Photoshop Magazin
 


Senkronize Renk Yönetimi

01 September 2007 | Sayı: Sep 2007
 
1 2 3 4 5
 

Photoshop Renk Ayarları ve InDesign, Illustrator, Acrobat PDF Senkronize Renk Yönetimi


Renk Yönetimi problem­leri sadece tek bir işlemle çözülebilecek bir konu olmadığı, fotoğraf çekiminden taramaya, ekran kalibrasyonundan uygulama programlarındaki ayarlara, inkjet ve lazer yazı­cılardan prova cihazlarına, kalıp ve film pozlamadan baskı aşamasına kadar, ve hatta yüzey kaplama işlemleri dahil, sektörün tüm birimlerinde titizlikle ve uzman kişiler tara­fından düzenlenmesi gereken çok geniş kapsamlı,teknik bir konudur.


hspace=0
Tam bir Renk Yönetimi tesisi için, fotoğraf çekiminden baskı ve yüzey kaplama aşamasına kadar sektörün çeşitli birimlerinde kullanılmakta olan tüm makine, cihaz ve ünitelerin kendi içlerinde kalibre edilmesi,renk ayarlarının doğru kurgulanması, ve gerçek boya ile gerçek kağıt kulla­nılarak yapılan baskılara göre renk eşlemesinin yapılması şarttır. Bütün bu işlemler gerçekleştirilirken uluslararası Grafik, Basım ve Yayıncılık kalite standartlarının da tüm birimlere yerleştirilerek sürekli kontrol altında tutulması ve gerekli tüm donanımların kullanılıyor olması da esastır.


Baskı kontrol şeridi ve densitometre kullanılmadan basılan işlerle renk eşlemesi yapılamaz ve gerçek anlamda doğru Renk Yönetimi kesinlikle kurgulanamaz. En mükemmel ICC profilller de kullanılsa,uluslararası standartlarda baskı yapmayan,sürekli boya ve kağıt markalarını değiştiren, belli kriterlerde iklimlendirme sistemi olmayan ve bilimsel yöntemlerle çalışmayan bir matbaaya göre Renk Yönetimi tesis edilemez. Renk Yönetimi şahısların fiziksel, ruhsal ve psikolojik dengeleri ile şahsi tercihlerine bırakılmaması gereken ciddi bir konudur...


Adobe PHOTOSHOP
Günümüz dijital dünyasında Adobe Photoshop her bakım­dan sektörümüzün kalbini oluşturan en önemli fotoğraf ve resim işleme programı olarak Renk Yönetimi sisteminin en kritik noktasını teşkil etmektedir. Dijital makinelerle çekilen, tarayıcılarla aktarılan, internet sitelerinden indirilen bütün resim ve fotoğraflar Adobe Photoshop programında işlem gördükten sonra sayfalara yerleştirilip baskıya gönderilmek­tedir. Bu bağlamda Photoshop programında yapılacak tüm renk ayarları, RGB-CMYK renk dönüşümleri, renk düzeltme ve rötuş çalışmaları baskı üretiminde renk kalitesi, renk doğ­ruluğu ve renk uyumu için hayati önem taşımaktadır.


Sürekli kalibre edilmiş olsa bile, gerçek Renk Yönetim siste­mi kurgulanmadan, bilgisayar ekranlarında görüntülenen renklerin hiçbir zaman gerçek baskıda aynı tonlarda elde edilemeyeceği herkes tarafından bilinmesi gereken açık bir gerçektir. Bütün bunlara rağmen, sektörün ve dijital sistem­lerin kalbini oluşturan Adobe Photoshop programındaki Renk Ayarlarının (Color Settings) uluslararası standartlara göre iyi kurgulanması ve Adobe Bridge yazılımı kullanıla­rak Adobe programları (InDesign, Illustrator ve Acrobat) arasında Renk Yönetiminin doğru senkronize edilmesi sektörümüzde bugüne kadar yaşanan ve yaşanmaya devam edilen renk tutarsızlığı ve renk uyuşmazlığı problemlerinin bir çoğunu ortadan kaldıracaktır.


