Photoshop Magazin
 


Flash CS3 Maskeleme Teknikleri

01 April 2008 | Sayı: Apr 2008
 
1 2 3 4 5
 

1 Movieclip işlemleri :
Açmış olduğumuz projemizin birinci frame’ne 'File / Import/ Import stage' komutunu kullanarak daha önceden belirlemiş olduğumuz resim karesini çağırmış oluyoruz.Sahneye getirmiş olduğumuz resim karesini seçili durumagetirdikten sonra klavyeden f8 (modify / Convert to Symbol) tuşuna basarak karşımıza gelen diyalog sekmesinde secili objemizi 'Movieclip' olarak tanımlıyor, isminide ‘resim maskesi’ diye adlandırıyoruz.


hspace=0
Oluşturduğumuz bu yeni 'Movie Clip' alanının üzerine sahnede iki kez tıklayarak movieclip’in içine girmiş bulunuyoruz. Sırasıyla layerımızın ismini de ‘Resim’ diye yeniliyoruz.

Şu anda sahnemizini üzerinde bulunan bir movieclip ve bu movieclip’in içerisinde yer alan resmimiz bulunmakta. Artık resim katmanımızını üzerine yeni bir layer açabilir ve yapmayı dşündüğümüz su dalgasının grafiğini rahatlıkla oluşturabiliriz. Artık tüm animasyonu bu “Movie Clip”in içerisinde gerçekleştireceğiz.

2 Dalga grafiği :
Açmış olduğumuz yeni layerın birinci frameninde
sahne üzerinde değil sahnenin dışında önce bir elips oluşturuyoruz. Flash’ın grafik düzenleme komutuna göre çizilen her nesne noktalarından ayrı çizilebildiği için öncelikle çizdiğimiz ilk dairenin noktalarını ‘Control + G’ diyerek grupluyoruz. İlk gruplanan objenin ardından araç kutumuzdan iç doku rengi başka olan yeni bir renk yapıp aynı elipsimizin üzerine bir tane daha var olandan küçük bir şekil tanımlıyoruz. Turuncu olarak çizmiş olduğumuz bu ikinci daire ilk çizdiğimiz birinci dairenin içinden çıkartılma suretiyle halka şekline dönüşecektir. (Dilerseniz bunu işlemi başka bir vektörel programda da çizip buraya alabilirsiniz) Sonrasında da dalgalarımızı iç içe koplalamak suretiyle dalga sayımı çoğaltıyorum.

hspace=0hspace=0
hspace=0

hspace=03 Sahne Çalışması
Sahne üzerinde bulunan resim objemizin tam ortasına biraz önce çizmiş olduğumuz halkalarımızı yerleştiriyoruz. Zaman çizelgesinde animasyonumuzun süresini belirliyoruz. Ben şu anda yapmayı düşündüğüm animasyonu ‘50. frame’ gibi bir zamanda bitirmeyi hedefliyorum. Layer katmanlarımı zaman çizelgemde 50. framemi seçili hale getirerek 'F6' (İnsert Keyframe) kısa yolu ile uzatıyorum. Yani 1. framedeki anahtara karenin aynısından 50. framede kopyalamış oluyorum.

hspace=0

Artık maske layerımın tüm zaman sürelerini seçili hale getirip hareketimi tamamlayabilirim. Burada yapmayı düşündüğüm hareket ise 'create Shape Tween' hareketi. Bu hareket sayesinde dalgalarımın hareketinin doğru bir şekilde çalışmasını ve alt katmanda bulunan resmime maske yapmasına yardımcı olacağım.

hspace=0

hspace=0


4create Shape Tween
Maske layerının zaman sürelerinin tamamını seçili hale getirdikten sonra yine zaman çizelgesi (Timeline) üzerinde sağ klik yaparak karşıma çıkan diyalog sekmesinden ikinci sırada bulunan “create Shape Tween” komutunu uyguluyorum. Bu uygulamayı gerçekleştirmeden önce dikkat etmem gereken başka bir hususta Shape (dönüşüm hareketi) komutunu uygulayabilmem için 1. framedeki Keyframe (anahtar kare) ile 50. framedeki anahtar karelerin gruplarının ayrılması gerektiği gerçeğidir.

