Photoshop Magazin
 


Terminoloji

01 February 2007 | Sayı: Feb 2007
 
1 2 3 4 5
 

Genel konuşma ve yazı dili dışında kalan, teknik alanlarda kullanma ihtiyacı duyulan terimler, alanımızda uzmanlaşma yolunda bize en gerekli teknik bilgilerdir.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q   R  S  T  U  V  W  X  V  Z

Abend Olağandışı sonlanma 
Aborted connection  Bağlantının yarıda kalması 
Abort to  Yarıda kesme 
Above the line cost  Çizgi üstü maliyet 
Above-the-line media  Çizgi üstü iletişim araçları 
Absolute adress  Absolute adress 
Absolute hyperlink  Tam adresli link 
Absolute path name  Tam yol adı 
Absolute URL  Tam adres ağ noktası 
Abstract data type  Soyut  veri tipi 
Abstract symbol   Soyut simge 
Accelerator  Hızlandırıcı 
Accelerated graphic port  Hızlandırılmış veriyolu 
Accent  Vurgu 
Access barred  Erişim engelli 
Access control key  Erişim kontrol anahtarı 
Access counter  Ziyaretçi sayacı 
Access level  Erişim düzeyi 
Access lock  Erişim kilidi 
Access violation  Erişim ihlali 
Account name  Kullanıcı adı 
Accordion insert  Akordeon ek 
Acquire  Elde Etmek, Elde Et 
Accreditiation  Onay belgesi 
Across frst  Yatay sıralı 
Actions  Aksiyonlar 
Acetate  Asetat 
Achromatic color   Akromatik renk  
Acronym  Kısa ad 
Action  bar  Menü çubuğu 
Action shot  Hareketli çekim 
Actions   Aksiyonlar 
Active   Etkin 
Active cell  Aktif  hücre 
Active content  Aktif içerik 
Active link  Otomatik link 
Avtive risk  Aktif risk  
Adaptation   Uyarlama 
Adaptive  Uyumlu 
Adaptive advertising  Uygulamalı reklam 
Adaptive coding  Uyarlanabilir kodlama 
Ad click  Reklam tıklaması 
Ad hoc survey  Özel inceleme 
Ajdacency  Bitişiklik 
Adjust  Uyarla, Ayarla 
Adjusted  Uyarlanmış, Ayarlanmış 
Administrative domain  Yinetim alanı 
Adjustments      Ayarlar 
Adland      Reklam dünyası 
Adman       Erkek reklamcı 
Administrator       Yönetici 
Advance booking     Önceden yer ayırma  
Advance booking deadline    Erken  yer ayırtmak için son tarih 
Advance copy      Ön sayı, prototip 
Advertisement page      Reklam sayfası 
Advertising block     Reklam kuşağı 
Advertising rate     Reklam ücreti 
Advertising plan     Reklam planı 
Advertorial      Reklam yazısı 
Aged       Eskitilmiş 
Airbrush    Pistole Boya tabancası 
Air – bubble pack     Hava kabarcıklı ambalaj 
Air rights      Belediye reklam düzenleme hakları 
Alpha version      Alfa sürümü 
Alias      Arma  
Align       Hizala 
Aligned     Hizalı  
Aligntment      Hizalama 
Allotment      Pano payı 
All – purpose adversiting    Genelgeçer reklam 
Alphabet layout     Harf biçimli tasarım 
Alt Tag      Alt Etiketi 
alternate      alternatif, Dönüşümlü 
Altitude      Yükseklik, Rakım 
Anchor      Bağlantı 
Anchor Point      Bağlantı Noktası 
Anchor tenant       Ana kiracı 
Angle Gradient     Açılı Degrade 
Animated cursor     Canlı imleç 
Animation      Animasyon 
Anisotropic      Yön bağımlı 
Annotations      Açıklama Notları 
Anonymous remailer     Anonim mesaj yönlendirme 
Anti-Alias      Kırıksız Kenar 
Aperture      Diyafram 
Appearance      Görünüş 
Append      İliştir, Ekle 
Application      Uygulama 
Application association     Uygulama ortaklığı 
Application program     Uygulama programı 
Approach distance     Görülme mesafesi 
Arbitrary      Seçmeli 
Arc       Kavis 
Arch       Kemer 
Archive file      Arşivlenmiş dosya 
Archive site      Arşiv sitesi 
Arena advertising     Stadyum reklamları 
Argument      Argüman 
Armor       Zırh 
Arrange      Düzenle 
Array       Dizilim 
Art board      Resim kartonu 
Art History      Sanatsal Geçmiş 
Artifacts      Bozukluklar 
Artist Surfaces      Sanatçı Örüntüleri 
Artistic      Sanatsal 
Ascender line      Üst uzantı çizgisi 
Ascent Harfn       Üst Çıkıntısı 
Aspect Ratio      En-boy Oranı 
Assembly      Sayfa montajı 
Associator     Birleştirici 
Assorted      Seçme 
Attach       İliştir 
Attitude      Tüketici tutumu 
Attribute      Öznitelik 
Audience loyality     İzleyici bağlılığı 
Audience measurement software  