Bu yazıda Adobe Photoshop programında gerçekleştirile­cek renk ayarlarının genel standartlara göre yapılacağını ve gerçek anlamda Renk ve Kalite Yönetimi sisteminin sektörün tüm birimlerinde tesis edilmesi gerektiğini lütfen unutma­yınız.

GENEL AMAÇLI RENK YÖNETİMİ SENKRONİZASYONU

Uluslararası standartlara göre Adobe firmasının hazırladı­ğı her çeşit medya için Renk Profilleri Adobe Bridge yazılı­mı arayüzünde bulunmaktadır. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat ve sayfa tasarımında yeni dünya standardı Adobe InDesign programlarını kullananlar ile dokümanlarını PDF olarak kaydedip baskıya gönderen Adobe kullanıcıları için büyük önem taşıyan bu Renk Yönetimi otomasyonu,mevcut uluslararası renk profillerin tüm Adobe programlarında aynı anda senkronize yükle­nip çalışmasını sağlamaktadır.

Adobe Bridge ile senkronize Renk Yönetimi otomasyonu çalıştırıldığı takdirde, programlar içinde hiçbir ek işleme gerek kalmadan, tüm Adobe programları arasında renkler %100 aynı tonlarda görüntülenmekte, RGB-CMYK dönü­şümleri aynı renk tonlarında gerçekleşmekte, her çeşit baskı aşamasında tüm Adobe programlarından aynı renk tonlarında çıkış alınabilmektedir.

Kendi firmanızın iş akışı ve çalışma sisteminiz dahilinde, entegre ortaklarınızla birlikte firmanıza özel veya önemli müşterileriniz için projeye özel Renk Yönetimi gereksini­mi duymuyorsanız, yada renk ayarlarını kurgulamak için fazla detaya girmek istemiyorsanız, uluslararası baskı/medya standartlarına göre genel bir Renk Yönetim sistemi­ni Adobe Bridge yazılımı üzerinden Photoshop dahil tüm Adobe programları için senkronize olarak aşağıdaki şekil­de kurgulayabilirsiniz.


 

Not: Bu işleme başlamadan önce bilgisayar ekranlarınızı kalibre etmenizde büyük yarar vardır. (Tavsiye edebilece­ğim en iyi ekran kalibrasyon cihazı GretagMacbeth Eye-Qne Display2.)

hspace=0

 

*Adobe Bridge programını açın

Edit > Creative Süit Color Settings... seçin

Show Expanded List of Color Settings Files (Renk Ayarları Dosyalarının Genişletilmiş Listesini Göster)işaretleyin

Penceredeki listeden baskı yapılacak sistem ve kağıt çeşidine göre yada interaktif medya ortamına göre en uygun olan renk profilini tıklayarak seçin

*Apply (Uygula) tuşuna basın

hspace=0

hspace=0

 

Seçmiş olduğunuz Renk Profili Photoshop dahil tüm Adobe programlarında senkronize olarak otomatik devre­ye girecektir.

Adobe Photoshop programını açtığınız zaman'Edit > Color Settings (Renk Ayarları)' bölümüne girerseniz, seç­miş olduğunuz renk profilinin adını 'Settings: (Ayarlar:)' başlığının karşısında bulabilirsiniz. Aynı zamanda pen­cerenin sol üst kısmında da bütünleşmiş renk halkala­rının simgesi ile 'Synchronized... (Senkronize edildi)' yazısını göreceksiniz. Aynı renk profili ve aynı simge ile 'Synchronized...' yazısı diğer Adobe programlarının renk ayarları penceresinde de çıkacaktır.


 

Photoshop ve diğer Adobe programlarınızı seçmiş olduğu­nuz ve senkronize ettiğiniz uluslararası genel renk profili doğrultusunda genel amaçlı olarak güvenle kullanabilirsi­niz.

Not: 'Color Settings' penceresinde yapacağınız en küçük bir değişiklik Renk Yönetim senkronizasyonunun bozul­masına sebep olur ve Photoshop ile diğer Adobe program­ları arasında renk uyuşmazlığı problemi ortaya çıkabilir.

