Photoshop Magazin
 


I.E.Ü. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü

01 March 2007 | Sayı: Mar 2007
 
1 2 3 4 5
 

I.E.Ü. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü


hspace=0


İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odasının girişimi ile İTO Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından, 2001 yılında kurulmuştur. Üniversite İzmir'in ve Ege Bölgesinin ilk özel üniversitesidir. Üniversite kampusu, İzmir-Balçova'da Teleferik mevkiinde bulunmaktadır. Kampusun şehir merkezinde yer alması dolayısıyla ulaşım çok kolaydır. Kampus alanındaki 3 ayrı blokta yer alan binalarda her türlü görsel, işitsel cihazlar ve internet bağlantılarının bulunduğu çeşitli kapasitede derslikler bulunmaktadır. Yine aynı binalarda genel amaçlı Bilgisayar Laboratuvarları, CAD Laboratuvar-ları, Mikroişlemci Laboratuvarı, Bilgisayar Ağları, İletişimi ve Güvenliği Laboratuvarı, Grafik Tasarım Laboratuvarı, Çizim Stüdyosu, Fotoğraf Stüdyosu, El Aletleri Atölyesi, Model-Maket Atölyesi ve Moda Atölyesi olarak kullanımda olan çeşitli atölye ve laboratuvarlar mevcuttur. TV ve Radyo stüdyolarının ise kurulma çalışmaları sürdürülmektedir.


hspace=0

Kampus alanı içinde çeşitli aktivitelerin yapılabileceği spor alanları, dans salonları, futbol ve basketbol sahaları vardır.


Yine bu alanda öğrencilerin yemek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yemekhane ve kafeteryalar bulunmak¬tadır. Varolan binalardaki diğer alanlar, çeşitli kapasitede konferans salonları, kütüphane, mutfak, kantin ve yurtlar olarak listelenebilir.

hspace=0

2001-2002 akademik yılında lisans kademesine öğrenci alarak öğretime açılan Üniversite, 4 Mart 2002 tarihinden itibaren yüksek lisans programlarını da açarak faaliyetlerini lisansüstü seviyede de sürdürmeye başlamıştır. Kuruluş kanununda 3 fakülte, 4 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü bulunan üniversiteye 2003 yılında Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi de eklenmiştir.

hspace=0

hspace=0

2001-2002 akademik yılında lisans kademesine öğrenci alarak öğretime açılan Üniversite, 4 Mart 2002 tarihinden itibaren yüksek lisans programlarını da açarak faaliyetlerini lisansüstü seviyede de sürdürmeye başlamıştır. Kuruluş kanununda 3 fakülte, 4 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 2 enstitü bulunan üniversiteye 2003 yılında Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi de eklenmiştir.

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0

hspace=0
İEÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi; ülkemizin teknolojik ve doğal kaynaklarının, toplumsal ve kültürel dokunun, endüstriyel ve ekonomik koşullar ölçüsünde değerlendirildiği, üniversite - sanayi işbirliğine dayanan bir tasarım eğitimi vermek amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda, tasarım sektörüne yönelik; ulusal pazarın gerçeklerine ve uluslararası pazarın beklentilerine uygun olarak; tasarımda, üretimde, personel yönetiminde, kurumsal organizasyonda, ürünlerin markalandırılmasında ve pazarlamasında, yeni ürün yaratabilen ve sektörü iyi tanıyan, ülke endüstrisinin rekabet gücüne katkıda bulunan mezunlar vermek hedeflenmektedir. İlk Mezunlarını moda tasarımı alanında 2004-2005 Öğretim Döneminde veren Fakülte, 2004 yılında üç tasarım bölümünün, 2005 yılında da Mimarlık Bölümünün açılmasıyla hızla gelişmekte ve yerli-yabancı öğretim kadrosunun da artmasıyla birlikte kimliğine kavuşmaktadır. Yaratıcılığı ve endüstriyle işbirliğini destekleyen dinamik bir ortamda tasarım disiplinlerini bir çatı altında toplamış olan fakültede birbirleriyle yakın bir iletişim ağı içinde, ortak programlar uygulanmaktadır.

