Photoshop Magazin
 


GRAFIK TASARIM'da Kavramsal Deha

01 February 2008 | Sayı: Feb 2008
 
1 2 3 4 5
 

Don Shanosky ile birlikte kurduğu şirket, kolektif çalışma anlayışıyla birçok ürün (kurumsal kimlik, reklamlar,sembol işaretleri, broşürler) elde etti. Cook ayrıca IBM, Container Corporation of America, Montgomery Ward, Bristol Myers Squibb, Black & Decker, Volvo, Subaru, AT&T, New York Times, Bell Atlantic, BASF, Lenox, firmalarının reklam fotoğraflarını çekti.

Roger Cook 30 Ocak 1984’te Ronald Reagan ve Elizabeth Dole tarafından üstün tasarımcı ödülüne layık görüldü. Eski mezunlarından bir seçme yapan Pratt Enstitüsü 1997 yılında Roger Cook'u yılın mezunu seçti. Enstitüde hizmet veren Cook daha sonra Amerikan Grafik Sanatlar Enstitüsü'ne (AIGA) üye olarak seçildi.hspace=0hspace=0hspace=0hspace=0
Havaalanları ve taşımacılık şirketleri tarafından kullanılan uluslararası semboller 

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Posterler

Roger Cook tüm dünyaya sadece sembol işaretleriyle adını duyurmadı. Onu sanatında farklı bir yere oturtan
kutu serileri, kendini ifade ediş biçiminin birer yansıması sayılabilir
.

hspace=0
Kamusal alanlarda iletişimi kolaylaştıran semboller AIGA ve D.O.T tarafından derlenip simge sisteminin bir envanteri oluşturulduğunda AIGA, tavsiyelerine ihtiyaç duyduğu tasarımcılardan oluşan bir ekip hazırladı. Roger Cook da AIGA'nın seçtiği beş kişilik komitenin liderliğini üstlendi. Sembol işaretleri, modern yaşamın bir vazgeçilmezi olarak hayatı kolaylaştırma adına büyük görevler üstlenmiştir.

Havaalanları ve taşımacılık şirketlerinin bir parçası haline gelen bu işaretler, evrensel bir iletişim ihtiyacına nasıl hitap edilebileceğinin bir örneğidir. Bu çalışmalardan önce pek çok uluslararası, ulusal ve yerel organizasyonlar, taşımacılık tesisleri boyunca yolculara ve yayalara rehberlik etmesi için simgeler bulmuştu. Ancak bunlar standart hale getirilmemişti; şimdi ise tüm dünyada aynı işaretler kullanılmaktadır. Bir iletişim aracı olarak grafik tasarım, bireylerin yaşamsal etkinliklerinde önemli roller üstlenmektedir. Roger Cook’un sembol işaretleri tüm dünyada sadece hayatı kolaylaşıran işaretler olmakla kalmayıp tasarımın çok ötesine geçmiştir. Bu çalışmalarda sanatsal bir anlatım yolu denenmiştir. Görsel materyallere bakıldığında denge, yatay ve dikeylik, zıtlık, ritm, uyum, orantı gibi dinamik elemanları görürüz. Amerikan Taşımacılık Şirketi’ne (DOT) tasarlanan sembol işaretleri 2003 yılında Manhattan’da bulunan Coope Hewitt National Design Museum’a dahil edilmiştir.

hspace=0hspace=0

                                        In The Zone                                       Multiple Personality

 

Roger Cook tüm dünyaya sadece sembol işaretleriyle adını duyurmadı. Onu sanatında farklı bir yere oturtan kutu serileri, kendini ifade ediş biçiminin birer yansıması sayılabilir. Sanatçının çalışmalarında, kavramlar yoluyla izleyiciyi derinden etkilemenin bir çabası görülüyor. Cook grafik tasarımdan kavramsal sanata geçişini şöyle özetliyor: 'da tam 46 yıl sonra bir grafik tasarımcı olarak bu yeni ve gelişmiş ortamı keşfetmek için harekete geçtiğimde hayatımın en elverişli dönemiydi. Sanatsal yoğunlaşmam ve uygun anlatım biçimini bulmak için sürekli keşfetmeye çalıştım. Sanatsal anlatım döneminin açığa çıkması ticari kariyerimde yeterince olgunlaştığım bir döneme denk geldi.

hspace=0Şimdi ustalığımın ve tecrübelerimin yeterli olgunluğa erdiği bir dönemde sanatsal perspektifi yaratıcı süreçlerden geçirerek bir ifade biçimine sokabilirim. Bu yüzden kavramları birleştirdim. Benim kullandığım materyallerin çoğunu özel kolleksiyonlarım, çektiğim fotoğraflar, bit pazarları ve antikacılardan topladığım ham malzemeler oluşturuyordu. Esinlendiğim her şeyi not ediyor ve tüm zamanımı kutularımı oluşturmak için harcıyorum. Çalışma sürecimin tamamını, bana tiyatro sahnesini andıran kutular yaratmakla
geçiriyorum. Ben hayat denilen meşru sahnede olduğu gibi üç boyutlu formun içinde komedi veya yaşamın trajedisini resmetmek için çalıştım. Sanatımın, derin duygularımın bir ifadesiydi 'Kutular Serisi'. Ortadoğu'da insan hakları ve trajik durumlar karşısındaki hislerimdi anlatmak istediklerim.'

Roger Cook bu çalışmarını tasarlarken Amerikalı sürrealist kolaj sanatçısı Joseph Cornellden etkilenmiştir.
Cornell'in çalışmalarındaki avangard yaklaşım Cook'u oldukça etkilemiş olmalı ki kutu serileri
Cornell'inkilerle hemen hemen aynı niteliğe sahip. Roger Cook çalışmalarında savaş karşıtı ve anti militarist bir tutum sergilemiştir. Ammo Box (Mühimmat Kutusu) adlı çalışma, üzerine bomba yağan halkın çakıl taşlarından başka birşeyi yok manasını taşıyor. Bu çalışma görünüşte kışkırtıcı modern ve sinirsel belirtiler içeren bir çalışmadır. Galeri boşluğunun merkezinde yer alan, zamanımızın ironik bir göstergesi soğuk bir şeklide göze çarpmakatadır. Çok kişisel ve saf bir sergilemeyle beraber keskin duyusal etkisi olan bu
çalışma Cook'un ironik bir ifadesidir. Kırık bebekler, kutu içinde çocuk yüzleri, bir öyküyü andıran kutuların herbirinin içinde 'bir yaşam anlatılıyor' hissi uyandırıyor. Son olarak sanatçının eserlerininin çoğunda, Ortadoğu'da insana yüklenen anlam sorgusu da göze çarpar.

Kaynaklar:
http://rajie.org/home
http://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Cook
http://www.aiga.org/content.cfm/symbol-signs

Yazarın notu:
Roger Cook'un incelediğim tüm çalışmalarının sanatsal dili, muhalif tavrı ve anlatım yöntemiyle cezbedici bir yanı var.Fakat Türkiye'de pek tanınmıyor olması üzücü. Kavramsal Sanat'la ilgilenenler için iyi bir araştırma konusu olabilir

Araştıran ve Hazırlayan: Gökhan UZ
[email protected]

 

February 2008

 


İnceleme