Photoshop Magazin
 


Can Burak Bizer - Grafik Tasarımcı

01 December 2007 | Sayı: Dec 2007
 
1 2 3 4 5
 

Can Burak BizerGRAFİK TASARIMCIhspace=0
hspace=0İstanbul'da doğdum. Galatasaray Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Parsons School of Design'da eğitim aldım. Halen 2FRESH'de yaratıcı yönetmen olarak yaratıcı hayatımı grafik ve tasarımın değişik dallarıyla iç içe sürdürüyorum.Düşünmeye teşvik etmekİşlerimde gündelik etkinlikler, yaşamları saran dokular, iletişim,din,cinsellik gibi güncel ve yaşama dair konulardan etkileniyorum. Çevremde olup bitenleri algıladığım ve kendi düşünsel sürecimde işlediğim şekliyle insanlarla paylaşıyorum. İnsanları da bu gözlemler üzerinde düşünmeye teşvik etmek gibi bir amacım olduğu için işlerimin algılanabilir olması benim için önemli.Tarz insanın o anda yapmayı bildiği şeydirDijital çalışma olanaklarının kişiyi daha üretken yaptığına ve
daha dinamik ve hızlı değişen bir kadrajda çalışmaya yönelttiğine inanıyorum.Tarz insanın o anda yapmayı bildiği şeydir.O nedenle yaratımlarımda farklı, içeriğe ve duruma uygun tarzları kullanmaya dikkat ediyorum.Rönesans sanatçılarından ilham alıyorumDeğişik disiplinleri ve teknikleri bir arada kullanmak konusunda Rönesans sanatçılarından ilham aldığımı söyleyebilirim. Aynı anda interaktif tasarım, grafik tasarım, illüstrasyon, fotoğraf, ses ve müzik, animasyon, film, videoart,vb. değişik alanlarla ilgileniyorum ve bu alanların hepsinde aktif olarak yaratım yapıyorum.Yaratıcılık konu başlıklarına hapsedilemezYaratıcılığın grafik, resim, ses vb. konu başlıkları altına hapsedilemeyeceğine inanıyorum. Yani üretken bir beyin her

hspace=0


 

Tasarımın kalitesi aslında üretilen çözümün kalitesidir.Bu nedenle iyi tasarımcı aynı zamanda çok iyi bir gözlemci olmalı

zaman üretkendir. Sadece bir alanda yeterli donanıma ve alt yapıya sahip olmadığı için yetersizlik çekebilir. Bu nedenle böyle bir sorunla karşılaşmamak için bilgimi ve görgümü sürekli geliştiriyorum.
Yeni alanlara girmek, yeni şeyler öğrenmek ve üretim yapabileceğim evrenin limitlerini genişletmek beni gerçekten çekiyor. Tabi, bu çaba ömür boyu devam edecek bir süreç…


Tasarım bir soruna çözüm üretmektir


Tasarımın kalitesi aslında üretilen çözümün kalitesidir. Bu nedenle iyi tasarımcı aynı zamanda çok iyi bir gözlemci olmalı; sorunun altında yatan gerçek nedenlere düşünsel boyutta erişebilmeli, bu nedenleri çok boyutlu şekilde analiz edebilmeli ve sorumluluk alarak üretiminin kararını verebilmelidir.

Bir işi yaptığınızda tam yapmalısınız

Güzel bir fikri, eksik veya hatalı bir üretimle hayata geçirirseniz mutlaka daha sonra biri çıkarak o fikrinizi yarım bıraktığınız yerden tamamlayacaktır. Ve asıl başarı da onun olacaktır. O nedenle önemli olan, ilk akıl etmek kadar, tam hayata geçirmektir. Asıl önemli olan düşünmek değil yapmaktır.


2FRESH bünyesinde iş üretmek benim en büyük şansım diyebilirim


Burada grafik tasarımdan ses tasarımına, illüstrasyondan film çekimine geniş bir alanda, profesyonel anlamda çalışma imkânı buluyorum. Ayrıca, hem yetenekli insanlarla etkileşim içerisinde çalışmanın hem de 2FRESH'in yaratıcı ajans kimliğinin işlerimin gelişiminde önemli rol oynadığını düşünüyorum.


Internet tüm mecraların bir araya geldiği bir üst evren diyebilirim


İyi bir interaktif tasarımcının fikirden prodüksiyona süreçte işin her aşamasına hâkim olması gerekiyor. Bu da pek çok alanla iletişim ve etkileşim içerisinde olmayı gerektiriyor. Aynı proje içerisinde hem illüstrasyon hem fotoğraf çekimi hem de film çekimi gibi çalışmaları bulmak mümkün olabiliyor.


hspace=0 


Anti Romance
Client: Anti Magazine / Romance
Adobe Photoshop CS2 + 2006

hspace=0


hspace=0

 

December 2007

 


Sanatçılarımız