Eğitimin ilk dönemi, her bölümden gelen tüm öğrencileri biraraya getirerek, bir program çerçevesinde kaynaştırmayı amaçlar, ikinci yılda ağırlık bölümlerin kendi derslerinde, üçüncü yılda ise uzmanlık alanlarındadır. Mezuniyet yılı, öğrencinin tasarım kimliğinin bireysel olarak ön plana çıkmasına fırsat yaratır.


İEÜ, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi beş bölümden oluşmaktadır:
» Moda Tasarımı Bölümü,
» İletişim Tasarımı Bölümü,
» İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü
» Mimarlık Bölümü.
» Endüstriyel Tasarım Bölümü,
Fakültenin tüm bölümlerine 2006-2007 ÖSS puanı ile öğren¬ci alınmaktadır. Ayrıca, 2006-2007 öğretim yılından itibaren Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı da öğrenci almaya başlamıştır. İEÜ, öğrencilerini daha fazla çalışmaya teşvik etmek ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek için çeşitli burslar vermektedir.

Öğretim Ücreti Bursu: ÖSYS kılavuzunda belirtilen Burslu kontenjanından yerleştirilen öğrencilere verilir. Bu bursu almaya hak kazanan öğrencilerden;
* Öğretim ücreti alınmaz.
* Şehir dışından gelenler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sı¬nırları dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin sağladığı öğrenci yurdunda kalma olanağı sağlanır.
* Ayrıca, her öğretim yılında 9 ay süreyle ödenmek üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen aylık ödeme yapılır (2006-2007 öğretim yılında aylık 300 YTL ödenecektir). Başarı Bursu: İngilizce hazırlık programı dışında, öğrenim gördüğü lisans/ön lisans eğitiminin kayıtlı olduğu bölümün¬de/programında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dahilinde öncelik sırasına göre başarı bursu verilmektedir. Bu öğrenciler ertesi yıl öğretim ücretinin tamamını veya Mütevelli Heyet tarafından belirlenen bölümünü ödemezler.

İEÜ - Endüstriyel Tasarım Bölümü >> Vizyon <<
Endüstriyel tasarım eğitimi, uygulamaları ve araştırmala¬rı alanında tüm dünyada prestijli bir merkez konumuna yükselmek ve tasarım aktivitesini ulusal ve uluslararası pazarın beklentileri ve ekonomik koşulları doğrultusunda geliştirmektir.

hspace=0

>> Stratejik Hedefler <<
1) Endüstriyel Tasarım uygulamalarında kullanılan en çağ¬daş, yenilikçi ve ilerici araçların eğitimini vermek.
2) Tüm dünyada aranır ve iş yapabilir nitelikte mezunlar yetiştirmek
3) Endüstriyel tasarım kültürü, kuramları, tarihi, alanlarında araştırmalar yapmak
4) Eğitimi ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı katma değer üreten stratejik endüstriyel tasarım projeleri uygula¬malarıyla birleştirmek.
5) Tasarım alanlarında ulusal ve uluslararası eğitim, atölye faaliyetleri gerçekleştirmek
6) Her ölçekte endüstriyel kuruluşlarla tasarım odaklı eği¬tim, proje, araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek.
7) Tasarım bilincinin yayılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak
8) Toplumun ve çevrenin iyileştirilmesine tasarım yoluyla katkıda bulunmak

Endüstriyel Tasarım eğitimi, tüketim pazarına yönelik, seri üretilebilecek her türlü kullanım eşyasının ve hizmetlerin tasarımını içerir. Otomotiv sektörü, elektronik ve iletişim sektörü, mobilya sektörü, beyaz eşya, endüstriyel seramik, sergileme ve ambalaj sanayi gibi pek çok sektörde AR-GE bölümlerinde çalışacak ya da danışmanlık hizmetiyle bu sektörlerin ürün stratejisini belirleyecek profesyoneller yetiştirmek hedeflenmektedir. Bölüme ilk iki yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alındıktan sonra 2006 yılından itibaren ülkemizdeki benzer endüstriyel tasarım/endüstriyel ürün tasarımı eğitimi uygulayan üniversiteler gibi ÖSS Sayısal Puanı ile öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bölüme her yıl 50 öğrenci alınmaktadır ve eğitim dili İngilizce'dir. İngilizceleri yeterli olmayan öğrenciler için üniversitemizde en az bir yıllık İngilizce Hazırlık eğitimi yanında eğitimleri süresince yabancı dillerine destek sağlayacak eğitim programları ve laboratuarlar da bulunmaktadır. Üniversite de eğitim dili İngilizce olduğu gibi ikinci bir yabancı dil eğitimi almak da zorunludur. Bölüm öğrencile¬rimizin çoğu İtalyanca, Almanca, Fransızca hatta isterlerse Japonca ve Rusça gibi dilleri de alabilmektedirler.

