Photoshop Magazin
 


Marmara İletişim Reklam Ajansı

01 June 2007 | Sayı: Jun 2007
 
1 2 3 4 5
 

Marmara Üniversitesi iletişim Fakültesi  | Reklamcılık Ana Bilim Dalı
MİRAJ
Marmara İletişim Reklam Ajansı

hspace=0


Tarihçesi

1948'de, Şehzadebaşı'nda Müderris Yahya Fehmi Tuna tarafından, ilk gazetecilik okulu olarak kurulan İstanbul Gazetecilik Okulu, İletişim fakültemizin özünü oluşturmaktadır. 1966-1967 öğretim yılında, 1971 ve 1973 yıllarında geçirdiği önemli idari ve yapı değişikliğinden sonra, 20 Temmuz 1982 tarihinde, 41 sayılı K.H.K ile dört yıllık yükseköğretim eğitimi vermek üzere Basın Yayın Yüksekokulu adı altında Marmara Üniversitesi'ne bağlanmış ve Gazetecilik - Halkla İlişkiler, Radyo-Televizyon ve Sinema olmak üzere iki bölüme kavuşmuştur.

1986 ile 1990 yılları arasında da Prof. Dr. İsmet GİRİTLİ'nin müdür olarak görev yaptığı dönemde Gazetecilik ve halkla ilişkiler birbirinden ayrılarak, halkla ilişkiler ayrı bir bölüm olmuştur. 1992 yılında Basın Yayın Yüksek Okulu'nun fakülte statüsüne geçmesi ve İletişim Fakültesi adını almasından bir süre sonra da Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü oluşturan dört temel ana bilim dalından biri olarak kabul edilmiştir. 1992-2000 yılları arasında Prof. Dr. Çevik Uraz Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı'nm kurucusu ve başkanı olarak görev yapmıştır. Uraz , Marmara İletişim Reklam Ajansı - MİRAJ adıyla bölümde ilk öğrenci atölyesini kuran isim olmuştur. 2000 yılında Prof.Dr. Çevik Uraz'm emekli olması üzerine, Uraz'm asistanı olarak reklam kariyerine başlayan Prof.Dr. Funda Savaş GÜN Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na seçilmiştir. 2002'te reklamcılık ve tanıtım doktora programı, 2005'te tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır. 1993'ten buyana yüksek lisans programları devam etmektedir. Bugün Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalımızda;l Profesör, 1 Doçent, 2 Yrd.Doçent, 3 Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır..Uygulamalı derslerde Ahmet KEHRİ, Mehmet YAYINOĞLU, atölye çalışmalarımızda Ender MERTER ve Ayşegül ECE destek vermektedir.

Öğrenci Kapasitesi

Reklamcılık ve Tanıtım Ana Bilim Dalı olarak lisans, yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora düzeyine bağlı olarak öğrenci sayımız değişmektedir. Kontenjanımız, Tezli Yüksek Lisans Programında 15 kişi; Tezsiz Yüksek Lisansta 30 kişi, Ph. D. Programında ise 5 kişi ile sınırlandırılmıştır. 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren fakültemizde lisans eğitiminde ikinci öğretim programına başlandı ve bölümümüze 120 öğrenci alındı.

Eğitim Süreci

Öğrencilerimiz gelir gelmez meslek dersleri görmeyi bekliyorlar. Oysaki biz burada, öğrenci kaydını yaptırdığı aşamada tüm öğrencimize bir teklif sunuyoruz. İngilizce hazırlık sınıfımız var.Sektörün yabancı dil ile eşgüdümlü ve entegre oluşundan dolayı hem temel yabancı dil hem de mesleki yabancı dil eğitimi veriyoruz, böylece yabancı dil ile ilgili bir sorununuz var ise bunu baştan çözümlemenize yardımcı oluyoruz. Bu öğrenciler açısından inanılması zor bir olanak olmakla birlikte üniversite açısından ciddi yükler getiren bir uygulamadır. Genellikle öğrencilerin %50'si ya da %60'ı bir yıl süre ile hazırlık sınıfına devam ediyor.

