Photoshop Magazin
 


Jenerik Tasarımı Volume - VI

01 June 2007 | Sayı: Jun 2007
 
1 2 3 4 5
 

Jenerik Tasarımı Volume - VI
Se7en, 7 büyük günah'la ilgili cinayetler işleyen bir katil ve peşindeki polislerin hikayesini anlatır. Kyle Cooper tarafından hazırlanan filmin jeneriği de en az film kadar beğeni toplamış ve hafızalarda yer etmiştir.
hspace=0
Film: Se7en -1995
Main Title Designer: Kyle Cooper
  
hspace=0Se7en, 1995'de gösterildiğinde büyük bir beğeni kazanır. Bunda kuşkusuz filmin sıra dışı ve yenilikçi bir polisiye olması önemli etkendir. David Fincher filmi hazırlarken filmin kötülükle doğrudan ve çok rahatsız edici bir şekilde bağlantılı olmasını istemiştir.

Jenerik, bir katilin eylemlerine başlamadan önce sayfa sayfa, satır satır hazırlamaya başladı
ğı manifestosunun görüntüleri üzerine kuruludur. Çalışma bu yönüyle tam olarak filme hazırlık görevini görmektedir. Çünkü bu manifestonun ardından katil harekete geçecektir ve izleyici de neredeyse filmin sonuna dek ne bu Kavgamı ne de katili görebilecektir. (Zaten Jenerikte Kevin Spacey'nin adı geçmez çünkü bu, çok önemli bir ipucunu izleyiciye vermek anlamına geliyordu.) Ancak yönetmen Fincher ve jenerik tasarımcısı Kyle Cooper, filmin jeneriğinden başlayarak film boyunca korkunç, ürkütücü görüntülerle izleyicinin motivasyonunu sağlamayı başarmıştır.

Cooper, Se7en ile jenerik çalışmalarında Bas ve Binder gibi ustaların yaratmış olduğu dünya'ya yeni elementler eklemiştir. En önemlisi de sert, rahatsız edici derecede yalın bir gerçekçiliğin görüntüyle verilmesidir. Binder, jenerik tasarımlarında insanları ve nesneleri somut bir biçimde kullanırken Bass, renk paletleri ve mekansal yaklaşımları çalışmalarında kullanmıştı. Bu iki ustayı izleyen Cooper ise her iki yaklaşımı kısmen bir araya getirmekle birlikte bunları bol görsel efektle ve bazen rahatsız edici düzeyde.
hspace=0
 
sert bir kompozisyonla kurgulamıştır. Şu da bir gerçektir ki; Cooper'ın çalışmaları oldukça dikkat çekici ve motive edicidir -ki bu jenerik tasarımının temel mantalitesine de cuk oturmaktadır. Se7en bir kara filmdir; Görüntülerde ışık ve renk minimum ölçülerde kullanılmıştır. Arka planda baştan sona sürekli yağan bir yağmur vardır. Loş ışıklı ortamlar filmin melankolik ve tekinsiz atmosferini desteklemektedir ve tüm bunlar Fincher'm özellikle istediği şeylerdir. Jenerik tam olarak filmin bu atmosferini sembolize etmektedir.

Se7en'da Cooper neredeyse kare kare çalışarak özenli, yoğun ve yenilikçi bir çalışmaya imza atmıştır. Örneğin bazı kareleri iğneyle kazıyarak mesajlar yazmıştır ve bunlar yönetmen Fincher'ın daha sonra özellikle Dövüş Kulübü filminde kullanacağı bilinç altına mesaj (saniyenin çok kısa bir süresinde görünen resim kareleri kullanmak yöntemiyle gözle algılanamayan ama bilinçaltmca fark edilen) amaçlı görüntülerdir. Ayrıca Cooper, seri katillerle ilgili çekilmiş çeşitli dokümanter görüntülerden de faydalanarak kolajlar hazırlamış, böylece gerçeklik havasını da pekiştirmiştir.

hspace=0

Açılış sahnesi. Boş, beyaz sayfalarla dolu bir defterin yaprakları çevrilmeye başlar. Bir insanın hayatında yeni bir sayfa açılmaktadır ve bu insan pek tekin biri değildir. Tipografi'deki tekinsiz font ve kompozisyon seçimi de bu etkiyi desteklemektedir.

hspace=0

Jenerikte pürüzsüz, berrak bir kare neredeyse hiç yoktur. Titremeler, renk, kadraj kaymalarıyla tekinsizlik hissi sürekli verilmektedir. Bir el sayfalara dikkatlice yazılar yazmaya başlar. Tipografide oldukça küçük puntolar kullanılmakta ve güçlü bir belirsizlik havası verilmektedir.