 

hspace=0

Yaratıcılığı üç boyutlu düşünme yeteneği ile teknik olarak geliştiren didaktik yapı endüstriyel ürün ve hizmetlere yönelik üretim koşullarını ve malzeme kullanımı konusunda öğrenciyi teknik olarak donatır. Üç boyutlu düşünme pratiği ürün tasarımına yönelik çizim ve prezentasyon teknikle¬riyle başlatılır, model yapımı ile gerçekleştirilir, bilgisayar ortamında tasarım ve sunum teknikleriyle geliştirilir. Çağa damgasını vuran görsel kültür, sanat ve tasarım akımları, tasarım sosyolojisi, tasarım semantik bilgisi gibi konularla tasarım kültürü pekiştirilir. Endüstriyel Tasarım Lisans Programında öğrenciler 3. yılın başından itibaren Ürün Tasarımı veya Tasarım Yönetimi alanlarından birini seçerek bu alanlarda uzmanlaşırlar. Ürün Tasarımı Uzmanlık Alanı öğrencileri, mezun olduklarında firmaların AR-GE bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilir ya da serbest tasarımcı olarak firmalara tasarım danışmanlığı hizmeti verebilirler. Tasarım Yönetimi Uzmanlık Alanında ise tasarımı salt bir ürün geliştirme aktivitesi değil ama aynı zamanda kurumsal vizyonu etkileyen bir tasarım politikası oluşturmak olarak gören bir anlayış çerçevesinde tasarım yöneticisi yetişti¬rilmesi hedeflenmektedir. Bölüm ulusal ya da uluslararası tasarım ve üretim gerçekleştiren firmalarla temasa geçerek her iki uzmanlık alanı öğrencilerinin bu kuruluşlar bünyesindeki yerel, ulusal, hatta global nitelikli ürün tasarımı ya da tasarım yönetimi projeleri içinde yer almalarına büyük önem vermektedir. Böylece öğrenciler daha eğitim aşama-sımda profesyonel tasarım ve iş deneyimi kazanmış olurlar. Misafir öğretim üyeleri ve profesyonellerin katkıları, seminerler, endüstri gezileri, laboratuar, stüdyo, model-maket atölyesi ortamlarında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde öğrenciler için canlı ve etkileşimli bir atmosfer ile tasarım eğitiminde süreklilik de sağlanmış olur.

hspace=0

Bölümde Proje Odaklı Eğitim Modeli diyebileceğimiz bir tasarım eğitimi verilmektedir. Bu modelde ilk yılın odağında Tasarım, ikinci yılın odağında Ürün Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Araçları, üçüncü yılın odağında seçilen uzmanlık alanına bağlı olarak daha gelişmiş endüstriyel tasarım uygulamaları ile tasarım yönetiminin ilkeleri yer alır. Bütün bu konular her yarıyıl içinde birbirini de takip eden bir gelişim modeli içerisinde projelendirilirler. Mo¬bilya, Ambalaj, Hizmet Sektörü, Yiyecek ve Gıda, Dijital Ürünler, Yönlendirme ve Sergileme Sistemleri gibi sektörler ile Afet, Sürdürülebilirlik, Evrensel Tasarım gibi alanlar belli bir düzen içerisinde projelendirilirler. Bölüm öğrencileri ilk yıldan itibaren ulusal ve uluslararası yarışmalara girmeleri  konusunda teşvik edilir ve yönlendirilirler.