İzleyici istatistiği yazılımı

Audio       Ses 
Audio point of purchase    Satın alma noktası reklamları 
Auto-Spacing      Otomatik Aralık 
Auxiliary service     Yardımcı hizmet 
Average issue readership    Sayı başına ortalama okur oranı 
Awareness research     Bilinirlik araştırması 

Baby legs      Ufak üç ayak 
Backbone cable     Dikey kablo, omurga kablo 
Backbone network     Omurga ağ 
Background      Arkaplan, Zemin 
Background color     Arkaplan rengi, zemin rengi 
Backlighting      Arkadan Işıklandırma 
Backward Send     Alta, Gönder 
Backout      Aslına döndürme, geri alma 
Backslash      Ters kesme işareti 
Back cover      Arka kapak 
Back issue      Eski sayı 
Balance      Denge 
Banding      asamak oluşumu 
Banner       Bez afiş, pankart 
Bannerhead      Sürmanşet 
Barter       Takas 
Baseline      Son cümle 
Baseline Shift      Üs-İndis Kayması 
Basic wight      Kağıt ağırlığı,gramaj 
Batch       Yığın 
Batch Progress     Yığın İşlemi 
Bearing      Yön 
Behavior      Hareket 
Bend       Eğ 
Benefit selling      Yarar satma 
Best time availabe    Uygun olan en iyi zaman  
Bevel       Bombe 
Bias       Dengeleme 
Bid       Öneri, teklif 
Bicubic      Bikübik 
Bilevel       Çiftdüzey 
Bilinear      Çift Doğrusal 
Billboard      Afiş panosu 
Binary       Binary 
Binary rate      Bit hızı 
Binder       Bağlayıcı 
Bindery      Ciltevi 
Binding edge      Sırt kenarı 
Bind-in      Saplama ek, dikişli ek 
Bitmap       Bit Eşlem 
Bitmap       Tire 
Black-and-white advertisement   Siyah-beyaz basın reklamı 
Black Clip      Siyah Yolma 
Black printer       Siyah kalıp 
Blank  Bakir, işlenmemiş; boş, boşluk 
Blanking paper     Beyaz kağıt 
Bleed      Taşma Payı 
Blend       Kaynaştır, Kaynaştırma 
Blend Mode      Kaynaşma Türü 
Blinds       Panjurlar 
Blind embossing      Kör baskı, gofre 
Blind headline       Anlamsız başlık 
Blob       Topak 
Blocked       Bekletimde, donmuş 
Blocking      Tıkanıklık, tıkanma 
Blur       Bulanıklaştır 
Blurred      Bulanık 
Blurred image      Bulanık imge 
Blurring      Bulanıklık 
Body       Ana kısım, esas metin 
Body type       Metin yazısı 
Boilerplate      Kalıp paragraf, klişe paragraf 
Boldface       Etli yazı, kalın yazı 
Bond paper      Yazı kağıdı 
Booklet      Kitapçık 
Border       Kenarlık, kenar,sınır 
Bounding Box      Sınırlama Kutusu 
Box Blur      Kutusal Bulanıklık 
Bracket      Braket, Tarama Poz 
Brand        Marka 
Brand name       Marka adı 
Brayer       El merdanesi 
Breakage allowance      Fire payı 
Break line      Sayfa başına sarkmış son satır 
Briefing      Özetlem 
Bright Coated Stock     Parlak Kuşe Kağıt 
Brightness      Parlaklık 
Bristol board      Bristol kartonu 
Broadcast      Tüme gönderim 
Bromide paper      Bromürlü kağıt 
Bronze       Bronzlaşmak 
Browse      Dosya Tara 
Browser      Dosya Tarayıcı 
Browsing      Tarama 
Brush Controls     Fırça Ayarları 
Brush Tip      Fırça Ucu 
Brushed      Fırçalanmış 
Buffer       Arabellek 
Build       Oluştur 
Build up      Hazırlamak, hazırlık yapmak, altyapıyı kurmak
Built-in      Yerleşik 
Bulge       Fıçı 
Bulk       Kağıt kalınlığı 
Bulk storage      Yığınsal bellek 
Bulky mechanical     Üçüncü hamur kağıt 
Bulletin      Bülten 
Bump       Bindirme 
Bump, curve      Tümsek 
Buried cable      Yeraltı kablosu 
Burn       Koyulaştır 
Burst       Patlak 
Burst speed      Maksimum hızı 
Business card      Tanıtma kartı, kartvizit 
Bus poster      Otobüs afişi 
Busy       Kalabalık 
Butt (Button)      Düğme 
Butt       Bitiştirmek 
By       Yazan 
Cache       Önbellek 
Calender      Perdahlamak 
Calendered paper     Perdahlı kağıt, cilalı kağıt 
