Photoshop Magazin
 


InDesign'da Görünüm Ayarları ve InDesign Stilleri

01 April 2008 | Sayı: Apr 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Kenarları düzleştirmek için anti-aliasing (kenar yumuşatma) kullanımı
hspace=0
Kenar yumuşatma işlemi, text ve bitmap imajların kenarlarının tırtıklı görünmesi olayını düzleştirir. Bunu kenar pikseller
ve background pikselleri arasında renk geçişini yumuşatmak suretiyle gerçekleştirir. Kenar pikselleri değiştiğinden dolayı herhangi bir ayrıntı kaybedilmez. Bu işlemi;
Anti-aliasing işlemi için  Edit > Preferences Display Performance (Windows) ya da InDesign > Preferences > Display Performance (Mac OS)’ı açın.

Settings• (Görünüm Ayarlarını Düzenle) menüsünden anti-aliasing uygulamak istediğiniz ayarı seçin. Enable Anti-aliasing’i seçin.
Kenar yumuşatmayı her bir görünüm ayarları için ayrı ayrı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Örneğin kenar yumuşatmayı High Quality için enable edip Fast Quality için disable edebilirsiniz.

Anlaşılmayan yazı (Greek type)
hspace=0
InDesign’da görüntüleme kapasitesi metni küçük boyutta görüntülemek için yetersiz kalırsa metin soluk bir çubuk olarak görüntülenir. Buna yazıyı anlaşılmayan yapma (greeking
type) denir. Seçilen boyutta ya da bunun altındaki boyuttaki tüm yazılar, ekranda yazı formu olmayan şekiller tarafından temsil edilir.

Edit > Preferences >  Display Performance (Windows) ya da InDesign > Preferences > Display Performance (Mac OS)’u açın.
Adjust View Settings  menüsünden Greek Type ayarı yapacağınız görünüm ayarını seçin. Her bir görünüm ayarı için ayır ayrı Greek Type değeri girebilirsiniz.
Anlaşılmayan Metin Eşiği  (Greek Type Below) için bir değer girin.
Dokümanı kaydırırken greek text ve resim olayını • kontrol etmek için el aracı (Hand Tool) slider’ı istenen performans ve kalite dengesine ayarlayın ve OK’i tıklatın.

Panellerde ve iletişim kutularında değer hesaplama
Herhangi bir sayısal edit kutusunda basit aritmetik işlemleri
yapabilirsiniz. Örneğin seçili bir objeniz var ve onu mevcut ölçü biriminizle 3 birim sağa taşımak istiyorsunuz, Transform panelinde mevcut değerden sonra +3 değeri yazmanız
yeterlidir. Paneller, Preferences iletişim kutusunda seçili olan ölçü sistemi neyse onu kullanır. Ancak başka bir ölçüdeki değerleri de belirleyebilirsiniz.

Panellere ve iletişim kutularına değer girme
hspace=0
Paneller ve iletişim kutuları belirli ölçü birimlerini kullanırlar.
Bunlar Edit > Preferences > Units & Increments (Windows) ya da InDesign > Preferences > Units & Increments (Mac OS)’de tanımlıdır. Mevcut ayarları geçici olarak geçersiz kılarak desteklenen ölçü birimlerinin herhangi birini kullanarak değer belirtebilirsiniz.

InDesign Stil ve Ayarları
hspace=0
InDesign’da aşağıdaki ayarları yapabilir ve yeniden kullanmak
üzere depolayabilirsiniz. Bu ayarlar;
• Paragraf ve karakter stilleri (paragraph and character styles)
• Obje stilleri (object styles)
• Tablo ve hücre stilleri (table and cell styles)
• PDF export ayarları (Adobe PDF presets)
• Yazdırma ayarları (Yazdır iletişim kutusundaki tüm ayarlar
stile dahil edilir) (print presets)
• Bindirme ayarları (trap presets.)
• Saydamlık düzleştirici ayarları (transparency flattener presets)
• İçindekiler stilleri oluşturma (table of contents styles)
• Çalışma alanı yapılandırmasını kaydetme (workspace configuration)
• Doküman ayarları (document presets)
• Kontur stilleri (stroke styles)
InDesign’da özellik ayarları iletişim kutusunda değiştirilir ve kaydedilir. Stiller ve hazır, ayarlar nerede oluşturulmuşlarsa orada depolanırlar. Stilleri ve hazır ayarları başka bir belgeden
import ederek ya da yükleyerek de kullanabilirsiniz. Ek olarak, çoğu hazır ayar ayrı bir dosyaya export edilerek ya da kaydedilerek başka bilgisayarlarda da kullanılabilir. Ayrıca stilleri ve hazır ayarları bir kitap dosyasındaki tüm dokümanlar arasında paylaştırabilirsiniz.

