Photoshop Magazin
 


Photoshop'un Hız ve Performansını Nasıl Arttırabilirsiniz-1- Mac OS X

01 November 2007 | Sayı: Nov 2007
 
1 2 3 4 5
 

Grafik sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan Adobe Photoshop bugüne kadar dünyada en çok kullanılan ve en yaygın fotoğraf düzeltme yazılımıdır. Kullanıma sunuldu­ğu ilk versiyondan itibaren sayısız yeteneklerle donatılan Photoshop, birbirinden önemli akıllı fonksiyonları, uygulama ve otomasyonları, filtre ve efektleriyle inanılmaz bir yazılıma dönüşmüştür.


Son versiyonlara yapılan ilave fonksiyonlarla birlikte dijital fotoğrafçılık, endüstri tasarım, tekstil, seramik, mimarlık, sağlık, bilim ve daha birçok sektöre de kapılarını açan Adobe Photoshop sağladığı bütün bu yeteneklerle devasa bir prog­ram haline dönüşmüştür. Bu çok yüklü mükemmel programın istenilen hız ve performansta çalışabilmesi de elbette herkesin en büyük sorunu haline gelmiş bulunmaktadır.


Aynı paralelde gelişen ve inanılmaz hızlara erişen bilgisayar­lar da ne yazık ki Photoshop programının yüksek performans­ta çalışmasına cevap veremediği de açık bir gerçektir. Yıllardır Photoshop kullanan hemen herkes, çalışma hızlarını arttırmak için, kazançlarının önemli bir kısmını ister istemez bilgisayar­larını yenilemek için harcamaktadır.


Photoshop'u en yüksek hız ve performansta kullanmak için sadece bilgisayarınızı değiştirmek kesinlikle yeterli bir çözüm değildir. Bilgisayar donanımınızı güçlendirmeniz, sistem ve programı sürekli güncellemeniz, tercihlerinizi yeniden düzen­lemeniz ve çalışma ayarlarınızı değiştirmeniz Photoshop'ta çalışma hızınızı en yüksek seviyeye çıkartacaktır.hspace=0


O BİLGİSAYAR ve İŞLETİM SİSTEMİ


Kullandığınız bilgisayar ve sistem ne olursa olsun, MacOS yada Windows, bilgisayarın işlemci hızı elbette Photoshop'un performansını doğrudan etkileyen en önemli unsurların başın­da gelmektedir. Ancak Apple firmasının uygulamaya geçirdiği yeni stratejiler doğrultusunda piyasaya sunduğu Intel işlemci bilgisayarların yeni fonksiyonlarla daha verimli ve daha yük­sek performansta çalışabilmesini sağlamak için işletim sistemi­ni de değiştirmek zorunluluğunu doğurmuştur.


Apple bilgisayarlardaki bu önemli değişiklikler Adobe firması­nı da bütün yazılımlarını, yeni donanım ve sistemlerle uyumlu çalışabilmesi için, güncellemek zorunda bırakmıştır. Aslında iki firma arasında ortaklaşa alman bu stratejik karar doğrultu­sunda Adobe firması programlarını zamanında güncelleyerek (Creative Süite 3 paketleri) piyasaya sunmasına rağmen, Apple firması Intel işlemcili Mac bilgisayarları için 'Tiger' yerine tasarlanan 'Leopard' yazılımını zamanında uygulama­ya sokamamıştır.

Bu bağlamda Intel işlemcili ve 'Mac OS 10.5 Leopard'' işletim sistemli Mac bilgisayarları için geliştirilen Adobe Creative Süite 3 programları ne yazık ki 'Tiger' ile çalışan Mac'lerde beklenen hız ve performansı sağlayamamaktadır. Öte yandan Microsoft Windows VISTA için yazılan Adobe C3 programları, mevcut diğer Windows sistemlerinde de beklenen yüksek hıza ulaşa­mamaktadır.

hspace=0

 

Yayınlanan son uluslararası rapor ve yazılarda Ekim ayının sonuna doğru piyasaya sunulacak 'Mac O S 10.5 Leopard' işle­tim sistemi Adobe firması tarafından derinlemesine incelenece­ği ve Creative Süite 3 paketlerinin yeni Mac işletim sistemiyle problemsiz ve uyumlu çalışabilmesi için gerekli güncelleme­lerin yapılacağı açıklanmıştır. Aylardan beri devam eden bu sorun sebebiyle Macintosh ve Photoshop kullanıcıları ne yazıkki Creative Süite 3 yazılımlarından bekledikleri verimi bir türlü alamamıştır.