hspace=0

Eğitim Programımızı bir piramit olarak düşünürsek, halka ilişkiler ve tanıtım bölümüne kayıt olan 1. Sınıf öğrencilerimize alt yapı oluşturacak bizim temel bilimler dersleri dediğimiz, işletmeden pazarlamaya, sosyolojiden siyaset bilimine, çevre sorunlarından ekonomi ve hukuka kadar temel formasyon derslerini alıyorlar. Buradaki temel dersleri almazlarsa ileride mesleklerine ilişkin, dünyadaki gelişmeleri anlayabilme şanslarını yitiriyorlar. Amacımız dünyayı ve dünyada olanları sorgulayabilen, çevresine duyarlı ve yapacağı çalışmalarda neye, nerede ve nasıl bakabileceklerini bilen iletişimciler yetiştirmek.. Buradan öğrencilerimizi hep temel bilimler dersleriyle sarmaladığımız fikrine kapılmamak gerekir. 2. Sınıfa geldiklerinde bu temel bilimler derslerinin yanı sıra reklamcılık ve diğer temel alan bilgilerine girebilecekleri bazı başlangıç dersleri ile tanışıyorlar.

hspace=0

Bu dersler 3. sınıfta giderek artıyor. Özellikle fakülte ve bölüm zorunlu dersleri dışında kendilerine sunulan seçimlik derslerle reklamcılık ve tanıtım üzerinde yoğunlaşmalarına olanak sunuyoruz. 3. sınıfın sonunda ise, Ana Bilim Dalı Başkanlığımızın koordinatörlüğünü üstlendiği Bölüm Staj Programı kapsamında öğrencilerimize, televizyon ve gazetelerin reklam bölümleri, reklam ajansları, medya planlama şirketleri, reklam prodüksiyon firmaları ve benzeri kurum ve kuruluşlarda staj olanağı sağlanmaktadır. 4.sınıfa geldiklerinde piramit tersine konumlanır. Yani, yoğunluk uygulamalı reklam alanı derslerindedir. Bu dönemde temel formasyon dersleri bölümlere göre ya hiç olmuyor ya da 2 veya 3'e düşüyor. Bu son yıl öğrencilerimiz mezuniyetleri için kuram ve uygulamalı araştırmaya dayalı bir proje hazırlarlar, başarmaları halinde mezun olurlar.

Fakültemizde toplam öğrenim süresi 4 yıldır. Ama yönetmelik hükümlerine uygun olarak bir öğrenci başarılı ise 3.5 yılda da bitirebilme olanağına sahiptir. Yine yönetmelikler gereğince bir öğrenci toplam 7 yılda okulu bitirmek zorundadır. Ö.S.Y.M sınavı Sözel Ağırlıklı puanına göre öğrencilerimiz kayıt yaptırmaktadır. Bölüme ya da alana geçiş için ayrı bir ön sınav sistemimiz bulunmuyor. Bu nedenle, İletişim Fakültesine girmek ve reklamcılık üzerine eğitim almak isteyen öğrencilerin sınav öncesinde seçecekleri alanla ilgili ön bilgi sahibi olmaları öneririm.Daha öncede belirttiğim gibi öğrencilerimiz daha gelir gelmez reklam yapmak, kamerayı alıp program yapmak ya da hemen habere çıkmayı bekliyor. Bu işlerde başarı elde etmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Dünyada ve çevresinde olup bitenlere ilgi duymayan, klasik 8-5 çalışma koşulları bekleyenler iletişimin tüm alanlarının bir bütün olduğunu ve bunların yaratıcılıklarını harekete geçiren önemli dinamikler olduğunu bilmek zorundadır. Öte yandan mesleği yapıp yapmayacaklarını değerlendirirken kendi bazı becerilerini de tanımak ve bilmek zorundadırlar. Bunların başında dili çok iyi kullanmaları, geliştirilebilecek düzeyde büro cihazlarına, PC ve bazı programlara aşina olması, ve daha çok tasarıma yönelik alanlara ilgi duyması gerekmektedir.

Beş, altı yıl öncesine kadar eğitim sürecimizde, uygulamayla paralel giden kuramsal ağırlıklı temel formasyon derslerimiz çok daha fazlaydı Özellikle Reklam Atölyemiz MİRA} uygulamalı dersler içerisinde faaliyet gösteriyordu. Ancak her öğrencinin konu ile ilgili becerisi, ilgisi ve beklentileri aynı düzeyde olmuyordu ve üstelik öğrenci sayımızda dikkate alındığında uygulamaların istenilen düzeyde olamadığını gördük. Dolayısıyla, 2004 yılından itibaren dekanımız Prof. Dr. Melda Cinman'm desteğiyle MİRA} ders içi uygulamalarının bir alanı olmaktan çıkarıldı. Gizli şampiyonlar dediğimiz sadece ilgisi olan öğrencilerin katıldığı reklam üretim merkezi haline geldi. Yeni yapılanmasıyla birlikte, birçok sivil toplum kuruluşuna ve firmaların çizgi altı çalışmalarına destek verecek konuma geldi. 2006'da Sektörden aldığımız destekle Miraj içinde bir alt grup oluşturularak Ender Merter Atölye çalışmalarına başlandı.

