Photoshop Magazin
 


Photoshop'un Hız ve Performansını Nasıl Arttırabilirsiniz 2: AdobeCS2

01 December 2007 | Sayı: Dec 2007
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0
Adobe Photoshop'un hız ve performansını arttırarak en yüksek hızda kullanabilmek için sadece bilgisayarınızın donanımını güçlendirmek ve sistem ayarlarını değiştirmeniz yetmez; ayrıca Photoshop programını sürekli güncellemeniz, 'Preferences' (Tercihler) ayarlarını yeniden düzenlemeniz ve programı yavaşlatan, hız ve performansını azaltan unsurları da gözönünde bulundurarak çalışma yönteminizi değiştirmeniz gerekir.

< PHOTOSHOP GÜNCELLEMELERİ (updateS) Photoshop programı hangi versiyon olursa olsun, diğer programlarda olduğu gibi sürekli güncellenmesi (update) gerekir. Programların ilk sürümleri piyasaya sürüldüğü andan itibaren birçok kullanıcı karşılaştığı problemleri, aksaklıkları, bozuk ve hatalı fonksiyonları sürekli Adobe şirketine bildirir.
Adobe şirketinde yazılımla uğraşan birimler ise bütün bu şikayetleri toplayarak yeni sürümleri belli aralıklarla düzeltip update güncelleme adıyla sitelerinde yayımlar.
Photoshop programındaki muhtelif bozuklukların (Bug) düzeltilebilmesi için bu güncellemelerin belli aralıklarla mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir.

Photoshop > Help > updates... veya:
www.adobe.com > downloads > updates > photoshop

< Photoshop CS2 son güncelleme: 9.0.2
Camera Raw CS2 & DNG Converter son güncelleme: 3.7
< Photoshop CS3 son güncelleme: 10.0.1
Camera Raw CS3 & DNG Converter son güncelleme: 4.3
< PHOTOSHOP TERCİHLERİ (PREFERENCES) Photoshop 'Preferences (Tercihler)' penceresinde yapacağınız ayarları herhangi bir doküman açmadan yaparsanız, ayarların tamamı sürekli Photoshop'un hafızasında kalmış olur. Doküman açıkken 'Preferences' penceresinde yapacağınız ayarların birçoğu sadece o anda açık bulunan doküman için geçerli olacaktır.
Photoshop 'Preferences (Tercihler)' penceresinde gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, ayarların devreye girmesi için Photoshop'u kapatıp yeniden başlatmanız gerekmektedir. Aksi takdirde program eski ayarlarla çalışmaya devam edecektir.

hspace=0

Photoshop > Preferences (Tercihler) penceresini açın ve aşağıdaki ayarları yeniden düzenleyin.
O 'GENERAL' (GENEL)
¤ UI Font Size (Font Büyüklüğü)
Ekranda font listesinin görüntülenmesini 'Small' olarak seçin.
Daha az RAM bellek tüketilmiş olur.

hspace=0

History States (Geçmiş Durumları)
Photoshop programı 'History States' kutusundaki sayı kadar en son yapılan işlemleri sürekli hafızasında saklı tutar. Bu bağlamda geçmiş sayısı ne kadar yüksek olursa, Photoshop RAM bellekten aynı oranda bellek tüketilmiş olur. Geçmiş sayısını 10 - 20 arasında girerek belleği daha tasarruflu kullanmalısınız.
¤ Export Clipboard (Kesik Panosuna Aktar) Çalışılan resimler üzerinde kesilen (Cut) veya kopyalanan (Copy) alanlar, gerçek pixel/çözünürlük büyüklüğünde Photoshop tarafından sürekli hafızada tutulur. Aynı zamanda kesilen yada kopyalanan bu alanlar, Photoshop haricinde diğer programlara aktarılarak yapıştırılabilmesi için bilgisayar sistemi tarafından da kendi hafızasına ayrıca kaydedilmiş olur. Bu durumda işlem için iki kat daha fazla bellek harcanır.
Şayet kestiğiniz yada kopyaladığınız resim alanlarını başka programlara yapıştırmayacak iseniz, Export Clipboard kutusundaki işareti kaldırın; boş yere bellek tüketilmemiş olacaktır.

