Photoshop Magazin
 


Colorsdesigner

01 October 2007 | Sayı: Oct 2007
 
1 2 3 4 5
 

Colorsdesigner
Genç yaratıcılara, tasarımcı ve mimarlara açık uluslararası bir tasarım yarışması olan Colorsdesigner, katılımcılarından büyük çaplı uluslararası giyim işletmeleri için yeni bir perakende konsepti geliştirmelerini bekliyor.


POLI.design, Consortium of the Politecnico di Milano tarafından desteklenen yarışma tasarımcılar için iç ortamların, ürün ve hizmetlerin kalitesini ifade eden yeni eko-sürdürülebilir ve yaratıcı çözümler geliştirecekleri bir mücadele platformu yaratıyor.


Yarışmada geleceğin olası mekanlarının sadece ürünlerin satılacağı yerler olarak değil, aynı zamanda son kullanıcıyla iletişim ve etkileşim ya da depolama gibi etkinlikler kapsamında da düşünülmesi bekleniyor.


Katılımcılardan teknolojinin satın alma yaklaşımını sosyal bir deneyime, bir kendini ödüllendirme ve tatmin etme anına dönüştürerek daha fazla insancıllaştırmayı sağlayacağı mekanlar yaratmaları isteniyor.


Jürinin seçeceği 6 aday, gerçek bir perakende sistemi tasarlama konusunda kendilerini deneme fırsatı elde edecek.


hspace=0

 

October 2007

 


Genel