Photoshop Magazin
 


Araç Kutusu ve Araçlar

01 March 2008 | Sayı: Mar 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0
Araç kutusunda (toolbox) yer alan araçların bazıları sayfa elemanlarıyla ilgili seçim, edit ve yaratma araçlarıdır. Diğer araçlar ise yazılar, şekiller, çizgiler ve degradelerle ilgilidir. Araç kutusunun görünümünü kullandığınız pencere ve panel düzenine göre değiştirebilirsiniz. Araç kutusu varsayılan olarak iki dikey sütun şeklinde görünür ancak dilerseniz tek bir dikey sütun ya da yatay satır şeklinde de görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu değişikliği araç kutusunun sol üst köşesindeki ok işaretine basarak yapabilirsiniz. Bunun yanında araç kutusundaki araçların konumlarını ayrı ayrı yeniden düzenleyemezsiniz.

Araç ipucu (tool tip) görüntüleme
Araç kutusu’nda görünür araçlarla birlikte gizli araçlar da vardır. Bunlar araç simgesinin sağ alt köşesindeki küçük bir üçgen işaretiyle gösterilir. Gizli bir aracı seçmek için araç
ikonuna basılı tutmak yeterlidir. Fareyle araç ikonu üzerine gelip beklediğinizde aracın adı
ve klavye kısayolu da görünür ve buna araç ipucu (tool tip)denir.
hspace=0İsterseniz Edit > Preferences > Interface altından Tool Tips bölümünden None’ı seçerek araç ipucu görünümünü kaldırabilir ya da Fast'i seçerek daha hızlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

Araç seçeneklerini (Tool options) görüntüleme

Herhangi bir sebepten dolayı araç kutusu görünmüyorsa Window > Tools’dan görüntüleyebilirsiniz. Bazı araçlar için (sadece Eyedropper, Pencil ve Polygon araçları) araç seçeneklerini (tool options) görüntüleyebilirsiniz. Bunun için araca çift tıklamanız yeterlidir.

hspace=0

Araçlara genel bakış
Çizme ve boyama araçları (Drawing and painting tools):
Basit ve
karmaşık objeler çizip (dikdörtgen, elips, çokgen ve serbest formlu şekiller) bunlara stil uygulamak
için kullanılırlar.

hspace=0

Pen: Düz ve kavisli path’ler
çizebilirsiniz.

hspace=0
Add Anchor Point:
Path’lere bağlantı noktaları
eklemenizi sağlar

hspace=0
delete Anchor Point Path
üzerindeki bağlantı noktalarını
silmeye yarar.

hspace=0

Convert Direction Point
Köşe noktalarını dönüştürmenizi
ve dönüşleri
yumuşatmanızı sağlar

hspace=0

Type Metin çerçeveleri
oluşturma, yazı yazma ve
metni seçmeyi sağlar.

hspace=0
Type on a Path Bir path
çevresinde yazı yazma ve
yazı editlemeyi sağlar.

hspace=0

Pencil
Serbest pathler çizmenizi
sağlar.

hspace=0

Erase Path
üzerindeki noktaları
silmenizi sağlar.

hspace=0

Line Çizgi çizmeye yarar
hspace=0

Rectangle Frame dörtgen
şekilli bir yer tutucu oluşturmanızı
sağlar.

hspace=0hspace=0

Erase Path
üzerindeki noktaları
silmenizi sağlar.

hspace=0

Line Çizgi çizmeye yarar
hspace=0

Rectangle Frame dörtgen
şekilli bir yer tutucu oluşturmanızı
sağlar.

hspace=0

Ellipse Frame Yuvarlak
şekilli bir yer tutucu oluşturmanızı
sağlar.

hspace=0

Polygon Frame Çok kenarlı
bir yer tutucu oluşturmanızı
sağlar.

hspace=0

Rectangle Kare ya da
dikdörtgen oluşturmanızı
sağlar.

hspace=0

Ellipse Daire ya da oval
şekil oluşturmanızı sağlar

hspace=0

Polygon Çok kenarlı şekiller
oluşturmanızı sağlar.

Seçim araçları (selection tools): Objeleri, noktaları ya da çizgileri seçmek (aktive etmek) için kullanılırlar

hspace=0

selection Mevcut bir objeyi
seçmenizi sağlar.

hspace=0

Direct selection çerçevedeki
içeriği / path üzerindeki
noktaları seçmenizi sağlar.

hspace=0

Position Çerçeve içindeki
imajı kesip taşımanızı
sağlar.

Dönüştürme araçları (Transformation tools): Objeleri yeniden şekillendirme, yönlendirme ve boyutlandırma için kullanılırlar

hspace=0

Rotate Objeleri sabit bir
nokta etrafında döndürmeye
yarar..


hspace=0

Scale Objeleri sabit bir
nokta etrafında yeniden
boyutlandırmaya yarar.


hspace=0

Shear Objeleri sabit bir
nokta etrafında eğip bükmeye
yarar.

hspace=0

Free Transform Objeleri
döndürme, eğip bükme ve
ölçeklendirmeye yarar.


Değiştirme & dolaşma araçları (Modification& Navigation tools): Doküman içinde dolaşma, görünüm kontrolü ve mesafe ölçümünde kullanılırlar.

hspace=0

Eyedropper Objeden örnek
bir renk ve yapısal özellik
almanızı, bunu başka objelere
uygulamanızı sağlar.


hspace=0
Measure İki nokta arasındaki
mesafeyi ölçmeye
yarar.

hspace=0

Gradient Swatch Obje içindeki
degradenin başlangıç
ve bitiş noktalarını, açılarını
ayarlamanızı sağlar.Gradient Feather Objeyi
arka planda soldurmanızı
sağlar.Scissors Noktalarla işaretlenmiş
yolları (path)
kesmeyi sağlar.


Hand Doküman penceresi
içinde sayfaların hareket
ettirilmesini sağlar.Zoom Doküman penceresinde
görünümün yakınlaşıp
uzaklaşmasını sağlar.
Buton Doküman PDF formatına
export edildiğinde
çalışmak üzere bir amaca
yönelik butonlar oluşturmanızı
sağlar.

 

March 2008

 


Indesign