Show Tool Tips (Araç İpuçlarını Göster)
Photoshop'taki tüm palet, pencere, ayar ve seçenek çubuklarındaki simgelerin üzerinde mouse ile kısa bir süre beklendiği
takdirde, bu simgelerle ilgili açıklama bilgileri alt yazı olarak ekranda görüntülenir. Ancak tüm bu açıklama yazılarının
ekranda görüntülenmesi de ayrıca bellek tüketilmesine yol açar.
'Show Tool Tips' kutusundaki işareti kaldırdığınız takdirde, bu alt yazılar ekranda görüntülenmez ve açıklama yazıları için bellek tüketilmemiş olur.
¤ Show Menu Colors (Menü Renklerini Göster) Photoshop'taki menülere tek tek istenilen renkler atanabil¬mektedir. 'Show Menu Colors' kutusundaki işareti kaldırarak, operatörer tarafından pek kullanılmayan bu fonksiyonu da devre dışı bırakırsanız, belleği daha randımanlı kullanmış olursunuz.

hspace=0

Dynamic Color Sliders (Dinamik Renk Kaydıracı) Pencere ve paletlerdeki ayar kutucuklarına elle rakam girilmesine gerek kalmadan, doğrudan işlem adı üzerinde sağa-sola mouse hareketi ile ayarların değiştirilmesini sağlayan 'Dynamic Color Sliders' çok pratik olmasına rağmen bellek tüketen unsurlardan birisidir. Rakam girmeye eliniz alışmış ise, bu fonksiyonun işaretini kaldırarak RAM belleği daha randımanlı kullanabilirsiniz.
¤ Beep When Done (Bitince Biip Çal)
Bu fonksiyon işaretlendiği takdirde, Photoshop'ta gerçekleştirilen bazı işlemler bittiği zaman bilgisayar 'Beep' sesi çıkartarak operatörü uyarır. Böyle bir ikaz sesine ihtiyacınız yok ise, 'Beep When Done' kutusundaki işareti kaldırın.
¤ Automatically Launch Bridge (Bridge'i Otomatik Aç) Bridge programı kendi özel görüntü önbelleğini (Cache) kullanarak bilgisayarın genel hız ve performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bilhassa yoğun fotoğraf klasörlerinin Bridge penceresinde görüntülenebilmesi için program tüm resimlerin görüntüsünü yaratarak hafızasına almak zorundadır.
Genel olarak bu işlemin (Cache) boş zamanlarda yapılması çok daha uygun olacağı için, gerekmedikçe Bridge programının açık tutulmaması daha sağlıklı bir yoldur. Bu bağlamda 'Automatically Launch Bridge' kutusunun işaretini kaldıra¬rak, Bridge programının Photoshop ile birlikte aynı anda açılmasını önleyebilirsiniz.
¤ History Log (Geçmiş Kaydı)
Photoshop'ta yapılan tüm işlemler istendiği takdirde gerek veri, gerekse düz metin olarak kayıt altına alınabilmektedir. Bilhassa karmaşık işlemlerle çalışmalar yaptığınız zaman, kullandığınız fonksiyon, işlem vs., yöntemleri liste halinde ayrıca kayıt altına almak istiyorsanız 'History Log' kutusunu işaretleyebilirsiniz. Bellek tüketimini de etkileyen bu fonksiyon pek kullanılmadığı için genel olarak işaretli bırakılmaz.

