Photoshop Magazin
 


Türkiye için “Köşeyi Dönme” seçeneği

01 April 2007 | Sayı: Apr 2007
 
1 2 3 4 5
 

Türkiye için “Köşeyi Dönme” seçeneğihspace=0Türkiye için “Köşeyi Dönme” seçeneği:
Türkiye’nin Bilgi Toplumu’na evrilme şansı var mı? Köstekler, Destekler ve Politikalar, Fırsatlar ve Şanslar.

Bugün neredeyiz ve neleri aşmalıyız?
 
Türkiye bir bilgi ekonomisine dönüşebilir mi?  Bugün iktidarın bu yöndeki çabaları buna yeter mi? Bir yandan destek sözleri ama öte yandan bilgi teknolojileriyle iletişimi denetleme, kontrol altında tutma, sansürleme girişimleri bizi nereye götürür? Bilgi teknolojileriyle ekonomiye ne kazandırılır ve Türkiye’yi öndekilere yetiştirebilir mi? Devlet bürokrasisi ve bilgi toplumu ikilemi... Türkiye ve AB’nin yeni ülkeleri hangi aşamada?
Onlardan ne öğrenebiliriz?

“Türkiye için ‘Köşeyi Dönme’ seçeneği: BİLİM ve TEKNOLOJİ”  başlıklı aylık toplantılarda, öncelikle üretici bir ülke olabilmenin bilim ve teknolojik araçları aranıyor ve bu model ile “Köşeyi Dönme” denemesinin başarı olasılığı tartışılıyor...
 
Tarih Saat : 26.04.2007 18:30
Bitiş Tarihi : 26.04.2007 20:00
Yer/Mekan : Yapı Kredi Kül. San. Mrk
 
 
Konuşmacı: Dr. Özgür Uçkan (Bilgi Teknolojileri ve politikalar uzmanı, Bilgi Üni.), Dr. Kutluk Özgüven (TBD İstanbul Şubesi Başkanı, Doğuş Üni.)

http://etkinlik.istanbul.gov.tr

 

April 2007

 


Genel