler içinde bulundurarak sinerji oluşumunu pekiştirmek asıl hedefimizdir.

Tanıtım Programları: Gerek fuar çalışmaları gerekse firma prestij çalışmalarını kapsayan organizasyonlar dahil, bu organizasyonlarda kullanılacak firma tanıtım materyallerinin hazırlanması, senaryosu ve medyaya dağıtılmasına kadar da hizmet vermekteyiz

 

June 2008

 


Perde Arkası