Photoshop Magazin
 


Photoshop Displacement Maps Piksel Değişim Şablonları

01 January 2008 | Sayı: Jan 2008
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0hspace=0

Photoshop Displacement Maps Piksel Değişim Şablonları

Displacement Maps Değişim Şablonları uygulaması ile resimlerinizin fiziksel özelliklerini değiştirerek çok farklı görsel efektler elde edebilir, piksellerin farklı şablonlarla yer değiştirmesini sağlayarak yaratı­cılığınızın sınırlarını inanılmaz boyutlara taşıyabilirsiniz.

Adobe Photoshop filtrelerinden Displace-Displacement Maps Piksel Değişim Şablonları yeteri kadar önemi anlaşılamamış, ancak yaratıcılığı arttıran çok değerli uygulamalardan birisidir. Çok basit çalışma mantığı olmasına rağmen birçok tasarımcıya karmaşık gelen Displace filtresini kullanarak deniz, göl, su yüzeylerinde çok gerçekçi yansımalar elde edebilir, her türlü doku üzerinde mükemmel yazı, çizim vs., kaynaştırmalar yapabilir, bayrak ve logoları dalgalandırabilir, resimlere kağıt kıvrımları ve bombeler verebilir, resim ve desenleri kumaş yüzeyine giydirebilir, yüz ve cilt üzerine dövme, resim, çizim, yazı yerleştirebilir, gerçek­çi su damlaları oluşturabilir, doku şablonları kullanarak suluboya, yağlıboya vs., resimler yaratabilir, karmaşık geometrik şablonlarla çok değişik görseller meydana getirebilirsiniz.l

Esnek bir yapıya sahip olan Displace filtresi önceden hazırlan­mış Photoshop Değişim Şablonlarını (Displacement Maps) kulla­narak, yazı dahil her türlü dökumanın piksellerinde yer değişikliği oluşturmak suretiyle, ton değişikliklerine uygun şekilde deformas-yon sağlamaktadır. Displace filtresi iki ayrı döküman kullanarak işlemi gerçekleştirmektedir. Birinci dökuman şablon niteliğini taşıyan ve genelde griton olarak hazırlanan Displacement Map; ikinci dökuman ise şablondaki açık/koyu (Luminosity) tonları kullanarak deformasyonun gerçekleştirileceği orijinal resimdir. Deformasyon işlemi yapılmadan önce, Displace filtresi pencere­sinde, şablondaki tonlara göre orijinal resimdeki piksellerin kay­dırma ayarları düzenlenmektedir.

Displace filtresinde önceden hazırlanmış şablonlar kullanılacağı gibi, ayrıca kendiniz de serbest kullanımlı bağımsız şablonlar üre­tebilir yada Photoshop dökumanlarından özel Değişim Şablonları yaratabilirsiniz. 

hspace=0hspace=0

DISPLACEMENT MAPS (Değişim Şablonları
)

Displacement Maps Değişim Şablonları, Displace filtresiyle birlikte (Filter>Distort>Displace) rehber şablon olarak kullanılan ve resimdeki piksellerin yatay/dikey/diagonal yer değiştirmesini sağlayan Photoshop dökumanlarıdır. Genel olarak siyah/beyaz griton Grayscale hazırlanan Displacement Maps değişim şab­lonları Bitmap tire olarak kullanılmaz ve mutlaka .psd format-ta kaydedilmesi gerekir.

hspace=0hspace=0

Displace filtresi, görseldeki piksellerin yerini değiştirirken Displacement Map şablonundaki beyaz, siyah, griton değerlerini dikkate alır ve uygulama sırasında, şablonda bulunan %100 değe­rinde alanlar azami negatif distorsyon meydana getirirken, % 0 değerindeki alanlar azami pozitif biçim değişikliğine yol açar. %50 değerindeki alanlar ise hiçbir değişiklik yaratmaz.

