Photoshop Magazin
 


Bridge'de Dosya Sıralama, Filtreleme, Batch ve Stack

01 April 2008 | Sayı: Apr 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0
Bridge, dosyaları içerik panelinde sıralarken normalde isme göre sıralar. Bu Bridge'in default özelliğidir. Ancak dilerseniz dosyaları farklı şekilde de sıralayabilirsiniz. Hemen sol tarafta yer alan Filter panelindeki Sort By… menüsünü kullanarak dosyaları sıralama ölçütünüzü değiştirebilirsiniz.

Filter panelinde sıralama kriterleri

hspace=0

Filter panelinde çeşitli sıralama kriterleri yer almaktadır. Dosyalar buradan seçeceğiniz kriterlere göre (Dosya adı, Doküman türü, Oluşturulma tarihi, Modifiye tarihi, Dosya türü, Etiket, Dosya boyutu vb.) sıralanacaktır. Burada en önemli nokta; Filtre panelinde yer alan kriterlerin, görüntülediğiniz
içeriğe ve onların meta verilerine bağlı olarak dinamik şekilde değişiyor olmasıdır. Örneğin içerik panelinizde ses dosyaları görüntülüyorsanız, Filtre paneli artist, album, genre, key, tempo gibi kriterleri içerecektir. İçerik panelinizde imaj dosyaları görüntülüyorsanız Filter paneli file type, keywords, date created, orientation gibi kriterleri içerir.

hspace=0

Bu arada View menüsü altındaki Show Reject Files, Show Hidden Files gibi seçenekleri kullanarak gizli dosyaları, reddedilen dosyalarında görünmesini ya da gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bridge içinde sıralama ve filtreleme hakkında www.adobe.com/go/vid0096_tr adresindeki videoyu izleyebilirsiniz.

Dosyaları sıralama

hspace=0


Sıralama kriterleri View > Sort menüsünde yer alır. Buradan bir sıralama kriteri belirleyebilirsiniz; dilerseniz soldaki Filter panelindeki Sort By… menüsünden de dosyalarınızı sıralamak istediğiniz kriteri seçebilirsiniz. Dosyaları yerleştirdiğiniz
en son düzene göre sıralamak için Manually seçeneğini
seçin.

Dosyaları filtreleme

hspace=0

İçerik bölümünde ne tür dosyaların görüneceğini Filter panelinden bir ya da daha çok kriter seçerek belirleyebilirsiniz. Filtre panelinde görünür ya da gizli olmasına bakılmaksızın
belirli bir değere sahip tüm öğelerin sayısı görüntülenir.
Filtre bölümünden kaç dosyanın ratingi olduğunu, anahtar kelimelerini vb. hızlıca görebilirsiniz.
Filtre paneline gelin. Örneğin Keywords bölümüne tıklayın. Burada görüntülediğiniz içerikle ilgili tüm anahtar kelimeler listelenecektir. Buradaki örneğimizde çiçekler ve manzara anahtar kelimelerine tıkladık. Anahtar kelimelerden seçtiklerinizin yanında seçili (check) işareti görünecektirhspace=0

Bridge aynı anda bu seçilen kelimelerin görsellerini karşınıza getirecektir. Ya da örneğin File Type bölümünde, görüntülenen imajların uzantılarını göreceksiniz. Buradan örneğin JPEG'i seçtiğinizde, resimlerin içinden sadece JPEG uzantılılar karşınıza gelecektir.

Birden fazla kriter seçimi

hspace=0

Bu noktada birden fazla kritere giren seçenekleri de görüntüleyebilirsiniz.
Örneğin File Typedan 'JPEG'i, Keywords’den 'Çiçekleri', Ratings'den Ɖ yıldız' almış olanları seçtiğinizde,
çiçek anahtar kelimeli, JPEG uzantılı ve 3 yıldız almış görselleri bir arada görebilirsiniz.
Örneğin JPEG uzantılılar dışındaki hepsini seçmek isterseniz JPEG uzantıya klavyeden Alt tuşuna basarak tıklayın. JEG dışındaki uzantıların yanında check işareti belirecek ama JEPG uzantısında check işareti olmayacaktır ve JPEG dışındaki tüm uzantıların resimleri görüntülenecektir.

