Photoshop Magazin
 


Akıllı Kılavuzlar (Smart Guides)

01 June 2008 | Sayı: Jun 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0
Akıllı Kılavuzlar’ı View > Smart Guides’dan etkinleştirebilirsiniz. Akıllı Kılavuzları ne şekilde kullanabileceğinize gelince;• Örneğin Pen ya da Shape araçlarıyla bir obje oluşturdunuz. Oluşturulan yeni objenin bağlantı noktasını mevcut bir objeye göre konumlandırmak için Akıllı Kılavuzları kullanabilirsiniz.

• Bir objeyi taşıdığınızda, imlecinizi kılavuzlara ve mevcut yollara hizalamak için Akıllı Kılavuzları kullanabilirsiniz.

hspace=0

Hizalama olayı, objenin sınırlarına değil işaretçinin konumuna bağlıdır; dolayısıyla, tam hizalamak istediğiniz noktayı tıklatmaya özen gösterin.

• Bir objeyi dönüştürdüğünüzde, Akıllı Kılavuzlar, dönüştürmeye yardımcı olmak için otomatik olarak belirir.Bu arada Akıllı Kılavuz tercihlerini ayarlayarak, Akıllı Kılavuzların ne zaman ve nasıl belireceğini değiştirebilirsiniz.
Not: Snap To Grid seçeneği seçiliyken (menü komutu seçili olsa
bile) Akıllı Kılavuzları kullanamazsınız.

Akıllı Kılavuz tercihleri
Öncelikle Edit > Preferences > Smart Guides & Slices'dan ayar menüsünü açın.Text Label Hints: Siz imleci hareket ettirirken, imlecin o sırada yapıştığı konumla ilgili (örneğin ortada) bilgileri görüntüler.


Construction Guides: Akıllı Kılavuzları kullandığınız sırada, dosyanızda kılavuz çizgileri görüntüler.

hspace=0

Transform Tools: Objelere ölçekleme, döndürme ve şeklini değiştirme işlemleri uygulanırken bilgiler görüntüler.

Object Highlighting: İşaretçiyi sürüklerken, işaretçininaltındaki objeyi vurgular.

Angles: Kılavuz çizgilerinin, yakındaki bir objenin bağlantı noktalarından hareketle nasıl çizileceğini ayarlar. Burada altıadet açı ayarlayabilirsiniz. Seçilen açı kutusunda bir açı yazın.

hspace=0

Açılar pop-up menüsünden bir açı seti seçin ya da pop-up menüden bir açı seti seçip sonra kutulardaki değerlerden birini değiştirmek suretiyle açı setini özelleştirin. Önizleme seçeneği sayesinde yaptığınız ayarların sonucunu görebilirsiniz.

Snapping Tolerance: Akıllı Kılavuzların etkili olabilmesi için işaretçinin bir objeden kaç piksel uzakta olması
gerektiğini belirler.

Objeler arasındaki uzaklığı ölçmehspace=0

Ölçme (Measure) aracı, herhangi iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplar ve sonucu Info panelinde
görüntüler.

1 Ölçü (Measure) aracını seçin.
2 Aşağıdakilerden birini yapın;

• Aralarındaki uzaklığı ölçmek istediğiniz iki noktaya tıklayın.
• İlk noktaya tıklayıp bırakmadan ikinci noktaya sürükleyin. Eğer Shift'e basılarak bu işlemi yaparsanız ölçüm 45 derecenin
katlarıyla gösterilecektir.

Info paneli, x ve y eksenlerinden horizontal (yatay) ve vertical
(dikey) uzaklıkları, kesin yatay ve dikey uzaklıkları, toplam
uzaklıkları ve ölçülmüş olan açıları gösterir.

Info paneline genel bakış
Info panelini (Window> Info), seçili obje hakkında ve fare işaretçisinin altında kalan alan hakkında bilgi almak için kullanırsınız.
• Bir obje seçildiğinde ve bir seçim aracı aktifken, Info panelinde objenin X ve Y koordinatları, genişliği (W - width) ve yüksekliği (H-height) görüntülenir. Genişlik ve yükseklik değerleri, General ayar menüsünde Use Preview Bounds seçeneği tarafından etkilenir. Use Preview Bounds seçeneği işaretliyse, Illustrator çizgi genişliğini (ve drop shadow gibi diğer özellikler) objenin boyutlarına dahil eder. Use Preview
Bounds seçeneği işaretli değilse, Illustrator sadece objenin vektör yolunun tanımladığı boyutları ölçer.

hspace=0

• Pen aracını ya da Gradient aracını kullandığınızda ya da bir seçimi taşırken, Info paneli, sürükleme işlemi sırasında x koordinatında meydana gelen değişimi (W/width/genişlik), y koordinatında meydana gelen değişimi (H/height/yükseklik), uzaklığı (D/distance) ve açıyı görüntüler.

• Zoom aracını kullandığınızda, Info panelinde, fareyi bıraktıktan sonraki büyütme katsayısı, X ve Y koordinatları görüntülenir.

• Scale aracını kullandığınızda, Info panelinde, genişlik (W) ve yükseklik (H) değişimi ve ölçekleme işlemi sona erdiktensonra yeni genişlik ve yükseklik görüntülenir. Döndürme

hspace=0

(rotate) ya da yansıtma (reflect) araçlarını kullandığınızda, Info panelinde objenin merkezinin koordinatları ve dönüş açısı ya da yansıtma açısı görüntülenir.

• Shear aracını kullandığınızda, Info panelinde objenin merkez koordinatları, bükme ekseninin açısı ve büküm miktarı görüntülenir.

• Paintbrush aracını kullandığınızda, Info panelinde mevcut fırçanın x ve y koordinatlarıyla mevcut fırçanın adı görüntülenir.

• Panel menüsünden Show Options seçeneğini seçerek (ya da panel sekmesinden çift oka tıklayarak) seçili objenin dolgu (fill) ve kontur renklerinin değerlerini, seçili objeye uygulanmış desen, degrade ya da tintleri görüntüleyebilirsiniz.

Not: Birden çok obje seçerseniz, Info panelinde tüm objelerde aynı olan ortak bilgiler görüntülenir.

 

June 2008

 


Illustrator