Photoshop Magazin
 


Kosgeb Destekleri 1

01 May 2007 | Sayı: May 2007
 
1 2 3 4 5
 

Kosgeb Destekleri 1Merhabalar Photoshop Magazin Okuyucuları, Netmark Patent Olarak, Bu Ay Ve Önümüzdeki Ay Sizleri Kosgeb Destekleri Hakkında Bilgilendirmek İstiyoruz. Eğer Kobi İseniz Ve Buluşum, Tasarımımım VarMarkalaşmak İstiyorum Diyor Ama Desteğe İhtiyacınız Varsa, Bu Makaleyi Mutlaka Okuyunuz!
 
Ortak Kullanım Amaçlı Makine Teçhizat Desteği
Aynı İş Kolunda Ve/Veya Birbirini Tamamlayıcı İş Kollarında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Ve Meslek Kuruluşlarının İşletmeler İle Müştereken Kuracakları Bir İşletici Kuruluş Marifeti İle, Kuracakları Ve Müştereken Yararlanacakları Ortak Kullanım Atölyeleri (Ortka) Ve Ortak Kullanım Laboratuarları (Ortlab) İçin Satın Alacakları Makine Ve Teçhizat Giderlerine Destek Verilmesidir.
Bu Destek, Ortak Kullanım Amaçlı Ortka Ve Ortlab Tesislerinin İşletici Kuruluşlarına;
A) Finansal Kiralama Yolu İle Alacakları Makine - Teçhizat İçin; Kiralama Süresi En Fazla 4 (Dört) Yıl Olacak Şekilde, Faturada Yer Alan Peşin Bedeli Ve Kdv Dışında Kalan Kiralama Giderlerine Geri Ödemesiz Olarak,
B) Satın Alınacak Makine-Teçhizat İçin, Aşağıda Belirtilen Oranlarda Geri Tahsil Edilecek Şekilde, Kosgeb Tarafından Faiz Uygulamadan Teminat Karşılığı Geri Ödemeli Olarak Verilecek Olan Desteği Kapsar.

Yeni Girişimci Desteği
Ekonomik Kalkınma Ve İstihdam Sorunlarının Çözümüne Temel Faktörü Olan Girişimciliğin Desteklenmesi, Yaygınlaştırılması, Başarılı İşletmelerin Kurulmasını Sağlamak Amacı İle Yeni Girişimcilerin Desteklenmesidir. Yeni Girişimcilerin Destek Sözleşme Tarihinden İtibaren En Fazla Üç Yıllık Süre İçerisinde İş Kurma Giderleri İle Makine-Teçhizat Ve Donanım Giderlerini Karşılamaya Yönelik Destektir.

Bilgisayar Yazılımı Desteği
İşletmelerin Ulusal Ve Uluslararası Platformlarda Rekabet Güçlerini Artırmak Ve Kalite Düzeylerini Yükseltmek Amacı İle Bilgisayar Yazılımı Temini İçin Destek Verilmesidir. İşletmelere, Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim, Üretim Planlama Takip Ve Kontrolü, Kurumsal Kaynak Planlaması, Bakım-Onarım Yazılımları Satın Almaları İçin Verilen Destekleri Kapsar.
E-Ticarete Yönlendirme Desteğiİşletmelerin Dünya Pazarlarına Açılmaları Ve Rekabet Dü¬zeylerini Yükseltmeleri Amacı İle, E-Ticaret'e Yönelmelerine Destek Verilmesidir.

İş Geliştirme Merkezi Desteği
Kosgeb Tarafından Ulusal Ve Uluslararası Projeler Kapsamında Kurulan Ve Bu Projelerin Sona Ermesinden Sonra, İşletici Kuruluş Tarafından Faaliyetlerini Sürdürmekte Olan İş Geliştirme Merkezlerinin Personel Ve Kira Giderlerini Karşılamak Üzere Verilen Desteği Kapsar.
 
Yerel Ekonomik Araştırma Desteği
Yararlanıcılara (Meslek Kuruluşu); Doğal Kaynaklar, Mevcut Altyapı Ve Üstyapı, Ekonomik Durum, Sanayi Envanteri Ve Benzeri Çalışmalarla, Analizlerin Yapılması Ve Uygun Yatı¬rım Alanlarının Tespit Edilerek, Uygun Ve Karlı Yatırımların Gerçekleştirilmesi, Ekonomik, Sosyal Gelişme İle Ulusal Ve Bölgesel Kalkınmaya Esas Teşkil Edecek Stratejik Planların Oluşturulması İle İlgili Yörelerde Yapılan Araştırmalar İçin Verilen Geri Ödemesiz Destektir.

Genç Girişimci Geliştirme Programı
Genç Girişimci Geliştirme Programları, Orta Öğretim Sonrası Örgün/Yaygın Öğretim Kurumları Ve Üniversitelerde Düzenlenen, Kuramsal Ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programlarıdır. Program Süresince Yararlanıcılara Girişimcilik, İş Planı, İş Kurma Ve Yönetme Gibi Konularında Eğitimler Verilir. Bu Ana Eğitimler, Yararlamcılarm Çalışmalarının Değerlendirildiği Atölye Çalışmaları Ve -Yararlamcılarm İhtiyaçları Göz Önünde Bulundurularak Belirlenen - Destek Eğitimleriyle Desteklenir. Yararlamcılarm Program Süresince Kendi İş Fikirleri İçin Bir İş Planı Hazırlamaları Beklenir.

Genel Girişimcilik Eğitim Programı
Girişimcilik Kültürünü Yaygınlaştırmak Ve İş Planı Hakkında Bilgilendirmek Amacıyla Kendi İşini Kurmak İsteyen Girişimci Adaylarına Yönelik Olarak Düzenlenir.

Bu Desteğin Amacı; İşletmelerin, Ekonomi İçindeki Payını Ve Etkinliğini Artırarak Uluslararası Alanda Rekabet Güçlerini Ve Düzeylerini Yükseltmek İçin Sağlıklı Bir Ortamda Bir Arada Verimli Çalışmalarını Temin Etmektir. Bu Destek; Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamında Yer Alan İllerde Kurulacak Olan Küçük Sanayi Siteleri (Kss)İçin Altyapı Ve Üstyapı Uygulama Projeleri Yaptıracak Kss Kooperatifleri İle Organize Sanayi Bölgeleri (Osb) İçinde Veya Dışında Bu İllerdeki Mülki/Yerel Yönetimlerce Belirlenmiş Olan Sanayi Alanlarında Bedelli Veya Bedelsiz Arsa Tahsisi Alarak Yeni Yatırım İçin Üretim Binası Üstyapı Uygulama Projesi Yaptı¬racak Olan İşletmeleri Kapsar.
Photoshop Magazin Okuyucuları, Diğer Sayıda Kosgeb Destekleri Konusunu İşlemeye Devam Edeceğiz. Görüşmek Üzere...

Kaynak: Kosgeb

 

May 2007

 


Tasarım Hukuku