Photoshop Magazin
 


Illustrator'da Crop Area Aracının Kullanımı

01 March 2008 | Sayı: Mar 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0

Kırpma alanları oluşturma, düzenleme ve silme
Illustrator çalışmayı default olarak, New Document iletişim kutusunda belge profili seçtiğinizde belirlemiş olduğunuz çalışma yüzeyi sınırlarına göre kırpar. Bunun yanında çalışmanızı, hazır bir kırpma alanına veya tanımlayacağınız özel bir kırpma alanına göre kırpmayı da seçebilirsiniz. Dokümanınız için çoklu kırpma alanı oluşturabilirsiniz ama aynı anda sadece bir kırpma alanı etkin olarak kullanılır. Eğer birden çok kırpma alanı tanımladıysanız kırpma aracını seçip Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basarak hepsini görüntüleyebilirsiniz. Her kırpma alanı kolayca seçebilmek için Illustrator tarafından numaralandırılır. Herhangi bir kırpma alanını dilediğiniz zaman düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Ayrıca her yazdırma, Export etme işlemi esnasında farklı kırpma alanları belirleyebilirsiniz.

hspace=0

Kırpma alanının sınırları, çalışmayı çevreleyen bir kesik çizgiyle belirtilmiştir. Crop Area aracı seçiliyken, kırpma alanının dışındaki alanlar daha soluk renkte görünür.Ayrıca isteğe bağlı olarak bir merkez işareti, video için ekran kenarı işaretleyicileri, ekran kenarında cetveller görüntülenmesini de seçebilirsiniz. Crop Area aracının kullanımıyla ilgili videoyu; http://www.adobe.com/go/vid0213_tr adresinden izleyebilirsiniz.

hspace=0

Kırpma alanı tanımlama
* 
Kırpma alanı tanımlamak için Crop Area aracını seçin ve çalışma alanı içinde kırpma alanınızı oluşturun.
*Tanımlanmış hazır bir kırpma alanı kullanmak için Crop Area aracına iki kez tıklatın. Crop Area Options panelinden Preset bölümünden bir hazır ayar seçin. Siz ayarınızı seçerken arka planda seçiminiz çalışma üzerine uygulanacaktır. OK'e tıklayın. Çalışmanızda taşma payı olmasını istiyorsanız kırpma alanı dikdörtgeninin dışında, taşma payının sığacağı kadar bir yer kalmasına özen gösterin. Kırpma alanını uygulamak ve kırpma edit modundan çıkmak için araç panelinden başka bir aracı seçin.

hspace=0

Ek kırpma alanları tanımlama ve yönetme
Yeni bir kırpma alanı oluşturmak için Crop Area aracını seçin. Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutup sürükleyin. Her kırpma alanının sol üst köşesinde bir numara olacaktır.

* Kırpma alanlarının tümünü görüntülemek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basılı tutun.

* Bir kırpma alanını aktif kırpma alanı olarak belirlemek için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşunu basılı tutun. Etkin olmasını istediğiniz kırpma alanına tıklatın.

* Kırpma alanlarınız arasında geçiş yapmak için Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basılı tutup ok tuşlarından birini kullanın.

hspace=0

Kırpma alanı silme
*
 Kırpma Alanını silmek için Crop Area aracını araç paletinden seçin. Aktif kırpma alanını silmek istiyorsanız yukarıdaki kontrol panelinden delete butonuna basın.

* Eğer birden çok kırpma alanını silmek istiyorsanız Alt (Windows) veya Option (Mac OS) tuşuna basılı tutup mevcut bütün kırpma alanlarını görüntüleyin ve silmek istediğiniz kırpma alanının sağ üst köşesindeki çarpı (x) yani sil işaretine basarak alanı silin.

* Bütün kırpma alanlarını silmek isterseniz yukarıdaki kontrol panelinden delete all butonuna basın. Bu işlemi Alt + delete (Windows) veya Option + deletele de (Mac OS) yapabilirsiniz.

hspace=0

Kırpma Alanını düzenlemek için Crop Area aracı seçiliyken fare işaretçisini kırpma alanının bir köşesine getirin. İmleç çift taraflı oka dönüştüğünde alanı dilediğiniz gibi açıp kapayabilir ve ayarlamanızı yapabilirsiniz. Bu işlemi dilerseniz yukarıdaki kontrol panelinden Width ve Height bölümünden değer girerek, değerleri değiştirerek de yapabilirsiniz. Kırpma alanınızı taşımak isterseniz fare işaretçisini alanının üzerine getirin ve ortasına geldiğinizde imleç dört taraflı oka dönüştüğünde dilediğiniz gibi taşıyın. Yine bu işlemi de yukarıdaki kontrol panelinde bulunan X ve Y bölümlerinde değer girerek de yapabilirsiniz.

hspace=0

Kırpma alanı cetvelleri kullanma
Kırpma Alanı Cetvellerini görüntülemek için araç paletinden Crop Area aracına iki kez tıklayın. Açılan Crop Area Options panelinden Show Crop Area Rulers'ı işaretleyin. Kullandığınız ölçü biriminiz ne olursa olsun cetvellerdeki sayılar aygıta özel pixelleri gösterir. Illustrator için default Pixel Aspect Ratio (PAR) yani pixel boyut oranı 1,0dır (kare pikseller için). Bu değer seçmiş olduğunuz kırpma
alanı hazır ayarına göre değişir.

