Photoshop Magazin
 


V.Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi

01 August 2007 | Sayı: Aug 2007
 
1 2 3 4 5
 

V.Uluslararası Ambalaj Kongre ve Sergisi
22-24 Kasım 2007hspace=0 Ambalaj sanayi ve buna bağlı teknolojiler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirlemede gösterge niteliğindedir. Ambalaj,  sanayi- tarım - sağlık v.b. sektörlerde ortak bir alanı oluşturmaktadır.

Kongreler, bilindiği gibi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin aktarıldığı, sorunların tartışıldığı ve yeni ufukların açılabildiği önemli platformlardır. Ambalaj ve buna bağlı teknolojilerin gerçek ilerlemesi, uygulanan ileri teknolojilerin özümsenmesi, bunlara kendi yeniliklerimizin katılması, ayrıca bilimsel toplantılara gerek duyup bilginin herkesçe paylaşılmasıyla bir ölçüde sağlanabilecektir. Bu nedenlerle bilimsel kuruluşların, sanayicilerin,  üreticilerin ve kullanıcıların,resmi yetkililerin ve yerel yöneticilerin birlikte çalışması en iyi çözümdür.  Ortak akılla yürütülen çalışmalar sonucu, verimi yüksek ürünler için toplumsal  katma değer yaratması koşulu benimsenmelidir.


TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Koordinatörlüğünde iki yılda bir yapılagelen ve gelenekselleşen  Ambalaj Kongre ve Sergisinin ilki Ulusal daha sonrakiler Uluslararası olmak üzere altıncısı “V.Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi” 22-24 Kasım 2007 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Bayraklı-İZMİR’de gerçekleştiriliyor.Bu kongre önceki  yıllarda yapılmış olan kağıt karton,mürekkep, matbaa(basım)  konularını da içerecek biçimde düzenlenmektedir.


V.Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisinde, Dünya Ambalaj Örgütü Başkanı’nın da bulunduğu, alanlarında önem kazanmış, uzmanlarca sunulacak 40’ı yurtdışından olmak üzere 120 bildiri tartışılacaktır. Sunumlar sözel olduğu gibi poster biçiminde de gerçekleşecektir. Bu kongrede özellikle çevre ve atık yönetimi, yeni buluşlar, tasarım ve basımda yenilikler, pazarlama ve lojistik konuları ağırlıklı olarak işlenecektir. Ayrıca çalıştaylarda da önemli konular, eğitsel ve uygulamaya dayalı olarak incelenecektir.


Bu kongre daha önce yapılan ilgili kongrelerin  deneyim ve bilgi birikimlerinin üzerine, ambalaj ve buna bağlı diğer sanayi dallarindaki bilimsel ve teknolojik yenilikleri ekleyerek sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak yeni atılımlar  için ortam oluşturacak, sorunlara çözüm üretecektir. Bu kongrede ayrıca  ambalajı oluşturan temel maddeler, kağıt karton, plastik, metal, cam ve kompozitler olduğu gibi  baskı sistemleri, mürekkep, gıda ve ilaç ambalajı, dağıtım ambalajları, e-ticaret vb. konuları da işlenecektir.

Yeni Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin sergi alanınında yer alacak olan kuruluşlar, kongre konularına görsellik katarak ürünlerini tanıtma olanağı bulacaklardır. Kongre ve Sergilerin yararının bilincine varan, ülkenin önde gelen  duyarlı kuruluşlarının ve örgütlerinin desteği ile gerçekleştirilen bu etkinliğe, ilgi duyan her kuruluş ve kişilerin katılımını, birlikte başarıya ulaşma yönünde katkılarını beklemekteyiz.


İlgi duyanların  [email protected] adresine bilgi vermelerini, ayrıntılı bilgi için ise, http://www.ambalajkongresi.org.tr/ web adresini izlemelerini  dileriz.


Sizleri kongrenin başarısına geniş katılım ve bildiri çeşitliliği ile, sergi alanına katılarak, bildiriler kitabına reklam vererek katkı yapmaya davet ediyoruz.


TMMOB Kimya Mühendisleri Odası                      
Ege Bölge Şubesi
Mustafa GÜL
Şube Müdürü 
Yürütme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Gürel NİŞLİ

 

August 2007

 


Haberler