hspace=0

Eğer bu zaman sekmentlerinde bulunan objelerin gruplu halleri var ise gruplu hallerini sonlandırmak için sahne üzerinde seçili olan objeleri 'modify/Break Apart' komutunu kullanarak objelerin noktalarını dağıtıyorum. (dönüşüm için şart). İstersem hareket işlemini (Shape Tween) zaman çizelgesinden
değilde alt birimde bulunan 'Properties' penceresinden de gerçekleştirmek mümkün

5 Resim Kopyası ve Maske İşlemi

Sahne üzerinde bulunan resim katmanımızın tüm zamanlarını seçili hale getirerek, yine zaman çizelgesi üzerinden sağ klik yapıp 'copy frames' seçeneği ile kopyalıyorum. Yeni bir katman oluşturup, açmış olduğum layerin tüm zamanlarını seçili hale getirdikten sonra yine sağ clik yaparak “paste frames” seçeneği ile birinci resim katmanının aynısından yeni bir layera kopyalamış oluyorum. Buradaki amacım şu anda üst üste duran iki resim layer katmanından birinin konumunu diğer resim katmanına göre biraz daha yukarıya ve üste alarak dalga etkisinin gerçekleşmesinde resmin.

hspace=0


6 Maske Tekniği
Artık üst üste duran iki resim katmanının ve bu katmanlardan
“resim dalga” olarak tanımladığım resim layerı diğer resime göre biraz koordinatları değişmiş durumda bulunmakta. Bu resim dalgası layerının üst kısmında da oluşturmuş
olduğum “maske layeri” durmakta. Artık yapmamız gereken “Maske” layerının tamamını seçili hale getirdikten sonra “Maske” layer katmanı üzerinde sağ klik yaparak bu katmanı açılan diyalog panelinde “MASK” layeri olarak tanımlamak olacaktır. Böylece alt katmandaki “Resim dalga” katmanını içine almasını sağlamış bulunacağım.

hspace=0

hspace=0
Artık animasyonunuzu test edip dalga etkisinin başarılı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Kolay gelsin.


Bu örneğimizde de var olan resmimizi farklı bir geliş animasyonu etkisinde internet kullanıcılarına sunacağız. Amaçladığımız şey aynı resim örneği üzerinden FLASH CS3’ün bize sunmuş olduğu, Photoshop’tanda yıllardır tanıdık olduğumuz harmanlama (Blend) kiplerini de kullanmak olacaktır. Dilerseniz örneğimizi işlemeye geçelim

1 Objelerin Yerleşimi
Açmış olduğumuz yeni Flash belgemizin sahnesinin tamamını kaplayacak şekilde bir kare çizili hale getiriyourum. Çizmiş olduğum karenin noktaları ayrı (Break Apart konumunda) olduğu için araç kutusundan seçim aracınında faydasıyla alan içerisinden silmek istediğim alanları dikey koordinatlarla seçili hale getirerek siliyorum. Bu işlemin sonunda resimlerin üzerinde kullanmayı düşündüğüm maske alanınında oluşmasını tamamlamış olduk.
hspace=0

Oluşan bu maske alanının özellikle noktalarının birleşmemesine dikkat ediyorum. Eğer şekil işlemi tamamlandıktan sonra objenin tamamını seçili hale getirip noktaları gruplarsan, bundan sonra vermeyi düşündüğüm “create Shape Tween” etkisini kullanamamış olacağım. Kısacası şeklimin “modify/ Break Apart” komumunda olması gerekmektedir.

2 Resimlerin Yerleştirilmesi
Açmış olduğun sahnenin tam ortasında maske alanı bulunmakta. Sahnenin dışında kalan kısmına “File/Import/ımport stage” komutunu kullarak açmış olduğum yeni layera uygulamayı düşündüğüm resmi yerleştiriyorum. Resmimin koordinatları sahnemin dışında olacak. Sahnemde şu anda bir makse layerım, bir de resim layerım bulunmakta. Oluşturmuş olduğum resim katmanının aynısından bir tane daha kopya oluşturuyorum.
hspace=0
Kopyalamış olduğum bu ikinci kopya resmini de sahnemin dışında diğer tarafa koordine ediyorum. Böylece maske alanının her iki tarafındada aynı resim bulunur hale gelmiş oluyor. Şimdi animasyonumu
harekete geçirebilirim.


