Photoshop Magazin
 


Yazıcı Çıkışlarında Renk Yönetimi ve Photoshop Yazıcı Ayarları

01 November 2007 | Sayı: Nov 2007
 
1 2 3 4 5
 

Renk tutarsızlıklarında herkesin şikayetçi olduğu konuların başında inkjet, laser veya diğer dijital yazıcı prova çıkışların­daki renklerin ekrandaki tonlarla uyuşmaması gelmektedir. Yazıcıların fazla çeşitli olması, farklı teknolojiler kullanması, farklı renk yönetim sistemlerine sahip olmaları, farklı fiziksel ve kimyasal özellikteki kağıtlara farklı bileşimli mürekkep, boya ve tonerle baskı yapması ekran-yazıcı renk uyuşmazlıkları çözü­münde herkesin aklını fazlasıyla karıştırmaktadır.


hspace=0


Dergimizin daha önceki sayılarında anlatmış olduğumuz Senkronize Renk Yönetimi, Profil seçimi, Renk Ayarları ve Ekran Provası, farklı medya ortamları için renk tonlarının ekranda doğru görüntülenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Renk Yönetiminde gerçekleştirilmesi gereken bundan sonraki en önemli uygulama ise ekranda görüntülenen renklerin yazıcı ve prova ünitelerinden de aynı tonlarda elde edilmesini sağlamak­tır.

inkjet, laser veya diğer dijital yazıcı ile prova ünitelerindeki baskı ayarlarını doğru kurguladığınız takdirde ekranda görün­tülenen renkleri aynı tonlarda kağıt üstünde de elde edebilir, gerçek baskı üretimine uygun prova çıkışları alabilir ve ekran-yazıcı renk uyuşmazlığı problemini büyük ölçüde ortadan kaldı­rabilirsiniz.

ÇIKIŞ ÖNCESİ GENEL DÜZENLEMELER

Adobe programları (Photoshop, InDesign, Illustrator, Acrobat-PDF) kullanılırken, Senkronize Renk Yönetiminin kurgulanması, renklerin ekranda aynı tonlarda görüntülen­mesini garantilerken, baskıların da hatasız ve doğru renk­lerde gerçekleşmesinde önemli rol oynar, inkjet veya Laser yazıcılardan yada dijital baskı makinelerinden çıkış alırken resimlere atanmış olan renk profillerinin kullanılması Renk Yönetiminin temel kaidesidir.

Yazıcılardan ekranda görüntülenen renklerle uyumlu sağlıklı kağıt çıkışı almak için gerekli yazıcı ayarlarını yapmadan önce aşağıdaki işlemlerin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir.

O Öncelikle ekranlarınızın kalibre edilmiş olması, ulusla­rarası ışıklandırma ve ortam standartlarına uygun şekilde yerleştirilmiş olması ve ekran açıldıktan sonra en az 45 daki­ka beklenmesi renklerin ekranda doğru görüntülenmesi için temel kuraldır.

hspace=0

 Yazıcı üretici firması tarafından hazırlanmış standart renk profillerinin mutlaka sistemlere yüklenmiş olması gerekir. Yazıcı modellerine ait standart kağıt seçeneklerine göre üreticifirma tarafından hazırlanmış olan yazıcı renk profillerini gön­derilen CD'lerde bulabileceğiniz gibi, ayrıca firmaların web sitelerinden de ücretsiz indirebilirsiniz. Üretici firma yada servis bürolardan temin edeceğiniz yazıcı profillerini sistemi­nize yüklemek için profilleri seçin ve aşağıdaki klasör içine yerleştirin:

MacOSX: Library>ColorSync>Profiles

Windows XP: C:Windows>System32>Spool>Drivers>Color

O Kullanmakta olduğunuz yada satın alacağınız her türlü yazıcının sahip olduğu bütün yeteneklerini, kalite kontrol ve düzeltme fonksiyonlarını, renk kalibrasyon otomasyonlarını en iyi şekilde öğrenmeniz ve belli aralıklarla bütün bu kon­trolleri yapmanız, yazıcının kendi bünyesindeki renk kalibrasyonunu da gerçekleştirmeniz profiller kadar büyük önem taşımaktadır. Renk kalibrasyonu sağlıklı şekilde yapılmamış yazıcılardan, Renk Yönetimi ve yazıcı ayarları doğru kurgu­lanmış olsa bile, doğru renk tonlarında kağıt çıkışı alınması mümkün değildir.

