Photoshop Magazin
 


İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü

01 November 2007 | Sayı: Nov 2007
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü


İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Tarafından 2001 yılında kurulan ve İzmir ve Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2001-2002 akademik yılında liasans kademesinde öğrenci alarak öğretime açıldı.


2001 yılında kurulan Moda Tasarımı Yüksekokulu, 2003 yılında Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine dönüştürüldü. Güzel Sanatlar ve Tasanm Fakültesi 5 bölümden oluşmaktadır: Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim Tasarımı, Mimarlık ve Moda Tasanmı. İletişim tasarımı bölümü, günden güne artan piyasaya yönelik tanıtım ihtiyacını karşılayacak Görsel İletişim Tasarımcıları yetiştirmek amacıyla 2004-2005 akademik yılında öğretime başlamıştır.
Bölümün Amacı:
İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü, enformasyon çağının sunduğu olanakların farkında olan, görsel anlatım ve iletişim yeteneği gelişmiş, uygulama sürecinde karşılaştığı zorlukları entelektüel birikimiyle aşabilen, yaratıcı Grafik ve Multimedya Tasarımcılan yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Eğitim Programı:
Fakültemiz, tasarım eğitimini, uygulama, kuram, ve iletişim ışığında yorumlamakta ve sürekli bir etkinlik platformu oluşturmaktadır. Hem çağın hem de günün hızla değişen gerçeklerine ayak uyduran misyonumuzla; arta değer üretecek, toplumumuzun yaşam kalitesini geliştirecek, ülkeye ekonomik katkısı olan, sorumluluklarının bilincinde, demokratik, aydın ve yaratıcı tasanmcılar yetiştirmeyi sürdürüyoruz.

 

November 2007

 


Genel