hspace=0

hspace=0

Henüz üç yıllık geçmişine rağmen öğrencilerimiz bölüm kurulduğundan bu yana en az bir tasarım ödülü almışlardır. Tasarım Yarışmala¬rına katılım ve yönlendirme için başlı başına bir seçmeli ders de bölümün programında yer almaktadır. Bombay-Sapphi-re, Bosch, ve Mimarlar Odası yarışmalarından ödülle dönen öğrencilerimiz Marksman, Peugeot gibi uluslararası tasarım yarışmaları yanında yerel kuruluşların düzenledikleri pek-çok yarışmaya da katılmaktadırlar. Dördüncü yılın merkezindeki Bitirme Projelerinde öğrencilerimizin kendi kişisel tasarımcılık kimliklerini en üst düzeyde ortaya koymaları beklenir. Bu yıl içinde gerçekleştirilen Tasarım Araştırmaları ve Bitirme Tezi dersleri de kurumumuzun tasarım uygulamaları yanında bilgi birikimine ve araştırmaya dayalı bir tasarım kültürüne verdiği önemi de göstermektedir.

Üniversitenin ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin genel kullanım amaçlı laboratuar, kütüphane, atölye, stüdyo, sınıf olanakları yanında özellikle tasarım eğitimine yöne¬lik çok gelişmiş bir Model-Maket Atölyesi, bir El Aletleri Uygulama Atölyesi, 80 kişilik PC laboratuarı ve 40 kişilik Macintosh tabanlı bilgisayarlı tasarım laboratuarları bu¬lunmaktadır. Bu bilgisayar laboratuarlarında AUTO-CAD, RHINOCEROS, 3DS MAX, PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, THINKDESIGN, ve Multimedya tasarım uygulamalarına yönelik yazılımların eğitimi verildiği gibi bu olanaklardan her öğrenci kendi proje uygulamaları için de yararlanmaktadır. Tasarım uygulamalarının baskılarının da bu laboratu¬arlar bünyesindeki yazıcı ve büyük ebatlı baskı makinaların-dan alınması mümkündür. İEÜ'nde okumaya hak kazanan her öğrenciye verilen laptop bilgisayarlar ve bina içinden sağlanan kablosuz internet bağlantıları da öğrencilere sağla¬nan önemli olanaklardandır.

hspace=0

İzmir Ekonomi Üniversitesinin bünyesinde, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla eğitim hizmeti yanında çok sayıda araştırma, geliştirme merkezi de faaliyet göstermektedir. Bunlar arasında yer alan EKOTAM - İzmir Ekonomi Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi de tasarım odaklı sorunların çözümüne yönelik proje oluşturmak ve bunların üretilip hayata geçirilmesini sağlamak; değişik sektörlerden, gerçek ve tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda tasarım projeleri üretmek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek; kuramı, uygulama ile yaşama geçirirken eğitim ve endüstri arasında bütünleştirici bir rol oynamak; tasarım danışmanlığı üstlenerek sektöre hizmet etmek; Türkiye'de tasarımın gelişmesine katkıda bulunacak girişimleri desteklemek; tasarım konusunda seminer, kongre, konferans, bilimsel toplantı düzenlemek, radyo ve TV programları hazırlamak, yayınlar yapmak ve bunlarla ilgili gerekli komiteleri oluşturmak; bu alanda çalışacak alt birim¬ler, çalışma grupları, topluluklar ve platformlar oluşturmak amacıyla kurulmuştur.IEÜ-Endüstriyel Tasarım Bölümü bu merkezin faaliyetleri bünyesinde de öğrencilerine eğitim sırasında proje olanakları sağlamaktadır.

İEÜ, Endüstriyel Tasarım Bölümü tasarım eğitimini, uygulama, kuram, ve iletişim ışığında yorumlamakta ve sürekli bir etkinlik platformu oluşturmaktadır. Seminerler, sempozyumlar konferanslar, yurtiçi ve yurtdışı geziler yanında özel-kamu kuruluşları ile ortak gerçekleştirilen projeler ile yaratılan renkli atmosfer altında çalışan öğrencilerimiz, hem çağın hem de günün hızla değişen gerçeklerine ayak uyduran misyonumuzla; artı değerler üreten, toplumumuzun yaşam kalitesini yükselten, ülkeye ekonomik katkısı olan, sorumlu, girişimci, demokratik, aydın ve yaratıcı tasarımcılar olarak yetişmektedirler.
 

 

March 2007

 


Atölye