Photoshop Magazin
 


History Paletiyle Çalışma

01 April 2008 | Sayı: Apr 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Son kaydedilmiş sürüme dönme

hspace=0


Photoshop’ta Revert (geri dönme) komutuyla dosyanın kayıtlı haline geri dönersiniz. Bu, dosyanın Photoshop’ta ilk açılan halidir. Revert işlemini File > Revert’den yapabilirsiniz. Revert işlemi History paletinde geçmiş durumu olarak yer alır ve geri alınmaz.

Resmin bir bölümünü kaydedilmiş önceki sürüme döndürme
hspace=0

Araç paletinden History brush aracını seçin. Resim üzerinde eçili ya da belirli bir alanı boyamak suretiyle uygulanmış şlemi geri alabilirsiniz. ine araç paletinden silgi (Eraser) aracını seçin. Yukarıdaki menüde Erase To History seçeneğinin işaretli olduğundan min olun. Silgi aracını kullanarak yine uygulanmış bir işlemi geri alabilirsiniz. Ancak unutmayın bu işlemler dosya Photoshop’ta açıldıktan sonra yapılan uygulamalar için geçerlidir.

hspace=0

Geri yükleme işlemi (Restore) yapacağınız alanı dilediğiniz bir seçim aracıyla (Lasso tool vb.) seçin. Edit > Fill’ı açın. Use alanından History’i seçin ve OK ile kapatın. Seçili alanda
uygulanmış işlemler geri alınacaktır.
hspace=0
Not: Resminizi dokümanın başlangıç halinin görüntüsüne geri yüklemek için Automatically create First Snapshot seçeneği seçili olmalıdır. Bunu History paletinin sağ üst köşesindeki menüden History Options’ı açın. Burada “Automatically create First Snapshot”ın seçili olduğundan emin olun.
hspace=0

Bir işlem bittiğinde uyarı alma
Progress bar yani ilerleme çubuğu bir işlemin durumunu gösterir. Photoshop’un işlem bittiğinde sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz.
Bunun için;
• Edit > Preferences > General’ı (Mac için Photoshop > Preferences > General) açın.
• Beep When Done’ı seçin. OK ile kapatın.
hspace=0

History paletiyle çalışma
History paletiyle, çalışma açıkken onunla ilgili yapılan tüm işlemlere yani yakın geçmişteki tüm hallerine ulaşabilirsiniz. Çalışmayla ilgili yaptığınız her yeni işlem History paletine eklenir. Örneğin, çalışmanın bir bölümüne uyguladığınızseçme, boyama ve döndürme işlemlerinin her biri palette ayrı olarak listelenir.
History paletinde listelenen seçimlerden birini seçtiğinizde çalışma söz konusu değişikliğin uygulandığı ana geri döner. Bu aşamadan sonra söz konusu seçimden başlayarak çalışmanıza devam edebilirsiniz. Bunun yanında History paletinde listelenen kayıtları silebilir ya da mevcut bir kayıttan yeni bir doküman yaratabilirsiniz.

History paletini kullanırken dikkat edilecek noktalar;
• Program bazlı değişiklikler (Preferences ayarları, paletlerde yapılan değişiklikler, Color Settings ayarları, Actions’lar vb.) History paletinde listelenmez. Çünkü bunlar mevcut çalışmanın işlemleri değildir.
• History paleti varsayılan olarak 20 adet geçmiş durumunu listeler. Dilerseniz bunu ayarlayarak anımsanan durumların sayısını değiştirebilirsiniz.vb.) History paletinde listelenmez. Çünkü bunlar mevcut çalışmanın işlemleri değildir.

hspace=0

hspace=0
• Photoshop bellek canavarıdır malum. Photoshop’a daha fazla bellek ayırmak için en eski kayıtlar otomatik olarak silinir. Çalışma açıkken, kayıtlı durumlardan korumak istediğinizi ayrıca kaydedin ya da anlık görüntüsünü alın. Bunu paletin altındaki “create new snapshot” ve “create new document from current state”den yapabilirsiniz.
• Dokümanı kapatıp yeniden açtığınızda, History kayıtlarının
hepsi paletten silinmiş olacaktır.
• Dokümanın ilk halinin görüntüsü varsayılan olarak History paletinin en üstünde gösterilir.
• History paletinde geçmiş durumları yukarıdan aşağı doğru eklenir / listelenir. Yani listenin üst kısmında eski durumlar vardır. Her yeni durum listenin en altına eklenir.
• History paletinde listelenen her durum, yapılan işlemin adı ya da bu işlemde kullanılan aracın / komutun ismiyle listelenir.

hspace=0

• History paletinde kayıtlı durumlardan biri seçildiğinde
altında yer alanlar soluk görünür. Seçmiş olduğunuz durumdan itibaren çalışmaya devam ederseniz bu şekilde hangi işlemlerden vazgeçeceğinizi de görebilirsiniz.
• Palette listelenen durum kayıtlarından birini seçtiğinizde ondan sonra gelen tüm kayıtlar silinir.