hspace=0

'FILE HANDLING' (DOSYA KULLANIMI)
¤ Enable Large Document Format (.psb)
(Büyük Doküman Formatına Olanak Tanı) Adobe Photoshop CS2, 300.000 x 300.000 pixel'e kadar olan dokümanlarla çalışabilmektedir. Ancak büyük dokü¬manların Photoshop'ta okunabilmesi için '... psb' olarak büyük doküman formatında kaydedilmiş olması şarttır. Bu bağlamda Enable Large Document Format kutusu işaret¬lenerek büyük resimlerin .psb formatında kaydedilmesi sağlanır.
PSB (Large Document Format)= 4 Exabytes (4 milyon Terrabyte)
PSD= 2 GB TIFF= 4 GB
¤ Maximize PSD and PSB File Compatibility
(PSD ve PSB Dosya Uyumluluğunu Azami Genişlet) 'Large Document Format (.psb)' ile normal Photoshop '.psd' formatlı resimlerin diğer (eski) versiyonlarda da açılabilmesini sağlamak için Maximize PSD and PSB File Compatibility (PSD ve PSB Dosya Uyumluluğunu Azami Genişlet) seçeneğinin 'Always (Her Zaman)' yada 'Ask (Sor)' olarak işaretlenmesi gerekir. Ancak bu fonksiyonda Photoshop dokümanına ilave veriler kaydedildiği için dosya boyutu da büyümektedir.
Photoshop'un eski versiyonlarında kullanmayı düşün¬mediğiniz resimlerin boyutlarını daha küçük tutmak için Maximize PSD and PSB File Compatibility seçeneğini Never (Hiçbir Zaman) olarak işaretleyin.
¤ Version Cue
Birden fazla bilgisayarın bulunduğu ortamlarda 'Server' mantığı ile projelerin ortak gruplar halinde çalışılabilmesini sağlayan 'Version Cue' dosya yönetimi programı, kullanı¬cılara önemli yararlar sağlamasına rağmen, önemli ölçüde bellek te tüketmektedir. Photoshop'ta daha hızlı ve yüksek performansta çalışmak için 'Version Cue' seçeneğini devre dışı bırakmalısınız.
¤ Recent file list contains: (En son dosya listesi ... içerir) Photoshop, 'Recent file list contains:' kutusuna girilen adet kadar, en son açılan/kullanılan resim dosyalarının isimleri ile bunların bilgisayar üzerindeki klasör ve dosya bağlantılarını (Link) sürekli hafızasında tutar.

File > Open Recent menüsünde görüntülenen en son açılan/kullanılan dosya listesi ne kadar uzun olursa, bellek tüketimi de aynı oranda artar. Bu sebeple Recent file list contains: kutusundaki rakamı fazla yükseltmemenizde yarar vardır

hspace=0

 

hspace=0

'DISPLAY & CURSORS' (GÖRÜNTÜ ve İMLEÇLER)
¤ Color Channels in Color (Renk Kanalları Renkli) Renk Kanalları penceresini kullanarak rötuş ve düzeltme işlemleri gerçekleştiriyorsanız, renk kanallarını siyah-beyaz gri ton yada RGB/CMYK renklerinde ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. 'Color Channels in Color' kutusundaki işareti kaldırdığınız takdirde renk kanalları penceresindeki RGB/ CMYK renk ayrımları siyah-beyaz gri tonda görüntülenir ve dolayısıyla çalışma hızınız da artmış olur.
¤ Use Pixel Doubling (Piksel Çiftlemesi Kullan) Bilhassa fiziksel rötuş çalışmalarınızda piksellerin yer¬lerini değiştiriyorsanız, daha hızlı görüntü güncellemesi (Redraws) sağlamak için 'Use Pixel Doubling' kutusunu işaretleyin.
Sadece ekran öngörüntüsünde etkin olan bu işlem daha çok büyük resim dosyaları ile çalışırken RAM bellekten tasarruf yapma amacını taşımaktadır. Küçük resim dosyaları için bu seçeneği işaretlemenize gerek yoktur.
¤ Painting Cursors (Boyama İmleçleri) Photoshop'ta fırça, ıstampa benzeri araçlar kullanılarak yapılan boyama vs., işlemlerde daha hızlı çalışmalar gerçekleştirmek için 'Standard' imleç yerine 'Normal Brush Tip' seçeneği tercih edilmelidir.
Ayrıca 'Show Crosshair in Brush Tip' kutusunu da işaretledeğiniz takdirde gerçek fırça büyüklüğü ile birlikte fırça ucunun merkezinde '+' artı simgesi görüntülenerek hassas çalışmalarınızda size büyük kolaylık sağlayacaktır.
¤ Other Cursors (Diğer İmleçler)
Other Cursors bölümünde ise profesyonel ve hassas çalış¬malar için 'Precise' seçmelisiniz. 'Standard' imleçler fırça görüntüsü kullandığı için bellek tüketmekte ve hassas çalış¬malarda kullanıcıya zaman kaybettirmektedir.

hspace=0

'PLUG-INS & SCRATCH DISKS'
(PLUG-IN ve YEDEK BELLEK DİSKLERİ)
¤ Additional Plug-Ins Folder (İlave Plug-In Klasörü) Adobe Photoshop için yazılmış yüzlerce filtre ve efekt Plug-In dosyaları bulunmaktadır. Birçok kullanıcı bu Plug-In'leri doğrudan Photoshop programına yüklemektedir. Ancak kullanın yada kullanmayın, programı her başlattığınızda bütün Plug-In dosyaları tek tek hafızaya yüklenerek Photoshop'un hız ve performansını önemli ölçüde azaltır.