Paragraf ve karakter stillerini tanımlama
hspace=0
Yeni stil, mevcut metnin formatını kullansın istiyorsanız, metni seçin veya ekleme noktasını bu metnin içine yerleştirin.Styles panelinde bir grup seçilmişse, yeni stil bu grubun bir parçası olur.
Paragraf Stilleri paneli menüsünden Yeni Paragraf • Stilini (create new style) seçin veya Karakter Stilleri paneli menüsünden Yeni Karakter Stili’ni belirleyin.Stil Adı alanına yeni stiliniz için bir ad girin.

Based On  (temel alınan) alanında stilinizin temel alacağı mevcut bir stili seçin.

Not: Based on seçeneği, mevcut stilleri birbirine bağlamaya yarar. Böylece bir stildeki değişiklikler temel alınanstillerin tamamında geçerli olacaktır. Yeni stiller varsayılan olarak [No Paragraph Style] veya [None] seçeneklerini veya seçili metnin
stilini temel alır.

hspace=0
hspace=0
( Next Style) (bu sadece Paragraf Stilleri panelinde geçerli) bölümünden geçerli stilden sonra uygulanacak stili seçebilirsiniz. Stilinize klavye kısayolu da  (Shortcut) ekleyebilirsiniz. Klavyeden Shift, Alt, Ctrl / Cmd, harf sayı kombinasyonlarıyla kısayolunuzu ekleyebilirsiniz.Yeni stili seçili metne uygulamak için Stili Seçime Uygula’yı (Apply Style To selection) seçin. Stilinize diğer özellikleri (karakter rengi, dil seçene ği vb.) eklemek için soldaki menüleri kullanabilirsiniz. Karakter stilleri için seçmediğiniz özellikler yok sayılır

Diğer dokümanlardan stil import etme
hspace=0
Aktif dokümanınıza başka bir InDesign dokümanından (herhangi
bir sürümden) paragraf ve karakter stillerini aktarabilirsiniz.
Import sırasında yüklenecek stilleri ve eğer yüklenen stilin ismi geçerli dokümandaki stille çakışıyorsa ne yapabileceğinizi belirleyebilirsiniz;
• Styles menüsünden Karakter Stilleri Yükle’yi veya Paragraf Stilleri Yükle’yi (Load Character Styles or Load Paragraph Styles) seçin.
• Karakter ve paragraf stillerinin her ikisini de yüklemek için Styles menüsünden Tüm Metin Stillerini Yükle’yi (Load All Text Styles) seçin.
• Load Style iletişim kutusunda, import etmek istediğiniz stillerin yanında onay işaretinin olup olmadığını kontrol edin.

Word stillerini InDesign stillerine dönüştürme
hspace=0
Bir word belgesini InDesign’a aktarırken, Word’de kullanılan
stilleri InDesign’da kullanılan stille eşleştirebilirsiniz. InDesign’da stili düzenleyene kadar içe aktarılan her word stilinin yanında bir disk ikonu görüntülenir.
• Word belgesini InDesign’a aktarmak için File > Place’i seçin. Show Import Options seçeneğini işaretleyin ve word belgesini çift tıklatın.
• Karşınıza Microsoft Word Import Options penceresi gelecek. Burada orta kısımda yer alan Text ve Tablolardaki Format ve Stilleri Koru’yu (Preserve Styles and Formatting From Text and Tables) seçin.
• En alttaki özelleştirilmiş stili import etme (Customize Style Import)’yi seçin ve Stil Eşleme’yi (Style Mapping) tıklatın.
hspace=0
• Stil Eşleme iletişim kutusunda word stilinin yanında ona karşılık gelen InDesign stilinin altından bir seçenek seçin. Stil adı çakışması yoksa Yeni Paragraf Stili’ni, Yeni Karakter Stili’ni veya mevcut InDesign stilini seçin. Eğer Stil adı çakışması
varsa, Auto-rename Conflicts ile yeniden adlandırabilirsiniz.
• Style Mapping iletişim kutusunu OK ile kapatın, ardından yine OK ile dokümanı import edin.
Stilleri uygulama
Bir paragraf stilini uygulama, stili uyguladığınızda paragrafın
bir bölümüne uyguladığınız mevcut karakter format ya da stillerini kaldırmaz. Seçili metinde karakter veya paragraf stili kullanılıyorsa ve uygulanan stilin herhangi bir şekilde bir parçası olmayan ek format kullanılıyorsa, Styles panelinde
geçerli paragraf stilinin yanında bir artı işareti (+) görüntülenir
ve bu işleme geçersiz kılma (override) denir

 

April 2008

 


Indesign