 

GENEL AMAÇLI STANDART RENK PROFİLLERİ

Adobe Bridge programında yüklü olan ve Photoshop ile birlikte diğer Adobe programlarında senkronize olarak kullanılabilecek uluslararası standartlara göre hazırlanmış Türkiye basım endüstrisine uygun genel amaçlı renk pro­filleri:

Europe General Purpose 2: Avrupa standartlarına uygun ekran ve baskı için genel amaçlı renk ayarlarını içerir. Profil uyarıları devre dışı kalır.

Europe Prepress 2: Avrupa genel basım standartlarına uygun ayarları içerir. CMYK değerler korunur, profil uya­rıları aktif duruma geçer.

Europe Web/Internet: Avrupa standartlarında basım hariç sadece internet/web ortamına uygun ayarları içerir. RGB dokümanlar sRGB renk düzenine dönüştürülür.
Monitör Color: Video ve ekran sunumları için kullanılır. Birçok video uygulamalarından çok daha iyi renk tonları sağlar. CMYK dokümanlar için uygun değildir.
Color Management Off: Renk Yönetimi devre dışı kalır. Genel video ve ekran sunumları için kullanılır.
Color Sync Workflow: Sadece MacOS sistemlerde çalışır. ColorSync kontrol panelindeki seçili renk profillerini kul­lanır.

Europe General Purpose Defaults: Adobe programları ile Avrupa ürünleri arasında renk tutarlılığını sağlayan genel amaçlı renk ayarlarını içerir.

Europe Prepress Defaults: Avrupa genel basım endüstrisi için uygun ayarları içerir.


 

Japan Color f or Newspaper: Japonyadaki genel gazete baskı endüstrisi ayarlarını içerir. CMYK değerler korunur, profil uyarıları aktif duruma geçer. Özel TOYO boya kul­landıkları için renkler çok daha canlıdır.
Japan Color Prepress: Japonya genel basım endüstrisi için uygun ayarları içerir. Bilhassa TOYO mürekkebi kullanılan işler içindir.

Japan General Purpose 2: Japonya standartlarına uygun ekran ve baskı için genel amaçlı renk ayarlarını içerir. Profil uyarıları devre dışı kalır. Bilhassa TOYO mürekkebi kullanılan işler içindir.

Japan General Purpose Defaults: Adobe programları ile Japon ürünleri arasında renk tutarlılığını sağlayan genel amaçlı renk ayarlarını içerir. TOYO mürekkebi kullanılan işler içindir.

Japan Prepress 2: Japonya genel basım standartlarına uygun ayarları içerir. CMYK değerler korunur, profil uya­rıları aktif duruma geçer. Bilhassa TOYO mürekkebi kulla­nılan işler içindir.

Web Graphics Defaults: Dünya standartlarında genel internet/web renk profili
North America... ile başlayan renk profilleri Türkiye basım sektöründeki bugünkü mevcut koşullara uygun olmadığı için kullanılmasında problemler çıkabilir. ABD eyaletlerin­de basım üretiminde alkol kullanılması yasak olduğu için özel üretilmiş alkolsüz (IPA-Free) hazne suları ile bitki özlü boyalar kullanılmaktadır. Ülkemizde bu sistemler tam ola­rak yerleşemediği için baskı öncesi mutlaka prova alınması gerekir.