Bütün bu gelişmeler gözönünde tutulduğunda Adobe CS3 proramlarınm tam randımanla kullanılabilmesi için bir müddet daha beklenmesi gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, yeni Mac OS 10.5 Leopard ve Adobe CS3 programlarındaki sorunlar tam anlamıyla giderilene kadar, Adobe CS2 program­larıyla çalışılmaya devam edilmesi çok daha mantıklı gözük­mektedir.

O MAC OS X SİSTEM AYARLARI

Kullanmakta olduğunuz Macintosh işletim sisteminin en yük­sek performansta çalışması da şüphesiz Photoshop ün hızını önemli ölçüde etkiler. Bilgisayarınıza temiz bir sistem yükleme­si yapıldıktan sonra aşağıdaki çalışma performansını yükseltici düzenlemeler gerçekleştirmelisiniz.

hspace=0

© Sistem Güncellemeleri (updates)

Program için yapacağınız güncellemeleri (updates) aynı şekil­de ve aynı sebeplerden dolayı Macintosh MacOS X sistemi için de belli aralıklarla güncellemeniz gerekir. Yeni bilgisayar işletim sistemleri dünya piyasalarına sürüldüğü andan itibaren birçok kulla­nıcı karşılaştığı problemleri, aksaklıkları, bozuk ve hatalı fonksiyonları sürekli Apple ve Microsoft firmalarına bil­dirirler. Bu firmalarda sistem yazılımıyla uğraşan birim­ler ise bütün bu şikayetleri toplayarak yeni sürümleri belli aralıklarla düzeltip 'updates' güncellemeler adıyla sitelerinde yayımlar­lar.

Kullanmakta olduğunuz bilgisayarlarınızın işletim sistemle­rindeki muhtelif bozuklukların düzeltilebilmesi ve işletim per­formansının yükseltilebilmesi için bu güncellemelerin mutlaka belli aralıklarla gerçekleştirilmesi gerekir.

Internet bağlantısı yaptıktan sonra  Elma menüsünde doğ­rudan 'Softıvare update' (Yazılım Güncelleştirme) seçin veya 'About This Mac' (Bu Mac Hakkında) penceresine girerek bilgisayarınızın mevcut sürümünü kontrol edin ve gerekli gördüğünüz takdirde penceredeki 'Softıvare update' (Yazılım Güncelleştirme) tıklayın. Bilgisayarınız doğrudan Apple sitesi­ne bağlanarak sisteminiz ve işletimdeki diğer yardımcı prog­ramlar otomatik kontrol edilecek ve eksik olan güncellemeler Apple tarafından otomatik gerçekleştirilecektir. MacOS X Tiger son güncelleme sürümü: 10.4.10

© İşlemci (Processor) Performansı

Mac bilgisayarlarda işlemci performans ayarı enerjiden tasarruf amacıyla 'Automatic' olarak düzenlenmiştir. Bu tercih işlem­cinin (dolayısıyla bilgisayarınızın) düşük hızda çalışmasına sebep olmaktadır. Bilgisayarınızın işlemci hızını en yüksek per­formans düzeyine yükseltmek için:

System Preferences penceresini açın.

Energy Saver seçin ve Options tıklayın.

Processor Performance: Highest seçin. Bilgisayarınızın işlemci performansı en yüksek düzeye çıkarak maksimum hızda çalışması sağlanmış olacaktır.

hspace=0

©Enerji Tasarrufu/Uyuma (Energy Saver/Sleep)

Bilgisayarlarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kullanılan 'Energy Saver' (Enerji Tasarrufu) fonksiyonu da performansı etkileyen unsurlardandır. Yoğun çalışan kullanıcılar bu uygula­mayı devre dışı bırakarak biraz daha hız kazanabilirler.

tifc Elma menüsünden 'System Preferences' (Sistem Tercihleri) penceresini açın ve 'Energy Saver' (Enerji Tasarrufu) simgesini tıkladıktan sonra 'Sleep' (Uyuma) bölümünü seçin.

Her iki ayar çubuğunu da sağa 'Never' kaydırın.

'Put the hard disk(s) to sleep zvhen possible' işaretini kal­dırarak sabit diskinizin uyku haline geçmesini önleyin.