Calibration      Kalibrasyon 
Calligraphy      Güzel yazı sanatı, kaligrafi 
Call to action      Eyleme çağrı 
Callout       Çıkma 
Camera      FotoMak 
Camera modification     Kamera düzeltmesi 
Camera-ready artwork    Basıma hazır resim 
Campain      Kampanya 
Campain evaluation     Kampanya değerlendirmesi 
Cancel       İptal etmek 
Candid  Doğal fotoğraf, natürel  
Canvas       Tuval 
Cap, Caps      Büyük Harf 
Capital height     Büyük harf yüksekliğ 
Caption      Alt Yazı, Resim Altı Yazısı 
Capture      Yakala 
Cascade      Art arda 
cast      Sapma 
Card       Kart 
Cardboard      Karton 
Cardboard engineer     Karton gereç tasarımcısı 
Card paper      Kart kağıdı 
Caricature      karikatür, kötü taklit 
Cartouche      Kartuş, süslü çerçeve 
cast-coated paper     Ekstra kuşekağıdı 
Catalog      Katalog 
CD drive      Cd okuyucu, yoğunteker okuyucusu 
Cellophone      Selofan  
Center       Orta, Ortala, Merkez 
Center headline     Ortalanmış başlık 
Centered     Ortalı 
Center count      Karakter ve boşluk sayısı 
Chairoscuro       Işık ve gölge sanatı 
Channel Mixer     Kanal Harmanlayıcı 
Channel Port      Kanal Kapısı 
Character count     Karakalem resim, füzen 
Checkbox      Onay Kutusu 
Chipboard       Gri karton 
Chisel       Kesik Uç 
Choke       Kısma 
Chroma      Renk Özü 
Circular       Sirküler 
Circular screen     Yuvarlak tram 
Circus layout      Karma tasarım 
Citation      Alıntı, iktibas 
Clean proof      Temin prova 
Cleanup      Temizleme 
Clearance     İzin  
Clip       Kes, Kesik, Oy 
Clip art      Hazır fotoğraflar 
Clipped Layer      Oymalı Katman 
Clipping (canvas)      Kırpma, Kesik 
Clipping (Color)     Yolma (Renk
Clipping Layer     Oyma Katmanı 
Clipping Mask      Oyma Maskesi 
Clipping Path      Dekupe Hattı 
Clone       Klonlama 
Clone Stamp      Klonlama Istampası 
Cluster       Küme 
Clutter       Reklam kalabalığı 
Coarse       Kalın, İri, Kaba 
Coarse paper      Kaba kağıt 
Coarse Screen      İri Tram, Kalın Tram 
Coarse Weave      Kaba Dokuma 
Coated Paper      Kuşe Kağıt 
Coating      Kat, tabaka 
Cockle       Pürüz 
Cold-air inflatable     Yer balonu 
Cold composition     Soğuk dizgi, soğuk tertip 
Collage      Kolaj 
Collapse      Kapat 
Color       Renk 
Color Adjustment     Renk Ayarı 
Color Balance      Renk Dengesi 
Color Bars      Renk Çubukları 
Color Book      Renk Kataloğu 
Color Burn     Renk Koyulaştır
Color cast       Renk Sapması 
Color Composite     Renkli Bileşik 
Color Dodge      Renk Açıklaştır 
Color Finder      Renk Seçici 
Color guide      Renk kılavuzu 
Color Noise      Renk Greni 
Color Picker      Renk Seçici 
Color Range      Renk Aralığı 
Color Replacement Color Reversal      Renk Değiştirme Renkli Diapozitif Film 
Color Sampler      Renk Örnekleyici 
Color Space      Renk Evreni 
Color Swap      Renk Takası
Colspan      Sütun Açıklığı 
Column      Sütun, dikeç 
Combine      Birleştir 
Comments      Yorumlar 
Commit      Onayla 
Compatibility      Uyumluluk 
Compensating      Denkleştiriliyor 
Compensation      Denkleştirme  
Components       Parçalar 
Composer       Düzenleyici 
Composite       Bileşik 
Compulsory       Zorunlu 
Concavity       İçbükeylik 
Concise       Özlü, Veciz, Kısa 
Condition       Koşul 
Conditional       Koşullu 
Confguration       Biçimleme, Düzenleme 
Consistent Color      Renk Uyumluluğu 
Constant      Sabit 
Constrain       Sınırla 
Constraint Construction View    Sabit Sınır Yapım Görünümü 
Contact       Başvurun 
Contact Sheet      Kontak Sayfası 
Context       İçerik 
Contiguous       Bitişik 
Contour       Kontur
Contract       Daralt 
