Photoshop Magazin
 


Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

01 April 2007 | Sayı: Apr 2007
 
1 2 3 4 5
 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi


hspace=0


Grafik Bölümü


Grafik Bölümümüz, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 11.07.1992 tarih 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı Yüksek Öğrenim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 kanun hükmündeki kararnamenin değiştirilerek yapılması hakkında karar gereğince,16.07.1993 tarih ve 2703 sayılı kararı ile kurulmuş, on bölümünden biri olarak 1994 yılından itibaren iki Öğretim Görevlisi ve üç Araştırma Görevlisi toplam beş öğretim elemanı ile eğitim-öğretime başlamıştır.

Bölümümüz, ilk zamanlar iyi fiziki şartlar içinde değildi. Tıp Fakültesi'nin Morfoloji binasının alt katlarında pek de uygun olmayan mekanlarda bulunmaktaydı. Kontenjanı 20 öğrenci olan bölümümüzün öğrenci çalışma ve ışıklı masaları yetersizdi. Bilgisayarlarımız da yoktu. Hocaların gayretiyle birkaç yıl içerisinde birkaç adet Machintosh performa bilgisayar, scanner ve yazıcımız oldu; sonraları bazı öğrenci ailelerinin hibeleriyle bilgisayar sayımız yediye, sekize çıktı. Bölüm derslerini çoğunlukla manuel teknik ve yöntemlerle sürdürebiliyorduk. Belirli zamanlarda ise her bilgisayarda iki, üç öğrenci dönüşümlü olarak çalışabiliyordu.

1996'nin sonlarında Grafik Bölümümüz Apple Bilgisayar firmasıyla işbirliği kurarak Apple Machintosh Günlerini organize etti. Bu organizasyonda gelişmekte olan bilgisayar ve bilgisayar programları ile grafik tasarım uygulamaları hakkında konferanslar verildi ve workshoplar (çalıştaylar) yapıldı. Böylelikle üniversite ve fakülte yönetimi ihtiyaçlar bakımından bilgilendirilmiş, Grafik Bölümümüzün çağdaş ve yetkin eğitim-öğretim ortamına bir an önce kavuşturulması gereği ısrarla vurgulanmış oldu.


hspace=0


1997'nin yaz aylarında, bulunduğumuz eski ve yetersiz mekanlardan nihayet yeni ve daha kullanışlı mekanlara taşındık; ancak bu bina da Fen-Edebiyat Fakültesi'nin yeni yapılmış ek binalarının bir bölümüydü; böylelikle öğrencilerin malzemelerini koyabilecekleri öğrenci dolapları, masalar ve sınıflar daha iyi bir duruma getirilmiş oldu. O dönemin en son model Machintosh G3 bilgisarları ile bölümümüzün teknolojik alet ve donanımı arttırılarak bir bilgisayar sınıfı kurulmuş oldu. Sanıyorum o zaman Grafik Bölümümüz, diğer yaşdaşı olan grafik bölümlerinden fiziki donanım olarak biraz daha gelişmiş oldu. Bilindiği üzere bilgisayar teknolojisi, hardware ve softvvare yazılımları gün geçtikçe gelişmekte ve değişmektedir; sürekli güncellenmek ihtiyacı vardır. Bu hıza donanım olarak yetişmek, devlet üniversitelerinde var olan demirbaş sistemiyle mümkün değildir; bütçeler de yetmemektedir. Bunun için farklı yöntemler keşfetmek kaçınılmaz olmuştur. Machintosh bilgisayarlar pahalı olduğundan PC Windows XP sistemli bilgisayarlara geçmek pek istemesek de mecbur kaldığımız bir durum olmuştur.

2003-2004 eğitim-öğretim yılından başlayarak Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bitmekte olan kendi bina kompleksine aşamalı olarak taşınması gerçekleşti. Bu bina büyüklüğüyle, bir sanat fakültesine yakışır, ferah ve kapasiteli mekanları içerisinde bölümümüz, Atölye ve gelişmiş tam donanımlı Anfisiyle, derslikleriyle ve Bilgisayar Laboratuvarlarıyla istenilen seviyeye ulaşmış oldu.
hspace=0
Grafik Bölümümüzde, eski kadrodan bir Öğretim Görevlisi emekliye, bir diğer Öğretim Görevlisi ve bir Arş.Gör. ise görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Halen Bölümümüzde, yabancı öğretim elemanı statüsünde bir Doçent, asil kadroda bir Yrd. Doçent, bir Okutman ve beş Araştırma Görevlisi olmak üzere sekiz öğretim elemanı görevlidir. Bir Arş.Gör.'miz Ankara Gazi Üniversitesi'inde YÖK'ün 35. maddesine göre Doktora eğitimini, iki Arş.Gör.'miz Yüksek Lisansını bölümde sürdürmektedir; bir Arş.Gör.'miz ise Yüksek Lisansını tamamlamış, Doktora için hazırlanmaktadır.


