Photoshop Magazin
 


İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü

01 November 2007 | Sayı: Nov 2007
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü


İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Tarafından 2001 yılında kurulan ve İzmir ve Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2001-2002 akademik yılında liasans kademesinde öğrenci alarak öğretime açıldı.


2001 yılında kurulan Moda Tasarımı Yüksekokulu, 2003 yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine dönüştürüldü. Güzel Sanatlar ve Tasanm Fakültesi 5 bölümden oluşmaktadır: Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim Tasarımı, Mimarlık ve Moda Tasanmı. İletişim tasarımı bölümü, günden güne artan piyasaya yönelik tanıtım ihtiyacını karşılayacak Görsel İletişim Tasarımcıları yetiştirmek amacıyla 2004-2005 akademik yılında öğretime başlamıştır.
Bölümün Amacı:
İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü, enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı Grafik ve Multimedya Tasarımcılan yetiştirmeyi hedeflemektedir.

hspace=0

Eğitim Programı:
Fakültemiz, tasarım eğitimini, uygulama, kuram, ve iletişim ışığında yorumlamakta ve sürekli bir etkinlik platformu oluşturmaktadır. Hem çağın hem de günün hızla değişen gerçeklerine ayak uyduran misyonumuzla; arta değer üretecek, toplumumuzun yaşam kalitesini geliştirecek, ülkeye ekonomik katkısı olan, sorumluluklarının bilincinde, demokratik, aydın ve yaratıcı tasanmcılar yetiştirmeyi sürdürüyoruz.
Fakültemizin farklılığı, tasarımın ekonomi, sanat, teknoloji, kültür, iletişim ve yönetim gibi çok farklı uzmanlık alanlarından beslenen
disiplinlerarası bir alan olduğu düşüncesi, tasarımın kendi içinde özerk bir akademik alan olduğunun kabulü ve tasarımın farklı uzmanlık alanlarına yönelik eğitim programlarının geliştirilmesine olanak sağlanmasından kaynaklanmaktadır.
Eğitimin ilk döneminde, diğer birçok güzel sanatlar fakültesinden farklı olarak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin her bölümünden gelen tüm öğrenciler birara-ya getirilerek bir program çerçevesinde kaynaştarılmaktadır. İkinci yılda ağırlık bölümlerin kendi derslerine, üçüncü yılda ise uzmanlık alanlarına verilmektedir. Mezuniyet yılı, öğrencinin tasanm kimUğinin bireysel olarak ön plana çıkmasına fırsat yaratır. İletişim Tasarımı Bölümü'nde öğrenciler üçüncü yıldan itibaren Grafik Tasarım ve Multimedya Tasarım olmak üzere iki ayrı uzmanlık alanına ayrılmaktadır.
Grafik Tasarım Uzmanlık Alanı'nda temel misyonumuz, markalaş-ma çabası içinde olan, moda ve tasanmdan beslenen tüketici pazarına yönelik görsel kimlik oluşumuna katkıda bulunabilen, buna bağlı olarak kitle iletişim ve reklamcılık sektörüne yönelik grafik uygulamalarda yer alabilecek yaratıcı profesyoneller yetiştirmektir.
Multimedya Tasanm Uzmanlık Alanı'nda ise öğrenciler, interaktif olarak sesli ve hareketli görüntü yaratma konusunda uzmanlaşırlar ve birikimlerini etkili, çarpıcı ve yaratıcı multimedya tasarımlan oluşturmak doğrultusunda kullanırlar.

Piyasayla eşgüdüm içinde yürütülen eğitim programı, öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş yaşamına kolaylıkla uyum göstermelerini sağlar. İletişim Tasanmı Bölümü, eğitim programında grafik tasarım, tipografi, fotoğraf, etkileşimli tasarım, bilgisayar grafikleri, video, ambalaj tasarımı, illüstrasyon konularında öğretim üyelerinin uzmanlaşmış bilgisine başvururken, öğrenciyi kendi potansiyellerini keşfedip, yaratıcılığını geliştirebileceği uygulamalı ve kolektif bir çalışma sürecinin içine dahil eder. Uygulamaya yönelik derslerin yaraşıra verilen tasarım tarihi ve kuramına dayalı dersler ile öğrencilerin kavramsal problem çözme yetilerinin gelişmesi sağlanmaktadır. Ayrıca iletişim araçları ve insan arasındaki ilişkinin teorik temelleriyle ilgili öğrencilere kazandırılan birikim, iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanma, yalın ve çarpıcı bir anlatım dili oluşturabilme konusunda kendisine rehberlik edecektir.

 

Üniversitemizde, tüm bölümlerde İngilizce eğitim yapılmaktadır. Bu nedenle, bölüme devam edecek öğrencilerin iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilerimiz için 1 yıllık İngilizce Hazırlık Eğitimi verilmektedir.
Ayrıca, İzmir Ekonomi Üniversitesi lisans öğrencileri, diğer birçok devlet ve vakıf üniversitesinden ayrışarak eğitim süreleri olan dört yıl boyunca (sekiz dönem) ikinci yabana dil eğitimi görürler. Öğrencilerimizin, İngilizce dışında, ikinci bir dili öğrenmelerini sağlamak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Japonca, İspanyolca, Yunanca ve Portekizce dil eğitim programlarını yürütmektedir.


