Photoshop Magazin
 


Flash CS3 ve Publish Settings

01 December 2007 | Sayı: Dec 2007
 
1 2 3 4 5
 Publish Settings ayarlarına internet üzerine biten projelerin hayata geçirilme ayarları da diyebiliriz kısaca. Flash CS3 paketinde yine kullanıcılara kolaylık sağlamak adına yapılmış ve projenin yayınlanma sürecinde hayati önem arzeden ayarlardır. Dilerseniz hep birlikte bize sunulan ayarlara bir göz atalım.


hspace=0hspace=0Bitirdiğimiz projeyi yayına atmadan önce File > Publish Settings'i tıklayarak ilgili diyalog penceresine ulaşıyoruz. Bu karşımıza çıkan ilk diyalog penceresinde Flash programımızda hazırlamış olduğunuz projenin hangi türlü eylemle hayat bulacağı bize sunulmuş durumda.

Verilen listede yapmış olduğunuz projeyi internette, html veya farklı resim formatlarında kullanabilme seçeneğinin yanında İnteraktif mecrada da kullanıma sunulan Windows Projector (.exe) ve Macintosh Projector gibi seçenekleri barındırmakta. Ayrıca yapmış olduğunuz animasyonu video formatında da kayıt edebilir ve yine Adobe programlarından olan After Effects programına atabilirsiniz veya QuickTime (.mov) modu ile herhangi bir video animasyon programına aktarım söz konusu. Yine diyalog penceremizde yapmış olduğunuz seçime ilişkilendirilmiş bir üst panel de mevcut. Seçmiş olduğunuz farklı format seçeneklerinden herhangi biriyle ilgili ayarlara rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.
hspace=0Bu seçeneklerden sadece 2 seçeneğin ayarlarıyla ilgili bir bilgi verilmemekte. Bunlar da Windows Projector (.exe) ve Macintosh Projector seçenekleri. Bu iki birim için bir ayar değişimi bu panelde gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır.

Flashın varsayılan özellikte sadece swf ve html seçeneği işaretlidir. Yapmanız gereken tek şey soldaki listeden istediğiniz formatları işaretleyerek en üst kısımda ortaya çıkan menüden bu formatın özelliklerini ayarlamanızdır. File bölümünde görülenUntitled kutularındaki dosya adını değiştirme şansına kavuşabilirsiniz. Şimdi panelleri inceleyelim:hspace=01FLASHBu format (SWF) tarayıcılara eklenen Flash player eklentisi ile çalışırlar.Version:
Dosya türünün Flash formatının versiyonunu bildirir.Load order :
Framelerin (anahtar karelerin) yüklenme komutudur. Top down seçeneğinde en üst katmanın birinci karesinden yükleme başlar ve en alt katmanın son karesine doğru ilerler. Bottom up seçeneğinde ise tersi bir durum oluşur.Actionscript Version:
Actionscript dilinde 1.0, 2.0 veya 3.0 şeçeneklerini kullanacağınız kodlara göre seçebilirsiniz.Generate size report:
Bu seçenek işaretlendiğinde animasyonun (animasyon raporu) kare kare tüm veri listesi bir metin dosyasına yazılarak diğer dosyalarla aynı alana kaydedilir.Omit trace actions:
Bir animasyonun hazırlanmasında verilen trace komutu yapılan işlemlerin animatör tarafından görülüp denetlemesini sağlayan bir işlemdir. Bu kutu işaretlendiğinde output panelinde bilgiler gözlenmeyecektir. Kullanıcılar için hazırlanan bir komut değildir.Protect from import:
Animasyonlarınızın izinsiz olarak başka bir kullanıcı tarafından import edilmesini engellemek amacını güder. Fakat bazı programlarla bu özellik kırılabilmektedir. Bu alan seçildiğinde alttaki password alanı aktifleşir ve buraya bir şifre girebilirsiniz. Sonuç %100 değildir.Permit Debugging :
Bir swf dosyasına uzaktan erişim ve denetleme izni verir.Compress Movie:
Swf dosyanızı sıkıştırır.Optimize For Flash Player 6 r65:
Flash Player 6 seçeneğini kullanırsanız daha verimli bir sonuç almak için bu seçeneği işaretlemelisiniz.Export Hidden Layers :
Varsayılan olarak işaretlidir ve fla dosyasındaki gizli layer'lar
Swf dosyasında gözükürler. Seçenek kaldırılırsa gizli layerlardaki semboller swf dosyasında gözükmezler. Tek bir çalışmanın bazı layerlarını gizleyerek birden fazla test swf dosyasını kolaylıkla oluşturabilirsiniz.Export SWC:
Özellikle components dağıtımı için kullanılırlar. Swc dosyaları components class'larını ve diğer dosyaları içeren derlenmiş klipleri ihtiva ederler.

Script Time Limit:
Script kalıbının okunması için beklenen üst sınırı içerir. Özellikle hatalı ve sonsuz döngüye giren scriptlerin okunmasını bekleme süresini sağlar. Varsayılan 15 sn içinde scriptin yorumlanması yapılmadığında flash uyarı mesaj verecektir.


