Photoshop Magazin
 


2FRESH

01 September 2007 | Sayı: Sep 2007
 
1 2 3 4 5
 

İnteraktif Deneyimler ve Hareketli Grafikler
Bu bağlamda ajansın iletişim çözümlerini 'interaktif deneyimler' ve 'hareketli grafikler' üzerinde yoğunlaştırdığını ve uzmanlaştığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, ajansın kurumsal kimlik, illüstrasyon, gibi yine dijital hazırlanmış ama daha konvansiyonel alanlarda da kabul görmüş başarılı çalışmaları mevcut.


hspace=0


Perde arkasına baktığımızda, 2FRESH, sunduğu hizmetler kapsamında e-pazarlama danışmanı, butik ajans, tasarım ofisi ve uzmanlaşmış bir prodüksiyon şirketinin toplamı olarak işliyor. Bu yapıyı dinamik ve esnek ekip profili, farklı organizasyon yapısı ve yenilikçi iş modeli ile yürüten 2FRESH, günümüzde Paris ve İstanbul ofisleri ile tam hizmet interaktif ajansı olarak faaliyetlerini yürütüyor.Doğru Çözümü Üretmek İçin 'Taze' Yaklaşım Yaratıcı çözümünün başarısının 'taze' yaklaşım ile doğru¬dan ilgili olduğuna inanan ajans, başarıya ulaştıran sihirli formülün üç ana bileşenden oluştuğuna inanıyor.


hspace=0


Burak Çizer-Yaratıcı Yönetmeni


 

hspace=0

Bunlardan ilki sorunu iyi analiz etmek! Çünkü 2FRESH, cevabın sorunun içinde gizli olduğunu düşünüyor ve birincil çabanın soruna odaklanmak olduğuna inanıyor.

İkinci kritik nokta ise 'doğru' çözüm üretmek ve önermek. Bu noktada aynı zamanda ajansın başarı ölçütü gündeme geliyor: Doğru iş! Her işin derdini anlayınca, doğru çözüm bir anlamda sürecin akışı içerisinde doğal olarak ortaya çıkıyor.

Formülün üçüncü bileşeni de tasarımın, harcanan çaba ve kaynakları geri ödemesi. Bu açıdan taze yaklaşım her koşulda kazan-kazan durumu oluşturacak çözümler.

hspace=0

hspace=0

 
Tam hizmet interaktif ajans olarak 2FRESH, bu sürecin karardan üretime her sürecinde kusursuz hizmet kalitesi ve işçiliği ile çalıştığı markalara A'dan Z'ye eksiksiz ve yüksek kaliteli hizmet sunuyor.

2FRESH ekibi rekabet güçlerinin de büyük oranda bu noktada yattığına inanıyor. Ajans, müşterisini çok iyi dinleyip ortadaki sorunu gerçekten anlayarak (hatta çoğu zaman kendi keşfederek), her iki tarafa da fayda ve kazanç sağlayacak doğru çözüm önerisini sunuyor ve bu çözümün hayata geçme sürecinde de her aşamada A'dan Z'ye tam ve eksiksiz destek veriyor.'

hspace=0


'Taze' İşler Dünya Yayınlarında
2FRESH'in işleri aralarında Collins Design, Debut Publications, Rockport Publishers, Pepin Press gibi dünyanın önde gelen yayınevlerinin kitaplarının da bulunduğu yirmiye yakın yayında, çeşitli dergilerde ve sayısız tasarım portalında yer alıyor. Son olarak Rockport yayınevi, ajansın 'Bizer' projesine yayma hazırlanmakta olan 'Design Evolution' kitabında vaka incelemesi olarak on tam sayfa yer vermiş. Bu kitapların çoğunda Türkiye'den yer verilen tek ajans olmaları içlerini hafif burksa da yaptıkları işin dünya standartlarında kabul görmesinin gururunu da gizlemiyorlar.

hspace=0

Hazırlayan: Murak Akçiçek

[email protected]

 

September 2007

 


Perde Arkası