Photoshop Magazin
 


Photoshop'ta renk aralıkları ve renk gamutu

01 May 2008 | Sayı: May 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Photoshopta çalışırken mevcut renk aralığınız ne olursa olsun onu değiştirme imkanınız vardır. Renk aralıkları RGB, CMYK, Lab color şeklinde Photoshop'ta konumlandırılmışlardır.

Her bir renk aralığı farklı ve özel yapılardaki renk gamutlarını kapsar. Photoshopta çalışırken karar vermeniz gereken ilk şey, çalışmanızın yapısına en duyarlı renk aralığını seçmektir.

Önce renk gamut’u konusunu ele alalım. Eğer çalışmanızın dijital yazıcıdan çıkışını alacaksanız ya da monitörde görüntülenecekse bu aygıtların renk gamutlarını göz önünde bulundurmak zorundasınız. Bir CMYK dosyanın renk gamutu, RGB, Lab color renk aralığından ya da örneğin insan gözünün algılayabildiği renk sayısından çok daha kısıtlı sayıda rengi içerir.

Eğer RGB ya da Lab Color renk aralığıyla çalışıyorsanız ve fakat CMYK çıkış alacaksanız hayal kırıklığına hazır olun. Çünkü ekranda gördüğünüz renklerin çoğu çıkmayacaktır. Çünkü baskı sürecinde bu renklerin çoğu (günümüz baskı teknolojisine rağmen) üretilemez. Bilgisayar monitörlerinin ve renkli yazıcıların renk gamutları, CMYK’dan çok daha geniş bir renk aralığına sahiptirler.

İdeal olan, tüm input yazıcıları, monitörleri, dijital kameraları, mürekkep ya da fotoğrafik bazlı yazıcıları, tüm bu cihazların renk gamutlarını kapsayan bir renk aralığında çalışabilmek… ancak realitede bu pek mümkün değil.

Photoshop’ta Image > Mode menüsünden renkleri görebilirsiniz. Burada ayrıca Duotone, Grayscale gibi diğer alternatiflerde mevcut ancak biz şimdi özellikle en önemli olan üç tanesine RGB, CMYK ve Lab Color’a bakacağız.

Lab Color renk aralığı
Lab color, insan gözünün görebildiği tüm renkleri kapsayan bir renk gamutu'dur. Bu oldukça geniş bir gamut
hspace=0
hspace=0

olduğu anlamına geliyor ve ileride, kullanacağımız cihazlarda bu geniş renk aralığını daha fazla göreceğiz.
Image > Mode > Lab Colordan ulaşabileceğiniz Lab color’da 3 kanal bulunmaktadır; Lightness, a ve b
kanalları. L” yani lightness kanalı resmin parlaklık (brightness) ve kontrast (contrast) ayarını yapabilmenizi sağlar. Ayrıca tüm renklerle uğraşmak zorunda kalmadan resimdeki keskinlik (sharpen) oranını da artırabilirsiniz.

hspace=0
hspace=0
hspace=0

Bir Lab imajın lightness değerlerine Levels’daki (Ctrl / Cmd L) histogram’dan baktığınızda RGB bir resmin histogramıyla benzerliği görebilirsiniz. Lab resimde renk değerleri a ve b kanallarında depolanmıştır. Levels menüsünde de görebileceğiniz gibi a kanalıyla resimdeki renklerin red-green oranını kontrol ederken b kanalıyla renklerin yellow-blue oranını kontrol edebilirsiniz. Günümüz modern monitörleri RGB renk aralığında yani 3 renk kanalıyla yüksek sayıda rengi üretebiliyor yani dijital ortamda yayınlanacak bir imajda sorun yok ancak basılı medya için CMYK dönüşümü esnasında bu renklerin çoğunu kaybedeceğinizi unutmayın.

