Photoshop Magazin
 


1.Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Yarışması

01 March 2008 | Sayı: Mar 2008
 
1 2 3 4 5
 

1.Ulusal Esere ve Emeğe Saygı Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Yarışması
 
Her kategori için konu amaçta belirlenmiş ilkeler doğrultusunda ESERE VE EMEĞE SAYGI olarak belirtilmiştir…
 
T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
ANKARA

1.ULUSAL ESERE ve EMEĞE SAYGI
RESİM, AFİŞ, LOGO ve KARİKATÜR YARIŞMASI
TEKNİK ŞARTNAMESİAMAÇ:
Telif haklarının korunması ve bütün alanlarda korsanlıkla etkin mücadele edilmesidir. Çağımızda yeni bir insanlık anlayışı doğmuştur. Buna göre, toplumların kendi haklarını aramaları bir yaşam biçimi halini almıştır.
Endüstri ve bilgi çağı ile ortaya çıkan bu yeni görüşlere göre amaç sadece topluma gerçeği anlatmak değil, düşündürmek, gerçeğe yön vermek ve gerçeği çözümlemektir. Bir anlamda bilinçsizlikten bilince geçmektir. Bireye fikirlerinizi verme yerine ona denemeyi öğretmek ve kendi fikirlerini ortaya koyma ortamını sağlamak bu çağın özelliklerinden biridir.
Kendi fikirlerini ortaya koyma ve düşünceyi görselleştirme alanı sanat eğitimi yoluyla mümkündür. Nitekim eğitim, çağdaş gelişmiş ileri toplumlarda sanat ve bilimin eşdeğerliliğini emeğe saygı ve düşün alanını koruma yoluyla sağlayabilmiştir. Düşünceyi üreten, düşünmeyi öğrenen, öğrendiğini üretime dönüştüren toplumlar, üreten ve taklitçiliğe düşmeyen toplumlardır. Bu toplumların en belirgin özelliği ve en önemli yönü, özgün fikirleri geliştirebilen yaratıcı sistemi içermesidir.
Düşünce en yüksek frekanslı enerjidir. Gelişen dünyada temel hak ve özgürlükler yanında uygar dünyanın öne çıkardığı en temel hak alanlarından biri de emeğin korunması ve düşünce alanının geliştirilmesidir.
Yüksek enerji alanı diye adlandırılan bu alanın korunması ve üretime dönüştürülmesi için öncelikle eğitim alanının ve toplumun bilinçlendirilmesi şarttır.
Esere, Emeğe Saygı Resim, Afiş, Logo ve Karikatür Yarışması üretkenliği geliştirme, farklılıkları koruma, entelektüel kültür ve uygarlık alanlarını çağ aşamalarının getirdiği yeniliklere ve çağdaş dünya toplumuna kazandırma hedefinde önemli bir bilinçlendirme projesidir. Bu projenin hedefi ve amacı AB Birliğine giriş sürecinde Fikri ve Sınaî Haklar alanında yaşanılan sorunların aşılması ve toplumun bütün alanlarıyla bilinçlendirilmesidir.
Bu doğrultuda üniversite ve görsel sanat eğitimi veren kurumlar, bilgi ve düşünce üreten alanla, tüketen alanın eşteşliği göz önünde bulundurulmuştur.
Türkiye nüfusunun yaş ortalaması düşünüldüğünde hedef kitle tüketimin %63'ünün gerçekleştiği gençliktir ve bu gençlik geleceğin Türkiyesinde söz sahibi olması nedeniyle önem arz etmektedir.
Esere ve Emeğe Saygı” başlıklı projenin kamunun ve toplumun korsanla mücadele yönündeki azmini ve gücünü kuvvetlendireceği varsayılmaktadır.
KONU:

Her alan için konu amaçta belirlenmiş ilkeler doğrultusunda ESERE VE EMEĞE SAYGI olarak belirtilmiştir.

a) Genel amaçlar doğrultusunda sanatçılar kendi bireysel üslup ve anlatım biçimlerini özgürce ifade etmek
b) Her türlü kültürel alanı koruma ve üretime saygı, kültürel zenginlik, iletişim
c) İzinsiz çoğaltılmış, CD, ses dolum kasetleri, her türlü film, müzik üretimleri
d) Başkasına ait her türlü sanatsal ürün ve üretimin izinsiz çoğaltımı, basım ve dağıtımı
e) Sahte ilaç, gıda ve tekstil ürünlerinin yapım, çoğaltım ve satımı
f) Sahte marka ve ürünlerle mücadele
g) Sanatsal ortam ve kültürel alanın geliştirilmesi, üretim özgürlüğü
h) Üretimin tüm alanlarında emeğe saygı bilincinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi

KATILIM

KARİKATÜR:

* Yarışma bütün karikatürist sanatçılara açıktır.
* Her sanatçı yarışmaya daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış en çok üç eseriyle katılabilir. 
* Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 50 cm'den fazla olmamalıdır.
* Yarışmaya eser verecek sanatçılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
* Katılımcılar eserlerini koydukları zarfın üstüne I.Ulusal Esere Saygı Ve Korsanla Mücadele Karikatür Yarışması ibaresini koymalıdır. Katılımcılar eserin arka yüzüne adını, soyadını, özgeçmiş ve iletişim adresini belirten bir etiket yapıştırmalıdır.