Filtreleri temizleme ve kilitleme
hspace=0
Seçili filtreleri iptal etmek için Filter menüsünün sağ alt köşesindeki Clear filter ikonuna basın. Bridge içinde başka bir konuma gittiğinizde filtre kriterlerinizin muhafaza edilmesini istiyorsanız Filter menüsünün sol alt köşesindeki Keep Filter When Browsing düğmesine tıklayın.

Dosya ve klasörleri kopyalama, taşıma ve silme

hspace=0

hspace=0

Bridge dosyaların kopyalanması ve klasörler arasında taşınmasınıkolaylaştırır. Bunun için dosya ya da klasörü seçin. Sağ klik yaparak 'Move to ya da Copy to seçeneklerine gelin. “Move to” seçeneğiyle dosyayı bir yere komple taşıyabilir, 'Copy to' ile de bir yere kopyalayabilirsiniz. Move to / Copy to seçeneğine gelin. Açılan yeni pencereden dosyanızı taşımak / kopyalamak istediğiniz yeri seçin. Eğer farklı bir konuma kaydetmek isterseniz en alta yer alan “Choose Folder” seçeneğini kullanabilirsiniz.


Bridge dosyaların kopyalanması ve klasörler arasında taşınmasını olaylaştırır. Bunun için dosya ya da klasörü seçin. Sağ klik yaparak ove toya da opy toseçeneklerine gelin. ove toseçeneğiyle dosyayı bir yere komple taşıyabilir,
cpy to” ile de bir yere kopyalayabilirsiniz. Move to / Copy to seçeneğine gelin. Açılan yeni pencereden dosyanızı
taşımak / kopyalamak istediğiniz yeri seçin. Eğer farklı bir konuma kaydetmek isterseniz en alta yer alan “Choose Folder” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Toplu isim değiştirme (Batch)
hspace=0
Bridge’de bir grup içindeki dosyaları ve klasörleri toplu halde yeniden isimlendirebilirsiniz. Toplu isim değiştirme işlemi yaptığınızda seçilen tüm dosyalar için aynı ayarları seçebilirsiniz. Toplu isim değiştirme işlemi hakkında
www.adobe.com/go/vid0097_tr adresinden video izleyebilirsiniz. Diğer toplu işlem görevleriyle ilgili otomatikleştirilmiş görevleri çalıştırmak için komut dosyalarını kullanabilirsiniz.

Gelelim Batch işlemine
hspace=0
• Yeniden adlandırmak istediğiniz dosyaları seçin ya da soldaki Folders panelinden içindeki resimlere işlemi yapacağınız bir klasör seçin. Yeni ayar klasördeki tüm dosyalara uygulanacaktır.
• Tools > Batch rename’i açın;

1- Şimdi burada seçim yapacağız. Seçtiğiniz klasör için yeniden
adlandırılan dosyaların aynı klasöre mi yoksa farklı bir klasöre mi yerleştirileceğini, bunların farklı bir klasöre mi taşınacağını (Move to other folder) ya da farklı bir klasöre mi kopyalanacağını (Copy to other folder) seçin. Başka klasöre
taşı ya da başka klasöre kopyala’yı seçerseniz alttaki Browse seçeneğinden bir klasör seçmeniz gerek.

hspace=0

2- New Filenames yani yeni dosya adları için menüden bir seçenek belirleyebilirsiniz. Eğer adların text olmasını istiyorsanız
sağdaki kutuya isim girin. Sağdaki artı ve eksi butonlarına
basarak yeni isim senekleri girebilirsiniz. Belirtilen bileşenler ve metin birleştirilerek yeni bir dosya adı oluşturulur. Bu arada iletişim kutusunun altında yeni dosya adının önizlemesini görebilirsiniz.
İsim olarak Sequence Number yani sıra numarası seçeneğini seçerseniz bir sayı girmeniz gerek. Sayı, isimlendirilecek her dosya için otomatik olarak artırılacaktı

• Dosyanın orijinal isminin meta verilerinde korunmasını isterseniz Preserve Current File Name In XMP Metadata (Geçerli Dosya Adını XMP Meta Verilerinde Koru) seçeneğini seçin. Compatibility yani uyumluluk seçeneğinden yeniden adlandırılan dosyaların uyumlu olmasını istediğiniz işletim sistemlerini seçin. Geçerli işletim sistemi varsayılan olarak seçilir ve seçim kaldırılamaz.