Donanım-İmkanlar
Üniversitemiz kampusundaki bilgisayar laboratuvarlarından tüm öğrencilerimiz akademik amaçlı olarak yararlanmaktadırlar. Ayrıca, lisans (dört yıllık) programı öğrencilerinin kullanımına, birinci sınıftan itibaren günün koşullarına uygun bir dizüstü bilgisayar verilmektedir. İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerine ihtiyaçlarına özel olarak Macintosh dizüstü bilgisayarlar verilmektedir. Üniversitemiz kampusunda kablosuz internet ağı bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayarlar ile öğrencilerimiz, kampus içinde sınıflardan

laboratuarlardan, kantin/kafeteryalardan veya evlerinden istedikleri an üniversite iletişim ağına ve internete bağlanarak ödevlerini hazırlamak üzere araştırma yapabilmekte; İzmir Ekonomi Üniversitesi bilgi kaynaklarına erisebilmekte ve öğretim üyeleri ile bilgisayar ortamında iletişim kurabilmektedirler. Üniversitedeki her sınıfta projeksiyon cihazları bulunmaktadır.
İletişim Tasarımı Bölümü'nde bir 2 adet 20şer kişilik Macintosh laboratuvarı ve adet 10 kişilik PC laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayarlarda kullanılan şifreli sistemle öğrencilerin projelerini kişisel hesaplarında saklaması sağlanırken, laboratuvarlarda bulunan toplam 3 adet yazıcı ve 2 adet tarayıcı da öğrencilerin projelerini hayata geçirmesinde yardıma olmaktadır.
Bölüme ait baskı atölyesinde her türlü malzemeye serigrafi baskı yapılmasını sağlayan donanımlar ile öğrencilerin uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübelerinin pekişmesi sağlanmaktadır. Fotoğraf stüdyosunda öğrencilerin edindikleri fotoğraf bilgilerini uygulamalarına yardıma olmak üzere stüdyo flaşları ve dijital fotoğraf makinaları bulunmaktadır.


Uluslararası İşbirliği
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Nisan 2004 tarihinde Erasmus Charter almaya hak kazanmıştır. Uluslararası İlişkiler Ofisi, 2005 - 2006 akademik yılında Soaates-Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişiminde bulunmak için, Avrupa Birliği
üyesi ülkelerden Erasmus Charter tarafından akredite olmuş kurumlarla işbirliği portföyünü genişletmektedir. İletişim Tasarımı Bölümü'nün Lizbon'da bulunan İADE - Instituto de Artes Visuais ve İkoçya'daki University of Dundee ile ERASMUS programı kapsamında karşılıklı öğrenci ve öğretim elemanı değişimine dayalı bir işbirliği vardır.


Giriş Koşulları
2006-2007 öğretim yılından başlamak üzere İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nin tüm bölümlerine ÖSS ile öğrenci alınmaktadır. İletişim Tasarımı Bölümü ÖSS Sözel-2 puanı ile öğrenci almaktadır.

hspace=0

Yan Dal Programı
İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi yan dal öğretim programı koşulları şunlardır:
- Birinci anadal programında öngörülen tüm dersleri alarak başarmak,
- En az 2.50 Genel Not Ortalaması (GNO)'na sahip olmak,
- En az bir stüdyo dersi almak,
- GSTF öğrencileri için en az 18 kredilik ders yüküne sahip olmak,
- Diğer fakülte öğrencileri için en az 24 kredilik ders yüküne sahip olmak,
- Basan sıralamasına göre, başvurulan Yan Dal Programı (YDP) için ayrılan kontenjan içinde kalmış olmak,
- İlgili bölüm koordinatörü ve danışmanının onayını almak.

Yüksek Lisans
Tasarım disiplinlerini bir çatı altında toplayıp, birbirleriyle etkileşmelerinden daha yaratıcı çalışmaların ortaya çıkacağı görüşüyle hazırlanan Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, tasarım disiplinlerini buluşturan ortak bir platformdur. İlk kez 2006-2007 akademik yılında öğrenci kabul eden program İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.
Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı altında, mimarlar, iç mimarlar, grafik tasarımcıları, endüstriyel tasarımcılar, moda tasarımcılan ve diğer ilgili disiplinlerden gelen adaylar, kendi seçtikleri konularda araştırma yapıp kapsamlı bir tez yazma olanağı bulacaklardır. Bu program ile, uygulamaya yönelik çalışmalar yürütmek isteyenler için, kuramsal bir çerçeve kapsamında proje yaparak uzmanlık ve deneyim kazanmak mümkün olacaktır. Dolayısıyla programdan mezun olanlar hem piyasaya hem de akademik kariyere yönelme olanağı bulacaklardır. Daha fazla bilgi için İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. (http://ss.ieu.edu.tr/)


Burslar
İzmir Ekonomi Üniversitesi, öğrencilerini daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve çalışkan öğrencileri ödüllendirmek için karşılıksız çeşitli burslar vermektedir.


Öğretim Ücreti Bursu
ÖSYS kılavuzunda belirtilen Burslu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere verilmektedir. Öğretim Ücreti bursu almaya hak kazanan öğrencilerden;
- Öğretim ücreti alınmaz.
- Şehir dışından gelenler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversite'nin öğrenci yurdunda kalma olanağı sağlanır.


Başarı Bursu
İngilizce hazırlık programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümünde/programında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dahilinde öncelik sırasına göre verilen bir burstur. Basan bursundan yararlanması uygun görülen öğrencilerden o öğretim yılında öğretim ücretinin bir kısmı alınmaz.
Başarı bursu, öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenciler, bu burs için belirlenen akademik başarı koşullarını yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik yılda basarı bursu alabilir.

 

November 2007

 


Atölye