Ayrıca aynı pencerede 'Options' (Seçenekler) bölümüne gire­rek, uyku durumları ile ilgili tüm seçeneklerin işaretlerini de kaldırmanız yarar sağlayacaktır.

hspace=0


© Ekran Koruyucu/Uyuma (Screen Saver/Sleep)

Bilgisayarlarda ekranların ömrünü arttırmak için kullanılan 'Screen Saver' (Ekran Koruyucu) uygulaması da performansı etkileyen diğer bir unsurdur. Yoğun tempoda çalışan kullanıcılar bu fonksiyonu da etkisiz kılarak bilgisayarların hızını biraz daha arttırabilirler.

tit Elma menüsünden 'System Preferences' (Sistem Tercihleri) penceresini açın ve 'Screen Saver' (Ekran Koruyucu) simgesi­ni tıklayın.

hspace=0

Ayrıca 'System Preferences' (Sistem Tercihleri) penceresinde 'Dashboard & Expose' tıkladıktan sonra görüntüye gelecek pencerede, ekran simgesinin dört köşesindeki menülerden 'Disable Screen Saver' (Ekran Koruyucuyu Etkisizleştir) seçe­neğini işaretleyebilirsiniz.

 

hspace=0

© Dashboard

Genelde birçok kişinin kullanmadığı 'Dashboard'un kapatılması da bilgisayarınızın performanısrnı yükseltir. Ekranda açık durum­da olmasa bile, sürekli çalışma halinde bulunan 'Dashboard RAM'den önemli ölçüde bellek tüketmektedir. 'Dashboard'ü devreden çıkartmak için, 'Dock' içinden masaüstüne sürükleyip bırakmanız yeterli.

©Dock

Genelde Mac bilgisayarın alt kısmında, program simgelerinin yerleşmiş olduğu 'Dock' bölümü için yapılacak küçük ayarlar da performansı arttıran unsurlardandır.

Elma menüsünden 'System Preferences' (Sistem Tercihleri) penceresini açın ve 'Dock' simgesini tıklayın.

Dock Size: Small (Küçük) doğru kaydırın.

Magnification: İşareti kaldırarak büyütmeyi kapatın.

Animate opening apllications: İşareti kaldırarak program açılış animasyonunu kapatın.

hspace=0

© Masaüstü (Desktop)

Masaüstünde, artalan (ekran fonu) dahil tüm klasör ve dosya simgeleri de RAM belleğini kullanmaktadır. Masaüstünü görüntüye getirdiğiniz her an, tekrar tekrar, bütün artalandaki resim yada desen ile dosya ve klasör simgeleri kendisini yeni­den güncellemektedir.

Masaüstü artalanı düz ve tercihen gri renkte olmak, resim, fotoğ­raf, desen, flash animasyon vb., hiçbir görüntü yüklenmemelidir. Ayrıca masaüstünde en az sayıda dosya veya klasör bulundurul­mak, kullanılmayan objeler hard disk içine yerleştirilmelidir.

hspace=0

RAM BELLEK

RAM bellek programların maksimum performans ve hızda çalışmasını sağlayan en önemli unsurdur. Küçük büyük tüm uygulama programları, yardımcı programlar ve diğer 3.parti yazılımlar ekranda işlem gerçek­leştirebilmesi için, az ya da çok RAM belleği kullanmak zorundadır.

 

hspace=0

Ekranda açılan her bir program veya yazılım RAM'den bellek kullanacağı için, aynı anda ne kadar çok program ve uygulama açılırsa, bilgisayarın performansı da aynı paralelde azalır ve sistem dahil tüm programlar ağır çalışmaya başlar.

Günümüz teknolojisinde programların özellikleri bir hayli arttığı için ve gerek 'Undo' gerekse 'History' fonksiyonları sürekli kullanıldığı için, bütün bu yoğun işlemler RAM'den bir hayli bellek tüketir.

Tükenen RAM bellek neticesinde programlar ekrandaki işlem­leri gerçekleştiremez ve bilgisayar sistemi devreye girerek programın bellek ihtiyacını karşılamak üzere 'Hard Disk'in boş alanlarından 'Virtual Memory' (Sanal Bellek) yaratır.

Bu işlem bir hayli zaman gerektirdiğinden dolayı programın çalışması yavaşlar, bilgisayar ağırlaşır ve bizler dakikalar­ca ekran başında beklemek zorunda kalırız. Bilhassa yoğun şekilde kullandığımız Adobe Photoshop programında büyük dokümanlarla çalışırken RAM bellek tükenmesinden dolayı bu sorunla sık sık karşılaşmaktayız.