PHOTOSHOP'TA ÖZEL RENK AYARLARI

Genel amaçlı uluslararası standart profillerdeki renk ayar­ları ile arzu edilen kalite ve uyumlulukta renk tonları elde edilmesi mümkün olmazsa;çalıştığınız baskı firmalarının boya, kağıt, teknoloji vs., koşulları uluslararası standart renk ayarlarına uygun değilse; farklı kağıt çeşitleri ile farklı baskı teknolojilerinde üretim yapılması gerekiyorsa yada farklı medyalar için çok çeşitli üretim ve projeler uyguluyorsanız, mevcut ve değişken koşullara göre renk ayarlarını Adobe Photoshop programında değiştirebilir, yeni düzenlemeler yapabilir, kendinize özgü özel renk ayarlarıyla farklı profiller yaratabilirsiniz. Photoshop programında kendinize özel renk ayarlarını yeniden düzenlemek için 'Color Settings' penceresindeki seçenekleri çok iyi bilmeniz ve anlamanız gerekir. Not: Adobe Photoshop programını açtıktan sonra Edit > Color Settings... seçin ve renk ayarları penceresinde 'More Options (Daha Fazla Seçenek)' düğmesini tıklayarak diğer saklı seçe­neklerin de pencerede görüntülenmesini sağlayın.

 

hspace=0

 

‹ Settings (Ayarlar): Bu bölümde, Adobe programları haricinde diğer (QuarkXPress, FreeHand, Flash vs.,) uygulama programlarını kullananlar için, Adobe Bridge yerine doğrudan Photoshop programında renk ayarlarının düzenlenebilmesi için uluslararası standart renk profilleri bulunmaktadır. Bir önceki başlık altında açıklamış olduğum genel amaçlı standart renk profillerinden, amacınıza en yakın olan profilini listeden seçin.

Penceredeki tüm renk ayarları seçtiğiniz profil standardına göre otomatik olarak değişmiş olacaktır. Seçili standart profilin ayarlarına dokunmadan çalışmaya başlayabilir yada mevcut ayarları baskı ve medya koşullarınıza göre yeniden özel olarak düzenleyebilirsiniz.

hspace=0

 

‹Working Spaces (Çalışma -Renk- Evrenleri): Photoshop'ta açtığınız resimlerin hangi koşullara göre çalışmasını istediğiniz RGB, CMYK, Gri Ton ve Spot renk ayarlarını içerir.

RGB: Farklı medyalar için ekranların görüntülemesi gereken renk genişliği (gamut) tercihinin seçimi için kullanılır. Adobe RGB (1998): Basılı medya (matbaa) standardıdır. CMYK çalışmalarda kullanılır. Cyan ve Mavi renklerin de ekranda görüntülenmesini sağlayan basım için en geniş renk gamutuna sahiptir. sRGB: Web/Internet standardıdır. Multimedya, TV, DVD, VCD gibi monitör/ekran/perde gösterimleri için kullanılır. Genel kullanım amaçlı olduğu için renk genişliği dardır. ProPhoto RGB: 16 bit, 32 bit RAW resimler ile dijital baskı üniteleri ve HiFi baskı sistemleri için kullanılır, çok geniş renk gamutuna sahiptir. NTSC ve PAL/SECAM: Film veya TV endüstrisi için yapılacak çalışmalarda kullanılır.

Penceredeki tüm renk ayarları seçtiğimiz profil standardına göre otomatik olarak değişmiş olcaktır. Seçili standart profilin ayarlarına dokunmadan çalışmaya başlayabilir yada mevcut baskı ve medya koşullarınıza göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

 

Working Spaces (Çalışma -Renk- Evrenleri): Photoshop'ta açtığınız resimlerin hangi koşullara göre çalışmasını istediğiniz RGB, CMYK, Gri Ton ve Spot renk ayarlarını içerir.

RGB: Farklı medyalar için ekranların görüntülemesi gereken renk genişliği (gamut) tercihinin seçimi için kullanılır. Adobe RGB (1998): Basılı medya (matbaa) standardıdır. CMYK çalışmalarda kullanılır. Cyan ve Mavi renklerin de ekranda görüntülenmesini sağlayan basım için en geniş renk gamutuna sahiptir. sRGB: Web/Internet standardıdır. Multimedya, TV, DVD, VCD gibi monitör/ekran/perde gösterimleri için kullanılır. Genel kullanım amaçlı olduğu için renk genişliği dardır. ProPhoto RGB: 16 bit, 32 bit RAW resimler ile dijital baskı üniteleri ve HiFi baskı sistemleri için kullanılır, çok geniş renk gamutuna sahiptir. NTSC ve PAL/SECAM: Film veya TV endüstrisi için yapıla¬cak çalışmalarda kullanılır.