'Additional Plug-Ins Folder' kutusunu işaretleyerek, nadiren kullandığınız bütün Plug-In dosyalarını hazırlayacağınız ayrı bir klasör içine (Choose...) taşıyın. Plug-In'leri geçici olarak tümden devre dışı
bırakmak için Plug-In dosya veya klasör adının önüne ~
işareti koyun.
Photoshop'u yeniden başlattığınızda dosya isminin önünde '~' işareti bulunan Plug-In'ler devre dışı kalarak program hafızasına yüklenmezler. Bu durumda Photoshop'u çok daha yüksek hızda kullanabilirsiniz.
Devre dışı bıraktığınız Plug-In'leri tekrar çalışır duruma getirmek için, dosya adının önüne koyduğunuz '~' işaretini silmeniz ve Photoshop'u tekrar başlatmanız yeterlidir.
¤ Scratch Disks (Yedek Bellek Diskleri) Bilgisayarda yüksek RAM bellek (4 GB ve üstü) olmadığı durumlarda, Photoshop işlemleri gerçekleştirebilmek için, atanmış/seçilmiş olan Scratch Disk’teki boş alanları kullana¬rak geçici Sanal Bellek (Virtual Memory) yaratmak zorundadır.
Bilhassa büyük dokümanlarda işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli olan sanal belleğin yaratılması uzun zaman almakta ve ekran karşısında bekleme süresi inanılmaz derecede uzamaktadır.
Bu bağlamda sanal belleğin yaratılması için kullanılacak Scratch Diskin seçimi performans ve hız açısından çok büyük önem taşımaktadır. Photoshop programını en yüksek performansında çalıştırabilmek için Scratch Disk olarak atanacak HardDisk’in dahili (Internal) olması, markası, bilgisayara uyumu, hızı ve format şekli Photoshop'un performansını önemli ölçüde etkilemektedir.
Scratch Disk olarak kullanılacak dahili Hard Disk'e sistem yüklenmemeli, bölünme ve parçalanmalardan temizlenmiş, optimize edilmiş olmalıdır. Şayet bilgisayarda tek hard disk kullanılıyor ise, Photoshop için en az 20 GB boş alan bırakılması şarttır.hspace=0

Bilgisayarınızda birden fazla dahili HardDisk varsa, en çok boş alanı bulunan (tercihen bomboş), en hızlı (7200 rpm üstü, SATA veya SCSI) ve 'Raid 0' formatlı, optimize edilmiş HardDisk’inizi ilk sırada (First) seçmelisiniz.
2. (Second) ve 3. (Third) sıralara ise daha yavaş dahili HardDisk tercih edebilirsiniz. Ayrıca harici HardDisk'lerinizi de Scratch Disk olarak kullanabilirsiniz. Ancak bilgisayarın içindeki dahili HardDisk'ler kadar hızlı ve verimli olması mümkün değildir.

