Photoshop Magazin
 


Gen'imizde ritim var!

01 August 2007 | Sayı: Aug 2007
 
1 2 3 4 5
 

hspace=0


Aynı sahneyi paylaşarak aynı ritmi yakalayan, takım ruhuna inanarak en güzel, daha önce hiç duyulmamış melodileri ortaya çıkaran...

hspace=0

Ajans Yöneticimiz ve Orkestra Şefimiz
Ayhan ÇAKAR

İletişim, toplumsal bir süreç ve olgu olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Özellikle markalar açısından, toplum nezdinde olumlu bir algılama yaratmanın değer kazandığı günümüzde, doğru iletişim kanallarıyla, doğru iletişim araçlarını kullanmak daha da önem taşımaktadır. Dolayısıyla toplumun beklentilerini bilmek, bu beklentilere cevap verecek, beğenilerini karşılayacak yeteneğe, yaratıcılığa ve bilgi donanımına sahip olmak, sektörümüzde başarılı olmak isteyen her ajansın sahip olması gereken olmazsa olmaz özelliklerdir. Gen Design, sorumlu olduğu markalar için doğru iletişim yöntemlerini kullanarak, hedef kitle nezdinde istenilen algılamayı oluşturmaya yönelik belirlediği hedeflere ulaşmayı başarmış bir reklam ajansıdır. Bunun için de, öncelikle yaratıcılığa dayanan bir iletişim anlayışıyla, kendi içerisinde bir uyum, sinerji ve değer yaratır. Takım ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyen Gen Design, müşterilerinin fark yaratan özelliklerini keşfederek bu özellikleri yaratıcı bir kimlikle ortaya koyar. Gen Design, kendisine ve hizmet verdiği markalarına güvenir. Ve sonuçta beklentilere en uygun işleri ortaya koyar. Başarı odaklı ilerlediğimiz bu yolda daha yapacağımız çok iş, memnun edeceğimiz çok müşteri olduğunun bilincindeyiz. Bizi alkışlamaya devam edin...

hspace=0hspace=0

Biz çok sesli ve çok renkli  bir reklam ajansıyız...

Sorumlu olduğumuz markalan takımımızın bir parçası yapan, oluşturduğumuz bu takımla, farklı işler yaratarak benzerlerinden ayrılan... Biz bir işletmenin kendisini tanıması ve tanıtması yönünde ona yardımcı olacak yöntemleri tespit eder, uygular ve onun bir marka olarak öne çıkmasını sağlarız. Nasıl mı? Tabii ki genlerimizde var olan ritmi doğru kullanarak..

hspace=0
hspace=0
hspace=0
hspace=0

 

hspace=0hspace=0

hspace=0

hspace=0hspace=0

Genleşme zamanı...

Gen Design, bir işletmenin tarzını ve kendisini temsil etme biçimini ortaya koyan kurum kimliğini oluşturur, O'na marka bilinirliğini sağlamaya ve marka değerini artırmaya yönelik hizmetler sunar, yaratıcı çözümleriyle yardımcı olur. O'nu hak ettiği yerlere taşır. Bunu yapacak gücü fazlasıyla kendinde bulan Gen Design, işletmelerin rakiplerinden farklılığını ortaya koyacak markası için benzersiz çözüm yolları bulur ve yaratıcılığını konuşturur. Kısacası, hizmet verdiği firmaların farklarının fark edilmesini sağlar.
Ne de olsa:
Zaman, iletişme zamanı...
Zaman, Genleşme zamanı...

Gen Design'ı tercih edenler:

Basılı işler;

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

web tasarım;

hspace=0hspace=0

Mimari  tasarım;

hspace=0hspace=0

Fotoğraf çalışmaları;

hspace=0

hspace=0

hspace=0

Genetik haritamız...
Kurumsal Kimlik <Outdoor <Basın İlanları >Süreli Yayınlar >P.O.P Çalışmaları Mimari Tasarımlar <Web Siteleri >Fotoğraf Prodüksiyon ve Çekim Hizmetleri TV Çalışmaları..

 

August 2007

 


Perde Arkası