Photoshop Magazin
 


ArtRadikal Advertising

01 July 2007 | Sayı: Jul 2007
 
1 2 3 4 5
 

ArtRadikal Advertising

hspace=0

Hüseyin Karaca, Hüseyin Kurt - Ajans Ortakları

REKLAM HAYATTIR
     
Küçük bir delikten karanlık bir odaya baktığınızda, o odanın büyüklüğü ancak hayal gücünüzün sınırlarıyla ölçülür. Reklam size baktırdığı küçük deliğin ilerisinde sınırlarını kendi çizdiği bir dünya yaratarak öznel içeriğini kitlelere tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için yeni anlatımlar ve anlamlar geliştirir. Daha önce ulaşılmış hedefleri, üretilmiş fikirleri, deneyimleri bünyesinde damıtıp şimdiye kadar üretilmemiş mükemmel ya da biricik olan duru anlama ulaşmaya çalışır. Tıpkı doğa gibi.


hspace=0

REKLAM ULAŞMAKTIR


Herhangi bir yerde üretilen bir ürünü reklam sayesinde tanımak, ürün hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. Tüketici için bilinçli bir yararlanım sağlarken, üretici için pazarlama stratejisinin temel taşını oluşturur. Reklamın sihirli gücünü özel sektörün uzun yıllar önce keşfetmesine rağmen, siyasi kurumlar yeni yeni keşfetmeye başlamışlardır. Artık ülkemizde seçim kampanyalarında reklamcılığın her dalı geniş olarak kullanılmakta olduğu gibi, siyasi kurumlar, belediyeler icraatlarını tanıtım materyallerinin hemen her türlüsünü kullanarak vatandaşa ulaşmaktadırlar.

Kitle iletişim araçları inanılmaz bir gelişim içerisindedir. İletişim bilimi 21. yüzyılda insan idaresi, iş yönetimi, etkin satış yöntemleri, halkla ilişkiler, medya ilişkileri gibi bir çok konuyu kapsamasından dolayı diğer sosyal bilim dallarının önüne geçmiştir. Dünya gelişim sürecini teknolojiyle, teknoloji ise devamlılığını iletişim bilimleri ile sağlamaktadır. İletişim bilimleri içerisinde kitleleri maksimum yönlendirme yetisine sahip olan şüphesiz reklam sektörüdür.

Güncel dünyanın sınırsızlığı içerisinde herhangi bir yerde varolan yada varolmayı vaad eden bir ürünü ya da hizmeti tanımak ve hakkında bilgi edinmek reklam sayesinde mümkün olur. Sektörün kitlelere maksimum yönlendirme yetisine sahip anlamlarla iletilmesini hedefler; Tıpkı köprüler gibi.


hspace=0

REKLAM ÜRETMEKTİR


Üretim fabrikada başlar, reklam ajansında devam eder felsefesi ile reklam; Üretim - tüketim döngüsü içerisinde daha fazla anlam kazanır. Yaratılan markaların tutunabilmesi, pazarda yer edinebilmesi ve pazar payını artırabilmesi,tüketimden gelen taleple yeniden üretim döngüsünün başlayabilmesi, kısacası uzun süre hayatta kalabilmesi reklamla ve reklam stratejilerinin doğru kullanımıyla mümkün olur. Tıpkı makineler gibi...

hspace=0

hspace=0


REKLAM FİKİRDİR

Bizler, Cin fikir-hin fikir kurnazlıkları peşinde koşmayız. Zekanın parıltısını, daima bilginin ve yaratıcılığın, güzelliğin ve iyiliğin kollarına emanet ederiz.

Düşünce yolunu açmadan, yaratıcılığın tökezlediğini ve topalladığını çok görmüşüzdür.
Bizler, hoş ve güzel olanın baştan çıkarıcılığını iyi biliriz. Ancak doğru ve iyi olan da bizim için vazgeçilmezdir.

Bizler, fikir ve estetik yaratıcıları olarak her anlamın ya da fikrin en az bir tane henüz üretilmemiş biçimi olduğunu biliriz. Daha önce ulaşılmış hiçbir hedef, üretilmiş hiçbir fikir mükemmeli ve biricik olanı arayışta cesaretimizi kırmaz.

Düşlediğimiz mükemmel ile gerçekleşen mükemmel arasında her zaman bir mesafe olacağını, bu mesafeyi kapatma eyleminin kendisinin de yaratımın bir parçası olduğunu düşünürüz.
Hiçbir tasarım nihai ve mükemmel değildir... Öyle düşünürüz. Ancak en geniş kitlenin ortak beğenisine razı olmayı da biliriz.

Hiçbir tasarım mutlak-mükemmel değildir. Yaratıldığı an itibariyle mükemmel olur. Bir sonraki ana geçtiğimizde her şey değişecektir, değişmelidir. Sürekli olması durumunda kendini tekrar edeceğinden, mükemmellikten de uzaklaşmayı zorunlu kılar.

Bu nedenle reklam tasarlamak bir noktadan başlayıp sonsuza uzanan bir süreçtir. Sadece arada es verilip o anın mükemmeli sunulur ve henüz üretilmemiş tasarıma ulaşmak için yeni bakış açıları, yeni düşünceler ve anlamlarla geliştirilmeye devam edilir. Tıpkı beyin gibi...

REKLAM ARTRADIKAL'DIR...

ArtRadikal olarak, 8 yılda 50'den fazla marka için reklam ve tanıtım çalışmaları yaparak, sektördeki bilgi ve deneyimimizi önemli bir değere dönüştürdük. Reklam, bir markanın oluşturulması ve tutundurulmasmda en çok yoğunlaşılması gereken aşamadır. Bize göre bu yoğunlaşma süreci, kurum ile ajans arasındaki karşılıklı ilgi ile doğru orantılıdır. İşte ArtRadikal olarak biz, en çok bu noktada kendimize güveniyoruz.

Her kurumun farklı bir kültür olduğunun bilinciyle müşterilerimizi tanır, ne konumda olduklarını analiz eder ve bu sonuca göre reklam, tanıtım stratejisi geliştiririz. Müşteri isteklerinin kısa sürede ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlarız. Çünkü amacımız, hizmet verdiğimiz markaların başarılarını artırmaktır.

ArtRadikal Advertising

Ayazma Deresi Sokak Aliye Meriç Konak 7 Apt. Kat:6 Da:24 Gayrettepe - İstanbul Tel: 0212 - 267 27 30 (pbx) Faks:0212-267 27 44 www.artradikal.com.tr

hspace=0

hspace=0 

 

July 2007

 


Perde Arkası