Photoshop Magazin
 


Marka ve Marka Tescil Başvurusu

01 March 2007 | Sayı: Mar 2007
 
1 2 3 4 5
 

Marka ve Marka Tescil Başvurusu


Merhabalar Photoshop Magazin okuyucuları, siz tasarım sahiplerinin kazanması gereken bir başka önemli koruma şekli Marka Teşcili'dir


Avrupa Birliği Patent Kurumuna 20.'inci üye olduk, ama 2004'te patent, marka tescilimiz yüzde 25 arttı ve 47 bine ulaştı. Bu büyüklükle üçüncü sıraya yerleştik. 2005 yılı itibarıyla, Türkiye'de gerçekleşen marka tescil başvuru sayısı ise 59.112'dir. Markalaşma ve bu bağlamda bu markanın tescillenmesi artık bir zorunluluktur.


MARKA NEDİR?


556 sayılı Markların Korunması Hakkında K.H.K. anlamında bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmesi koşuluyla, kişi adları dahil, sözcüklerden, şekillerden harflerden veya sayılardan oluşan her türlü işarete MARKA denir. Ticaret unvanları ve işletme adları başka kanunlarla tescil edilmiş olsa bile, Marka Olarak Tescil Edilmedikçe marka tescil haklarından faydalanamazlar. Ticaret unvanları, işletme adları, sloganlar, logolar, markalaşma faaliyetleri arasında oluşturulan yeni isimler ve domain adresleri marka tescil başvurusu ile korunabilmektedir. Türkiye'de markaları en etkili koruma şekli Türk Patent Enstitüsü nezdinde, sicile işlenmiş olmasıyla gerçekleşmektedir. Markaların 556 Sayılı KHK' nin etkili korumasından yararlanabilmesi için Tescilli Olması Zorunludur.


MARKA TESCİL BAŞVURUSUNA KARAR VERDİNİZSE...


İlk öncelikle marka ön araştırması yapmanız, hali hazırda tescillenmesi için başvuru yapmayı düşündüğünüz mar¬kanızın daha önce tescilli olup olmadığını öğrenmeniz açısından oldukça önem taşımaktadır. Böylelikle, TPE nezdinde yapılacak ön inceleme sonucunda, başvurunuza olası bir Kısmi Red veya Red gelmesi olasılığını da minimuma indirmiş olursunuz. Bu ön araştırma isterseniz Türk Patent Enstitüsü nezdinde resmi bir araştırma şeklinde olabileceği gibi, danışman firmanızın datalarında da olabilmektedir. Markanın başkası adına tescilli olmadığını öğrendikten sonra, tescil için müracaat edilebilmektedir. Başvuru yapılması uygun olan markanız için, altı ay içinde rüçhan haklı, herhangi bir zamanda rüçhan haksız olarak da marka tescili için başvuru yapılabilmektedir. Markalar, Türk Patent Enstitüsüne müracaat gününden itibaren korunmaya hak kazanmakta olup, kanuni prosedürler nedeniyle İtiraz gelmemesi durumunda tescil belgesinin gelmesi ortalama 12-14 ay sürmektedir.


Yapılan ön araştırma sonucunda markanın başkası adına tescilli olup olmadığı öğrenildikten sonra, Türk Patent Ensti¬tüsü Markalar Dairesi Başkanlığına başvuru yapılır. Marka başvurusu yapılınca, başvuru formuna evrak giriş numarası ile tarihi içeren bir pul yapıştırılır. Alınan bu numara ile marka üzerindeki hukuki haklar başlar. Yaklaşık 1-1.5 aylık süre içerisinde de, TPE'den resmi kabul yazısı gelir. Marka başvurusu, TPE'nin marka uzmanlarınca Markalar Hakkındaki KHK çerçevesinde ve bu kararnamenin 5, 6, 7 ve Ş.maddeleri çerçevesinde bir ön incelemeye tabi tutulur. Bu ön inceleme sonunda, uzmanlarca yukarıda belirtilen mev¬zuat uyarınca her hangi bir engel tespit edilmemesi halinde, ortalama 4-6 ay sonra, markanızın Resmi Marka Bülteninde yayınlanmasına karar verilir. Tescil başvurusu yapılan bütün markalar, ayda bir yayınlanan Resmi Markalar Bülteninde 3 ay süreyle üçüncü kişilerin itiraz ve incelemesine sunul¬maktadır. Bu süre içinde markaya karşı bir itiraz olmaması halinde markanın tesciline karar verilir. Ancak TPE'nin ön incelemesinde veya bültende yayınlanan markaya karşı her hangi bir itirazın olması halinde, bu itiraz bildirilir ve itiraza itiraz etme hakkı doğar. Resmi Markalar Bülteninde yayınlanan markalara herhangi bir itiraz gelmemesi duru¬munda, itiraz süresinin bitiminden ortalama 15-30 gün içinde tescil kararı tebliğ edilir.Tescil kararının tebliğinden itibaren 2 aylık kesin süre içinde tescil harcının ve noksan evrakların tamamlanması gerekmektedir. Noksan evraklar tamamla¬nırsa, yaklaşık 30-60 gün içinde MARKA TESCİL BELGESİ gönderilmektedir


TESCİLLİ MARKANIN HUKUKİ OLARAK SAĞLADIĞI HAKLAR NELERDİR?


556 sayılı Kararnamenin, tescilli markalara sağladığı koruma ile, markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli markayı, benzerlerini ve halk üzerinde tescilli marka ile karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarın¬dan dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılmasının önlenmesini isteme, Tescilin hukuki olarak sağlayacağı tescilli bir markanın başkasına devir edilebilirliği, miras yolu ile intikal edilebilirliği, kul¬lanma hakkının lisans konusu olabilirliği, rehin ve teminat olarak gösterilebilirliği gibi haklardır.


* Bu tür haklar başvurular için de geçerlidir.
* Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.


Photoshop Magazin Okuyucuları ve siz değerli tasarım ve marka sahipleri, Bir ürünün yalnızca ortaya çıktığı ülkede değil, dünya çapında da aranır ve tüketici tarafından tercih edilir olmasının en önemli göstergesi markasıdır. Yatırım yaptığınız markanızın, 3. şahıslar tarafından kullanılmasına göz yummayınız. TPE nezdinde yapacağınız bir başvuru ile, markanızı güvence altına alınız.


Diğer sayıda görüşmek dileğiyle... photosffip

 

March 2007

 


Tasarım Hukuku