'MEMORY & IMAGE CACHE'
(HAFIZA ve GÖRÜNTÜ ÖNBELLEĞİ)
¤ Cache Settings (Önbellek Ayarları): 1...8 Photoshop, bilhassa yüksek çözünürlüklü büyük resimlerin %100 altındaki küçültme ve büyültme işlemlerinde (Zoom Out-Zoom In) ekrandaki görüntünün yenilenme hızını arttırmayı sağlayan düşük çözünürlüklü Image Cache' (Görüntü Önbelleği) kullanmaktadır.
'Image Cache'é çalışılan fotoğrafların büyüklüklerine göre istenilen hızda ayarlanabilmekte; 'Cache Levels' değeri yükseltildikçe ekranda görüntü yenilenme (Redraw) hızı da aynı oranda artmaktadır.
‹ 1 = Image Cache devre dışı kalır ve 'Zoom' yapıldığı zaman görüntü yenileme işlemi doğrudan ekrandaki aktif resim görüntüsünün oranına göre gerçekleşir. ‹ 8 = En yüksek düzeyde Görüntü Önbelleği kullanılmış olur. Bilhassa büyük resimlerde 'Zoom' sonrası görüntünün en hızlı şekilde güncellenmesini sağlamak için bu değerin yükseltilmesi gerekir. (6...8)
Not: Rakam yükseltildikçe 'Zoom' işlemlerinde ekran güncel-lenme performans ve hızı artar ancak görüntü kalitesi düşer. Resimleri gerçek yüksek kalitede görüntülemek için fotoğrafları %100 zoom yaparak 1:1 oranda görüntülenmesi gerekir.
¤ Memory Usage (Bellek Kullanımı)
'Memory Usage' bölümünde bilgisayarınızda yüklü olan RAM belleğin miktarı ile Photoshop programı için ayrılan azami bellek oranı belirtilmektedir. İstenildiği zaman bellek oranı değiştirilerek Photoshop için daha düşük ya da daha yüksek RAM bellek rezervi yapılabilir.
Ancak bu düzenleme yapılırken bilgisayar sistemi ile diğer programların da RAM belleğe ihtiyacı olduğu unutulma¬malıdır. Bilgisayarınızda 4 GB ve üstü RAM bellek takılı ise, Photoshop tarafından kullanılacak azami bellek oranını %70 -%90 ayarlayabilirsiniz. Ancak 4 GB altında RAM bel¬leğiniz varsa, bu değerin %60 yada %50'ye düşürülmesi hız ve performans açısından daha iyi randıman sağlar 

hspace=0

Type Options (Yazı Seçenekleri)
Photoshop'ta fontların öngörüntüsünü ekranda görmek elbette font seçerken kullanıcılara inanılmaz kolaylık sağlamaktadır. Ancak yazı karakterlerinin font menüsü listesinde öngörüntüsünün yaratılması inanılmaz oranda bellek tüketmektedir. Bu bağlamda fontların menü listesindeki öngörüntüsünün kapatılması çalışma hızınızı ve Photoshop performansını yükseltecektir.
Yazı karakteri öngörüntüsünü devre dışı bırakmak için 'Font Preview Size' kutusundaki işareti kaldırın ya da performansı fazla düşürmemek için öngörüntü seçeneğini 'Small' olarak belirleyin.
Not: 'Preferences' (Tercihler) bölümünde yapmış olduğunuz ayarların devreye girebilmesi için Photoshop programını kapatıp yeniden açmayı unutmayın.
O PERFORMANS YÜKSELTİCİ DİĞER UNSURLAR
Photoshop programını çok daha yüksek hız ve performansta kullanmak için eski çalışma alışkanlıklarınızdan bir kısmını da değiştirmeniz gerekmektedir. Ekranda görüntülenen her bir simge, palet, pencere, araç vs., az ya da çok belli oranlarda mutlaka bellek tüketir. Bu bağlamda ekranda sadece o anda kullanacağınız palet ve pencereleri açın ve en kısa zamanda tüm fonksiyon, işlem ve menüler için klavye kestirmelerini ezberleyin, klavye kestirmesi bulunmayan fonksiyonlara kendi kısayollarınızı istediğiniz şekilde atayabilirsiniz.
Edit > Keyboard Shortcuts
¤ Palet ve Pencereler
Başta 'Navigator' paneli olmak üzere kullanmadığınız palet ve pencereleri mutlaka kapatın ya da pencerenin üst menü çubuğunu çift tıklayarak en küçük boyuta indirgeyin. Aynı anda ekranda ne kadar fazla pencere ve palet açık kalırsa, programın hızı o kadar yavaşlar ve performans düşer.
¤ Palet Minyatürleri
 
Photoshop programında kullanılan birçok fonksiyon, uygulama pencere ve paletlerindeki önizleme minyatür ve simgeler de ekranda görüntülenebilmesi için ilave bellek kullanmak zorundadır.

hspace=0

Performansı arttırmak için, pencere ve paletlerdeki önizleme simgesel görüntülerini kapatın veya en küçük simge şeklini seçin.
.. Palette Options > 'None' veya 'Minimum Thumbnail' en küçük simge boyutunu işaretleyin.

