Photoshop Magazin
 


Çevre Yönetim, Gıda Güvenliği, Haccp Gıda Güvenlik ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

01 December 2007 | Sayı: Dec 2007
 
1 2 3 4 5
 

Çevre Yönetim, Gıda Güvenliği, Haccp Gıda Güvenlik ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim SistemleriMerhabalar Photoshop Magazin okuyucuları. Netmark Patent olarak bu ay ki sayıda sizleri Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 22000:2005 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Haccp Gıda Güvenlik Sistem Standardı ve Ts 18001 (Ohsas) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Neden bu belgeye sahip olmalıyor? Artıları nelerdir? Neler yapmanız gerekir? gibi sorulara cevap bulacaksınız.Iso 14001 çevre yönetim sistemleri
biz çevreyi kirletmiyoruz, atıklarımızı kontrol ediyoruz, çevreyi
sürekli temiz tutuyoruz ve çevreye saygılıyız diyorsanız, ISO 14001...Kuruluşların faaliyetleri nedeni ile çevreye verdikleri zararları en aza indiren hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan kalite yönetim sistemidir.
Iso 14001 çevre yönetim standardı,çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen, gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik eder. Tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı hale getirir.Üretimin ve ürünün çevreye etkilerini değerlendirerek, çevreye zararlı hammadde ve ürünlerin elenmesini sağlar.Iso 14001 standardı uygulamanın yararları :1.Ulusal ve dünya pazarlarında rekabet gücünü arttırmak
2.Toplum ve müşterilerde güven duygusunu arttırmak
3.Hammadde ve enerji kaynaklarının ekonomik kullanımını sağlamak
4.Kaza ve cezaların oluşumunu önlemek ve yasalara uyum sağlamak
5.Enerji tüketiminde tasarruf sağlamak ve üretim maliyetlerini azaltmak
6.Çevre temizliğine önemli katkılarda bulunmakIso 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi standardı

biz güvenli bir gıda güvenliği yönetim sistemi istiyoruz!diyorsanız, ıso 22000:2005...Iso 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemleri gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlar, olan ıso 22000:2005 uluslararası bir standarttır ve catering ve paketleme firmaları dahil gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsayan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin şartlarını tanımlar.Iso 22000:2005*gıda temini zincirindeki tüm kuruluşlar için geçerlidir.
*ulusal standartlara uyum konusunda olanak sağlar.
*mevcut perakende gıda güvenliği standardları şartlarının çoğunu kapsar.
*haccp kuralı ilkelerine uygundur.
*haccp kavramlarının uluslararası iletişimini sağlar.
*yapı ıso 9001:2000 ve ıso 14001:2004 yönetim sistemleri maddeleri ile uyumludur.
*sistem merkezlidir.
*tüm kontrol önlemleri tehlike analizine tabidir.
*iyi bir planlama sağlar.
*dokümanların düzenli olmasını sağlar
*teknik yeterliliğin gelişmesini sağlar.
*dinamik iletişim ile sürekli organizasyon sağlar.Haccp gıda güvenlik sistem standardı“biz gıdalarda yemeyeceğimi yedirmeyeceğime söz veriyorum diyen yemek ustaları gibi temizliği, hijyeni ve güvenliği en önemli unsurlar olarak görüyoruz!’ diyorsanız haccp...

Haccp gıda güvenlik sistemi, gıda sektöründe ürünün üretim ve proses aşamalarında uygulanabilen, gıda güvenliği açısından yasal gerekliliği olan bir yönetim sistem standardıdır.
Haccp gıda güvenliği sistemi, üretim, hammadde temini, tüketim ve dağıtım aşamalarında, ortaya çıkabilecek kimyasal, biyolojik, fiziksel risklerin belirlenmesi, önlenmesi ve kontrolü için sistematik bir yaklaşımdır.Haccp gıda güvenlik sisteminin faydaları:

1.Yeni pazar alanları oluşturmak ve ihracat kolaylıkları sağlamak
2.Ekonomik kayıpların önüne geçilerek, ilk seferde doğru üretim yapılmasını sağlamak,
3.Ürün güvenliğini üretimden tümtedarik zincirine kadar güvence ve garanti altına almak,
4.Potansiyel tehlikelerin incelenerek, risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak
5.Otokontrol sistemlerinin geliştirilerek etkin bir proses kontrol imkanı sağlamak
6.Kaza ve cezaların oluşumun önlemek ve yasalara uyum sağlamakTs 18001 (ohsas) iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
biz çalışanlarımızın can güvenliğini, sağlığını ve iş yeri koşullarının her türlü tehlikelerden arındırılmış bir ortamı sağlamasını kurumumuz için en önemli unsur olarak görüyoruz
diyorsanız ohsas 18001...İş sağlığı ve güvenliği (isg) yönetim sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.Bu sistemle, çalışanlar, isg risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun isg eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta isg faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.İş sağlığı ve güvenliği sistemi ohsas'ın faydaları1.Karlılığı arttırmak
2.İsg çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlamak
3.Yönetimin taahhüdünün sağlandığını göstermek
4.Motivasyon ve katılımı arttırmak
5.Ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmak
6.Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak
7.Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan isg faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.Diğer sayıda kalite yönetim sistemleri ve ilgili belgeleri ve faydalalarını tanıtmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle…

 

December 2007

 


Tasarım Hukuku