Photoshop Magazin
 


Hızla Büyüyen Dijital Dünya

01 March 2007 | Sayı: Mar 2007
 
1 2 3 4 5
 

Hızla Büyüyen Dijital Dünya


hspace=0


Çığır Açan EMC & IDC Çalışmasıı Sonuçları Açıklandı:
2010 SENESİNDE 988 MİLYAR GB’lik DİJİTAL BİLGİNİN YARATILACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR


Çalışma, zengin medya ve kullanıcıların oluşturduğu ana yönlendiriciler tarafından belirlenen içerikler ve 1.6 Milyar internet kullanıcısını içeriyor


HOPKINTON, Mass. – 6 Mart 2007 – Bilgi altyapısına yönelik çözümler konusunda dünya lideri olan EMC Corporation, bugün EMC’nin sponsorluğunda IDC tarafından gerçekleştirilen çalışmanın çarpıcı sonuçlarını açıkladı.  IDC’nin gerçekleştirdiği çalışma, dünya çapında bireyler ve ticari kurumlar tarafından yaratılan ve kopyalanan dijital bilgilerin miktarını ve çeşitlerini ilk kez ölçen ve öngören bir çalışma olma özelliğini taşıyor.


 Büyüyen Dijital Dünya: 2010 Yılına Kadar Dünya Çapında Beklenen Büyüme  başlıklı çalışma dünyanın belirli bir senede yarattığı ve kopyaladığı bilgi miktarını ortaya çıkarıyor.  2010 senesine kadar tüm “ dijital dünya”yla ilgili tahminlerde bulunuyor ve büyüyen dijital dünyaya katkıda bulunan belirli bilgi çeşitleri ve coğrafyaları tanımlıyor. Raporda elde edilen bulguların bireyler, ticari kurumlar ve toplum için çok önemli sonuçları bulunuyor..EMC & IDC Dijital Dünya Çalışması


Önemli Bulgular


1. Kademe


• 2006 senesinde, yaratılan, toplanan ve kopyalanan dijital verilerin toplamı 161 exabit ya da bir diğer deyişle 161 milyar gigabit’tir.
• 2010 senesinde dijital dünyaya eklenecek verilerin toplamı, 2006 senesine göre altı kat,  bir diğer deyişle de 988 exabit daha fazladır.
• Dijital dünyanın 2006 ile 2010 seneleri arasındaki kümülatif yıllık büyüme oranı (CAGR) %57’dir. 
• 2010 yılına gelindiğinde, dijital dünyanın yaklaşık %70’i bireyler tarafından yaratılacaktır ve  dijital dünyanın en az %85’inin güvenlik, gizlilik, güvenilirlik ve uyumluluğundan kurumlar sorumlu olacaktır.
• Kullanıcılar tarafından oıluşturulan içeriklerin çoğuna, ağ üzerinde, veri merkezlerinde, sunucu sitelerinde, PBX’te, Internet anahtarında, yedekleme sisteminde kurumların eli bir şekilde değecektir. 
• IT yöneticileri tanım alanlarının yaygınlığının önemli ölçüde arttığını göreceklerdir.
• Çığ gibi büyüyen verilere karşılık vermemenin sebep olacağı maliyet gittikçe artabilir ancak yine de CEO ( İcra Kurulu Başkanı) ve CFO’lar (Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı) bu artışın farkına hemen varmayabilir.
• Verinin yönetimi ve verinin değerinin bilincine varılmasına kapsamlı ve disiplinli bir yaklaşım benimsemek, veri patlamasının sebep olduğu gizli ya da gizli olmayan maliyetleri azaltmada kilit rol oynar.
• Bugün kurumlar, altyapılarını daha dinamik ve veri merkezli hale getirmek için yeniden tasarlamaya başlıyor.