 Katmanlar (Layers)

Photoshop'ta yoğun şekilde kullanılan 'Layers' penceresin¬deki katman öngörüntü minyatürleri de bellek tüketerek performansı olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda doküman büyüklüğünün artmasına da sebep olan katmanları olanaklar elverdiğince en az sayıda tutmakta yarar vardır. Bu bağlamda gereksiz katmanları silerek ya da işlemi tamamlanan katmanları 'Merge' (Birleştirme) yaparak asgari sayıya indirmeniz Photoshop'un hız ve performansını da arttıracaktır.

hspace=0hspace=0

Silmek ya da birleştirmek iste-mediğiniz katmanları, Pop-Up menüden 'New Group from Layers' seçeneği ile grup klasörleri içine yerleştirerek, bellek tüketilmesine yol açan katman minyatürlerinin öngörüntüsünü gizleyebilirsiniz. Bu yöntemle hızınız daha da artmış olacaktır 

Brush Tips, Patterns (Fırça Uçları ve Desenler) Fırça ve desenlerin minyatür öngörüntüleri de bellek tüketen diğer unsurlardandır. Bu araçlarla ilgili pencerelerdeki minyatür öngörüntülerinin asgari sayıda tutulması, 'Small Thumbnail' veya 'Small List2 seçilerek minyatür ya da listelerin küçük boyda görüntülenmesi Photoshop'un performansını arttıracaktır.
hspace=0hspace=0

hspace=0

Fırça uçları ya da desen örnek minyatürlerini Pop-Up menü-den yükleme yaparken 'Append' (Ekle) fonksiyonunun seçil-memesi ve doğrudan 'OK' tuşu basılması gerekir.
'OK' tuşu yerine 'Append' (Ekle) seçeneği tıklandığı takdirde, penceredeki mevcut fırça uçları veya desen örnekleri silinmeden yeni seçilen gruplar pencereye ilave edilmiş olur. Bu durumda desen örnek minyatürleri veya fırça ucu simge öngörüntü sayısı artarak Photoshop'un performansı olumsuz yönde etkilenir.

hspace=0

Purge (Hafıza Temizliği)
Photoshop, gerçekleştirilen birçok işlemi gerek 'Undo' (Geri Al), gerek 'Clipboard' (Kesik Panosu) gerekse Histories
(Geçmiş) fonksiyonlarıyla sürekli hafızasında tutmaktadır.Hafızada biriken tüm bu işlemler belleğin giderek tükenmesine,
dolayısıyla Photoshop'un ağırlaşmasına ve performansın düşmesine sebep olmaktadır.
Bilhassa büyük dokümanlarla çalışırken, yapılan işlemleri geri almaya gerek duymadığınız zamanlarda, hafızayı
tümden temizlemek için 'Edit > Purge > All' seçerek, Photoshop'u tekrar eski hızına kavuşturabilir, performansınızı
yeniden artırabilirsiniz.
¤ Drag - Copy/Cut/Paste (Sürükle -Kopyala/Kes/Yapıştır) Photoshop'ta bir resimden diğer resime seçili alanların taşınması
genel olarak Copy/Paste (Kopyala/Yapıştır) ya da Cut/Paste (Kes/Yapıştır) yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Ancak
'Copy' ve 'Cut' fonksiyonu kullanıldığı zaman kopyalanan veya kesilen alanlar, gerçek pixel/çözünürlük büyüklüğünde
hem Photoshop, hem de bilgisayar sistemi tarafından sürekli hafızada tutulmaktadır. Bu durumda işlem için iki kat daha
fazla bellek harcanır.

