Photoshop Magazin
 


Güzel Sanatlara Nasıl Girilir?

01 October 2007 | Sayı: Oct 2007
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0Bu bir 'yetenek' imtihanı. Bu sınava girenler, çoğu insanın sahip olmadığı özel bir 'yeteneğe' sahip; resim yapma yeteneğine... İnsanoğlunun ilk iletişim aracı olan kadim bir yeteneğe. Bu öyle bir şey ki ne sonradan çalışarak ne de başka yolla sahip olunabiliyor. Öğretmen ve/veya ebeveyn biraz bilinçliyse bu yeteneğe sahip çocuk için bambaşka bir gelecek uzanıyor önünde. Bu gelecek 'Güzel Sanatlar Fakültesi'nde başlıyor. Yetenek imtihanıyla girilen bu okulda alınacak eğitim, estetik üzerine kurulacak bir hayat, bir kariyer demek.

Peki Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yetenek imtihanı nasıl oluyor? Özellikle Grafik eğitiminde Türkiye'nin en başarılı kurumlarından olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi geçtiğimiz ay kapılarını Photoshop Magazin'e açtı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, dışarıdan bir göz, bir yetenek imtihanını başından sonunda dek gözlemledi. 22-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen imtihan sürecinde bize yardımcı olan başta Fakülte Dekanı Prof. Atilla Atar'a, bize mihmandarlık eden ve bıkmadan her aşamada bilgilendiren Prof. T. Fikret Uçar'a ve diğer hocalarımıza buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu gururu sizin adınıza yaşadık; şimdi de eteğimizdekileri döküp sizinle paylaşma vakti...


1


hspace=0

2


hspace=0

3


hspace=0

4


hspace=0

5

 hspace=0

6

hspace=0

Tecrübe işleri kolaylaştırıyor
(1) 22 Ağustos Çarşamba. Sınavın ilk günü, sabah saat 7. Fakülte önünde yaklaşık 1200 genç, az sonra başlayacak sınavın ilk aşamasını bekliyor. Sadece onlar değil; aileleri de bu gergin bekleyişi yaşıyor. Sayı fazla olduğu için fakülte binası yetmemiş, o yüzden sınav 3 farklı binada eşgüdümlü gerçekleştirilecek. Ancak şu var; Anadolu üniversitesi'nde zaten hemen her yıl sınava yoğun katılım var. Türkiye'nin her yerinden binlerce genç, başta Grafik olmak üzere burada Güzel Sanatlar eğitimi almak umuduyla sınavlara katılıyor. Yani bu yoğunluk yeni bir şey değil. Zaten bu yüzden fakülte yönetimi iyice tecrübe kazanmış. Her yıl yaşananlarla bu tecrübe artık sorunsuz ve sistematik bir sınav sürecine dönüşmüş. Başka türlü de bu kalabalıkla sorun yaşamadan nasıl baş edilebilir ki ?
(2) Saat 9 civarı öğrenciler içeriye alınmaya başlıyor. Hangi öğ-rencinin hangi salonda sınava gireceği belli. Kapıdaki görevli¬ler öğrencileri salonlara yönlendiriyor. Bu arada sınava kalem, silgi haricinde resim çantası, altlık vb. sokmak yasak.
(3) Eskişehirdeki yetenek imtihanı 2 aşamalı. İlk aşama ortak, yani tüm öğrenciler aynı sınava; modelden kurşun kalem çizim sınavına giriyor. Sınav öncesinde tüm modeller aynı pozisyonda konumlandırılıyor. Yani farklı binalarda sınava girselerde tüm öğrenciler aynı pozdaki modeli çiziyor. Bunun için önce bölüm hocaları biraraya gelip örnek bir modeli oturtup pozisyonunu ayarlıyorlar. Ardından onun fotoğrafını çekerek sınav gözetmeni hocalara dağıtıyorlar. Sınıflardaki gözetmen hocalarda dağıtılan model fotoğrafına bakarak modellerini aynı pozda konumlandırıyorlar.
(4-5)
Sınav gözetmeni Öğr. Gör. Mehtap Aşıcıoğlu, sınavın hemen öncesinde sınav başlangıç ve bitiş süresi, çalışmaların imza karşılığı teslim zorunluluğu gibi kuralları öğrencilere dikkatle anlatıyor. Ardından sınav başlıyor. Öğrencilerin nüfus ve sınav kimlikleri masanın üzerinde açık olarak durmak zorunda. Tüm okulu kaplayan derin sessizlikte sadece kalemin kağıt üzerinde çıkardığı hışırtılarla silgi atıklarını kağıttan süpüren ellerin sesleri duyuluyor.
(6)İçeride öğrenciler hayatlarının en önemli sınavlarından birini verirken ailelerde dışarıda umut, endişe ve heyecanla onları bekliyor.