Yazıcılardan doğru renk tonlarında çıkış alınabilmesi için, bir­çok yazıcının kendi yazılımında bulunan 'Color Registration, Automatic Calibration, Calibrate Colors, Basic Color Balance, Advanced -Neutral Gray- Color Balance vb.,' renk kalibrasyon fonksiyonlarının standartlara uygun şekilde uygulanması ve belli aralıklarda kontrol edilerek baskı öncesi gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Yazıcıların renk profilleri standart kağıt çeşitlerine göre özel olarak hazırlandığı için, her zaman üretici firmanın önerdiği, tavsiye ettiği orijinal kartuş ve standart kağıtlar kul­lanılmalıdır. Yazıcılarınızda doldurma toner veya 3. parti 'No Name' (markasız) mürekkep kullandığınız takdirde, yazıcı­lardan doğru renk tonlarında çıkış almanız mümkün olmaz.

EKRAN PROVASI AYARLARI
Yazıcı renk profillerini sisteminize yükledikten ve yazıcı üze­rinde gerekli renk kalibrasyonlarmı gerçekleştirdikten sonra, geçen sayıda açıklamış olduğumuz Ekran Provası ayarlarını da doğru kurgulayarak baskı seçeneklerine göre renklerin ekranda doğru görüntülenmesini sağlamanız gerekir.

'View > Proof Setup > Custom' seçin. Proof Conditions>'Device to Simulate':

hspace=0

hspace=0

Sadece ekran ile yazıcı renk uyumluluğunu sağla­mak için çıkış alacaksanız kullanacağınız kağıt cinsine göre yazıcı profilini seçin. (Phaser 7750 Photo Paper; EPSON Perfection3200; BC-Elegance-2000P; HP OJ 6300 PremiumPlusPhoto vs.,)

Seçmiş olduğunuz yazıcı+kağıt profiline göre yazıcının basa­bileceği renkler ekranda simüle edilerek görüntülenmiş ola­caktır.

hspace=0

Ekran, yazıcı ve baskı sistemleri ile komple renk uyumlulu­ğunu sağlamak için prova bağlamında çıkış alacaksanız ger­çek baskı üretiminde kullanılacak kağıt, boya ve baskı seçe­neğine uygun profili seçin. (Europe ISO Coated FOGRA27; Euroscale Uncoated v2; U.S. Web Coated (SWOP) v2 vs.,) Seçmiş olduğunuz baskı sistemi+boya+kağıt profiline göre baskı üretiminde elde edilecek renkler ekranda simüle edile­rek görüntülenmiş olacaktır.

EKRAN-YAZICI RENK UYUMU İÇİN PHOTOSHOP YAZICI AYARLARI

Ekran Provası ayarlarını doğru kurgulayarak renkleri ekran­da doğru tonlarda görüntüledikten sonra, Photoshop'tan aynı renk tonlarına uyumlu kağıt çıkışı alabilmek için Renk Yönetimi ayarlarının bulunduğu 'Print with Previevv (Önizleme ile Baskı)' penceresini açın:

File > Print with Previevv (Önizleme ile Baskı)

hspace=0

hspace=0

'Color Management (Renk Yönetimi)' seçin.

'Print' bölümünde; 'Document (Dokuman)' işaretleyin.

O 'Options (Seçenekler)' bölümünde;

* Color Handling: Let Photoshop Determine Colors

(Renk İşleme: Renkleri Photoshop Belirlesin) seçin. Renk Yönetimi Adobe Photoshop tarafından gerçekleştirilerek, programın 'Color Settings' renk ayarları bölümünde seçilen profil ve düzenlemelere göre renk yönetim bilgilerinin tamamı yazıcıya aktarılır ve renkler ekranda görüntülen-diği gibi aynı tonda kağıda basımı sağlanmış olur. Not: Bu bölümdeki diğer seçeneklerde, Photoshop'taki renk ayarları devre dışı bırakılarak baskı işlemi gerçekleşir.

Let Printer Determine Colors: Renkleri Yazıcı Belirlesin (Photoshop'ta yapılan Renk Ayarları devre dışı kalır ve yazıcı kendi renk yönetim sistemini kullanarak baskıyı gerçekleştirir.)

Separations: CMYK Renk Ayırımları

(Sadece CMYK resimler için geçerlidir ve renkler ayrıştırı­larak çıkış alınması için kullanılır.)