2. Kademe

• Dijital dünyanın %95’inden fazlası yapılandırılmamış verilerden oluşuyor. Kurumlardaki yapılandırılmamış veriler tüm verilerin %80’ini  oluşturuyor. 
• Kurumlar tarafından yaratılan ve kopyalanan altküme, bir bütün olarak dijital dünyadan bile daha hızlı büyümektedir. ( bugün % 25, 2010 senesinde %30)
• Bugün,  dijital dünyanın %20’si uyumluluk kuralları ve standartlarına tabiidir ve %30’u da yakında güvenlik uygulamalarına tabii olacaktır. 
• IDC bugün, organizasyon  verilerinin  %10’dan daha azının değerlerine göre sınıflandırıldığını ya da derecelendirildiğini öngörmektedir.  IDC sınıflandırılmış veri miktarının yıllık büyüme oranının %50’den fazla olmasını beklemektedir.
• Organizasyon verilerinin yaklaşık dörtte biri veri merkezlerinin dışındadır.
• Kurumsal verilerin %30’u küçük işletmelerde bulunmaktadır.  
• Gelişmekte olan ekonomiler- Japonya hariç Asya-Pasifik Bölgesi ve Kuzey Amerika ve Batı Avrupa dışında kalan dünyanın diğer ülkeleri- Dijital Dünya’nın %10’unu oluşturmaktadır. Bu oran gelişmiş ekonomilerden %30-40  oranında daha hızlı büyüyecektir. 
• 2007 senesinde, yaratılan verilerin miktarı ilk kez, mevcut veri depolama kapasitesini aşacaktır.
• Kullanıcılar tarafından yaratılan içerikler ve tüketici elektronikleri ile ilgili dijital veri miktarı artmasına rağmen, kurum verileri için mevcut olan veri depolama oranı dikkat çekici bir biçimde sabit kalmaktadır.   

hspace=0
3. Kademe

• Veri Depoları: Tüm kurumların yaklaşık beşte biri veri depolarının hacminin 2007 senesinde iki katına çıkmasını beklemektedir.
• 2006 senesinde Internet kullanıcı sayısı 1.1 milyardı. 2010 senesinde 1.6 milyara ulaşacaktır.
• E-Posta:1998 senesinde 253 milyon postakutusu,  2006 senesinde yaklaşık 1.6 milyar postakutusu, 2010 senesinde yaklaşık 2 milyar postakutusu. 1998 senesinden 2006 senesine kadar, gönderilen e-posta sayısı, e-posta gönderen kişi sayısına oranla 3 kat daha hızlı arttı; 2006 senesinde yalnızca iki kişi arasındaki e-posta trafiği bile, spam dahil, 6 exabit miktarındaydı. 
• Kurumlarda Hızlı Mesajlaşma:2010 senesine kadar toplam Hızlı Mesaj hesap sayısı 250 milyona ulaşacaktır.. Bu rakama işle ilgili hızlı mesajlar yollayan tüketici hesapları da dahil olacaktır.  
• Bilgi İşi: Bilgi/veri sektöründeki çalışanlar e-postaları okumak ve yanıtlamak için haftada 14.5 saat, belge oluşturmak için haftada 13.3 saat, bilgi araştırmak için haftada 9.6 saat ve veriyi analiz etmek için de haftada 9.5 saat harcıyor. Bilgisini kullanarak çalışan 1.000 çalışan istihdam eden bir kurum, verilerini bir uygulamadan diğer uygulamaya taşırken yeniden yapılandırmak zorunda kaldıklarından dolayı yılda 5.7 milyon USD kaybederler.  İstenilen veriyi bulamamanın aynı kuruma maliyeti ekstradan bir 5.3 milyon USD’dır.
• Arşivleme ve hiyerarşik veri depolama yönetimi yazılım pazarının hacmi: 2006’dan 2010 senesine kadar iki katına çıkarak, dünya çapında 1.7 milyar USD’a ulaşacaktır.
• Uyumluluk: uyumluluk girişimlerini desteklemeye yönelik bir IT altyapısını geliştirmek için donanım, yazılım ve bilgisayar hizmetlerine yapılacak harcamanın dünya çapında , 2006 ile 2010 seneleri arasında iki katına çıkarak, 21.4 milyar USD’a ulaşması beklenmektedir. 
• Eposta arşivleme: 2006’da 471 milyon USD olan yazılım ve sunucu hizmetleri pazarının, 2010 senesinde 1 milyar USD’a ulaşması beklenmektedir.
• Güvenlik: 2006 senesinde güvenlikle ilgili yazılımlara 40 milyar USD harcanmıştır. 2010 senesinde bu tutarın 65 milyar USD’a ulaşması bir diğer deyişle, toplam IT haracamalarının %5’ini oluşturması beklenmektedir. Bu tutara, güvenlik ürünlerini destekleyici yazılım, donanım ve ağ harcamaları eklendiğinde, tüm IT harcamalarının yaklaşık %10’una ulaşılmaktadır.
• Kurumdan Tüketiciye: Şirketler ve müşterileri arasındaki elektronik ticaret bağlantısı sayısı önümüzdeki beş sene içinde 100 katına çıkacaktır. 

 

March 2007

 


Haberler