1
hspace=0

2

hspace=0

3

hspace=0

4

hspace=0

İlk aşama tamam. Sıra Jüride
(1) Sınavın sonunda öğrenciler çalışmalarını teslim ediyor. Sınav gözetmenleri her kağıdın isim yazan sağ üst köşesini dikkatle yapıştırıyor. Öğrenci sınav katılım kağıdını imzaladıktan sonra sınıfı terkediyor.
(2)Sınav gözetmenleri imzaları ve çalışmaları sayıp bir eksiklik olup olmadığını kontrol ettikten sonra işleri bunun için kendilerine dağıtılan özel bir çantaya koyarak Fakülte Sekreteri Ergülhan hanımın odasına getiriyorlar ve onlar da imza karşılığı teslim ediyorlar.
(3-4)Sınavdan yaklaşık iki saat sonra jüri toplanıyor. Jüri, Güzel Sanatlar Fakültesinin bölümlerinin başkanları ve Fakülte Dekanı'ndan oluşuyor. 8 kişilik Yürütme Kurulu da bu aşamada jüriye yardımcı oluyor. Yürütme kurulu Fakülte sekreteri ve çeşitli bölümlerin akademik kadrosunda görevli hocalardan oluşuyor.
Çalışmalar 45 derece eğimli beyaz bir yüzey üzerinde inceleniyor. Yürütme kurulu görevlileri, çalışmaları buraya taşıyor ve sırayla gösteriyor. İlk önce tüm çalışmalar elenmeden baştan sona görülüyor. Ardından ortak görüşle en başarısız çalışmalar eleniyor. Sonra eleme işlemi bir daha başlıyor ve bu kez çalışmalar iyi, orta, kötü olarak 3 gruba ayrılıyor. Tüm çalışmalar bu 3 gruba göre ayrıldıktan sonra her grup kendi içinde bir daha eleniyor.
Eleme işlemi jüri üyelerinin 'kalsın' ya da 'gitsin' komutuyla işliyor. Sırayla gösterilen çalışmalara tek bir jüri üyesi bile 'kalsın' derse o çalışma elenmiyor. Bu mantıklı bir yapı; çünkü jüri üyesi her hoca farklı bölümden. Dolayısıyla her biri kendi sanatının disipilinlerine göre bir çalışmayı değerlendiriyor. Heykel bölümü hocası için başarısız bir çalışma, Grafik hocasına başarılı gelebilir. O yüzden tek bir jüri üyesinin 'kalsın' demesi bile çalışmayı eleme turlarında koruyor. Eleme sonunda, kayıtlı 1175 öğrenciden 625 kişi ilk aşamayı geçiyor.

5

hspace=0

6

hspace=0

Jüri Elemeyi Tamamlıyor     
(5) İlk aşamayı başarıyla geçen çalışmalara 'Başarılı' mührü vuruluyor. Ardından her jüri üyesi ister kalmış isterse gitmiş olsun her çalışmayı tek tek imzalıyor.
(6) İlk aşamayı geçenlerin adları, herhangi bir hata riskine karşı kayıt listelerindeki isimlerle kontrol ediliyor. Tüm bu işlemler ilk gün olan Çarşamba'nın geç vakitlerine dek sürüyor.

7

hspace=0

8

hspace=0

(7) Elemeyi geçen ve geçemeyen çalışmalar ayrı ayrı paketleniyor ve arşive kaldırılıyor. Bu arada ilk aşamayı geçen isimlerin listesi öğrenci işlerine yollanıyor. Orada isimler dijital ortama aktarılıp bir kez daha kontrol ediliyor. Sonunda kazananların listesinin çıkışı alınıyor. Liste tüm jüri üyeleri ve Fakülte Dekanı tarafından imzalanıyor.
(8) Gece saat 22.00 civarı. Fakülte binası dışında binlerce insan ilk aşama sonucunu bekliyor. Listeler asıldığında herkes sonucu görmek için kapıların önüne geliyor. Kalabalığın heyecanlı sesleri, sevinç çığlıkları, teselliler gecenin karanlığında birbirine karışıyor. Sınav heyecanı burada bazıları için bitiyor bazıları için de daha yeni başlıyor.


