Photoshop Magazin
 


Kosgeb Destekleri

01 September 2007 | Sayı: Sep 2007
 
1 2 3 4 5
 

                       Kosgeb Destekleri


Merhabalar Photoshop Magazin okuyucuları. Netmark Patent olarak, bu ay ki sayıda sizleri KOSGEB desteklerinden Kalite Geliştirme Destekleri hakkında bilgilendirmek istiyoruz.


Diğer aylarda ise sizlere sırasıyla, Iso 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Standardı, Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemleri, ISO 22000:2005 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, Haccp Gıda Güvenlik Sistem Standardı, Ts 18001 (Ohsas) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Ce Avrupa Birliği Teknik Komitesi Direktifleri ve Tse Belgeleri hakkında kısa bilgi vereceğiz.


Bu Desteğin Amacı ve Kapsamı


İşletmelerin ürün kalitelerinin artırılması, yeni ürün geliştirmeleri, uluslararası pazarlarda talep edilen ürün belgelerinin temini için; KOSGEB laboratuarları dışında belirlenen kriterler çerçevesinde KOSGEB tarafından uygun bulunan yurtiçi / yurtdışı kamu veya özel sektör kurum / kuruluş laboratuarlarına yaptırdığı test-analiz, kalibrasyon hizmetleri ve CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamındaki test-analiz ve denetim giderlerine ve İşletmelerin TSE/TURKAK'tan alacakları Yönetim Sistem Belgeleri giderlerine destek verilmesidir.


Bu Destekten Beklenen Yararlar


İşletmelerin kalitelerinin yükseltilmesi ile ihracatlarının ve rekabet güçlerinin artırılması.


Bu Destekten Kimler Yararlanabilir?


KOSGEB KOBİ tanımına uyan İşletmeler.


Destek Oranı ve Üst Limiti Nedir?


a)Genel test, analiz ve kalibrasyon için işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 (on bin) YTL,


b) CE işaretlemesi test ve analizleri için işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) YTL,


Destekleme oranları:


Gelişmiş Yörelerde : % 50 Normal Yörelerde : % 60 K. Ö.Y : % 70


c) Sistem Belgelendirme Desteği


KOSGEB tarafından GİGPSYH veya SYH Planları onaylanmış Yararlanıcıların, Genel Sözleşmelerinde yer alan Sistem Belgelendirme desteği talepleri doğrultusunda yapacakları TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC 17025 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) alacakları sistem belgesi/belgeleri karşılığında, Uygulama Birimi tarafından uygun görülenler için bu destek verilir.


Her bir belge türü için 2.500 (ikibin beşyüz) YTL olmak üzere, toplam azami 10.000 (onbin) YTL geri ödemesiz destek verilir. Destekleme oranı yöre farkı gözetilmeksizin: %100'dür.


Photoshop Magazin okuyucuları, diğer sayıda Iso 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Standardı ile ilgili makalemizle tekrar görüşmek üzere...PM


Kaynak: Kosgeb

 

September 2007

 


Tasarım Hukuku