Photoshop Magazin
 


Doğuyu Tüketmek / Osmanlı Bankası Müzesi

01 November 2007 | Sayı: Nov 2007
 
1 2 3 4 5
 

 hspace=0


Sergi, batıda yaratılan doğu imajını ve bu imajın yayılmasına imkan veren araçları konu ediyor. Serginin belkemiğini, batının gözünde doğuyu tasvir etmekte kullanılan dört ana unsur; egzotizm, etnoğrafya, erotizm ve tarih oluşturuyor.


Bu dört unsur, kitlesel tüketime hitap eden afişler, turizm rehberleri, popüler kitaplar, çizgi romanlar, sanayi ürünleri gibi gündelik eşyalar arasından seçilen obje ve belgelerle yansıtılıyor. Sergide ayrıca, asırlardır doğunun bir parçası olarak algılanan, batının yarattığı doğu imajına kâh tepki gösteren, kâh onu benimseyen Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi oryantalizmini yaratmasına kadar geçen süre inceleniyor.


Osmanlı Bankası Müzesi her gün 10:00 - 18:00 saatleri arasında gezilebilmektedir.


Sergi Tarihleri: 15 Kasım 2007 - 2 Mart 2008
Sergi Salonu: Osmanlı Bankası Müzesi
Giriş Ücreti: Tam: 3 YTL / İndirimli: 1 YTL
Adres: Voyvoda Cad. (Bankalar Caddesi) No:35/37 Karaköy
Telefon: (212) 334 22 70

 

November 2007

 


Genel