RESİM:

* Yarışmaya yüksekokul, fakülte ve üniversite öğrencileri (yüksek lisans ve doktora dahil) en çok üç eseriyle katılabilir. 
* Katılımcıların eserlerinin uzun kenarı 110 cm'yi geçmemelidir.
* Resimlerde her türlü malzeme kullanmak serbesttir.
* Resimlerin arka yüzüne katılımcının adı, soyadı, özgeçmişi ve iletişim adresinin belirtildiği bir etiketin konması gerekir.

AFİŞ ve LOGO:
 
* Yarışma bütün sanatçılara, üniversite, fakülte ve tüm yüksekokul öğrencilerine açıktır. Katılımcılar yarışmaya en çok üç özgün eseriyle katılabilir.
* Yarışmaya verilecek eserlerin (afiş) uzun kenarı 70 cm'yi geçmeyecek foto blok veya mukavva kartona yapıştırılmış şekilde olacaktır.
* Yarışmaya verilecek logo eserler 30x30 boyutlarında, 200 gram kağıt üzerine tasarlanacak, ayrıca 3 cm. boyutlarında bir örneği yüzeyin alt köşesinde yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.
* Eserler (logo ve afiş) ayrıca CD ortamında vectorel olarak hazırlanacaktır.
* Eserin arka yüzüne katılımcının adı, soyadı, özgeçmişi ve iletişim adresinin belirtildiği bir etiketin konması gerekir.


TOPLAMA MERKEZİ

ESER TESLİM YERİ:

Eserler belirtilen adrese elden veya kargo gönderimi olarak teslim edilebilir. Ancak GESAM; kargoda doğabilecek herhangi bir hasar ve zarardan sorumlu olmayacaktır.

ADRES : GESAM Kültür ve Sanat Merkezi
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:63/4  Kat:2 06570-Maltepe/ANKARA

İLETİŞİM : Necla CANGÜL
TLF  : 0 312 229 66 27 - 0 312 231 10 82
FAKS  : 0 312 231 23 84
GSM  : 0 537 266 92 96
WEB  : www.gesam.org.tr

KARİKATÜR İÇİN TOPLAMA MERKEZİ:

İstanbul’dan katılacak sanatçılar eserlerini Karikatür ve Mizah Müzesi (Atatürk Bulvarı Kovacılar Sk. No:12 Fatih/İSTANBUL) adresine teslim edebilirler.
TLF: 0 212 521 12 64

SERGİLEME: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya

DEĞERLENDİRME:

AFİŞ ve LOGO : 19 Nisan 2008 Cumartesi
KARİKATÜR  : 21 Nisan 2008 Pazartesi
RESİM  : 22 Nisan 2008 Salı

SON KATILIM TARİHİ: 18 Nisan 2008 Cuma

ESERLERİN İADESİ:

* Ödül almayan ve sergilenmeyen eserlerin iadeleri teslim edildikleri toplama merkezlerinden seçici kurulun toplanmasından 2 gün sonra yapılacaktır.
* Eser sahipleri istedikleri takdirde kargo yoluyla eserleri kendilerine gönderilecektir. Ancak GESAM; kargoda doğacak zarar ve her türlü hasardan sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL:

KARİKATÜR:
1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği temsilcisi
3- Erdoğan Bozok  (Karikatürist)
4- Tonguç Yaşar  (Karikatürist)
5- Akdağ Saydut  (Karikatürist)

AFİŞ ve LOGO

1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği temsilcisi
3- Prof.Dr.Nihat BOYDAŞ (Sanatçı)
4- Prof.Dr.Hülya İZBÖLÜKOĞLU (Sanatçı)
5- Prof.Ahmet ATAN (Sanatçı)
6- Doç.Dr.Mehmet BAŞBUĞ (Sanatçı)
7- Doç.Dr.Mahmut Öztürk (Sanatçı)

RESİM:

1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Temsilcisi
2- Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği temsilcisi
3- Prof.Dr.Hasan PEKMEZCİ  (Sanatçı)
4- Prof.Dr.Atilla ATAR  (Sanatçı)
5- Prof.Nedret SEKBAN  (Sanatçı)
6- Prof.Dr.Gülsün PARLAR   (Sanatçı)
7- Prof.Dr.Şeniz AKSOY  (Sanatçı)
8- Doç.Dr.Gonca YAYAN  (Sanatçı)

ÖDÜLLER:

KARİKATÜR: 

Birincilik  :  7.000.-YTL.  + Başarı Belgesi
İkincilik  :  5.000.-YTL.  + Başarı Belgesi
Üçüncülük :  3.000.-YTL.  + Başarı Belgesi

Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Başarı Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Başarı Belgesi

AFİŞ:  

Birincilik  :  7.000.-YTL.  + Başarı Belgesi
İkincilik  :  5.000.-YTL.  + Başarı Belgesi
Üçüncülük  :  3.000.-YTL.  + Başarı Belgesi

Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Başarı Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Başarı Belgesi

LOGO: 

Birincilik  :  4.000.-YTL. + Başarı Belgesi      
İkincilik :  3.000.-YTL. + Başarı Belgesi     
Üçüncülük  :  1.500.-YTL. + Başarı Belgesi

GESAM Özel Ödülü + Başarı Belgesi

RESİM: 
Birincilik  :  4.000.-YTL. + Başarı Belgesi      
İkincilik :  3.000.-YTL. + Başarı Belgesi     
Üçüncülük  :  1.500.-YTL. + Başarı Belgesi
 
Üç adet Mansiyon (her biri için) 750.-YTL. + Başarı Belgesi
GESAM Özel Ödülü + Başarı Belgesi

Yarışmada ödül ve mansiyon alan eserler ve kullanım hakları T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’ne aittir.

 

March 2008

 


Haberler