Grafik Bölümümüzde her sınıfta 20 olmak üzere dört sınıf için toplam 80 öğrenci kapasitesi mevcuttur. Ayrıca her öğrenciye kendine özel dolap, çekmeceli-kilitli çalışma masaları ve her sınıfta ışıklı masalar vardır. Öğrencilerimizin günün her saati internet ortamında araştırma ve çalışma yapmaları için keyifli bilgisayar ortamları hazırlanmıştır. Ayrıca ilgili bölüm derslerinin yapılabileceği 20 kişilik tam donanımlı ve yüksek kapasiteli PC Windows XP sistemli Bilgisayar Laboratuvarı mevcuttur; ders saatleri dışında da bilgisayar laboratuvarında öğrenciler, tasarım çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürebilmektedirler. Bölümümüz üst sınıf öğrencileri, her yıl yeni gelen birinci sınıf öğrencilerine Hoşgeldin ve Tanışma Partisi düzenler. İstanbul, Ankara başta olmak üzere yılda en az bir kere sanatsal izleme, inceleme ve bilgilenme gezileri düzenlenmektedir. Öğrencilerin Ulusal ve Uluslararası birçok yarışma ve etkinliğe katılımı sağlanmış olup hala sürdürülmektedir.

hspace=0

Her yıl içerisinde Kariyer Günleri adı altında eski mezunlarımızdan sektörde profesyonel olmuş kişiler, davet edilerek öğrencilerimizle buluşturulmaktadır; sohbet ve workshoplar (çalıştaylar) gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Grafik Bölümümüze 2005-2006 öğretim yılı başında, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Hasip Pektaş, Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doç. Namık Kemal Sarıkavak ve matbaa sektöründen Sayın Fatih Aydın, her ayın belirli günlerinde özveriyle Ankara'dan bölümümüze gelerek dersler vermiş, öğrencilerimizin grafik tasarım, tipografi ve grafik üretim teknikleri açısından gelişmesinde ve bilgilenmesinde çok değerli katkılarda bulunmuşlardır.

Grafik Bölümümüz öğrencileri ilk olarak, 1997-1998 dönemi IAA'nın Türkiye bölümünün düzenlediği I. Üniversitelerarası Reklam Yarışması'na Pozitif Ajans adıyla katılan bölüm öğrencilerimiz En İyi Basın Reklamı ödülünü almıştır. Yine Ambalaj Tasarımı ödülü, bir çok Amblem ve Logo Tasarımı yarışmalarında ödüller alınmıştır. En son bulunduğumuz 2006 yılında II. Uluslararası FISAE, CGD Ex-Libris Yarışması'nda grafik üçüncü sınıf öğrencimiz Nurdan Adıgüzel Birincilik ödülünü almıştır.

hspace=0

Bölümden mezun olmuş öğrencilerimizin önemli çoğunluğuyla diyaloglar sürdürülmektedir. İş bulma süreçlerinde gerekli referanslar verilmekte ve destekler sağlanmaktadır. Ayrıca halen öğrencilerimizin stajlarını yapmaları, bilgi ve görgülerini artırmalan için, sektörde yerini almış önceki mezunlarımızla da bölümümüzün ilişkisi ayrıca devam etmektedir. Yakın gelecekte şimdiye kadar ki tüm Grafik Bölümü mezunlarımızı bir yemek ve toplu bir sergiyle bir araya getirme planları içindeyiz.

hspace=0

Grafik Bölümü Eğitim Müfredatımız, diğer Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümlerindeki müfredattan pek ayrı değildir; Birinci sınıfta başlıca; Temel Sanat Eğitimi, Tipogra-fiye Giriş, Grafik Desen, Temel Bilgisayar Kullanımı, Temel Fotoğrafçılık, Genel Sanat Tarihi, Sanat Kavramları v.s. gibi dersler, ikinci sınıfta; Grafik Tasarıma Giriş, Tipografi, Görsel İletişime Giriş, Özgün Baskıresim, Fotograf v.s. gibi dersler, üçüncü sınıfta; Grafik Tasarım I, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım, İllüstrasyon, Ambalaj Tasarımı, Sanat ve Sanat Eserleri Analizi, Reklamcılık Bilgileri, Grafik Sanat Tarihi v.s. gibi dersler, dördüncü sınıfta ise; Grafik Tasarım Proje, Portfolio Tasarımı, İnteraktif Grafik Tasarımı, Web Grafik Tasarımı, Sayısal Ortamda Grafik Üretim Teknikleri, Seçmeli Mesleki Dersler adı altında; İlüstasyon, Fotoğraf, Özgün Baskıresim, İleri Tipografi dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

hspace=0

Grafik tasarım eğitimimiz, birey merkezli bir eğitim içeriğine sahiptir. Sınıf mevcudu olan yirmi öğrencinin her biriyle tek tek ilgilenmek ve onların özgür ve özgün tasarımcı kişiliklerinin gelişmesi yönünde vermeye çalıştığımız eğitici / usta emeğinin son derece önemli olduğunun farkındayız. Öğrencilerimizin kişisel gelişimleri için de ayrıca daha duyarlı görüşmeler ve diyaloglar kurulmaktadır. Bölümümüzde, her sınıfın bir danışmanı ve bu danışmanların bağlı bulunduğu bir baş danışman görevlendirilmiştir.

