Photoshop Magazin
 


Inkjet Printerlar, Çözünürlük ve Baskı

01 October 2007 | Sayı: Oct 2007
 
1 2 3 4 5
 

Inkjet Printerlar, Çözünürlük ve Baskı


hspace=0

Bilen bilir, yaklaşık 8-10 yıl öncesine kadar inkjet yazıcıların baskı sonuçlarında gözle görülür büyüklükte noktacıklar olması normaldi. Bugün, yüksek kalitede inkjet yazıcılarda çıplak gözle noktacık görmek neredeyse imkansız.

Dosya ve yazıcılarda yüksek çözünürlük söz konusu olduğunda ortaya bazı ihtiyaçlar çıkar. Örneğin, keskin detaylar ve pürüzsüz geçişler gibi. Bunlar iyi bir fotoğrafın kalite işaretleridir. Dijital dosyalarda ve dijital yazıcılarda çözünürlük yani resolution dediğimiz şey farklı kavramlardır.

Dijital dosyalarda çözünürlük, inch başına düşen pixel yani pixels per inch olarak (ppi) hesaplanır. Pixeller kare'dir ve diğer pixeller tarafından kuşatılmıştır. Dijital baskılarda ise çözünürlük inch başına düşen nokta yani dots per inch (dpi) olarak hesaplanır.

Noktalar şekillerin karışımından oluşur ve kağıt üzerine uygulanan kimyasallarla oluşan renklerle çevrilidir.

Pixeller milyonlarca renkten oluşur. Noktalar ise sadece birkaç (genellikle de Cyan, Magenta, yellovv, black'in) varyasyonlarından oluşur. Bu sınırlı sayıda rengin kombinasyonu, sınırsız sayıda rengin kümelenmesi ve meydana gelmesi demektir.

hspace=0

Bu şekildeki birçok noktacık bir araya gelir ve tek bir pixeli oluşturur. Bu yüzden baskı çözünürlüğü her zaman dosya çözünürlüğünden fazladır.

Noktaların boyutları ne kadar küçülürse detaylarda o kadar net, keskin, anlaşılır olur. Yani küçük boydaki noktalar büyük boydaki noktalardan daima daha net bir görüntü sonucu verir. Günümüz yazıcılarında nokta büyüklükleri gerçekten çok küçülmüş durumdadır hatta bir saç telinden bile daha ufaktır.

Nokta Seçimi, yapımı ve yerleşimi
Tabi nokta boyutu, detaylı, net ve kaliteli bir görsel oluşum için tek başına bir faktör değildir. Seçim, yerleştirme ve şekil gibi detaylarda önemlidir. Günümüz inkjet yazıcı driver'ları, oldukça sofistike yazılım algoritmaları kullanarak noktaların ne şekilde oluşturulacağını ve nereye yerleştirileceğini belirlemektedir.

hspace=0Renk Seçimi: Nokta renklerinin seçimi son derece önemlidir. Bu sadece rengin doğru olarak kopyalanması için değil aynı zamanda düzgün, pürüzsüz bir şekilde kopyalanması için de önemlidir. Örneğin açık renkli boya/ mürekkepler açık renkli alan detaylarını oluşturur çünkü açık renkli noktalar daha az görünür özelliğe sahiptirler. Dolayısıyla açık renkli alanlar daha düzgün ve parlak görünür.

hspace=0

Bunu test etmek için sadece siyah rengi kullanarak bir baskı işlemi gerçekleştirin. Sonra baskıya yakından bakarak pürüzsüz ve açık renk alanları inceleyin. Resmin kaba bir görünümde olduğunu göreceksiniz. Bu baskı işlemini tüm renkleri kullanarak tekrarlayın. Aynı resmin daha pürüzsüz ve akıcı göründüğünü göreceksiniz. Sonuç olarak detayları en iyi şekilde görebilmek ve en düzgün baskı sonucunu alabilmenin yolu olabildiğince fazla rengin kullanılarak baskı işleminin gerçekleştirilmesidir.

Şekil: Noktaların çoğu elips şeklindedir. Bunun yanında kare, yıldız, üçgen şekillerde de olabilir.
Yerleşim: İyi yerleştirilmiş büyük boyutlu noktalar, başarısızlıkla yerleştirilmiş küçük boyuttaki noktalardan daha iyi sonuç verir. Offset baskı sürecinde genellikle Halftone sistemi kullanılır. Bunda noktalar, boyut çeşitlerine göre düzenli bir desen yapısında (açık ton değerleri için küçük noktalar, koyu ton değerleri için büyük noktalar şeklinde) yerleşmiştir. Moire kusurlarının oluşmasını engellemek için halftone sisteminde sınırlı renk yani 4 renk kullanılır. Bunun sebebi her bir renk noktasının deseni farklı açıdadır ve offset baskı sisteminde daha fazlasının açılarını doğru olarak bir araya getirmek zordur.

