Photoshop Magazin
 


Telkoder'den Türk Telekom'a Suç Duyurusu

01 May 2007 | Sayı: May 2007
 
1 2 3 4 5
 

Telkoder, Türk Telekom Yönetim Kurulu ve
Bazı Çalışanları Hakkında Suç Duyurusunda BulunuyorTürkiye’de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam rekabet ve serbestleşmenin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmanın yanı sıra, yurttaşlarımızın en ileri ve en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması amacıyla kurulan Telkoder, Telekomünikasyon alanının en etkili sivil toplum kuruluşu olarak her zaman doğruları savunmuştur. Derneğimiz, kuruluşundan bu yana, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile uyum içerisinde bulunmaya daima özen göstermiştir.

hspace=0Derneğimiz ve üyelerimiz, kanunlara, mevzuata, düzenleyici kuruluş olan Telekomünikasyon Kurumu kararlarına her zaman uymaktadır ve bundan sonra da uymaya devam edecektir.

Derneğimiz, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin özelleşmesi ve hisselerinin %55’inin Oger Telecom tarafından satın alınmasından sonra da uyumlu ve yapıcı davranışını sürdürmeye devam etmiştir. Ancak, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yönetiminde bulunan Oger Telecom’un, Türk halkı, kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına karşı aynı uyumu gösterme çabası içerisinde olmadığı anlaşılmaktadır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., tek başına hizmet verdiği şehir içi sabit hat telefon görüşme ücretlerine Mart ayında zam yapmış, yeni işletmecilerin de faaliyet gösterdikleri uzak mesafe sabit hat telefon hizmetleri tarifelerinde ise indirimler yaparak rekabeti engellemiştir.

Telkoder, Telekomünikasyon Kurumu’nun bu tarifeleri onaylaması üzerine, onay kararının iptal edilmesi için Danıştay’da dava açmıştır.

Ancak, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı çalışanları, 5 aydan bu yana basına verdikleri demeçler ile durumu farklı ve kendilerini haksızlığa uğramış gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Bu çabaları, derneğimizi ve üyelerini karalamaya kadar varmıştır.

Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin sivil toplum kuruluşları ve çoğunluğu KOBİ niteliğinde olan girişimci işletmeciler hakkında haksız olarak açtığı ve tümünden aklanılan onlarca davaya rağmen, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve yöneticileri hakkında tek bir dava açmamıştır.

Bu nedenlerle, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Paul Doany, yönetim kurulu üyeleri ve bazı çalışanları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmaya karar vermiş bulunuyoruz.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. yöneticileri, basına verdikleri demeçler ile rakibi konumundaki girişimcileri kötüleyerek, Türk Ticaret Kanunu’na aykırı hareket etmişlerdir. Ayrıca, rakipleri olan girişimcilerin az yatırım yaptıklarını, çok kâr ettiklerini iddia etmişlerdir. Bu iddia doğru olmamakla birlikte, iddialarını ispatlamakla mükelleftirler.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. yöneticileri, gerçek tam tersi olmasına rağmen haksız rekabete uğradıklarını iddia etmektedirler. Halbuki, haksız rekabete maruz kalan kendileri değil, Telekomünikasyon Kurumu’ndan lisans alarak faaliyet gösteren ve rekabeti tesis etmeye çalışan işletmecilerdir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. yöneticileri, Telekomünikasyon Kurumu’ndan lisans alarak faaliyet gösteren işletmecilerin kamu hizmeti niteliğindeki hizmetleri vermesini engellemeye ve geciktirmeye çalışarak kamuya zarar vermektedirler.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.TELKODER YÖNETİM KURULU

 

May 2007

 


Haberler