hspace=0

Sayfalar yavaş yavaş dolmaya başlar. Ancak sadece yazıyla değil; çeşitli karanlık, ürkütücü görsellere de yer verilmektedir. Böylece izleyicide bunun sıradan bir defter olmadığını anlamaya başlar. Künye bilgileride, görüntü içinde en karanlık yerlerde konumlandırılmaktadır.

hspace=0

Bakımsız, kirli bir el ve bir jilet kadraja girer. El, jilet yardımıyla parmak derilerini kesmekte ve parmak izlerini yok etmektedir. Sahnelerin çoğu, buradaki gibi rahatsız edici derecede yakın plandan çekilmektedir. Bu da izleyicinin üzerindeki rahatsızlık etkisini artırmak amacıyla tercih edilmiştir.

hspace=0

Filmin logosunun göründüğü sahne. SE7EN logosu da düzgün bir logodan öte elde yazılmış, lekeli, kimi yerleri net bile görünmeyen bir formda hazırlanmıştır. Siyah - beyaz bir ton hakimdir. Tekinsizlik hissi logoda da verilmektedir.

hspace=0

Sayfalar dolmaya devam ederken tipoografi de görüntüye uygun olarak yine karanlık bir noktada, asimetrik ve olabildiğince küçük fontlarla verilmektedir.

hspace=0

Jenerik boyunca elin sahibi ısrarla gösterilmez. Hatta bir ipucu bile verilmez. İzleyicinin tüm gördüğü, loş bir ortamda farklı medyalardan kesilen fotoğraflar, sayfalar; bunların bir araya getirilmesi, deftere yapıştırılmasıyla ilgilenen ve özenle çalışan bir eldir.

hspace=0

Sayfalar doldukça, bunun hiçte bir günlük sıradan bir uğraş olmadığı anlaşılır. Elin sahibi oldukça uzun süredir bu işle uğraşmakta ve her ne yapıyorsa bunu çok ciddiye almaktadır. Ters ışık, kontraslar ve gölgelerle sahnelerin dramatik etkisi de hep üst seviyede tutulmaktadır.

hspace=0

Bu kare, saniyenin çok ufak bir süresince ekranda görünüp kaybolan, bu yüzden de algılanamayan benzeri bir çok kareden biridir ve bunlar muhtemelen hikayeyle ilgili çeşitli ipuçlarını barındırmaktadır.

hspace=0

Cooper, bunun gibi bazı film karelerinin üzerinde iğneyle kazımalar yaparak lekesel sonuçlar yakalamış ve bunları da filmin tekinsizlik atmosferini destekleyecek şekilde kullanmıştır. Bunlar da çok hızlı bir kurguyla ekrandan geçen karelerdir.

hspace=0

İzleyici katilin işlerine yakından bakmaya devam eder. Böylece izleyici katili anlamaya, çözmeye davet edilir. Sahnelerde kadrajlar sürekli kaymakta, birbiri üzerine binmekte ve ışık bazen sadece belli bir noktayı aydınlatacak kadar azalmaktadır.

hspace=0

Katilin bazı aşırı hareketleri de çok kısa ama hızlı görüntüler halinde jenerikte verilir. Böylece bu kişinin ürkütücülüğü vurgulanır. Örneğin bu sahnede katil, resmin önce yavaşça gözlerini boyar, sonra birden tüm resmi şiddetli bir şekilde karalar.

hspace=0

Jenerikte çok az sayıda sahnede renkleri rahatça görebiliriz. Bu sahne de onlardan biri. Yazı yazan el sahnesi ters döndürülmüş ve üste binen karede künye bilgisi için bir zemin oluşturulmuş.

hspace=0

Katilin defterine eklediği bazı fotoğraf lar açıkça fiziksel şiddet üzerine kurulu. Bunların amacı bilinmese de izleyici üzerindeki etkisi çok fazla. Ancak Cooper bunların rahatsız ediciliğini dengelemek için bunları ya çok hızlı göstermiş ya da başka karelerle üst üste bindirerek vermiştir.

hspace=0

Katil artık eserini bitirmek üzeredir ve bunu da bu sahnede defterin cildini hazırlamasından anlarız. Parmaklar yıpranmış ve sargılıdır. Burada tipografinin konumu da oldukça başarılı.

hspace=0

Gözle görülemeyecek kadar hızla geçen karelerin sonuncusu. Bu kareyle Cooper, sanki polislerin ipuçlarını bulsa da hiçte istedikleri sonuca ulaşamayacaklarını duyurur gibidir.

hspace=0

Sonunda defteri görürüz ancak burada defterden ziyade defterler vardır. Bu sahne, katilin bu işin üzerinde ne kadar uzun süredir uğraştığının en etkili ve dramatik görüntüsüdür.

hspace=0

Ve final... Bir başka başarılı tipografik konumlandırma örneği. Kasvetli ve yağmurlu bir Pazartesi günü hikaye başlar...

 

June 2007

 


Jenerik