Danışmanlar, Baş Danışmana karşı sorumludurlar; öğrencilerimizin ders protokolleri, stajları, burs müracaatları, sağlık problemleri ve kişisel sorunları v.s. bölüm sınıf danışmanları tarafından takip edilir; ayrıca okul dışında mesleki tecrübelerinin artması ya da ekonomik gelir sağlama arzusunda olan bölüm öğrencilerine, danışmanları ve bölümümüzün diğer öğretim elemanları kendi kredibilitelerini kullanarak sektörde iş destekleri sağlamaktadırlar. Bölüm sınavlarımız, üniversitemizin senato kararıyla duyurduğu üzere, dönemlerine göre vize ve final tarihlerinde yapılmaktadır. Sınavlar, derslerin içeriğine göre; teorik, araştırma ve proje uygulama biçiminde uygulanmaktadır; sınav sistemimiz, tasarım eğitimimiz gereği genellikle uygulama esaslıdır. Uygulama içerikli derslerde verilen konular kendi içerisinde seviyelendirilmiş olup, verilen çalışmanın orjinal bitimine kadar ki aşamaları öğrencinin performansı dikkate alınarak sınav zamanlarına göre ölçme değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

hspace=0

Grafik Bölümümüze girecek öğrenci adaylarının ilk olarak ÖSS'den 160-180 puan alarak Fakültemize ön kayıt yaptırmaları, sonra basından ve web sayfasından ilan edilecek olan günlerde Yetenek Sınavlarımıza girmeleri gerekmektedir; Üç ya da dört aşamalı (sınav jürisinin kararına bağlı) olan yetenek sınavlarımızın ilki genel yetenek sınavıdır.

hspace=0

Bütün bölümler için uygulanan bu ilk sınav genellikle bir modelden desen çizimi şeklindedir. Bu aşamada başarılı olan adaylar, istedikleri bölüm tercihlerine göre ikinci sınava alınırlar daha sonra üçüncü ya da mülakat ve dosya inceleme şeklinde herbir adayla tek tek görüşülerek sınav gerçekleştirilir. Dolayısıyla Grafik Bölümüne girmek isteyen öğrenci adaylarının resim çizebilme yeteneklerinin olması, gördüğünü kağıda aktarabilmeleri yani biçimsel ve ayrıntılı görme yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları gerekmektedir; bunun için G.S.F. yetenek sınavları için düzenlenen kurslara katılabilirler. Adayların, yaratıcı fikir ve bu fikirleri iletişim tasarımı açısından görsel hale getirebilme yetenekleri ölçülür.

Grafik Bölümü tasarım eğitimimiz için bilgisayar ortamına ve gerekli tasarım programlarına yabancı olmamak hatta aşina olmak önemli bir durumdur. Bu anlamda adaylarımızın bilgisayar ve program kullanımı için hazırlık yapma-ları gereğini belirtmek isteriz. Öğrenci adayının grafik tasarımcı olma bilincini ve isteğini, etkili işlerden oluşmuş bir dosyayla da vurgulaması gerekmektedir; öncelikle etkili işler, bilinçli ve ilgili bir kişisel duruşdan yansır; adayın bu bakışı düşünerek, mülakat ve dosya inceleme sınavına hazırlanması son derece önemlidir.

hspace=0

Grafik tasarım ortamı, devamlı güncel olmayı gerektiren bir ortamdır; teknik anlamda gelişen teknolojik imkanları ve devamlı yeni sürümleri çıkan tasarım uygulama programlarını takip etmek ve kulanmak gerekir; ayrıca sanatın biçimsel sürecini yakından takip etmek de önemlidir; çünkü gösterme biçimi sanata ait bir durumdur.

Grafik tasarımda, çağa ait gösterme biçimleriyle görsel iletişim kurgulanmalıdır; her çağın kendine özgü biçim-ifade anlayışı vardır; aksi halde çağdaş grafik tasarımlar üretilmiş olunmaz. Grafik tasarım ürünlerinin fonksiyonları gereği, uzun ömürlü olmayışları, her yeni durum için sürekli yeni tasarım yapmayı zorunlu kılar. Böylelikle, daha seri ve çabuk, bir o kadar da nitelikli grafik tasarım çalışmalarının üretilebilmesi lazımdır. Bu anlamda, Grafik Bölümümüzün eğitim - öğretim anlayışı da budur; öğrenci adayla-nın önceden bu performansı gös¬terecek kararlılıkta olmaları, onların sınav öncesi çalışmalarını doğrudan etkileyecektir. Çünkü, güzel sanatların her bölümü, o alana karşı ilgili, bilgili ve sevgili olmayı gerektirmektedir; aksi halde beklenen eğitim gerçekleşemez ve başarı düşük olur.

hspace=0

 

April 2007

 


Atölye