Photoshop Magazin
 


Genç İstanbul Modern'de 'Ayın Altında'

01 December 2007 | Sayı: Dec 2007
 
1 2 3 4 5
 


6-16 yaş grubu çocuklar ve gençler, düşsel kentler yaratmayı seven ve doğduğu kent Valencia'nın yanı sıra Paris, Londra, Berlin gibi kentlerden de esinlenen Miquel Navarro'nun bu oyun-yapıtıyla, bir kentin kuruluş ve gelişim aşamalarını, mimari dokusunu oluşturan farklı dönemleri izliyor; dikey, yatay, form, yapı gibi sanatsal kavramlarla tanışıyorlar.
50 metrekarelik bir alana yayılan Ayın Altında çalışması, fabrika bacaları, sulama kanalları, meydanlar, gökdelenler, alışveriş merkezleri, lunapark, sirk ve müzesiyle çok farklı açılardan okunabilen düşsel bir kent... Etkinlikte, çocuklar ve gençler Navarro’nun tasarladığı küp, piramit, kule, sütun gibi çeşitli formlarla bir kentin sırlarını öğrenerek, kenti, oyunun kurallarına göre yeniden yaratmaya, gidilebilecek sayısız yolu keşfetmeye, yeni kentsel görünümler oluşturmaya başlıyorlar.


Ayın Altında başlıklı etkinlikte, çocuklar ve gençler, önce, yaşadıkları kente ilişkin gözlemlerini birbirlerine aktarıyor ve daha önceki etkinlikte yapılmış olan kentin çözümlemesini yapıp, kentin sırlarını keşfediyorlar.


Daha sonra da, Navarro'nun kent yaşamına dair kullandığı farklı biçimlerden yola çıkarak, bir rüzgar kenti, sular üstünde bir kent, bir labirent-kent, bir yeraltı kenti, yüksekte bir kent, alçakta bir kent düşlüyorlar. Ardından bir ‘kent sözlüğü’ oluşturarak; istasyon, okul, belediye, havaalanı, stadyum, kule, cami, postane, fabrika, müze, sinema, park, ev gibi sözcükleri bir araya getirip bir yerleşim alanı yaratıyorlar. Çocuklar bu alanı ve sınırsız türetilebilecek yolları yeniden biçimlendiriyor ve kurallar çerçevesinde değiştiriyor. Böylelikle bir çocuğun ve bir sanatçının bakış açısının buluştuğu bu noktadan her gün yeni kent alanları ortaya çıkıyor.


Bir kentin haritasını, yapısını inceleyerek, belirli bir kent planı seçip düşsel kentler yaratan çocuklar, bu üç boyutlu çalışmayla, kentin çizildiği coğrafi uzamı kavrama olanağı buluyor, aynı zamanda simgesel olarak gerçeklik üzerinde kontrol sahibi olduklarını hissediyorlar. Bir kentin biçimi, nasıl kurulması gerektiği ve önceliklerinin neler olduğu üzerine tartışmalar yapılarak, kentin merkezinde yeni bir mahalle planlanıyor, kentin siyasi iktidarı olarak bu alanın geliştirilmesiyle ilgili kararlar alınıyor. Bir kentin gereksinimi olan binalar sorgulanıyor ve ölçütler belirlenerek, kent Navarro’nun sayısız formlarıyla inşa ediliyor.


Çocuk ve gençlere, kent ile doğa ilişkisi, kentleşme, çevre bilinci ve geleceğin yaşama alanları üzerine düşünme fırsatı yaratan bu etkinlik, grup içinde paylaşımcı ve destekleyici bir ortamda kişisel düşünceleri özgürce uygulama olanağı sunuyor. Genç İstanbul Modernin “Ayın Altında programına, Pazartesi hariç hafta içi ve hafta sonu her gün 10.00 – 11.30, 13.00 – 14.30, 15.00 – 16.30 saatleri arasında katılabilirsiniz. Grup çalışmalarının kontenjanı 20 kişi ile sınırlıdır.


Rezervasyon ve detaylı bilgi için: 0 212 334 73 22

 

December 2007

 


Genel