Bilgisayarın RAM bellek ihtiyacını karşılamak için gerçekleştir­diği Sanal Bellek yaratımı işlemini komple ortadan kaldırmak, ekran karşısında uzun süre beklemeleri tümden yoketmek ve programları en yüksek performansta kullanmak için önce­likle RAM belleği maksimum düzeye yükseltilmesi gerekir. Profesyonel bağlamda RAM bellekler ne kadar yüksek olursa, programların aynı anda çalışmaları, yoğun doküman, sayfa ve resim kullanımı da aynı oranda rahatlar ve tüm işlemler maksi­mum hızda gerçekleşir.

Bilgisayarlarınızdan maksimum performans elde etmek, prog­ramları en yüksek hızda kullanmak için RAM belleklerin mini­mum 4 GB olması gerekir. Bilgisayara 4 GB RAM yüklendiği takdirde, Sanal Bellek ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak ve programlarınız en yüksek hızda çalışacaktır.

Şayet çok büyük fotoğraf ve çok yoğun Photoshop sayfalarıyla çalışıyorsanız, aynı anda diğer Adobe programlarını da yoğun olarak kullanıyorsanız, bilgisayarınızın RAM yükleme yuva (Slot) sayısı kadar RAM yüklemeniz gerekir. (8 GB -16 GB)

Bu bağlamda yeni bir bilgisayar alırken dış görünümünden ziyade RAM yükleme yuva sayısı, hız ve güç kaynağının yük­sek olmasına dikkat ediniz. (8 slot/yuva, 100/133MHz PCI-X hız, 450W Povver Supply-Güç Kaynağı)

© RAM Uyumu

Bilgisayarlarınızın RAM bellek arttırımım yaptırırken mutlaka seçilen ilave RAM'lerin bilgisayarınızın modeline %100 uygun olması şarttır. Her bir model bilgisayar için farklı yapıda RAM bellek üretilmektedir.

Gelişigüzel, bilinmeyen ucuz RAM takıldığı takdirde bilgisayar sisteminde önemli arızalar, ekranda donmalar ve program çalışmasında aksaklıklar meydana gelir. Bu sebeple takılacak RAMTerin kalitesi, hızı ve kullandığınız bilgisayar modeline uyumluluğu çok büyük önem taşımaktadır. RAM satın alırken yada taktırmadan önce RAM'lerin markasını, işlem hızı ve per­formansını mutlaka sorgulayın.

hspace=0

© RAM Performansı

Programların bilgisayarda açılış sırası bile RAM belleğin per­formansını doğrudan etkilemektedir. Ekranda ilk açtığrnz prog­ram her zaman için RAM belleğin en iyi, en hızlı ve en geniş alanını kullanır. Bu sebeple ilk açılan programın performansı, sonradan açılan diğer yazılımlara oranla çok daha yüksektir.

Bu bağlamda PhotoshopT ilk önce başlattığınız taktirde, RAM bellekte en verimli yeri kullanacağı için, programın performan­sı da doğrudan artmış olacaktır. RAM belleğin maksimum per­formansta ve etkili olarak kullanılması da önemlidir.

Kullanılmayan fontların, yardımcı programların, uygulamala­rın, uzantı ve kontrol panellerinin, ses ve görüntü dosyalarının kapatılması bilgisaydaki RAM belleğin daha sağlıklı ve en yük­sek performansta kullanılmasını sağlar.

© RAM Boşlukları

Programlar açılıp kapatıldıkça, arka arkaya bir çok işlem ger­çekleştirildikçe RAM belleklerde de dijital bağlamda bölük pörçük parçalanmalar (Fragmentation) oluşur. RAM bellekler­deki boşlukların giderilmesi, parçalanmaların temizlenmesi ve RAM'in tam performansta çalışmasını sağlamak için, bilgisa­yarlarınızı belli aralıklarda kapatıp 10-15 dk dinlendirmeniz gerekir.

O HARD DİSK ve DEPOLAMA AYGITLARI

Bilgisayarınızın dahili HardDisk'inin markası, modeli, çalışma hızı ve bil­gisayar modeline uyumluluğu da performansı arttıran en önemli unsurlardan birisidir.