hspace=0

 

CMYK: Basılı medya için standart renk profilleri ile CMYK renk düzeninde çalışan inkjet ve lazer yazıcı profillerini içerir. Baskı teknolojisi çeşitleri ile kağıt ve boya cinslerine göre tercih yapılması gerekir. RGB renk düzeninden CMYK renk düzenine dönüşümlerde Adobe Photoshop bu pencerede seçilen profilleri kullanır.

hspace=0

Europe ISO Coated FOGRA27: Mat/Parlak Kuşe kağıtlara yapılacak baskılar için uluslararası ISO baskı standartlarında ve FOGRA onaylı Avrupa standardıdır. Euroscale Coated v2: Mat/ Parlak Kuşe kağıtlara yapılacak baskılar için Avrupa standardıdır. Euroscale Uncoated v2: 1.Hamur kağıtlara (fotokopi kağıdı) yapılacak baskılar için Avrupa standardıdır. Özel dokulu kağıtlarda da kullanılabilir.

Japan Color 2001 Coated:Mat/Parlak Kuşe kağıtlara, Japon TOYO mürekkebi kullanılarak yapılacak baskılar için kullanılır. Japan Color 2001 Uncoated: l.Hamur kağıtlara (fotokopi kağıdı) Japon TOYO mürek¬kebi kullanılarak yapılacak baskılar için kullanılır. Japan Color 2001 Newspaper: 3.Hamur kağıtlara (gazete kağıdı) Japon TOYO mürekkebi kullanılarak yapılacak baskılar için kullanılır. (Ülkemizde bu boyayı kullanarak baskı yapan gazete bulunmamaktadır.) Japan Web Coated (Ad): Mat/Parlak Kuşe kağıtlara, Japon TOYO mürekkebi kullanılarak Web Ofset makinelerde yapılacak baskılar için kullanılır. (Ülkemizde Web Ofset makinelerle bu boyayı kullanarak baskı yapan dergi bulunmamaktadır.)

U.S. Sheetf ed Coated v2: Mat/Parlak Kuşe kağıtlara, alkolsüz (IPA-Free) özel hazne suyu ve bitkisel boya kullanılarak, tabaka ofset makinelerde yapılacak baskılar için kullanılır.

U.S. Sheetfed Uncoated v2: l.Hamur kağıtlara alkolsüz (IPA-Free) özel hazne suyu ve bitkisel boya kullanılarak, tabaka ofset makinelerde yapılacak baskılar için kullanılır. U.S. Web Coated (SWOP) v2: Mat/Parlak Kuşe kağıtlara, alkolsüz (IPA-Free) özel hazne suyu ve bitkisel boya kullanılarak, web ofset makinelerde yapılacak baskılar için kullanılır. (Web ofset makinelerde basılan yüksek tirajlı insert ve bazı dergiler için uygun olabilir.)

U.S. Web Uncoated v2: l.Hamur kağıtlara (fotokopi kağıdı), alkolsüz (IPA-Free) özel hazne suyu ve bitkisel boya kullanılarak, web ofset makinelerde yapılacak baskılar için kullanılır.

Not-1: Geniş ebat inkjet veya lazer baskı üniteleriyle yapılacak poster/billboard türü baskı çıkışlarında renk tutarlılığının sağ­lanması için, baskı makinesinin kendi özel renk profilinin 'Load CMYK' komutu ile Photoshop programına yüklenmesi ve bu pencerede baskı makinesi profilinin seçilmesi gerekir. Xerox, Indigo ve Xeikon türü dijital baskı ünitelerinde basılacak projeler için de aynı işlem yapılmalıdır

hspace=0

Not-2:UCR (Under Color Removal) veya GCR (Gray Component Replacement) siyah ağırlıklı özel baskı ayarlarını yapmak için 'Custom CMYK' seçilmelidir. Bu konuyla ilgili yazımı 'Photoshop Magazin-Nisan 2006' sayısında bulabilirsi-niz.