hspace=0

RGB renk aralığı
Dijital imajlarla en çok çalışılan renk aralığı olma ünvanı RGB'dedir. Scannerlardaki algılayıcılar
RGB renk aralığını kullanarak tarama yaparlar. Dijital kameralar RGB renk kanalıyla görüntü üretir ve
depolarlar. Dijital görüntüleme yazılımlarının neredeyse tamamı RGB default renk aralığı olarak RGB’yi kullanır. Web ortamının imaj formatı, dijital yazıcıların baskı renk aralığı RGB’dir. Kısacası RGB’de çalışmak için pek çok sebep var. Photoshop’ta RGB ile çalışmak çoğu kişi için renk datalarına göz atmanın ve bunları yorumlamanın en iyi yolu ancak RGB dünyası içinde de RGB datalarının farklı yorumları var.

Photoshop’ta RGB renk modelini her kullanış, bir RGB renk aralığı seçimi demektir. Edit > Color Settings menüsünün RGB bölümünden, kullandığınız RGB renk aralığının gamut ve diğer karakteristik özelliklerini belirleyebilirsiniz. Buradan monitörünüzden daha geniş gamutta bir RGB renk aralığı seçebilirsiniz.

Photoshop, eğer icap ederse monitörünüze uygun olarak renk aralığının görünümünü ayarlar. Monitör gamutunun ayarı sırasında görünüm değişikliği olsa da Photoshop aslında RGB dosyanızdaki renkleri kırpmaz. Yani baskıda onları yine aynen görebilirsiniz.

hspace=0

Photoshop’ta farklı amaçlarla farklı RGB renk aralıklarında kolayca çalışabilirsiniz. Yapmanız gereken, preferences ayarlarınızı değiştirmek. Photoshop’ta aynı zamanda birçok farklı RGB renk aralığındaki dosyayla aynı anda çalışmanız da mümkün. Photoshop eş zamanlı olarak Lab color dosyalarını ve muhtelif CMYK dosyalarını ekranda doğru bir şekilde gösterir.

Edit > Color Settings’de RGB menüsünden bir RGB renk aralığı seçtiğinizde artık tüm resimler yeni RGB renk aralığı seçimiyle görüntülenecektir. En çok kullanılan renk aralıkları Adobe RGB, Apple RGB, ColorMatch RGB, ProPhoto RGB ve sRGB’dir.

hspace=0

Adobe RGB
Renk aralıkları içinde en geniş gamuta sahip olan Adobe RGB Adobe tarafından 1998’de geliştirildi.
Çoğu profesyonel iş akışı, ilk duyurusu Adobe Photoshop 5.0’la birlikte yapılan Adobe RGB etrafında şekillenmiştir. Temelde HDTV iş üretimleri için hazırlanmış bir renk aralığıdır. Adobe RGB Lab color tarafından saptanmış renklerin yaklaşık %50’sini kapsar. Ancak bundan daha da önemlisi Adobe RGB tüm
CMYK gamutunu ve daha da fazlasını içerir. Çünkü Adobe RGB, dijital kameralar, HP ve Epson’un muhtelif yazıcıları ve diğer gelişmiş özelliklere sahip çıkış aygıtları gibi daha iyi bir renk gamutu kapsama yüzdesine sahiptir. Tabi RGB renk aralığınızı Adobe RGB olarak ayarladığınızda mevcut potansiyelin çok azını kullanabilirsiniz çünkü günümüzün çoğu dijital output aygıtında bunların büyük kısmı görüntülenemeyecek
ve posterization sorunu ortaya çıkacaktır.

Efektif renk yönetimi, her imajda ya da grafikte bulunan ve imajın öz renk şartlarını (buna renk aralığı da diyoruz) işaret eden renk profiline ihtiyaç duyar. Adobe uygulamaları “işleyen” renk aralığı diye yeni bir fikir ortaya koydular. Burada belli bir aygıta bağlı olmak gibi bir durum yok ancak görüntünün oluşması için ideal şartlar üretiliyor. Adobe RGB, bir renk aralığı olarak geniş çaplı bir uyarlamayla hazırlandı çünkü aygıt çeşitliliğine bağlı olarak her yeni iş üretiminde kolaylıkla yeniden tasarlanabilen, nispeten geniş ve balans edilmiş renk gamutlarını tedarik ediyor.