Conversion       Dönüştürme 
Convert-point Tool      Nokta Dönüştürme Aracı 
Convolution       Evrişim 
Copy      Kopyalama, kopya 
Copy and paste     Kopyala ve yapıştır 
Copyright       Telif Hakkı 
Copyright-Checker      Telif Hakkı Denetçisi 
Core        Adet 
Count        Çekirdek 
Cove        Girinti 
Credit        Telif Ödeme, Jenerik 
Crisp        Temiz, Düzgün, Res-Free 
Crop        Kırp 
Crop Marks       Kesim İşaretleri 
Crosshair       Artı 
Crosshair cursor      Artı imleci 
Crossing       Geçişli 
Crumbles       Toz Parçaları 
Current       Mevcut, Geçerli 
Curve Fit      Eğri Uyumu 
Curves       Ton Eğrileri 
Curves Map      Eğriler Eşlemi 
Customization      Özelleştirme 
Darken       Karart, Koyulaştır 
Darkness       Koyuluk 
Data       Veri 
Decrease      Azalt 
Defringe      Saçaksızlaştır 
De-Interlace      Çizgisizleştir 
Denim       Blucin Kumaşı 
Desaturate      Doygunsuzlaştır 
Desaturated      Doygunsuz 
Desaturation      Doygunsuzluk 
Descent      Harfin Alt Çıkıntısı 
Description      Açıklama 
Despeckle     Noktasızlaştır  
Destinaton      Varış 
Detail       Ayrıntı, Detay 
Deviations     Sapmalar 
Device       Donanım 
Dialog       Diyalog 
Difference      Farklılık 
Diffuse      Dağıt 
Diffusion      Dağılma 
Directory      Dizin, Rehber 
Dirt       Çamur 
Disable      Etkisizleştir 
Discard      Çıkart, At 
Displace      Dönüştür 
Displacement      Değiştirme 
Disposal      Elden Çıkar 
Dissolve      Parçalanma 
Distort       Deforme Et 
Distortion      Deformasyon 
Distribute      Dağıt 
Distribution      Dağılım 
Dither       Dither 
Dock to Palette Well     Palet Havuzuna Yerleştir 
Document      Belge, Doküman 
Dodge Dolly      Açıklaştır Şaryo 
Done       Bitti 
Dot Gain      Nokta Kazancı 
Dotted Border      Noktalı Bordür 
Dotted Strokes      Noktalı Çizgiler 
Down first      Düşey sıralı 
Downgrade      İndirge 
Downsample      Alt Örnekle 
Draft       Taslak 
drop Shadow      Alt Gölge 
droplet      Damlacık, Salma, Sundurma 
Dummy      Taklit, Sahte 
Dune Grass      Kumluk Sazı 
Duotone      İki Tonlu 
Dust & Scratches     Toz ve Çizikler 
Dynamics      Değişkenlikler 
Dynamics      Dinamikler 
Edge Fidelity       Kenar Doğruluğu   
Edge Touchup       Kenar Vurgulama  
Edit        Düzelt  
Editor        Düzeltici, Editör  
Effects        Efektler  
Embedded       Gömülü, Gömme  
Enable        Etkinleştir  
Ensure       Sağlamak, Temin etmek 
Enumerated      Dökümlü 
Estimate      Hesapla 
Event      Eylem, Olay 
Exact       Tam Doğru 
Exchange      Değişim 
Exclude      Dışlamak 
Execution     Yürütüm 
Execution     Uygulama, Yürütme
Exit      Çık
Expand     Genişlet 
Export      Dışa Aktar
Exposure     Poz
Exposure Merge    Poz Birleştirme
Extension Color     Eklenti Rengi   
Fade       Soldur 
Fatal Error      Kritik Hata 
Faux       Yapay 
Feather     Eritme 
Feedback      Geribildirim 
Fidelity      Doğruluk 
Field of View      Görüş Alanı 
Figure Style      Rakam Stili 
Fill Path      Hatta Dolgu Yap 
Fingerpainting      Parmak İle Boyama 
Fisheye      Balıkgözü 
Fit       Sığdır, Uydur 
Flag       Bayrak 
Flatness      Düzlük 
Flatten       Düzleştir 
Flip       Ters Çevir 
Font       Font, Yazı Karakteri 
Font Size      Yazı boyutu 
Footer       Sayfa Altlığı 
Foreground      Önplan 
Format       Biçim 
Forward, Bring     Öne, Getir 
Fractional Widths     Kesirli Genişlikler 
Fractions      Kesirler 
Fragment      Parçalar 
Frequency      Sıklık 
Fringe       Saçaklı 
From (actions)      Kaynak (aksiyonlar) 
Frontmost      Enüstteki 
Full Justify      Tam Blok 
Fuzzball      Tüy Topu 
Fuzziness      Dağılım 