Jpeg Quality:
Resimlerin görünüm değerlerini ayarlar. Varsayılan değer 80'dir.


Audio stream ve Audio event:
Stream ve event ses dosyalarının biçimlerini ve sıkıştırılmasını ayarlar.


Override Sound Setting:
İşaretli ise ses dosyaları yerel kullanımda maksimum, internette ise minimum kalitede çalar. İşareti kaldırırsanız Flash tüm ses dosyalarını ayrı ayrı tarar ve ayarlanmış en üst düzeyde sesi çalar.

hspace=0


2
HTML


SWF dosyasının tarayıcıda görülmesi için gerekli kodları ayarlamak için kullanılır.


Template:
Varsayılan değer Flash Only seçeneğidir. Dışarı çıkartılan dosya içindeki kodların hangi biçimde verileceğini ayarlar. Menüde 11 tane seçenek vardır ve bunların gelişmiş olanları genellikle tarayıcı araştırma kodlarını içerir.


Dimensions:
Dosyanın boyutunu ayarlar. Match Movie seçeneğinde hazırladığınız boyut korunur. Bu durumda bir alt seçenek pasif kalır. Dosya boyutunu değiştirmek istiyorsanız Pixel veya Percent seçeneklerinden birini işaretleyip Width ve Height kutucuklarına gerekli değerleri yazmanız yeterlidir.


Playback:
Özel istekler için kullanılır. Pause at start animasyonun durmasını sağlar. Varsayılan değer değildir.

Display menu:
Animasyona sağ tıklandığında menünün özelliklerini ayarlar. Eğer işareti kaldırırsanız menüde sadece About ve Settings seçeneği çıkar.


Loop:
İşaretli ise animasyon bitince tekrar başa döner. Ama dosyayı hazırlarken bir stop komutu kullanmışsanız Flash loop değerini gözardı eder.


Device font:
Animasyondaki yazı karakterleri oynadığı bilgisayarda yoksa sistemde kayıtlı karakterlerden birinin kullanımını sağlar. Bu animasyonun boyutunu azaltacaktır. Windows için kullanılan bir seçenektir.


hspace=0


Quality:
Animasyonun görüntü kalitesini belirler. Varsayılan değer high'tır. En iyi değer Best en kötü değer ise Low'dur. Auto Low'da animasyon düşük kalitede başlar, işlemci özellikleri yeterli ise Best kalitede devam eder. Auto High'da ise Best kalitesinde başlar, işlemci yetersiz ise Low kalitede devam eder.


hspace=0Window Mode:
Animasyonun HTML sayfasında nasıl davranış göstereceğini belirler. Varsayılan Window seçeneği filmin arkaplanı ile önde oynayacağını belirler. Opaque Windowless'de arkaplanı ile fakat arkada oynar. Bu özellikle DHTML formatı ile beraber swf dosyalarının kullanıldığı durumda önemlidir. Bu seçenek işaretli olduğunda film arkaplanda oynayacağından DHTML kodları ile hazırlanan bir özellik Flash filmi üzerinde görülebilir. Windowless transparent seçeneğinde ise arkaplan kaybolmuştur. Sadece nesneler HTML arkaplan rengi üzerinde görülürler.


HTML Alignment:
Animasyonun tarayıcıdaki yerini belirler. Varsayılan default seçeneğinde film merkeze konumlandırılır. Diğer seçenekler sağ, sol, yukarı ve aşağı'dır.


Scale:
Dışarı çıkartılan animasyonun boyutlarını ayarlar. Default seçeneğinde filminizin en ve boy oranı korunarak belirlenen çerçeveye filmin tamamı yerleştirilir. No Border seçeneğinde filmin en ve boy oranı değiştirilmeden çerçeve içine alınır ve fazla kalan kısımlar varsa sayfada gözükmezler. Exact Fit'de en ve boy oranları korunmadan verilen çerçevenin tümüne filmi yerleştirir.


Flash Alignment:
Animasyon içindeki nesnelerin nereye yanaşık olacağını belirler. Varsayılan değerler center'dır.


Show Warning Messages:
Html kodlarında herhangibir uyuşmazlık varsa uyarı mesajı verilmesini sağlar.


hspace=0


3
GIF:
Bu dosya formatında sadece 256 renk kullanılabilir.


Dimensions:
Gif dosyasının boyutunu ayarlar. Varsayılan Match Movie seçeneğinde orjinal dosyanın boyutları korunur. Kutudaki işaret kaldırılarak istenilen boyutta ayarlama yapılabilir.


Playback:
Static seçeneğinde animasyonun sadece ilk karesi gif formatında kaydedilir. Animated kısmında ise yandaki seçeneklerde aktifleşir ve tüm animasyon kaydedilir. Loop Continuously işaretlenirse animasyon sürekli oynar. Repeat seçeneğinde ise kaç kez oynayacağı ayarlanabilir.