hspace=0

Ana Bilim Dalı'nınTeknik donanımları ve Sunduğu Olanaklar

hspace=0


Teknik donanım olarak MİRA} Reklam Atölyesinde mevcut olan G4 Mac bilgisayarları, PC'ler ve projeksiyon cihazlarını sayabiliriz. Fakültemizin bilgisayar laboratuarı ile sinema ve televizyon bölümündeki kamera ve kayıt cihazları öğrencilerimizin kullanımına sunduğumuz diğer teknik olanak¬lardır. Reklamcılar Derneği, Reklamcılık Vakfı ve Reklam Özdenetim Kurulu işbirliği ile öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine destek verici Reklam Atölye Çalışmaları.

Reklam Okur Yazarlığı adı altında TV, Dergi, Açık alan ve İnternet reklamlarıyla desteklenen, reklam analizlerinin yapıldığı, eleştirel bakışla reklamların çözümlendiği grup çalışmaları. Seçilen bir marka'nm reklam verini ve reklam ajansıyla bir araya gelerek markanın gelişim öyküsünün paylaşıldığı, uygulamaya yönelik bilgilendirmeyi ve alandan kişilerle öğrencilerimizin tanışmasını sağlayan Reklam Söyleşileri.ve Fakültemiz Salı Konferansları

Öğrencilerin, organizasyon, yaratıcılık ve tasarıma yönelik becerilerini kullanabilecekleri diğer bölümlere bağlı MİHA, MİTA;MİAR ve SİNEMA gibi atölye grupları ile ortak projelerde yer almak. Örneğin Mutluluk Dönüşüm Projesi adı altında Bingöl'deki ilköğretim öğrencileri için giysi kampanyasının organizasyonu, duyurum ve ilanların tasarlanması ya da bir ajanda tasarımı, atölyeler için kurumsal kimlik, logo, broşür ve benzeri ürünler yaratmak gibi. Problemi doğru tanımlama, soruna yaklaşım ve doğru çözüm üretmek konusunda kuram ve uygulamaları birleştiren Bütünleşik Pazarlama İletişimi yaklaşımıyla Sosyal Sorumluluk Kampanyaların hazırlanmak. Örneğin, Kültür Miraslarının Korunması, Sivil Toplum Kuruluşlarına destek vermek ve sosyal sorunlara dikkat çekmek amacıyla çocuk ve gençlere yönelik (Genç Tema, Sokak Çocuklarının Koru¬ması, vb) çalışmalar.

Staj Programı kapsamında olmayan alt sınıf öğrencilerine yönelik basın ilanları, afiş, broşür gibi reklam ortamlarına yönelik bilgilendirme ve uygulamaya dayalı 15 günlük MİRAJ Yaz Okulu uygulamaları. Uluslararası ve ulusal Reklam ajanslarının müşteri temsilciliği, metin yazarlığı, kreatif, kurumsal iletişim, medya satın alma ve firmaların pazarlama-reklam bölümlerinde çalışan eski mezunlarımızın deneyimlerini paylaştığı Mezunlarımız Geri Geliyor söyleşileri MİRA}'m düzenli olarak yayınladığı Miraj 204 bülteni ve reklam dergisi de uygulamalı atölye çalışması içerisinde öğrencilerimizin aktif ve de etkin olarak içinde yer aldıkları çalışmalardır.

Öğrencilerimizin kuram ve uygulamayı başarıyla birleştirdikleri, yaratıcı çözümler ürettikleri bazı projeleri de ödüllerle taçlandırılmıştır. Örneğin, 1999 ve 2000'de IAA Uluslar arası Reklamcılık Derneği Üniversitelerarası Reklam Yarışması 2.Ödülü, 2004 Boğaziçi Üniversitesi Adventure yarışmasında birincilik ödülü, Hürriyet Gazetesi ve Reklamcılık Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri Kırmızı kalem Atölye çalışmasında ikincilik ödülü, Lipton Ice Tea birincilik ödülü,2005 Altın Pusula, Birincilik Ödülü, 2005 Aydın Doğan Vakfı XVII. Genç İletişimciler Yarışmasında 1. ve 2. ödülü ve 2006 Aydın Doğan Vakfı XVIII. Genç İletişimciler Yarışmasında 2. ödülü gibi.

hspace=0

                                   MİRAJ

hspace=0
hspace=0

Göz açıp kapayıncaya kadar geçen 14 yıllık geçmişiyle MİRA}, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ilk kurulan iki öğrenci atölyesinden biridir. MİRA} Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı'nm uygulamalı çalışmaları için öğrencilerimizin bazen geceye, bazen de hafta sonlarına sarkan çok disiplinli ve ciddi çalışmalarıyla katkıda bulundukları, reklamcılık ve tanıtım sektöründen gelen konuklarımızla uygulama deneyimlerini, heyecanlarını paylaştıkları, onların bilgi desteğini alan bir reklam atölyesidir.