Gain   Artış, Kuvvet, Güç 
Gamut       Renk Genişliği, Renk Gamı
Gaussian Blur  Gauss Bulanıklığı
Generic   Özgün, Genel 
Ghost   Silüet
Glitter Parıltı, Parıldamak 
Glittering  Parlak 
Gloss    Parlaklık 
Glow    Işıltı
Gradient  Degrade 
Gradually    Kademeli 
Gutter / Column  Sütun Arası

        

Halftone  Yarımton, Tramlı 
Hanging Punctuation    Yamaç Noktalaması 
Harmonies   Armoniler 
Harmony     Armoni 
Header  Sayfa Üstlüğü 
Heal    İyileştir 
Healing  İyileştirme, Rötuş 
Healing Brush  İyileştirme Fırçası 
Herringbone  Balık Sırtı 
Hex    Heksa 
Highlight    AçıkTon 
Highlight    Vurgu 
Hints  İpuçları 
Histogram  Histogram 
History  Geçmiş 
Home    Anasayfa 
Hue      Renk Tonu
   
          

Icon       Simge 
Image       Görüntü, Resim 
Image Processor     Görüntü İşlemci 
Implement      Gerçekleştirmek 
Implicitly      Tam 
Import       İçe Aktar 
Incremental      Dereceli Artan 
Indent       İçerlek 
Index       İndeks 
Indexed Color      İndeksli Renk 
Indicate      Belirleme 
Infate       Şişik 
Initial       Başlangıç 
Ink       Boya 
Inline       İçe katılmış 
Inner Glow      İç Işıltı 
Inside, stroke      İçeri 
Installing      Kur, Yükle 
Instance      Örnek 
Instruction      Açıklayıcı Bilgi 
Integer       Tam Sayı 
Intensity      Yoğunluk 
Intent       Hedef 
Interior      İç 
Interlace      Geçmeli 
Interleaved      Serpiştirmeli 
Interpolation      Enterpolasyon 
Interpret      Yorumla 
Interpretation      Çevirim 
Intersect      Kesiştir 
Invert       Tersine Çevir 