hspace=0


Kırpma alanı seçenekleri (Crop Area options)
* Preset (Hazır Ayar): Kırpma alanı ölçülerini belirler. Buradaki ayarlar, belirlenen yapıya uygun Pixel Aspect Ratio değerini ayarlar.
* Width and Height (Yükseklik ve Genişlik): Kırpma alanının en ve boy olarak boyutunu belirler.
* Constrain Proportions (Oranları Koru): Kırpma alanını manuel olarak boyutlandırırsanız, kırpma alanının en/boy o ranını korur.
* X: and Y: Position (X: ve Y: Konumu): Illustrator uygulamasının çalışma alanı cetvellerine göre kırpma alanının konumunu belirler. Bu cetvelleri görüntülemek için, Görünüm > Cetvelleri Göster’i seç in.
* Show Center Mark (Merkez İşaretini Göster): Kırpma alanının ortasında bir nokta g örüntülenir.
* Show Cross Hairs (Çapraz İşaretçileri Göster) Kırpma alanının tüm kenarlarının tam ortasında yer alan dikey işaret çizgilerini görünt
üler.
* Show Video Safe Areas (Video Güvenli Alanları Göster): Videonun görüntülenebilir alanı içindeki kısımları temsil eden kılavuzlar görüntülenir. Kullanıcılar tarafından görülebilir olması gereken bütün text ve görselleri, videoya uyumlu alanlar içinde tutmak istersiniz bu seçeneği seçin.
* Show Screen Edge (Ekran Sınırlarını) Göster: Video ekranının sınırlarını temsil eden kılavuzlar görüntülenir.
* Show Crop Area Rulers (Kırpma Alanı Cetvellerini Göster): Kırpma alanının etrafındaki cetveller görüntülenir. Bu cetvellerin sıfır noktası video cetvellerinde olduğu gibi sol üst köşedir. Cetvelde gösterilen boyutlar Ruler Pixel Aspect Ratio (Cetvel Piksel Boyut Oranı) kutusundaki değerle belirlenir.
* Ruler Pixel Aspect Ratio (Cetvel Piksel Boyut Oranı): Cetvellerde kullanılan piksel boyut oranını belirler.
* Fade Region Outside Crop Area (Kırpma Alanının Dışındaki Bölgeyi Soldur): Kırpma aracı etkinken, kırpma alanının dışında kalan alanı içerideki alandan daha koyu tonda görüntüler.
* update While Dragging (Sürüklerken Güncelleştir): Kırpma alanını yeniden boyutlandırırken kırpma alanı dışındaki alanı daha koyu renkte görüntülemeye devam eder. Eğer bu seçenek seçilmezse yeniden boyutlandırma sırasında dıştaki alan içtekiyle aynı renkte görüntülenir.
* Crop Areas (Kırpma Alanları): Kaç tane kırpma alanı olduğunu belirtir.

hspace=0

Yazdırma için kırpma ayarı
1- File > Print'i seçin.
2- Print iletişim kutusunun sol tarafındaki listeden Setupıseçin.
3- Resmi kırpma hedef alanında, resmin çalışma yüzeyine mi belgedeki tüm resimlerin sınırlayıcı kutusuna mı yoksa tanımlanan kırpma alanına mı kırpılacağını belirleyin. Resmi kırpma alanına kırpmak için önce bir kırpma alanı tanımlamanız gerekir.

hspace=0

Kırpma veya hizalama için kırpma işaretleri (Crop Marks) belirleme
Resmin çıktı için nasıl kırpılacağını belirleme işlemine ek olarak resmin içinde birden çok kırpma işareti oluşturabilir ve kullanabilirsiniz. Kırpma işaretleri, basılı kağıdın nereden kesilmesini istediğinizi belirtir. Kırpma işaretleri, sayfadaki birden çok objenin etrafında işaretler oluşturmak istediğinizde (mesela kartvizitlerden oluşan bir sayfa) kullanışlıdır. Ayrıca bu işlem başka bir uygulamaya export ettiğiniz Illustrator çalışmalarını hizalamakta da yardımcı olabilir. Kırpma işaretleri kırpma alanından bazı bakımlardan farklılık
gösterir.
Örneğin;
* Kırpma alanları (crop areas) çalışmanın yazdırılabilir sınırlarını belirler. Kırpma işaretleri (crop marks) yazdırılan alanı etkilemez.
* Bir kerede bir kırpma alanını etkinleştirebilirsiniz. Bunun yanında birden çok kırpma işareti oluşturabilirsiniz.
* Kırpma alanı görünen ama baskıda basılmayan işaretlerle gösterilir. Kırpma işaretleri ise registration black ile basılır (yani yazıcı işaretleri gibi, her renk ayrım kalıbında basılır).
Not: Kırpma işaretleri, Print iletişim kutusundaki Marks & Bleed seçeneğiyle oluşturulan ya da Object > Crop Area > Make komutuyla oluşturulan kesim işaretlerinin yerini almaz.

hspace=0

Objenin çevresinde kırpma işaretleri oluşturma
1- Obje ya da objeleri seçin.
2- Filter > create > Crop Marks’ı seçin.
Kırpma işaretlerini silmek için işaretleri seçin ve deletetuşuna basın.

Japon stili kırpma işaretleri
Japon stili kırpma işaretleri 8,5 puntoluk (3 milimetre) varsayılan taşma payı değeri olan çift çizgiyle oluşturulur.
Bunun için;
1- Edit > Preferences > General (Windows) ya da Illustrator > Preferences > General’ı (Mac OS) açın.
2- Use Japanese Crop Marks’ı seçin ve OK’e tıklayın.

 

March 2008

 


Illustrator