Options:
Gif dosyasının özelliklerini ayarlamamızı sağlar. Optimize Colorsda renk panelinde olmayan seçenekler çıkartılarak dosya boyutu küçültülür. Interlace'de grafik giderek netleşecek tarzda oluşturulur. Yavaş bağlantılarda işe yarar bir özelliktir. Dither Solids resme dithering ve katı renk özellikleri verir. Remove Gradients resimdeki tüm gradientleri kaldırır. Smooth tüm resim ve yazılara antialiasing ekleyerek kaliteyi, doğal olarakta dosya boyutunu arttırır.


Transparent:
Varsayılan değer olan opaque'da resmin arkaplan rengi kullanılır. Transparent resmin arkaplanını kaldırır. Alpha resme şeffaflık verir. Bu seçenek işaretlendiğinde yandaki Treshold paneli açılır, varsayılan değer 128'dir ve bu değer %50 şeffaflık sağlar. 0 ile 255 arasında bir değer girebilirsiniz.


Dither:
Resme dither özelliği ekleyerek daha gerçekçi görüntüler sağlar. None dither'ıı kapatır. Ordered orta kalitede dither kullanır. Diffusion en iyi kalitede dithering kullanır fakat dosya boyutu çok artar. En fazla 216 renk kullanılabilir.


Palette Type:
Resimde kullanılacak renk panelini belirler. Web 216 standart ve varsayılan değerdir. Adaptive en kaliteli renk paneli için kullanılır. Kullanılan renkler Max Color panelinde belirtilir. Web snap adaptive diğer seçeneğe benzer. Fakat renkleri olabildiği kadar optimize etmeye çalışır. Custom ise palette kutusunun sağındaki butonla uzantısı act olan dosyalardan renk paleti belirler.


4
JPEG

Dimensions:
Match Movie orijinal dosya boyutlarını korur. İşareti kaldırarak istediğiniz boyuta ayarlama yapabilirsiniz. Fakat bu dosya görüntüsünde bozulmalara neden olacaktır.


Quality:
Resmin sıkıştırma oranını belirler. Varsayılan değer 1/80 oranıdır.


Progressive:
Kademeli olarak resmin görülmesini sağlar. Önce az kalite ile başlar giderek en iyi kaliteye çıkar.


5
PNG


hspace=0


Fireworks'ün doğal dosya formatıdır. Seçeneklerin büyük bir kısmı gif sekmesindeki gibidir.


Bit Depth:
Resimdeki renk sayısını belirlemek için kullanılır. 8 bit sadece 256 renk kullanır. 24 bit binlerce rengin kullanımını sağlar, 24 bit with Alpha ise arkaplanın şeffaf olmasını sağlar.


Filter Options:
Çeşitli filtreleme seçenekleri sunar.


hspace=0


 


6
QUICKTIME
Flash'ın desteklediği video formatıdır. Flash ile uyumlu çalışması için 4.0 ve daha üst versiyonları gereklidir.


Dimensions:
Quiktime (.mov) dosyasının boyutunu ayarlar. Varsayılan Match Movie seçeneğinde orijinal dosyanın boyutları korunur. Kutudaki işaret kaldırılarak istenilen boyutta ayarlama yapılabilir.


Alpha:
Flash içinde yapılan alpha ayarlarını etkilemeden sadece kaydedilen dosyanın alpha ayarını yapar. Bu ayarlar ile animasyondaki arkaplan rengini ayarlayabilirsiniz.


Layer:
Katman ayarlarını yapar. Referans noktası tepe ve alt nokta seçimi şeklindedir.


hspace=0Streaming Sound:
Ses ile ilgili düzenlemelerin yapıldığı yerdir. Ses sıkıştırması için Qicktime programının özellikleri kullanılır.


Controller:
Dosyanın kontrol menüsü ile ilgili ayarlamaları yapar. Varsayılan değer olan Noneda kontrol menüsü yoktur. Film boş bir çerçeve içinde oynar. Diğer iki seçenekte ise kontrol menüsü gözlenir.


Playback:
Loop dosyanın sürekli oynamasını, Pause at Start animasyonun ilk karede durmasını sağlar. Play Every Frame'de ise tüm kareler gösterilir.


File:
Flash içeriği ile Quicktime player içeriği birleştirilir. Seçili olmazsa dosya yolunun bulunmadığı şeklinde bir hata mesajı alırsınız.


7
PROJECTOR
Hqx formatı Macintosh ortamında, exe formatı ise Windows ortamında çalışırlar. Çalıştırılmaları için bir player'a ihtiyaçları yoktur. Bu dosyaları bir program olarak kabul etmekte yarar vardır.
Swf dosyasının tüm özelliklerini içerirler. Hatta swf 'den daha etkin özellikleri bile vardır. Fakat dosya boyutları çok daha fazladır. Daha çok sunum amacıyla kullanılırlar. Bu dosyaları internet ortamında kullanma şansımız yoktur. Gelecek ay tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

 

December 2007

 


Flash