Adobe RGB, Adobe Acrobat 5.0 ve üzeri, Illustrator 9.0 ve üzeri, InDesign, GoLive 6.0 ve üzeri, Photoshop 5.0.2 ve üzeri, Photoshop Elements gibi tüm renk yönetim tabanlı Adobe yazılım uygulamalarında yer alıyor.

 

Apple RGB
Apple RGB renk aralığı eski bir standart olan Apple 13” Trinitron renkli monitör standardına dayanır. Illustrator ve Photoshop'un eski versiyonlarında uzun zaman
hspace=0


default RGB renk aralığı olarak kullanılmıştı. Apple RGB profili Adobe tarafından Photoshop ve Illustratorda kullanılmak üzere yaratılmıştı.

Resim edit ve renk yönetiminin ilk zamanlarında, görüntüleme aygıtlarında tüm işlemlerin aynı renk aralığında meydana geldiği inancı vardı. CRT monitörlerin dominant teknoloji konumunda olduğu o dönemde çoğu kişinin monitöründe Apple 13”ü de kapsayan bir renk profili default görüntüleme profiliydi. İşte bu yüzden şu an da çok bir işlevi ya da kullanılırlığı olmayan Apple RGB, o dönemde Adobe tarafından Apple 13” RGB monitörleri temel alınarak geliştirildi ve bu Photoshop ve Illustrator’da default RGB renk profili olarak ta kullanılmaya başlandı.

Bazı profesyonel fotoğrafçılar ya da resim edit işiyle uğraşanlar kendi RGB renk aralıklarını üretip kullanmayı tercih ederler. Bu, çalışmak istediğiniz mevcut datalardan yola çıkarak bir ICC renk profili yaratmak suretiyle gerçekleştirilir. Bunun bir diğer yolu da mevcut bir RGB renk aralığının modifiye edilmesi yöntemidir. Belirli bir alandaki renklerin (kırmızı ya da yeşil alanı gibi) oranını artırmak suretiyle bu işlem gerçekleştirilir. Color Settings menüsünden Settings kısmına gelip RGB renk için Custom RGB’den Gamma, White Point ayarlarınızı yaparak kendi özel renk aralığınızı yaratabilirsiniz.


ColorMatch RGB
ColorMatch profili daha çok kuzey Amerika’da kullanılan bir profildir. ColorMatch RGB renk aralığı Adobe RGB’den küçük, sRGB ve Apple RGB’den büyük bir gamuta sahiptir. Bu renk aralığı, kaliteli renk çalışmaları konusundaki erken dönem endüstri standartlarına dayanır.

ColorMatch RGB’nin baskıya yollanan işler konusunda bazı avantajları bulunmaktadır. Örneğin CMYK baskı işlerini kapsayan oldukça geniş bir gamuta sahip olması gibi. Yinede ColorMatch RGB monitör görüntüleme sistemi için üretilmiştir ve resimlerin görüntülenmesi çalışmalarında sRGB’ye iyi bir alternatiftir.

hspace=0

Her renk aralığı belli oranda bir gamma değeri içerir. Bu, fotoğraf üzerinde gri tonlarındaki parlaklık değerini etkiler. Daha düşük bir gamma değerine sahip olan ColorMatch RGB, fotoğrafın parlaklığını artırmada basit ve etkili bir yoldur.

ProPhoto RGB
CIE 1931 (Burada üçgenin üç köşesi temel renkleri temsil ediyor. Ortadaki D50 noktası beyaz noktasıdır. Üçgenin dışında kalan renkli alanlar ise sanal renkleri temsil ediyor.)