Dört renkten fazlasına ihtiyaç duyulan durumlarda stochastic yani belirli bir ' düzen içerisinde olamayan görüntüleme sistemi kullanılır. Bunda noktalar karışık olarak yerleştirilir. Az sayıdaki nokta kümelenmesiyle açık renkli alanlar oluşturulurken çok sayıdaki nokta kümelenmesiyle koyu alanlar oluşur.En son inkjet yazıcılar her iki sisteminde
karışımı olan hybrid yani melez bir sistem kullanırlar; Karışık yerleştirme ve değişken nokta büyüklükleri. Bunun yanında mürekkep sevk sistemleri yazıcı markalarına göre değişiklik gösterir. Örneğin Epson yazıcılarında *** piezo-electricity teknolojisi kullanılırken Canon, HP gibi firmalar heat-based teknolojisini kullanmaktadırlar. Halen piezoelectric sistemi daha kesin, düzgün pürüzsüz baskı sonucunu sağlamaktadır.


Yeniden ölçülendirme ve keskinlik
En iyi baskı sonucu için baskı dosyaları, yazıcı çözünürlüğünün değişken yapısına göre arzu ettiğimiz gibi baskı boyutlarını ayarlar. Örneğin 1440 x 2880 dpi çözünürlüğü için 360 ppi ideal bir değerdir. 1200 x 2400 dpi çözünürlük için 300 ppi yeterlidir.
Eğer bunu yapmazsak, yazıcının driver'ı, baskı işlemine geçmeden önce dosya'da resample yani yeniden ölçülendirme işlemi yapacaktır. Yaparsak, resample işlemine gerek duymadan baskı işlemini gerçekleştirecektir.

hspace=0hspace=0

Yeniden boyutlandırma işlemine uğrayan resim kesin olmayan dosya çözünürlük yapısına sahip olur. Yeniden boyutlandırma işleminden sakınarak arzulanan baskı boyutunu meydana getirmek yerine 180 ppi'dan küçük olmamak kaydıyla ideal bir dosya boyutu seçilmelidir.
Resimde kesin, tam bir keskinliği yakalama konusu, çözünürlük konusundan çok daha önemlidir. Sharpening yani keskinlik, resimdeki detayların daha temiz görünmesini sağlar. Ancak fazlası granüllü bir görünümün ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Çözünürlük önemlidir çünkü yüksek çözünürlüklü bir dosyanın keskinlik potansiyeli ve kalitesi, düşük çözünürlüklü bir dosyanınkinden daha fazladır. Dikkat edilmesi gereken nokta, dosya çözünürlüğünün etkilerinin, keskinlik ve yeniden ölçülendirmenin etkileriyle karıştırılmaması gerektiğidir.
Büyük ya da küçük
Küçük baskılar, büyüklere göre daha fazla yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyar. Bu doğrudur çünkü yüksek çözünürlük, resimdeki detayların aynı aşamalarının daha ufak boşluklarda türetilmesi-ne ihtiyaç duyar.
Fakat büyük baskılar için her iki ölçü ve detayda önemlidir. Büyük baskılar, yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duymaz

hspace=0

Moire kusurlarının oluşmasını engellemek için halftone sisteminde sınırlı renk yani 4 renk kullanır. Bunun sebebi her bir renk noktasının deseni farklı açıdadır ve offset baskı sisteminde daha fazlasının açılarını doğru olarak bir araya getirmek zordur. 
Çünkü teorik olarak baskının boyutunun büyük oluşu, resmin ideal bir görünürlük ve vizyon yapısında olduğu anlamına gelir; (büyük bir resmi tam olarak görmek için yakından değil mümkün olduğunca uzaktan bakmanız gerekir.)
Bu durumda zaten büyük ya da küçük noktaları değil resmi göreceksiniz. En doğrusu, baskı alacağınız birimi ve yeterli çözünürlük aralığını önceden bilip ona göre çalışmak ve hem zaman hem de emek kaybından kurtulmaktır.
Enzimler baskı çözünürlüğünü nasıl etkiler?
Baskı aşamasında enzimin türü baskı çözünürlüğünü önemli ölçüde etkiler. Parlak kağıt yani kuşe kağıdı, mat kağıtlara göre daha fazla detay gösterir.
Bu oldukça pürüzsüz bir mat kağıtta daha az oranda gerçekleşebilir ancak dokulu, lifli bir yüzeye sahip bir kağıtta açıkça görülebilir. Sonuç olarak parlak, kuşe yüzeyler, mat yüzeylere göre yüksek çözünürlükten daha fazla fayda sağlanması anlamına gelir.
*** piezo-electricity (Roche Tıp Sözlüğü): Ultrasonun oluşumunda puls-eko (vuru-yankı) kuralına göre;elektrik akımı geçirildiğinde, piezoelektrik kristallerin polaritelerine bağlı olarak genişlemeleri ya da kontrakte olmaları olayı.

 

October 2007

 


Genel