No Color Management: Renk Yönetimi Yok (Renk Yönetimi kullanılmadan doğrudan baskı çıkışı alınır.)

Printer Profile: Yazıcıda kullanılacak kağıt çeşidine göre inkjet, lazer veya dijital yazıcının profilini seçin. (Örnek: Phaser 7750 Photo Paper; EPSON Perfection3200; BC-Elegance-2000P; HP OJ 6300 PremiumPlusPhoto vs.,)

Rendering Intent: Relative Colorimetric (veya Perceptual) tercihi yapılmalıdır. Basılacak resimlerde doygun, canlı ve parlak renkler mevcut ise, 'Perceptual' seçilerek yazıcının renk genişliğine uygun basabileceği renk tonlarında daha uyumlu çıkış alması sağlanır.

Black Point Compensation; kutusu işaretlendiği takdirde,  koyu alanlarda tıkanma, çamurlaşma ve detay kayıpları önlenmiş olur. 'Rendering Intent' bölümünde 'Perceptual' seçildiği takdirde 'Black Point Compensation' kutusundaki işaret kaldırılarak koyu alanların açık çıkması önlenir.

Adobe programlarındaki senkronize renk yönetimi kullanılarak yapılan profilli baskı çıkışlarında, yazıcı üzerin-deki (beynindeki) programda veya 'Printer Settings (Yazıcı Ayarları)' penceresindeki ayarlarda yazıcının kendi Renk Yönetim (Printer Color Management; Color Correction, No Color Adjustment vb.,) fonksiyonunun mutlaka devre dışı (OFF - NONE) bırakılması gerekmektedir.

hspace=0

Aksi takdirde dokümanların basımında seçilmiş olan yazıcı, Photoshop'ta düzenlenmiş renk yönetimi ile resimlere atanmış gömülü profilleri devre dışı bırakır ve kendi özel renk yönetim sistemini kullanarak baskı işlemini gerçekleştirir. Yazıcının renk yönetim sistemini devre dışı bırakmadığınız takdirde resimler birbirinden farklı 2 ayrı renk yönetim sis­temiyle kurgulanmış olacak ve ekrandaki renkler kesinlikle yazıcının basacağı renklerle aynı tonda gerçekleşmeyecektir.

hspace=0

Baskı aşamasına geçtiğiniz zaman, yazıcı penceresinde kullanacağınız kağıt cinsini de (Media Type) profile uygun olacak şekilde seçmelisiniz. Aksi takdirde kağıdın kendi dokusu, yüzey kaplaması ve renk tonu farklılığı sebebiyle ekranda görüntülenen renkleri baskıda elde edemezsiniz.

O Baskı penceresinde yazıcı için gerekli düzenlemeleri yaparken her zaman 'Advanced Settings' gelişmiş ayarları tercih ederek yazıcının basabildiği en yüksek çözünürlüğü seçmenizde yarar vardır.

hspace=0

Gelişmiş renk yönetimi teknolojisine sahip dijital prova üni­telerinden renk profili kullanmaksızm doğrudan çıkış almak isterseniz;

Print (Baskı) bölümünde; Proof (Prova) işaretleyin. Options (Seçenekler) bölümünde ise; Color Handling (Renk İşleme): Let Printer Determine Colors (Renkleri Yazıcı Belirlesin) seçin.

Simulate Paper Color (Kağıt Rengini Simüle Et) seçeneği, bilhassa gelişmiş yazıcılarda, CMYK resimlere atanmış olan profillere ait kağıt renginin simüle edilerek prova baskıdaki renklerin, gerçek baskıda elde edilebilecek renk tonlarına benzemesini sağlamak için kullanılır. Bilhassa 3.hamur gazete kağıdına yapılacak baskılarda büyük önem taşıyan 'Simulate Paper Color (Kağıt Rengini Simüle Et)' seçeneği işaretlendi-ği takdirde, renklerin gerçek gazete kağıdında nasıl çıkacağı prova baskı aşamasında önceden belirlenmiş olur.

BASKI ÜRETİMİ-EKRAN-YAZICI RENK UYUMU İÇİN PHOTOSHOP YAZICI AYARLARI

Baskı üretimi unsurlarına göre Ekran Provası ayarlarını doğru kurgulayarak renkleri ekranda doğru tonlarda görün-tüledikten sonra, Photoshop'tan aynı renk tonlarına uyumlu prova bağlamında kağıt çıkışı alabilmek için Renk Yönetimi ayarlarının bulunduğu 'Print with Previevv (Önizleme ile Baskı)' penceresini açın:

File > Print with Previevv (Önizleme ile Baskı)

O 'Color Management (Renk Yönetimi)' seçin. O 'Print' bölümünde; 'Proof (Prova)' işaretleyin.