1992 yılından beri, emeğini, kalbini ve ruhunu vererek, bazen de hırs ve inatla MİRAJ'ın varolmasına katkıda bulunan öğrencilerimize, öğretim üyelerimize, konuklarımıza, Reklamcılık Vakfı'na ve Reklam Özdenetim Kurulu'na teşekkür borçluyuz. MİRAJ, Türkiye'deki reklamcılığın gelişimine tanıklık ederek büyüyen ve gelişen bir reklam atölyesidir. Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Türkiye bölümünün başladığı ilk uygulamanın ardından, MİRAJ'ın 1999'da 2. Üniversitelerarası Reklam Yarışması ikincilik ödülü, 2000 yılında 3. Üniversitelerarası Reklam Yarışması ikincilik ödülü ile başarıları taçlandırılmıştır. 2001-2002 ve 2003 Üniversitelerarası Reklam Yarışması finalistleri arasında yer aldı. Bu, öğrencilerimizin ailelerinin, mezunlarımızın, idari ve akademik personelimizin, bir iletişim ailesi olarak yüreğimizin görünmeyen gözlerinin ağladığı bir sırada, yeni binamızın yapılmasını beklerken bize moral ve başarma hırsını veren bir sonuçtu. MİRAJ'ın görünmeyeni göstermeye çalışan, gizli şampiyonlarına, öğrencilerimize olmaları gerektiği gibi olmak için gösterdikleri özen ve gayretten dolayı teşekkür ediyoruz. 

2004 yılında Nişantaşı Kampüsü'ndeki fakülte binamız içinde MİRAJ, 204 numaralı reklam atölyesi ile daimi yerine kavuştu. 2004 Boğaziçi Üniversitesi Adventure yarışmasında birincilik ödülü, Hürriyet gazetesi ve Reklamcılık Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri Kırmızı Kalem Atölye çalışmasında ikincilik ödülü, Lipton Ice Tea birincilik ödülü, 2005 Halkla İlişkiler Derneği, Altın Pusula, birincilik ödülü, Aydın Doğan Vakfı XVII. Genç İletişimciler Yarışması'nda, M.Ü. İletişim Fakültesi olarak aldığımız çok sayıda ödül içindeki birinciliklerden birini toplumsal sorumluluk projesinden, ikinciliği internet reklamcılığı alanındaki çalışmalarıyla almışlar, kuram ve uygulamayı bir araya getirmenin sevincini ve haklı gururunu yaşamışlar, yaşatmışlardır.

2006 yılı MİRAJ için değişim yılı olmuştur. Öğrencilerimizin mesleki teknik bilgilerini geliştirmek ve desteklemek amacıyla Miraj Yaz Okulu uygulaması ve sivil toplum kuruluşlarına çizgi altı çalışmalar ile destek verilmeye başlanmıştır. Bu gelişimlerin ışığı altında, bilginin paylaştıkça büyüdüğüne olan inancımızla 2007 yılında ajans olarak değişmeye devam ediyor ve yeni bir yapılanma sürecine başlıyoruz. MİRA} 204 adlı bültenimizle fakültemizin diğer atölye çalışmalarından, spor ve kültür etkinliklerinden haberlerin yanı sıra, reklam ve iletişim alanında yaşananları, yenilikleri, gelişmeleri ve sektördeki tecrübeli profesyonellerin bilgi ve değerlendirmelerini bulacaksınız. Temel hedefimiz, reklam ve iletişim yönetiminin gücünün bilincinde olan, bu gücü sosyal sorumluluk sınırları içinde kullanmak gerektiğine inanan tüm iletişimcilerin siyasal görüşlerden bağımsız mesleklerini yaparken, kendilerine ve dünyaya nasıl bakmaları gerektiği konusunda belleklerimizde yeni ufuklar açmaktır.

Prof. Dr. FUNDA SAVAŞ GÜN 
Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı

 

June 2007

 


Atölye