Photoshop Magazin
 


Entegre Devre Tasarımlarının Tescili

01 May 2008 | Sayı: May 2008
 
1 2 3 4 5
 

Merhabalar Photoshop Magazin okuyucuları, Netmark Patent olarak bu ay sizleri entegre devre, entegre devre topografyası nedir ve nasıl tescil ettirilir hususunda aydınlatmak istedik. Çünkü bu tür devrelerde, Türk Patent Enstitüsü nezdinde korunmakta ve hak sahiplerine önemli avantajlar kazandırmaktadır.

Entegre devre, elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir üründür.
Entegre devre topografyası; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının
görünümüdür. Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım gibi sınai hakların yanı sıra, entegre devre topografyasının tescil işlemleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan
ticarî faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler entegre devre topografyası başvurusu yapabilmektedirler.
Entegre devre topografyasının birden çok kişi tarafından tasarlandığı durumlarda ise koruma hakkı bu kişiler tarafından müşterekendir.

Entegre devre topografyasında korumanın başlangıcı; entegre devre topografyasının hak sahibi tarafından yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması durumunda piyasaya sürülme tarihidir. Ticarî açıdan piyasaya sürülmediyse, başvurunun yapıldığı tarihtir. Koruma süresi, başlangıç tarihinden itibaren on
yıldır.


hspace=0Entegre devre topografyası gizlilik gerektiren hâller dışında, ticarî olarak kullanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş yıl içerisinde Enstitüye tescil için başvurulmamışsa entegre
devre topografyasını koruma hakkı talep edilememektedir. Entegre devre topografyası
hakkına sahip kişinin hukuksal olarak da taklit edenlere ve izinsiz kullananlara karşı hukuki hakkı olur. Böylelikle, bir entegre devre topografyası hak sahibi, izni dışında yapılan fiilleri önleyebilir. Örneğin; orijinal olma şartlarını haiz bulunmayan parçaların çoğaltılması hariç olmak üzere, koruma
altındaki entegre devre topografyasının bütününün veya bir kısmının, bir entegre devre içine alınması ya da bunun dışında herhangi bir şekilde çoğaltılmasını ve korunan bir entegre devre topografyasının, korunan entegre devre topografyasını içeren bir entegre devrenin
ya da yasal olmayan bir biçimde çoğaltılmış entegre devre topografyasını içeren ürünün ithali, satışı veya ticarî amaçlı dağıtılmasını hukuki yollardan, tesciline dayanarak kolaylıkla önleyebilmektedir.

Sayın Photoshop Magazin okuyucuları, teknolojik gelişmelerin ve elektronik çağın şaha kalktığı 2000li yıllarda, bu gelişmeler için çaba harcayanlar emeklerinin haklarını her türlü şekilde güvenceye almak zorundadırlar. Tescil işlemleri için harcayacağınız belli bir miktardan çekindiğiniz taktirde, size dönüşümü kat kat zarar olabilir. Lütfen bu konularda daha duyarlı olalım ve buluşlarımıza hukuksal olarak da sahip çıkalım.

 

May 2008

 


Tasarım Hukuku