Photoshop Magazin
 


Markalaşalım ama Nasıl?

01 August 2007 | Sayı: Aug 2007
 
1 2 3 4 5
 

Markalaşalım ama Nasıl?


Hangi alanda faaliyet gösterirseniz gösterin, ilk koşul markaya sahip olmaktır ama nasıl bir markaya? Markanızı oluştururken ya da hali hazırdaki markanızı geliştirirken, bu soruları cevaplamanız gerekecektir:
1. Markamın müşterilere hitap eden farklılığı var mı?
2. Markanım değeri var mı?
3. Markama koşullar ne olursa olsun yatırım yapmaya devam edebilir miyim?
4. Sürekli olarak markayı geliştirebilecek miyim?
5. Yeni renk, yeni tasarım, yeni ambalajla markamı daha çağrıcı bir hale getirebilecek miyim?
6. Tüketicinin ihtiyaçlarını ve isteklerini anlayabiliyor muyum? Rakiplerimi tanıyor muyum ve faaliyetlerini takip edebiliyor muyum?
7. Ekibim markamızın değerinin bilincinde mi?
8.Markamı kanunlar çerçevesinde koruyabiliyor muyum? Avantajları ne olacaktır?


Müşterilerin duygularına ve görsel olarak zevklerine hitap edebilen markalar başarılı olmaktadır. Dünyaca ünlü markalar bile, müşterilerinin duygularına ve zevklerine sürekli hitap edebilmek için, müşterileri ile sürekli irtibat içerisindeler, ihtiyaca ve talebe göre yenilik yaparlar, markalarını sürekli geliştirirler, yeni tasarım ve yeni ambalajlarla kendilerini yenilerler ve markalarına sürekli yatırım yaparlar. Çalışanlarını marka bilinci konusunda eğitirler. Ve en önemlisi güvenilir bir marka olarak hizmet verebilmek için haklarını korumak için harekete de geçerler... Güvenilir bir markanın oluşumu, dürüstlüğün, hızlılığın ve titizliğin yanı sıra, markanıza sahip çıkmanızla paraleldir. Markanızı kanunlar çerçevesinde koruma altına almanız, daha sonra, markanızın 3. şahıslar tarafından tescillenen 'markanız'la, markanız önlenmez.


556 sayılı Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin, tescilli markalara sağladığı koruma ile,
* Tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini istenebilir,
* Tescilin hukuki olarak sağlayacağı devir işlemi hakkı ile tescilli markanın başkasına devir işlemi gerçekleşebilir,
* Miras yolu ile intikal edilebilir,
* Rehin ve teminat olarak gösterilebilir,
* Kullanma hakkı lisans yoluyla başkalarına verilebilir,
* Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerinin ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanımını engelleyebilir ve/veya o marka ve işaretlere itiraz edebilir.


Taklit Markalara Karşı Yapılabilecek Hukuki Prosedür
Yeni düzenlemeler, taklit uygulamalarına karşı ciddi maddi ve cezai sorumluluklar getirmiştir. Böylelikle, taklit edilen marka Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat edilerek mali polis aracılığıyla hızla toplatırılabilir. Taklit edilen sınaî hak sahibi, taklitçinin mallarının toplatırılmasından öte tüm kazanç kayıplarının veya taklitçinin taklit ürünü satmak suretiyle elde ettiği tüm geliri tahsil edebilir. Masrafarını taklit edenden almak suretiyle tüm ülkede yayınlanan gazetelerde ilan etirebilir.

Taklit ürünün yapımında kullanılan makine ve teçhizata el konulabildiği gibi ticareten men cezaları da verilebilir. Taklit edenin markalara gümrük kapılarında  el konabilir. Taklit ürünler imha edilebileceği gibi belirli koşullar altında sınai hak sahibinin mülkiyetine de bırakılabilir. Malların toplatılmasına ilişkin tedbir kararları da teminatlı ya da teminatsız olarak birkaç gün içinde sonuçlanmaktadır. Hak sahibinin bulunduğu yerde ve ihtisas mahkemelerinde açılacak davalar ile uğradığı tüm kayıpların karşılanması için maddi tazminatlar yanında manevi tazminat taleplerinde de bulunabilir.


Taklidi yapan ve bunları ticari amaçla elinde bulunduran kişi yada firma yöneticileri 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezaları ile cezalandırılır. Ayrıca para cezaları uygulanır. Prosedür, hem ceza mahkemelerinde hem de hukuk mahkemelerinde giderek artan ihtisaslaşma sayesinde her geçen gün daha hızlı işlemektir. Şu an zaten mali polis aracılığıyla malların müsaderesi bir veya iki gün içinde son derece hızlı bir biçimde gerçekleştirilmektedir.

Sevgili PM okuyucuları, markalaşma, iyi bir ön çalışma, öngörülü bir hareket planı ve çaba ister. Ve en önemlisi de, harcadığınız çabanın, zamanın ve maddi-manevi desteğin karşılığını alırken de, markanızın hukuk çerçevesinde korunması da gerekir. Diğer sayıda görüşmek dileğiyle.

[email protected]

 

August 2007

 


Tasarım Hukuku