Jitter       Sapma 
Junk       İstenmeyen 
Justifcation      Bloklama 
Justify       Blokla 
Keep       Muhafaza Et, Tut 
Kernel       Kabuk 
Kerning      Harf Çifti Aralığı 
Keywords      Anahtar Sözcükler 
Knockout      Altını Oy 

       
   
   

Landscape      Enine 
Lasso Tool      Kement Aracı 
Layer       Katman 
Layer Comp      Katman Komp 
Layout       Tasarım, Mizanpaj 
Layouts      Tasarımlar 
Leading      Satır Arası 
Lens Blur      Mercek Bulanıklığı 
Lens Flare      Mercek Parıltısı 
Levels       Renk Düzeyleri, Seviyeler 
Ligatures      Bağlı Harfer 
Lightbox      IşıklıKutu 
Lighten      Aydınlat 
Lightness      Açıklık 
Linear       Doğrusal 
Link       Bağ, Bağlantı 
Linked       Bağlı, Bağlantılı 
Liquify      Sıvılaştırma 
Local       Yerel 
Location      Konum 
Log       Günlük 
Loop       Döngü 
Lossy       Kayıplı 
Lower       Aşağı 
Luminance      Işıklılık 
Luminosity      Işıklılık 

Magenta  Magenta 
Magic Wand  Sihirli Değnek 
Manipulation View  Düzenleme Görünümü 
Map  Eşlem 
Mapping   Eşlemleme 
Marquee   İşaretleme, Seçim 
Master  Ana 
Match   Eşleme, Eşleştir 
Match Color  Renk Eşleme 
Matching  Eşleştirm e
Matrix  Matris 
Matte   Fon, Mat 
Matte Color   Fon Rengi 
Max - Min  En Yüksek - En Düşük 
Maximize  Azami Büyült 
Means  Ortalamalar 
Media   Malzeme, Araç 
Median  Medyan 
Merged  Birleşik, Birleştirilmiş 
Meta tag  Meta etiket 
Metadata  Meta veri 
Method   Yöntem, Metod 
Metrics  Metrik 
Mezzotint  Mezzotram 
Mismatch  Uyumsuzluk 
Missing   Eksik 
Miter  Bitişme 
Mode  Tür, Mod 
Modifcation Değişiklik 
modify   Değişiklik Yap 
Monochromatic  Tekrenklilik 
Monochrome  Tek Renkli 
More Accurate  Daha Hassas 
Motion Blur  Hareketli Bulanıklık 
Mottled  Alacalı 
Multichannel  Çok Kanallı 
Multiple  Çoklu 
Multiply  Çarpım 
Multiprocessor  Çoklu İşlemci 
Multithreading  Çoklu İş Parçacığı 

Native       Özgül 
Navigation      Gezinim 
Navigator      Gezgin 
Nested       Demet, Karma, Birleşik 
Nesting      Demetleme, Birleştirme 
Nesting      İç içe yerleştirme 
Neutral      Nötr 
No Break      Bölünme Yok 
No wrap      Sarmasız, Kaydırmasız 
Noise       Gren 
None       Hiçbiri 
Numeric      Rakamsal 

Object       Öğe, Obje, Nesne 
Offline       Çevrimdışı 
Offset       Kenardan Uzaklık 
Offset Stock      Ofset Kağıdı 
Online       Çevrimiçi 
Opacity      Opaklık 
Open As      Farklı Aç 
Optimization     Eniyileştirme 
Optimize      Eniyileştir 
Orange       Turuncu 
Orbit Camera      Eksen Kamerası 
Order       Sıra 
Ordinals      Sıra Sayıları 
Orientation      Yönelim, Yön 
Original      Orijinal 
Ornaments      Süsler 
Orphan      Tek Kalan Satır 
Outside, stroke     Dışarı 
Overhead      Destek 
Overlap      Örtüşme 
Overlay      Bindirme 
Overlay Edge      Kenar Bindirmeli 
Overprint      Altını Oyma 
Overprint Colors     Altı Oyulmayan Renkler 
Override      Geçersiz kıl&nb

 

February 2007

 


Terminoloji