(Prova tercihi yapıldığı zaman, Photoshop programı, renk ayarlarında seçilmiş olan baskı üretimi profillerine göre 3 ayaklı bir renk yönetimi kurgulayarak, hem ekran hem de yazıcının baskı makinesinde elde edilecek renklere uygun tonlarda görüntü ve prova çıkışı elde edilmesini sağlar.

'Proof' düğmesinin hemen karşısında basılacak resime Renk Ayarları bölümünde atanmış olan baskı profili görüntülenmiş olur. İşlemlere devam etmeden atanmış olan profilin doğru­luğu mutlaka kontrol edilmeli, yanlış profil tercihi yapılmış ise 'Edit>Color Settings' bölümüne girilerek doğru profil seçilmelidir.)

'Options (Seçenekler)' bölümünde;

*Color Handling: Let Photoshop Determine Colors

(Renk İşleme: Renkleri Photoshop Belirlesin) seçilir. Renk Yönetimi Adobe Photoshop tarafından gerçekleştirilerek, programın 'Color Settings' renk ayarları bölümünde baskı sistemi, kağıt ve boya kombinasyonunda seçilen profil ve diğer düzenlemelere göre renk yönetim bilgilerinin tama-mı yazıcıya aktarılır ve renkler ekranda görüntülendiği gibi aynı tonda kağıda basımı sağlanmış olur.

hspace=0

Printer Profile: 3 ayaklı renk yönetiminin ikinci ayağı olan Yazıcı Profili bölümünde, kullanılacak kağıt çeşidine göre inkjet, lazer veya dijital yazıcının profili seçilir. (Örnek: Phaser 7750 Photo Paper; EPSON Perfection3200; BC-Elegance-2000P; HP OJ 6300 PremiumPlusPhoto vs.,) Seçilen yazıcı profili ile baskı profilini birbirine uyumlu olacak şekil-de kurgulanmış olur ve baskı üretiminde elde edilecek renk tonlarına göre yazıcıdan prova çıkışı alınması sağlanır. O    'Print bölümünde; 'Proof' işaretlendiği takdirde 'Rendering Intent' seçeneği 'Black Point Compensation' ile birlikte gri tona dönüşerek aktif olmaktan çıkar ve ilave satır-daki 'Proof Setup Preset' bölümünde, daha önceden düzen-lenmiş olan Ekran Provası ayarları kullanılır.

Proof Setup Preset: 3 ayaklı renk yönetiminin üçüncü ayağı olan Ekran Provası Onayan bölümünde önceden kur-gulanmış veya kaydedilmiş ayarlar (View > Proof Setup > Custom) otomatik seçilmiş olur. Böylece 3 ayaklı renk yöne­tim sistemi tam anlamıyla Photoshopün 'Print with Previevv' penceresinde düzenlenerek baskı üretimine göre hem ekran hem de yazıcı profilleri aynı anda kurgulanmış ve renklerin baskı üretimi-ekran-yazıcı üçgeninde uyumlu şekilde elde edilmesi sağlanmış olur.

Simulate Paper Color: 'Kağıt Rengini Benzeştir' kutusu işaretli olduğu takdirde, seçilen baskı profilindeki kağıt cinsine göre, kağıdın kendi öz rengi yazıcı çıkışında simüle edilerek, gerçek baskı üretiminde elde edilecek renklerin yazıcı prova çıkışında da aynı tonda basılması sağlanır. Bu seçenek işaretli olduğu takdirde, 'Simulate Black Ink' otomatik olarak devre dışı kalır.

hspace=0

O Yazıcının kendi Renk Yönetim (Printer Color Management; Color Correction, No Color Adjustment vb.,) fonksiyonunun devre dışı (OFF - NONE) bırakmayı sakın unutmayın. Yazıcının renk yönetim sistemini devre dışı bırakmadığınız takdirde resimler birbirinden farklı 2 ayrı renk yönetim sis­temiyle kurgulanmış olacak ve ekrandaki renkler kesinlikle yazıcının basacağı renklerle aynı tonda gerçekleşmeyecektir.

Sevgi, sağlık ve başarı dileklerimle..

 

November 2007

 


Mercek Altında