3 Resim Karelerinin Hareketi
Bir önceki maske örneğimizde biz maske alanını hareket ettirerek resim üzerindeki etkinin değişmesini incelemiştik. Bu örneğimizde ise maske alanı bizim için sabit duracak (hareketsiz kalacak), onun yerine maske alanının içinde bizim için resim kareleri hareket edecektir. Hareketi daha iyi görebilmek için maske alanını layer katman sırasında alt sıraya çekiyorum. Birinci resim katmanımı zaman çizelgesi üzerinde hareketini verebilmem için ilk saniyesinde seçili hale getirip sağ klik ”create Motions Tween” yani hareketi takip et komutuyla hareketime hazır hale getiriyorum.

hspace=0

Bu işlemden sonra zaman çizelgemde 40. frame “F6” komutuyla (Keyframe) anahtar kareyle oluşturduktan sonra iki nokta arasında zaman çigelgesindeki rengin değiştiğini ve her iki nokta arasındaki ok işaretiyle de hareketimin gerçekleştiğini anlıyorum

Artık “Resim 01” katmanımın hareketini gerçekleştirebilir ve sahne dışında olan objenin sahnenin tam ortasına gelmesini sağlayabilirim. Resmin sahnenin tam ortasında olup olmadığını
da “Window/Align” paneliyle rahatlıkla uygulaya bilirim.

4 Resimlerin Sahne Üzerinde Birleşmesi
'Resim 01' katmanı için gerçekleştirdiğimiz hareket sırasını ve zaman çizelgesi üzerinde verdiğimiz sürelerin aynısını ve sahnenin tam ortasında bulunma kurgusunu 'Resim 02' katmanı içinde ayarlıyorum. Hareketlerin tekrarı...

hspace=0

5 Timeline Hareketleri
Artık her iki resim katmanı da 40. Frame içerisinde sahnenin dışından, sahnenin tam ortasındaki koordinatlara geldi. Bu işlemden sonra maske katmanlarımı da çoğaltıp uzutma işlemine geçebilmem mümkün

hspace=0


6 Maske Alanlarının Çoğaltılması
Artık oluşturduğumuz maske alanından sahne üzerinde bulunan iki resmim olduğu için bir tane daha yeni bir layera kopyalamam gerekmekte. Bu işlem için yine maske alanını tüm zamanlarını seçili hale getirip sağ klik ile “Copy Frame / Paste Frame” seçeneklerini kullanabilirim.


7 Movie Clip Etkisi
Resim katmanlarının hareketlerini 40. frame kadar gerçekleştirdik. Ama bu hareketleri oluştururken resim objelerimizi movieclip olarak tanımlamadık. Resimlerin üzerine harmanlama kipini (Blend) kullanabilmem
için öncelikle animasyon resim karelerini teker teker zaman çizelgesinden seçili hale getirip, sahne üzerinden işaretleyip “Properties” penceresinden yeniden “Movieclip” olarak tanımlamamız gerekmektedir.

hspace=0
Bu işlemden sonra yine “Properties” penceresinde bulunan “Blend” kısmından anahtar karelerimin (Keyframe) modlarını değiştirebilirim. Ben “Resim 01” katmanı için “Multiply” harmanlama kipini, “Resim 02” katmanı içinde “Overlay” harmanlama kipini aktif hale getiriyorum. İstenirse harmanlama kipleri işaretlendikten sonra da üst bölümde bulunan “color” seçeneklerinde “Alpha” sekmesi kullanılarak
var olan resim objelerinin görüntü değerleri (Opacity) düşürülebilir.
hspace=0

hspace=0

7 Final
Artık animasyon katmanında süreleri ayarlama hatta bu sürelerde resimlerin birleştiği bölümlerine “Timeline” bölümüne yeni bir sound layerı açarak geçiş anına sesimizide ekleyebiliriz. İlk resim için gerçekleştirdiğimiz bu süreç başka resimler içinde çoğaltıldığında ortaya uzun süreli bir animasyon çıkmış olacak. Herkese kolay gelsin.

 

April 2008

 


Flash