Genel olarak bilgisayar modelleri fiyatlarına oran­la sınırlı özelliklere sahip HardDisk ile donatılmış olarak teslim edilmektedir.

hspace=0

Güvenilir bir yetkili servis tara­fından çalışma (okuma-yazma) hızı çok daha yüksek (7200 RPM ve üstü) yeni bir model ile dahili HardDisk'inizi değiştirmeniz, yada ilave 2. dahili Hard Disk olarak taktırmanız ve ayrıca MacOS sistemi ile programları en yüksek hızda çalışan dahili HardDisk üzerine yüklemeniz bilgisayar çalışma hızını da önemli ölçüde arttıracaktır.

Bilgisayarlara takılan 2.Hard Disklerin 'RAID' olarak format-lanması ve içine hiçbir veri yüklenmeden boş tutulması bilhas­sa büyük dosyalarla çalışan Photoshop kullanıcıları için çok önemlidir. RAM bellek ne kadar yüksek olursa olsun, RAID 0 formatlanan Hard Diskler, çok büyük fotoğraflar için gerekli olan ilave bellek ihtiyacını inanılmaz süratte sağlayarak çalışma hızını en yüksek seviyeye çıkarmaktadır.

© Optimize/Defragmantationhspace=0

Dosya, klasör, program, doküman, 3.parti yazılımlar, plug-in vs., veriler HardDisk'lere yüklenip silindikçe, HardDisk yüze­yindeki kanallarda küçük-büyük ara boşluklar meydana gelir. Zaman içinde bu boşlukların artması halinde, yeni bir dosya kaydı yada program yüklemesi yapılırken veriler HardDisk yüzeyinde meydana gelmiş olan ara boşluklara bölük pörçük parçalar halinde yazılmaya başlar.

Çalışma esnasında ise HardDisk'teki okuyucu kafa bu bölük pörçük parçaları bulmak, okumak ve birleştirerek ekranda açmak zorunda kalacağı için çalışma hızı ile işletim performan­sı bir hayli düşer.

Bu bağlamda, yoğun çalışan ve sürekli dosya, doküman, program ve 3.parti ürün, klasörler vs., kaydedilip silinen HardDisk'lerin belli zaman aralıklarında (ayda bir) 'optimize' edilerek boşlukların giderilmesi, dijital temizlik yapılması ve sistem dahil tüm verilerin yeniden dizinlenmesi gerekir.

Anlaşmalı olduğunuz teknik servisten bu hizmeti mutlaka talep edin yada gerekli yardımcı programı temin ederek kul­lanım yoğunluğunuza göre hard diskinizi belli zamanlarda 'optimize' edin.

hspace=0

 

© Boşluklar

HardDisklerde toplam sığanın minimum %10-%20 (MacOS X sistemlerde minimum 20 GB) kadar boş alan bırakılması zorunludur.

hspace=0

Bu kriter bütün depolama ve kayıt cihazları için de geçerli­dir. (DVD, VCD, Harici HardDisk, Jazz, Zip vs.,) Hard Disk'te yeterli boş alan bırakmadığınız takdirde, bilgisayar ilave RAM bellek ihtiyacını karşılayamaz ve neticesinde programlar kilit­lenir, işlemler gerçekleşmez, dokümanlar kayıt edilemez ve sürekli uyarı mesajları ekranda görüntülenir.

Hard Disk'te yeterli boş alan bırakılma­ması, işletim sisteminin de çökmesine yol açabilir, ve hatta dokümanlarınızı kaybe­debilirsiniz.

©Dijital Kontrol ve Tamir

Zaman içinde Hard Disk içindeki verilerin dizinlerinde bozulmalar meydana gelebilir. Dizin bozuklukları ile yetki ve izinlerin kontrol edilerek tamirinin gerçekleştirilebilmesi için sistem ile birlikte yüklenmiş olan 'Disk Utility' (Disk İzlencesi) yardımcı programın 2-3 haftada bir çalıştırmanız, daha sonra doğabilecek ciddi problemleri önlemenizi sağlar. 'Utilities' (İzlenceler) klasörü içinden,

'Disk Utility' (Disk İzlencesi) programını açın.

HardDisk'inizi seçin,

'Verify Disk Permissions' (Disk İzinlerini İncele) tıklayın.

Problem mesajı çıkarsa

'Repair Disk Permissions' (Disk İzinlerini Onar) tıklayın.

'Verify Disk' (Diski İncele) tıklayın.

Problem mesajı çıkarsa

'Repair Disk' (Diski Onar) tıklayın.

hspace=0

 

November 2007

 


Genel