Bir resimden diğer resime seçmiş olduğunuz alanları 'Copy/Paste' veya 'Cut/Paste' yerine, doğrudan mouse ile sürükleyerek
taşıdığınız takdirde, sistem hafızası devre dışı kalır ve yapılan işlem sadece Photoshop tarafından hafızada tutulur.
Bilhassa yüksek çözünürlüklü resimlerin veya alanların Copy/Paste ya da Cut/Paste yerine, doğrudan mouse
ile sürükleyip taşıma yöntemini kullanarak RAM bellekten önemli ölçüde tasarruf sağlayabilirsiniz.
¤ Bigger Tiles (Büyük Karolar) Bilhassa yüksek çözünürlüklü resimler üzerinde yapılan
işlemler sonrası ekran görüntüsünün yenilenmesi (Redraw), Photoshop'un eski versiyonlarının tersine, CS2'de Small
Tiles (Küçük Karolar) halinde gerçekleşmektedir. Ancak düşük çözünürlüklü ve boyutları nispeten küçük resimlerde
çok daha hızlı çalışan Small Tiles görüntü yenileme işlemi, yüksek çözünürlüklü büyük resimlerde ağır kalmakta ve
Photoshop'un hızını yavaşlatarak performansın düşmesine sebep olmaktadır.
Photoshop klasöründeki Bigger Tiles dosya adının önünde bulunan ~ işaretini
silerek kaldırdığınız takdirde, bu Plug-In aktif hale gelerek, resimlerin görüntü yenilenme işlemi Büyük Karolar halinde çok daha hızlı çalışmaya başlayacaktır.
Applications > Adobe Photoshop CS2 > Plug-Ins >
Adobe Photoshop Only > Extensions > Bigger Tiles >
~Bigger Tiles.plugin

Fontlar
Sisteme yüklenen ve açık olan her bir font RAM’dan bellek kullanarak programların daha ağır çalışmasına sebep
olur. Photoshop programını yoğun kullananlar için gereksiz fontların tümüyle kapatılması gerek sistemin, gerekse
Photoshop'un performansını önemli ölçüde arttıracağı bir gerçektir.

Sistem içine font yerleştirmek yerine, “ATM DeLuxe” ya da Suitcase gibi font yükleme yardımcı programlarını kullanmak
ta çalışma hızını artırmak bağlamında yıllardan beri tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bazı sistemlerde Suitcase
font yükleme programının genel performansı olumsuz etkilediği de saptanmıştır. Bilgisayarınızın performansını test
etmek için bu tür uygulamaları tümüyle devre dışı bırakarak “FontBook” veya “ATM DeLuxe” ya da “FontAgentPro” font
yükleme programlarını denemenizde yarar vardır.

¤ RGB / CMYK Tercihi Çalışmalarınızı RGB renk modunda gerçekleştirmeniz gerek filtrelerin tamamını kullanmakta, gerekse hız ve performansınızı
arttırmada çok önemli rol oynar. RGB renk modu sadece 3 rengin verilerini içerdiği için, CMYK renk modundan
çok daha az yer kaplamakta ve doküman boyutu önemli ölçüde küçülmektedir. CMYK renk moduna dönüştürme işlemini,
rötuş, düzeltme vs., uygulama çalışmalarınız bittikten sonra, baskı aşamasına geçmeden önce gerçekleştirmeniz çok daha doğru bir yöntemdir.

hspace=0

Kayıt Formatları PSD, TIFF, EPS
Resim dosyalarını Photoshop'un kendi orijinal formatında '.PSD'   olarak kaydetmeniz her bakımdan size büyük avantajlar sağlayacaktır. Öncelikle en düşük boyutta doküman kayıt formatının '.PSD' olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca tüm Adobe programları Photoshop '.PSD' formatını doğrudan tanıdığı için, bilhassa InDesign sayfa tasarım programını kullananlar için büyük kolaylık ve onlarca ilave fonksiyonlar da sağlamaktadır.
¤ Resolution (Çözünürlük)
Resimlerin çözünürlüğü (Resolution) çalışma hızını en çok etkileyen faktörlerden birisi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ancak resimlerin basılacak medya çeşitlerine göre efektif çözünürlüklerinde kullanmak çok daha önemli bir unsurdur. Gereksiz yere doküman boyutlarını büyük tutmak gerek kendinize, gerek sistem ve Photoshop programına, gerekse baskı cihazlarının RIP ünitelerine boşu boşuna fuzuli veri yüklemekten başka bir işe yaramaz.

hspace=0

Bu bağlamda kullanılacak medya çeşidine göre doküman boyutlarını küçülterek çalışmak çok daha mantıklıdır.
İnsan gözünün algılayabildiği çözünürlük kalitesi matematiksel çözümlerden çok daha gerçekçidir.
Sevgi, sağlık, başarı dileklerimle hoşçakalın.

 

 


 

 

December 2007

 


Genel