1-%100 siyah ve zemin renkler (R,G,B: 0) = piksellerde aşağı
ve sağa maksimum kayma oluşturur 
2-% 0 beyaz (R,G,B: 255) = piksellerde yukarı ve sola maksi
mum kayma oluşturur 
3-%50 gri ve renk tonları (R,G,B: 128) = piksellerde kayma veya oynama yapmaz

 

hspace=0

Displacement Map tek kanala sahip ise fiziksel piksel değişimleri diagonal olarak mey­dana gelir, birden fazla kanal olduğu takdirde, birinci kanal yatay, ikinci kanal ise dikey deformasyonu gerçekleştirir. Gri geçişlerin bulunmadığı siyah/beyaz şablonlarda pixel kaymaları doğrudan kesik alanlar şeklinde yer değiştirirken, gri geçişlerin kullanıldığı şab­lonlar ise yumuşak kaymaları, dalgalanma ve kıvrımları oluşturur.

hspace=0

Displacement Map bir çeşit deformasyon maskesi olduğu için resimlerin çözünürlük-leriyle herhangi bir ilişkisi yoktur ve her türlü çözünürlükteki RGB/CMYK/renkli/griton resimlerde serbestçe kullanılabilir.

 

SERBEST ŞABLON UYGULAMALARI

Yandaki örneklerde görüldüğü gibi Değişim Şablonlarını (Displacement Maps) kendiniz hazırlayarak resimlere çeşitli kıvrımlar verebilir, dalgalanmalar yapabilir, bombeler oluştu­rabilirsiniz.

hspace=0hspace=0
hspace=0hspace=0

* Uygulama yapacağınız resim alanı büyüklüğünde Grayscale, 8 bit olarak yeni boş beyaz bir sayfa açın.

* Yeni sayfa üzerinde, gerçekleştirmek istediğiniz kıvrım ve bombelere göre, yatay veya dikey siyah alanlar, geometrik figürler, çizgi yada yazılar yerleştirin. ‹ Yumuşak dalgalanmalar yaratmak için tüm sayfayı seçip Blur>Gaussian Blur kulla­narak siyah/beyaz alanları griton geçişlere dönüştürün.

* Hazırladığınız bu sayfaya bir isim vererek ...psd formatında masaüstüne keydedin.

* Uygulama yapacağınız resmi açın.

* Filter > Distort > Displace seçin.

* Displace penceresinde değişim ayarlarını gerçekleştirdikten sonra OK basın.


hspace=0


* OK tuşuna bastıktan sonra çıkan Open penceresinde, daha önce hazırlayıp kaydet­miş olduğunuz şablonu çağırın. Photoshop şablondaki şekil ve ton değerlerine göre, resim alanındaki pikselleri kaydırarak fiziksel deformasyonu otomatik gerçekleştirmiş olacaktır.

* Displace filtresini uyguladıktan sonra aynı şablonu bu kez normal Photoshop döku­manı gibi açıp kopyalayarak çalıştığınız resmin üstüne yapıştırın.

* Yeni bir katman (Layer) olarak yapıştırdığınız şablona Multiply, Overlay, Hard Light, Linear Light, Vivid Light vs., farklı kaynaştırma seçenekleri (Blend Modes) uygula­yarak kıvrım gölgelerini oluşturabilir; saydamlık (Transparency) değerini azaltarak mükemmel dalgalanmalar yaratabilirsiniz.

* Aynı görsele yazı, çizim, logo, geometrik şekil vs., birbirinden farklı Displacement Maps şablonlar hazırlayarak istediğiniz gibi uygu­layabilirsiniz.

 

hspace=0 hspace=0

DOKU ÜSTÜNE ŞABLON
UYGULAMALARI

Deniz, göl, su, kum, duvar, yer, kumaş, yüz, cilt vs., dokular üzerine Değişim Şablonları (Displacement Maps) hazırlayarak mükemmel resim, yazı, çizim, logo, desen kaynaştırmaları, giydirme ve yansımalar da yaratabiulirsiniz.

* Yandaki kumaş örneğinde göreceğiniz gibi, öncelikle zeminin bir kopyası alı­narak yeni bir Photoshop sayfasına yapıştırılır ve kumaşın griton şablon dosyası (Displacement Map) yaratılır. Bu şablon dosyanın mutlaka ... psd formatında kaydedilmesi gerekir.

* Griton şablon dosyasını hazırlayıp kaydettikten sonra, orijinal resim üzerine istenilen yazı yazılır. (Yazı yerine ayrı bir katmana çizim, logo, desen vs., yerleşti­rebilirsiniz.)

* Yazı (veya çizim, logo, desen vs.,) katmanı seçilir. ‹ Filter > Distort > Displace filtresi seçilir.

* Displace penceresinde piksel kaydırma, deformasyon ve kaplama ayarları yapılır.

* OK tuşuna bastıktan sonra, daha önce kaydetmiş olduğunuz griton kumaş şablonu çağrılır.

