Photoshop Magazin
 


Plug-in Modülleri

01 March 2008 | Sayı: Mar 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0
Bazı import, export ve özel efekt plug-in'leri programla birlikte sağlanır. Bunlar Photoshop'un Plug-Ins klasörüne otomatikman yüklenir. Başka bir uygulama için ek bir plug-in klasörü seçebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınızda farklı bir klasörde saklanan bir plug-in için kısayol da oluşturabilirsiniz. Bu kısayolu daha sonra plug-in klasörüne ekleyip Photoshop’ta kullanabilirsiniz..hspace=0Plug-in bir kez yüklendikten sonra Import ya da Export menüsünde bir option olarak; Open ve Save as menülerinde dosya formatı olarak; Filter menüsündeki alt menülerde bir filtre olarak yer alır.

hspace=0
 

Photoshop aslında oldukça fazla sayıda plug-in’e yer verebilir ancak yine de bu liste fazla uzun olursa Photoshop ilgili menüdeki tüm plug-in’leri görüntülemez. Bunun yerine yeni plug-in’leri Filter > Other alt menüsünde konumlandırır.

hspace=0

Bir plug-in modülü yükleme
Bir Adobe Systems plug-in modülü yüklemek için eğer varsa plug-in’in installer’ını kullanın. Windows’ta ya da
Mac OS’ta modülün kopyasını Photoshop klasörü altındaki Plug-in klasörüne kopyalayabilirsiniz. Ancak dosyaların sıkıştırılmamış olmasına dikkat edin. Üçüncü parti yani başka bir üreticinin plug-in modülünü yüklemek için plug-in’le gelen install yönergelerini dikkatle okuyun. Üçüncü parti plug-in’i çalıştıramıyorsanız sorun plug-in’in Photoshop seri numarasıyla ilgili olabilir.

Ek plug-in’ler için klasör seçimi
1- Edit > Preferences > Plug-ins (Windows) ya da Photoshop > Preferences > Plug-ins’i (Mac OS) seçin.
Additional Plug-ins klasörünü seçin.
2- Choose’a tıklayıp listeden bir klasör ya da dizin seçin. Plug-in klasöründen bir konum seçmediğinize emin olun. Klasörün içeriğini görmek için dizine çift tıklayın ya da Open’la açın.
3- Additional plug-ins klasörünüzü seçtiğinizde OK’e ya da Choose’a (Mac OS) tıklayın.
4- Plug-in’in geçerli olması için Photoshop’u kapayıp yeniden açın.

hspace=0

Plug-in yükleme işlemini engelleme
Plug-in adının, klasör ya da dizininin başına tilde ~ karakteri ekleyin. O dosya ya da klasördeki tüm dosyalar program tarafından yok sayılacaktır.
hspace=0
Yüklenmiş plug-in’ler hakkında bilgi görüntüleme
Yüklenmiş bir plug-in hakkında bilgi görüntülemek isterseniz; Help > About Plug-in’i (Windows)
ya da Photoshop > About Plug-in’i (Mac OS) açın ve alt menüden bir plug-in seçin.
hspace=0

 

March 2008

 


Photoshop a Başlarken