Photoshop Magazin
 


Bilgisayar Programları / Veritabanı Kayıt - Tescil

01 April 2008 | Sayı: Apr 2008
 
1 2 3 4 5
 

Merhabalar Photoshop Magazin okuyucuları! Netmark Patent olarak bu ay sizleri Bilgisayar Programları/Veritabanı Kayıt-Tescil” hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bilgisayar programları ile veritabanlarının nasıl kayıt ve tescil altına alınacağından, ne gibi gerekli belgelerin tedarik edilmesi gerektiğinden ve dosyanızın nasıl hazırlanacağından kısaca bahsedeğiz.

Korsan yayınların günümüzde oldukça fazla olması ve bu nedenle haksız kazanç sağlanması, eser sahipleri için mücadele edilebilmesi gereken önemli bir konudur.

Kayıt ve Tescil İşlemleri
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca “her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, ilim ve edebiyat eserleri kategorisinde
yer almaktadır” şeklinde belirtilmektedir. Ara yüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler ise eser sayılmazlar.
Bilgisayar programları ve veri tabanları için eser sahipleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde kayıt-tescil başvurusunda bulunabilir. Öncelikle bunun için belirlenen ve ödenmesi gereken bir harç vardır. İlgili dekont da eklenerek,
belirtilen belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Hazırlanacak ve sunulacak dosyada, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne hitaben bir dilekçe ile birlikte imzalanmış ve özenle doldurulmuş İlim ve Edebiyat Eserleri Kayıt-Tescil Başvuru Formu olmalıdır.
Eklenecek taahhütnamede ise eserin başvurana ait olduğunun taahhüt edilmesi, aksi takdirde tüm cezai yükümlülüğü kabul etmesi belirtilmelidir. Bilgisayar programlarında ise bilgiler, “text” formatında “unicode” karakterlerden oluşacak şekilde DVD, CD-ROM gibi digital ortama kaydedilmiş iki kopya olarak hazırlanır. Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinde kopyalanması gereken belgeler şu şekilde belirtilir;
“Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya,Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu,Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli sayfası.” Bunun yanı sıra, veri tabanlarında “XML” formatında DVD, CD-ROM gibi dijital ortama kaydedilmiş iki adet kopya olarak hazırlanır. Yani tek bir konuya ilişkin veri kayıtları tek dosyalı veri tabanları söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son yirmi beş veri kaydı, ayrı ve farklı veri kaydı grupları olan birden çok dosyalı veri tabanları söz konusu olduğunda, hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı, tek veya birden çok dosyalı yeniden düzenlenmiş veri tabanları söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veri tabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması da bulunmalıdır. Tüm bu evraklar dekont ile eksizce başvuruda kuruma teslimedilmelidir.

Sayın Photoshop Magazin okuyucuları, eser sahibi iseniz veya çevrenizde bu konularla ilgili olarak tasarlayan üreten eser sahipleri varsa lütfen kayıt ve tescil konularında bilinçli
bir eser sahibi olarak bu tür kayıt ve tescil işlemleri ihmal edilmesin, hatırlayın ve mutlaka hatırlatın.
Günümüzde herkes korsana karşı olduğunu söyler ve hukuki bazda mücadele edilmesini vurgular. Ama eser sahiplerine baktığınızda ise, büyük bir çoğunluğunun kayıt ve tescil işlemlerini yapmadığını görürsünüz. Unutulmamalıdır ki kayıt altına alınmış bir eserin korunması ve taklitleriyle mücadelesi daha “güçlü”dür. Diğer sayıda buluşmak dileğiyle…

 

April 2008

 


Tasarım Hukuku