* Displace filtresi, gerçekleştirdiğiniz deformasyon ayarlarını dikkate alarak, seçmiş olduğunuz şablondaki ton değerlerine göre yazıyı (veya çizim, logo, desen, vs.,) deforme eder ve pikselleri şablona göre yeniden yerleştirir.

* Yazı (veya çizim, logo, desen, vs.,) katmanına Multiply, Overlay, Hard Light, Linear Light, Vivid Light vs., farklı kaynaştırma seçenekleri (Blend Modes) ile daha düşük saydamlık (Transparency) değerleri uygulayarak gerçek bir birleştirme yaratmış olursunuz.

Diğer örnekte ise aynı yöntem kullanılarak, dalgalı deniz zeminin griton değişim şablonu hazırlanmış ve Istanbul yazısının ikinci bir kopyası ters döndürüldükten sonra (Edit>Transform>Flip Vertical) uygulanmıştır.

* Te r s Istanbul katmanının Blend Mode ve Transparency değerleri değiştirilerek zemine kaynaşması sağlanmış ve degrade maskesi ile hafif eritme yapılarak daha gerçekçi görüntü elde edilmiştir.

* İlk sayfadaki portre çalışmasında önce katman maskesi uygulanmış ve daha sonra yüzün griton değişim şablonu hazırlanmıştır. Orijinal resim üzerine İngiliz bayrağı yerleştirildikten sonra ise bayrak katmanı seçilerek Displace filtresi ile yüzün değişim şablonu uygulanmıştır. ‹ Bayrak katmanının Blend Mode ve Transparency değerleri değiştirilerek cilt doku­suna kaynaşması sağlanmış ve gerçek bir adaptas­yon elde edilmiştir.

hspace=0hspace=0

* Yukarıdaki duvar örneğinde gene aynı yöntem kullanılarak, duvarın griton değişim şablonu hazırlanmış ve ALİ yazı katmanına Displace filtresi ile duvarın değişim şablonu uygulanmıştır.

* ALİ katmanının Blend Mode ve Transparency değerleri değiştirilerek duvardaki taşlara kaynaşması sağlanmış ve degrade maskesi ile hafif eritme yapılarak daha gerçekçi görüntü elde edilmiştir.

hspace=0hspace=0

* 
Yukarıdaki Türk bayrağı örneğinde ise gene aynı yöntem kullanılarak, kumaşın griton değişim şablonu hazırlanmış ve Bayrak katmanına Displace filtresi ile kumaşın değişim şablonu uygulanmıştır.

Bayrak katmanının Blend Mode ve Transparency değerleri değiştirilerek kumaşın kıvrımlarıyla kaynaşması sağlanmış ve degrade maskesi ile hafif eritme yapılarak daha ger­çekçi bayrak görüntüsü yaratılmıştır.

hspace=0hspace=0

HAZIR ŞABLON UYGULAMALARI

Birçok Photoshop kullanıcısı tarafından düzenlenmiş olan yüzlerce hazır değişim şablonla­rını (Displacement Maps) http://www.adobe.com/cfusion/exchange/index.cfm l=1&o=desc&exc=16&event=productHome&s=5&cat=195&Submit=Filter uzantısından ücretsiz indirebilirsiniz.

Adobe sitesinden indireceğiniz yada sizin hazırlayacağınız değişim şablonlarını Applications>Photoshop CS/CS2>Plug-Ins>Displacement Maps klasörü içine yerleştirebi­lirsiniz. Ayrıca bu klasör içindeki hazır Photoshop değişim şablonlarını da Displace filtresi ile resimlerinizde doğrudan kullanabilirsiniz. Hazır şablonlar ile resimlerinizi doğrudan suluboya, yağlıboya, fresk vs., tablolara dönüştürebilir, aşağıdaki örnekteki gibi ayna kırıl­maları yapabilir, hız efektleri sağlayabilir, farklı dokular ve birbirinden ilginç görüntüler elde edebilirsiniz. Displace filtresi penceresinde farklı ayarlar da yaparak aynı değişim şablon­ları ile çok daha yaratıcı görseller de oluşturabilirsiniz.

Not: Farklı Displacement Maps şablon örneklerini www.photoshopmagazin.com sitemi­zin Paylaşım Alanı bölümünden de ücretsiz indirerek kullanabilirsiniz. Sevgi, sağlık, başarı dileklerimle mutlu yıllar...

 

January 2008

 


Genel