Yığın (Stack) dosyaları
hspace=0
hspace=0


Yığınlar, dosyaları tek bir thumbnail altında gruplamanızı sağlar. Bridge’de herhangi bir tür dosyayı yığın (stack) haline getirebilirsiniz.

Not:
Bridge yığınları, görüntü gruplarını layerlara ve Smartt object’e çeviren Photoshop resim yığını sisteminden farklıdır.

Tek bir dosyaya uygulanan komutlar yığınlara da uygulanır. Örneğin, tek bir dosyaya label yani etiket atayabildiğiniz gibi yığınlara da etiket atayabilirsiniz. Genişletilmiş yığınlara uyguladığınız komutlar, yığın içinde yer alan tüm dosyalara uygulanır. Daraltılmış yığınlara uyguladığınız komutlar, yığındaki sadece en üstteki dosyayı seçtiyseniz ona, yığındaki tüm dosyalara seçtiyseniz (yığının kenarlığını tıklatarak) hepsine uygulanır. Bir yığındaki varsayılan sıralama düzeni, yığını içeren klasörün sıralama düzenine bağlıdır.

Bir dosya yığını oluşturma
Yığına dahil etmek istediğiniz dosyaları seçin. Stack > Group As Stack’i seçin. Seçtiğiniz ilk dosya yığının thumbnail resmi olacaktır. Yığının sol üst köşesindeki sayı, yığında kaç dosya yer aldığını gösterir

Yığınları yönetme
hspace=0
• Daraltılmış bir yığını genişletmek için yığının numarasını tıklatın. Tüm yığınları genişletmek için Stack > Expand All Stacks’i seçin.
• Yığının thumbnail resminin en üstteki resim olduğunu söylemiştik. Ancak thumbnail resimini değiştirebilirsiniz. Numaraya tıklayarak yığını genişletin. Yeni thumbnail olmasını
istediğiniz dosyaya sağ tıklatın veya Cmd (Mac) tuşuna basarak tıklatın. Stack > Promote To Top Of Stack’i seçin.
• Bir yığına dosya eklemek için istediğiniz dosyayı tutup yığına sürükleyin.
• Bir yığındaki dosyaları kaldırmak için yığını genişletin ve ardından dosyaları yığının dışına sürükleyin. Yığındaki tüm dosyaları kaldırmak için daraltılan yığını seçin ve Stack > Ungroup From Stack’i seçin.

Yığınlardaki görüntüleri önizleme
hspace=0
Oluşturduğunuz yığının içinde 10 ya da daha çok dosya varsa, preview yani önizleme ile dosyaları görebilirsiniz. Bu durumda yığının üst kısmında bir Play (oynat) ikonu ve yanında da önizleme çubuğu
belirecektir. Play ikonuna bastığınızda yığın içindeki resimler slayt show şeklinde sırayla görüntülenecektir.

hspace=0 

Bu noktada, isterseniz önizleme çubuğunu hareket ettirerek resimleri yine sırayla görüntüleyebilirsiniz.
Play ikonuna bastığınızda resimler istediğinizden daha hızlı ya da yavaş görüntüleniyorsa bunu da ayarlayabilirsiniz. Yığına sağ klik yapın Stack > Frame Rate’den istediğiniz hız değerini ayarlayın
hspace=0

Yığın üzerine sağ klik yapıp Stack > Enable Onion Skin yaparak resimlerin transparan görünmesini sağlayabilirsiniz. Böylece üstteki ve alttaki resmi bir arada görebilirsiniz. Bunu kaldırmak için yine yığına sağ klik yapıp bu kez de Stack > Disable Onion Skin’i seçmeniz yeterli

 

April 2008

 


Bridge