• Diyelim ki History paletindeki kayıtlı durumlardan birini seçtiniz ve o aşamadan itibaren çalışmayı sürdürdünüz; sonraki kayıtlar silinecektir. Ctrl / Cmd Z ile yani Geri Al komutuyla bunu düzeltebilir ve ortadan kaldırılan durumları geri yükleyebilirsiniz.
• Bir durum kaydının silinmesiyle ondan sonraki durumlar da onunla birlikte silinmesin istiyorsanız “Allow Non-Linear History” seçeneğini seçmelisiniz. Böylece kayıtlardan
bir durumu sildiğinizde sadece o silinecek, sonraki kayıtlar etkilenmeyecektir.
• History paletinin sağ üst köşesindeki menüden Clear History’yi seçerek History paletindeki kayıtlı geçmiş durumları silebilirsiniz, bu mevcut görüntüyü değiştirmez.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Bu opsiyon Photoshop tarafından kullanılan bellek miktarını düşürmez. Görüntüyü değiştirmeden kayıtlı geçmiş durumları temizlemek için Alt (Mac için Option) tuşuna basılı tutarak menüden Clear History’ye tıklayın. Ancak unutmayın ki Clear History komutunu geri alamazsınız.
Tüm açık belgelerin kayıtlı durum listesini temizlemek için Edit > Purge > Histories’i seçin. Bu işlemi geri alamazsınız.

Görüntü durumuyla doküman oluşturma ya da değiştirme

hspace=0

• History paletinde kayıtlı görüntü durumlarından birini paletin altında en başta yer alan New Document butonu üzerine sürükleyin. Bu durumda yeni bir doküman oluşturulacaktır
ve bunun history yani geçmiş listesi boş olacaktır.
• Daha sonraki düzenleme çalışmalarınızda kullanmak amacıyla bir ya da birden fazla görüntü durumunu kaydedebilirsiniz.
Kaydettiğiniz her görüntü durumu için yeni bir dosya oluşturun ve her birini ayrı dosyaya kaydedin. Orijinal dosyayı yeniden açtığınızda diğer kaydedilmiş dosyaları da açın. Her dosyanın ilk anlık görüntüsünü orijinal
görüntüye sürükleyebilirsiniz

History özelliklerini ayarlama
hspace=0

History paletine eklenecek maksimum öğe sayısını ve diğer paleti özelleştirme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bunun için;
• History paletinin menüsünden (paletin sağ üst köşesinden)
History Options'ı açın.
• Buradan aşağıdaki seçenekleri seçebilirsiniz;
Automatically create First Snapshot (İlk Anlık Görüntüyü Otomatik Olarak Oluştur) Doküman açıldığı zaman, resmin ilk durumunun anlık görüntüsü otomatik olarak oluşturulur.
Automatically create New Snapshot When Saving (Kaydederken anlık görüntüyü otomatik oluşturur.)
Her kaydedişinizde bir anlık görüntü oluşturulur.
Allow Non-Linear History (Doğrusal olmayan geçmişe izin) Daha sonra gelenleri silmeden seçili görüntüde değişiklikler yapılabilir. Normalde bir durum seçip görüntü değiştirildiğinde ondan sonra gelen tüm durumlar silinir. Bu yolla History paleti edit adımlarının listesini görüntüler. Durumları doğrusal olmayan şekilde kaydettiğinizde bir durum seçebilir, çalışmada değişiklikler yapabilir ve bu durumu silebilirsiniz. Yapılan değişiklik listenin en sonuna eklenir.
hspace=0
Show New Snapshot Dialog By Default (Varsayılan olarak New Snapshot iletişim kutusunu göster)
Paletteki düğmeleri kullandığınızda bile Photoshop sizden anlık görüntü isimlerini ister.
Make Layer Visibility Changes Undoable (Layer görünüm değişikliklerini geri alınamaz yapma)
Normal olarak layer görünürlüğünü açma-kapatma işlemi bir History adımı olarak kaydedilmez, bu yüzden
de geri alınmaz.

Bu özelliği seçerek layer görünürlüğü değişikliklerinin History adımlarına eklenmesini sağlayabilirsiniz

 

April 2008

 


Photoshop a Başlarken