ProPhoto RGB Kodak tarafından geliştirilen sonra da geliştirme çalışmaları yarıda bırakılmış bir RGB renk aralığıdır. Fotografik çıkış işleri için geliştirilen ProPhoto RGB özellikle bu işler için sunduğu geniş renk gamutuyla adını duyurdu. ProPhoto RGB Lab color'daki renklerin % 90ını kapsamaktadır.

ProPhoto RGB’nin dezavantajı, ürettiği renklerinin %10’dan fazlasının sanal renkler olmasıdır. Bunun anlamı, bu renklerin aslında var olmadığı ve görülebilir renkler olmadığıdır.

hspace=0

Bu da, ProPhoto RGB’de potansiyel renk doğruluğunun bu tür kullanılamaz renklere harcanması demek oluyor. Geniş bir renk gamutuna sahip bir renk aralığıyla çalışırken posterization sonucunun ortaya çıkmaması için 16-bit’de çalışmak gerekiyor. Bu 8-bit mode’unda daha sık meydana gelecektir, üstelik gradient geçişleri daha geniş ve belirgin olacaktır.

sRGB
sRGB renk aralığı Photoshop’un default renk aralığıdır. HP ve Microsoft’un ortak çalışmasıyla geliştirilen sRGB, tipik bilgisayar monitörlerinin renk aralığını ayarlamak amacıyla geliştirilmiştir. Windows platformundaki çoğu yazılımın,

hspace=0

web browser’larının temel renk aralığı olan sRGB, özellikle internet için iş üreten kullanıcılar için avantajlı bir renk aralığıdır çünkü üretilen işin son kullanıcı monitörlerinde de aynı şekilde görülebilmesi avantajına sahiptir. Ayrıca çoğu dijital kameranın kullandığı renk aralığı sistemidir.

sRGB’deki sorun, renk aralıkları içinde en düşük gamut oranına sahip olmasıdır. Yani örneğin baskı çıkış çalışmalarında renk kaybı kaçınılmazdır. Bunun yanında eğer geniş bir renk gamutunda çalışılıyorsa (örneğin Adobe RGB ya da Lab) ve çalışma dijital ortamda (örneğin web ortamında) yayınlanacaksa renk mode’unu değiştirmeniz gerek; bu, çalışmanın daha çok rengi taşıyabilmesini sağlayacaktır.

hspace=0

CMYK

Yukarıda da birkaç kez belirttiğimiz gibi CMYK renk gamutu herhangi bir RGB renk aralığından daha küçük bir renk aralığına sahiptir. Yine de CMYK, sRGB ve Apple RGB’de yer almayan birkaç rengi basabilir. Herhangi bir resmi CMYK baskı çalışmasında kullanacaksanız, bu, çalışmanın daha sonra da farklı boyutlarda, farklı kağıt çeşitlerinde ve birkaç kez daha baskı için kullanılabileceği anlamına geliyor.

Bu durumda master çalışmanın RGB olarak saklanması daha uygundur. Böylece gerektiğinde, örneğin çalışmanın boyutunu değiştirdiğiniz zaman daha doğru bir sharpen ayarı yapabilir ve farklı kağıt, baskı ortamları için daha doğru bir CMYK dosyası üretebilirsiniz.

Çoğu kişi ofis baskısı, web, matbaa baskısı için aynı resim dosyasını kullanır çünkü RGB CMYK’ya göre daha büyük bir renk gamutuna sahiptir, o yüzden resmi RGB olarak tutmak daha mantıklıdır. Bir diğer nokta da CMYK’da bazı Photoshop filtrelerinin çalışmamasıdır -ki çalışmanın orijinalini CMYK olarak tutmak isteyen kullanıcıların bu gerçeği göz önünde tutmaları gerek. CMYK resmi ekranda görüntülerken dönüşüm işlemi tamamlanmış olsa bile Photoshop resmin görünümünü ekranı baz alarak telafi eder ve bu değişiklikleri resmin CMYK profiline ekler.

 

May 2008

 


Genel