Photoshop Magazin
 


Photoshop ve Tekstil Tasarımı için Pilise, Büzgü, Volan Çalışmaları

01 March 2007 | Sayı: Mar 2007
 
1 2 3 4 5
 

Photoshop ve Tekstil Tasarımı için Pilise, Büzgü, Volan Çalışmaları


Pilise, büzgü, volan etek ve bluzdan tutun da perdeye kadar her yerde görmek mümkündür. Modele değişik bir hava katmaları nedeniyle modanın vazgeçilmez birer aksesuarlarıdır.


hspace=0Pilise:
Pilise katlamak, kat vermek anlamına gelir. Piliseli giysiler büzgülerin yumuşaklığından farklı olarak, daha ağır bir görünüş alırlar. Bir çok türü vardır. En önemlileri:


• Birbirlerinin ters yönünde oluşturulmuş iki katı bulunan kanun pililer
• Katların aynı yönde olduğu düz pililer
• Kolları birbirine dönük ve birbirleriyle buluşan pilikaşeler,


Not: Nervür (Kumaşın bütün uzunluğu boyunca dikilmiş, ince uzun katlardır. Nervürler yatay ya da dikey yapılabilir) ve pili uygulaması için, ince ile orta kalınlık arasında kumaşlar seçilmelidir. Kalın kumaşlar hacimli olduklarından nervür ve pili yapmaya uygun değildir. Keten, gabardin, poplin bazen ince pamuklu, yünlü ya da suni ipek kumaşlar krep ve ince yünlüler ise pili ve nervüre en uygun kumaşlardır. Nervür ve pili uygulamalarında kumaş desenini de dikkate alınması gerekir. Düz ve sade kumaşlar bu işe daha uygundur. Kumaş desenini bozmamak koşuluyla, hafif desenlilere de pili ve nervür uygulanabilir. Ekose kumaşlar piliye uygundur.

hspace=0

Büzgüler
Yumuşak, kadınsı bir giysiye çoğunlukla büzgülerle biçim verilmiştir. Büzgü bele, kol ağızlarına, yaka çevresine kol takma yerlerine uygulanabilir. Yumuşak çok ince ve şeffaf kumaşlarda, büzgüler kıvrımlı bir görünüş, sert kumaş-lardaysa dalgalı bir görünüş yaratırlar. Büzgülerde el ve makine dikiş adımının en geniş ayarıyla teyel dikişi yapılır, dikiş iplikleri uçlardan çekilerek büzülür.

Not: Lastikle yapılan büzgüler, spor giyeceklere, yumuşak kumaştan giysilere, trikolara uygulanır ve büzgünün eşit dağılımını da sağlarlar.

hspace=0

hspace=0

Volan
Volan modelin biçki özellikleri sayesinde daire veya verev kesilerek kumaşlar esnek ve kıvrılmaya dirençli olduklarından yumuşak ve bol dökümlü bir görünüm sağlarlar. Bü-züldüklerinde de enine ya da boyuna kesilmiş kumaşlardan daha zengin dururlar çünkü; verev iplik yönünde esnerler ayrıca verev kesilmiş kumaş parçaları ipliklenmediğinden, kenarlarını temizlemek gerekmez.

Not: Volanlara son biçimi vermenin yollarından biri volan giysinin kendi kumaşıyla ya da karşıt renkli başka bir ince kumaşla astarlamaktadır. Böylece tok ve düzgün görünümlü bir volan elde edilir.

hspace=0

hspace=0

Pili Çizimin İşlem Basamağı
Windows > Paths komutunu kullanarak Paths paleti et-kinleştirilir. Modelin üzerine pilise eteğin ana hatları Pen Tool(Path) aracı ile çizilir. Paths paletinde, çizdiğimiz çizginin küçük bir ön izleme resmi yer alacaktır.
Ardından Creat New Path ile yeni bir Path katmanı açarak, Pen tool aracı ile eteğin kıvrımlarını ve pilisesini oluşturacak kat çizgilerini yani orta ton gölgeleri çizilir.