1
hspace=0

2

hspace=0

3

hspace=0

4

hspace=0

5

hspace=0

İkinci Aşama İçin Bölüm Seçimi
(1) Bir sonraki gün yani Perşembe,ilk aşamayı kazananlar için bölüm seçimi günü.Bu aşamada isteyen sadece dilediği bölümün sınavına girebilirken isteyen 5 farklı bölümüne girebiliyor.Okulun giriş holünde bölümleri tanıtan kartonetler hazırlanmış. Bu kartonetler bölüm  sınavlarına girecek öğrencilerin bilgilendirilmesi açısında önemli Hemen yan tarafta ise duvara bazı sayısal veriler yansıtılıyor. Burada,anında görünüyor. Böylece öğrenci, ikinci aşama için en çok hangi bölüme talep olduğunu görüp kendi stratejisini belirleyebiliyor. Örneğin en çok kayıt Grafik bölümü sınavı için yaptırılmış; yani en büyük rekabet bu bölüm sınavında yaşanacak. Bu durumda örneğin Cam bölümü sınavı için kayıt yaptıran ve o bölümün sınavına giren öğrencinin kazanma şansı Grafik bölümü sınavına girenden yüksek oluyor.

(2) Girilecek her bir bölüm sınavı için kayıt ücreti ödeniyor. Öğrenciler girmek istedikleri bölüm sınavlarına karar verdikten sonra doldurdukları formu Öğrenci İşlerine teslim ediyor.

(3) 25 Ağustos Cumartesi. Grafik bölümü sınavı başlıyor. İkinci aşamada 503 öğrenci Grafik bölümü sınavı için kayıt yaptırdı.
Sayının çok olmasından dolayı sınav bir kaç binada eş güdümlü olarak başlıyor. Grafik bölümü sınavı kendi içinde iki bölümden oluşuyor. İlk başta öğrencilere test şeklinde 20 dk.lık bir sınav yapılıyor. Bı sınav görsel algı ve yetenek testi.

(4) İlk aşamada olduğu gibi burada da öğrencinin dışarıdan kağıt,altlık, çizim çantası getirmesine izin verilmiyor. Getirenlerde çıkarken almak üzere bu malzemelerini bina girişinde bırakıyorlar Sadece kalem, silgi yeterli. Zaten çizim kağıdı ve altlık dağıtılıyor

(5) İkinci aşamada her öğrenciye soru kağıdı dağıtılıyor.Bu kağıda nasıl bir çalışma istendiği yazılı.Öğrencimin 80 dk.lık süre zarfında bu soruya cevap olabileğini düşündüğü resmi, hayalden ve karakalemle çizmesi gerekiyor.

Sürenin sonunda, sınav gözetmeni hocalar, ilk sınavda olduğu kağıtların isim kısmını yapıştırıyor ve imza karşılığı çalışmaları teslim alıyorlar. İmza ve çalışma sayısı kontrol ediliyor, sınav tutanağı hazırlanıp imzalanıyor. Çalışmalar bunun için dağıtılan çantaya konulup sınav yütüme kuruluna teslim ediliyor.

1

hspace=0

2

hspace=0

3

hspace=0

4

hspace=0

Bölüm sınavı değerlendirmesi;
(1) Grafik bölümü jürisi 5 kişiden oluşuyor. Fakülte Dekanı tüm jürilerin doğal üyesi konumunda. Bu aşamadan itibaren artık her bölüm, kendi bölüm hocalarıyla kendi bölüm sınav sonuçlarını değerlendiriyor. Prof. T. Fikret Uçar, Doç. Sevim Selamet, Doç. F. Gonca İlbeyi Demir, Yar. Doç. Mehtap Uygungöz'den kurulu Grafik jürisi, ilk aşamadakine benzer bir eleme süreciyle çalışmaları değerlendiriyorlar.
(2) 30 asil 30 yedek olmak üzere 60 taneye düşen çalışmalar, başarı derecesine göre sıralanıyor.
(3) Sıralamanın ardından kağıtlara puanları yazılıyor ve her kağıt her hoca tarafından tek tek imzalanıyor. Kağıtların isim bölümü açılarak kazananların listesi oluşturuluyor. İsimler, sınav listesiyle karşılaştırılarak kontrol ediliyor. Ardından liste öğrenci işlerine gönderiliyor.
(4) Öğrenci işleri listedeki isimlere test imtihanı puanı ve üniversite imtihanı puanını da ekleyerek sıralamanın son halini almasını sağlıyor. Son kontrollerin ardından liste, başta Fakülte Dekanı olmak üzere hocalar tarafından imzalanıyor ve asılmaya gönderiliyor.

25 Ağustos Cumartesi gecesi saat 11.00 civarında listeler asılıyor. Bizimde görevimiz burada bitiyor. Kazananların mutlu, kaybedenlerin buruk yüzlerini ardımızda bırakarak görevimizi tamamlıyoruz.

Hazırlayan: Gülcan Sümer

Yazı- Röportaj: Murak Akçiçek

 

 

October 2007

 


Foto-Röportaj