Photoshop Magazin
 


Değerlerimiz, Teknoloji Kullanımımızı Nasıl Etkiliyor?

01 June 2007 | Sayı: Jun 2007
 
1 2 3 4 5
 

DEĞERLERİMİZ, TEKNOLOJİ KULLANIMIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

hspace=0

Prof. Dr. Yılmaz Esmer, Türkiye'deki değerlerle bilişim teknolojilerinin kullanımı arasındaki ilişkiyi araştırdı. ekolay.net ve TÜBİSAD'ın katkılarıyla yapılan araştırma, özellikle cep telefonu ve İnternet kullanımına ilişkin ilginç bulgulara ulaştı.


Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yılmaz Esmer, ülkemizde İnternet ve bilişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin tutum ve davranışlar ile Türk insanının sosyokültürel değerleri arasındaki bağı ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilk olan ve ekolay.net ile TÜBİSAD'ın da destekleriyle yürütülen araştırmanın sonuçları, bir toplantı ile kamuoyuna duyuruldu.


Türkiye genelini temsilen 1.579 kişi ile yüz yüze görüşerek yapılan araştırmada, örnekleme dahil olan 41 ilde yaşayan 15 yaş ve üzerindeki deneklerden bilgi toplandı. Araştırmada, bilişim teknolojileri konusundaki tutum ve davranışlar ile, bunlarla bireyin demografik özellikleri ve Türk insanının sosyokültürel değerleri arasındaki ilişkiler irdelendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin neredeyse tamamının cep telefonu kullandığı ve gençler arasında özellikle büyük oranda kontürlü telefon tercih edildiği ortaya çıktı. hspace=0

 

June 2007

 


Haberler