Daha sonra Creat New Path ile yeni bir Path katmanı açılır, Pen tool aracı ile eteğin kıvrımlarına ve pilisesine hacim kazandıracak olan zayıf ton gölgesini çizeriz. Creat New Path ile yeni bir Path katmanı daha açarak, Pen tool aracı ile eteğin en yüksek yerlerine güçlü ton gölgeyi çizeriz.

Eteğin pilisesini oluşturacak olan ışık ve gölge pathlerni sırasıyla açıktan koyuya doğru tek tek, Load Path as a selection ile seçerek layera geçilir ve create a New Layer ile yeni bir katman açılarak Alt + delete ile seçili alan etek in bir koyu tonuna boyanır. Sırasıyla gölgeler bittikten sonra, zayıf ve orta ton gölgelere Fitler > Blur > Gaussian Blur paletinde Radius sekmesine değerler girerek ışık değerlerinin dağılması sağlanır. Daha sonra kemer ayakkabı benzeri aksesuarlar üzerine gerekiyorsa Edit > Fiil ve buradan da Pattern'den kemerde görüldüğü gibi desen atılır.

Pilise ve türleri olan pili ve pilikaşe aşağıda gösterilmiştir. Pilisenin işlem basamağı, büzgü ve volan işlem basamakları için de geçerlidir. Yalnızca kumaşa hacim kazandıran zayıf, orta ve güçlü ışıklar modelin yapısına uygun çizilir.

Çalışmanın kumaş çizimi bölümünde, ışık - gölge yani zayıf, orta ve güçlü ışıkların kumaşın yüzeyindeki kontrastı oluşturduğunu ve kumaşın yüzeyindeki kontrastı düzenleyerek kumaşın değişik karakterlere bürünmesini sağlayabiliriz demiştik.

Elbise çizimi bölümünde ise en önemli faktör, insan vücudunun fonksiyonlarından kaynaklanan kıvrımlardır demiştik; yani vücudun hangi yöne doğru olduğudur. Çünkü kıvrımlar elbisenin altındaki vücudu gösterirler.
Çalışmanın son bölümünde ise Pilise, büzgü ve volan gibi modanın vazgeçilmez aksesuarlarını anlattık. Özetleyecek olursak Path, Pen tool, create a New Layer, Alt + delete, Fitler > Blur > Gaussian Blur ve Edit > Fiil gibi Photoshop komutları dışında fazla komut kullanmadık. Bu çalışmalar bu komutlar dışında birçok yolla da yapılabilir. Burada sorun Photoshop komutlarından çok neyi nereye nasıl koyacağımızda. Bu da anatomi, kumaş, doku ve ışık gölge hakkında bir alt yapı bilgisinin olmasını gerektirir. Aşağıda verilen örnek yukarda belirttiğim Photoshop komutlarıyla yapılmıştır.

Model de temel bazı kumaşlar kullandık:
Palto kumaşı için kalın yünlü kumaş yani tüvit, kaşe kumaş  (1). Paltonun astarı için ince ekose kumaş (1)
Elbisede orta kalınlıkta olan saten için chanel kullandık (2) Bolero ve eldiven de triko kumaş kullandık (3)
Kol ve çorapta özel kumaşlar yani dantel ve şifon kumaş kullandık (4).
Çalışma da görüldüğü gibi paltoyu yapabilmek için kumaşın karakterini iyi bilmek gerekir. Çünkü insan vücudunun fonksiyonlarından kaynaklanan kumaş kıvrımları için kumaş yüzeyinde ışık ve gölgeyi doğru yerlerde kullanmak gerekiyor. Bunun yanında doku bilgisi (yani kumaş yünlü mü, pamuklu mu, polyester mi ya da naylon mu? ) de önemli. Işık ve gölge ayarlamaları, kumaş yüzeyde bu bilgiler doğrultusunda kullanılırsa paltonun kalın ve yünlü, çorabın transparan ve dantel, boleronun yünlü ve triko elbisenin parlak olduğu hissi görselleştirilebilir.

 

March 2007

 


Genel