Gray: Siyah/Beyaz gri ton resimle­rin ayarlarını içerir. Basılı medya için 'Dot Gain... (Nokta Kazancı/ Nokta Şişmesi/Nokta Büyümesi)' seçenekleri kullanılmalıdır.
Dot Gain 10%: Dijital baskı üni­teleri

Dot Gain 15%: Kuşe kağıt baskıları
Dot Gain 20%: Kaliteli 1.Hamur kağıtlar
Dot Gain 25%: Kötü l.Hamur/Kaliteli 3.Hamur kağıtlar 

Dot Gain 30%: 3.Hamur kağıt/  

Gazete baskıları
 Web/Internet, monitör/ekran/perde vs., görsel medya çalışmaları için aşağıdaki profiller seçil­melidir.


Gray Gamma 1.8: Macintosh OS ekran standardı
Gray Gamma 2.2: Windows ekran standardı

Spot: Basım için ekstra spot renklerin 'Dot Gain... (Nokta Kazancı/Nokta Şişmesi/Nokta Büyümesi)' seçeneklerini içerir.

hspace=0

 

Yukarıdaki 'Dot Gain...' açıklamalarına göre tercihinizi yapın.

 

Color Management Policies (Renk Yönetimi Davranışları): Photoshop programında resimleri açarken, kaydederken veya dokümanlar arası geçiş yaparken fotoğrafa atanmış yada atanmamamış renk profillerinin yönetimi ile ilgili ayarları içerir. Üst bölümde gerçekleştirilmiş mevcut renk ayarlarına ters düşen resimlerin yeniden düzenlenmesini sağlar.

hspace=0

hspace=0

RGB, CMYK, Gray:Off (Devre Dışı): Resimlerin renk yönetimi devre dışı kal­mış olur. Renklerin ekran ve baskıda nasıl çıkacağı ile ilgili görüntüleme ve kontrol olanağı ortadan kalkar. Renk profi­li kullanmak istemiyorsanız 'Off' seçebilirsiniz.

Preserve Embedded Profiles (Atanmış Profilleri Koru): Bu seçenek size resimlerdeki renklerle ilgili en yüksek kontrol ve esneklik olanağını sağlayan en iyi tercihtir. Bilhassa dış kaynaklı resimlere atanmış olan renk profilleri olduğu gibi korunarak mevcut renk tonlarıyla çalışmanızı ve baskı almanızı garanti eder.

Aynı zamanda, yeni çalışmalarınızda yada profil atanma­mış işlerinizde, düzenlemiş olduğunuz yeni renk ayarla­rının resimlere gömülmesini temin ederek standart renk yönetimiyle doğru iş akışını sağlamış olur.

Convert to Working...RGB, CMYK, Gray (Çalışılan Renk Düzenine Dönüştür): Dış kaynaklı resimler dahil, Photoshop'ta açılacak tüm görsellerin daha önce bu resim­lere atanmış olan orijinal renk profillerini değiştirerek, mevcut çalışılan renk ayarlarına dönüştürülmesini sağlar. Bilhassa dış kaynaklı gelen resimlerde yanlış renk tonla­rıyla basılma tehlikesi olduğu için dikkatli kullanılması gerekir.

Şayet Photoshop'taki kendi renk ayarlarınızla çok daha iyi neticler elde ediyorsanız bu seçeneği kullanarak resimlere atanmış olan renk profillerini komple devre dışı bırakabi­lirsiniz.

hspace=0

Profile Mismatches (Profil Uyumsuzlukları), Missing Profiles (Kayıp Profiller): Resimleri açarken yada bir dokü­mandan diğerine yapıştırırken mevcut renk ayarlarınıza ters düşen renk profili uyuşmazlıkları konusunda uyarıl­manızı sağlar. Renk profili uyuşmazlıkları konusunda bu bir güvenlik ağı niteliğindedir ve tüm kutuların işaretli olmasında fayda vardır.

Ask When Opening (Açarke

 

September 2007

 


Mercek Altında